Prawo pobytu dla osób chorych

Pozwolenie na pobyt, czyli „titre de séjour” może zostać wydane osobom chorym i wymagającym opieki medycznej we Francji.

Sprawdzone przez FNCIDFF dn. 06.10.2023

Warunki

Musisz spełnić trzy poniższe warunki:

 • Twoje miejsce zwykłego zamieszkania musi znajdować się na terenie Francji i z zasady musisz mieszkać tam od ponad jednego roku.
 • Twoja choroba będzie miała wyjątkowo poważne skutki, jeśli nie będzie leczona.
 • Musisz być leczona na terenie Francji i jednocześnie nie masz możliwości leczyć się odpowiednio w Twojej ojczyźnie.

Podstawa prawna: Artykuły L.425-9 i L.425-14 „CESEDA”.

Procedura

Wniosek o wydanie „titre de séjour” można złożyć w ramach szczególnej procedury.

 • Przygotuj dokumentację uwzględniającą wszystkie dokumenty medyczne, które pomogą Ci udowodnić chorobę i to, jak jest poważna.

  Możesz dołączyć zaświadczenia od osób o właściwych kwalifikacjach – np. od lekarza w Twojej ojczyźnie – dowodzące, że leczenie jest w niej niemożliwe.

 • Należy umówić wizytę we francuskim organie administracji miejscowej, zwanym „préfecture”, odpowiedzialnym za rozpatrywanie wniosków o wydanie pozwolenia na pobyt, czyli „titre de séjour” – umawiając się musisz podać, że chcesz uzyskać „titre de séjour” ze względu na swój stan zdrowia. Dane teleadresowe organu administracji miejscowej znajdziesz w tym katalogu – wybierz placówkę właściwą dla Twojego departamentu.

  Jeśli masz trudności z umówieniem wizyty w „préfecture” albo chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak takie spotkanie umówić, znajdziesz dalsze informacje na tej stronie.

  Podczas umówionego spotkania urzędnik „préfecture” przekaże Ci:

  • formularz, który ma wypełnić Twój lekarz
  • adres lekarza należącego do organizacji zajmującej się sprawami imigracji i integracji, czyli Francuskiego Urzędu ds. Imigracji i Integracji, inaczej „Office français pour l’immigration et l’intégration (OFII)”.
 • Gdy już Twój lekarz wypełni otrzymany przez Ciebie formularz, musi on zostać nadany pocztą do lekarza należącego do „OFII” – wraz ze wszelkimi innymi przydatnymi mu dokumentami medycznymi.

  Pisma te zwykle nadaje pocztą lekarz, choć w niektórych przypadkach prosi Cię, abyś się tym zajęła.

  • Jeśli samodzielnie wysyłasz pisma pocztą, prześlij je koniecznie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, czyli „lettre recommandée avec accusé de réception”: tylko w ten sposób można udowodnić, że przesyłka została odebrana przez adresata. Zachowaj pokwitowanie jako dowód nadania.

  Następnie lekarz z „OFII” wystawi protokół lekarski.

  • W razie potrzeby lekarz ten poprosi Cię o wizytę, przesyłając tzw. wezwanie, inaczej „convocation”, w którym wskaże miejsce, datę i godzinę Twojej wizyty.
  • Lekarz może również skontaktować się z Tobą, jeśli będzie potrzebował kolejnych dokumentów.
  • Ważne jest, abyś odpowiedziała na pierwsze pismo od lekarza w ciągu 15 dni – nawet jeśli nie masz jeszcze kompletu potrzebnych mu dokumentów.

  Ostatnim etapem jest przekazanie protokołu lekarskiego od lekarza z „OFII” do służb medycznych w „OFII”, które protokół zaopiniują i opinię swoją przekażą do „préfecture” – nastąpi to w ciągu trzech miesięcy.

  Następnie „préfecture” będzie mogła ustosunkować się do Twojego wniosku. Nie ma ona obowiązku zastosować się do opinii wydanej przez „OFII”.

Rodzaj wydawanych „titre de séjour” – pozwoleń na pobyt

 • Otrzymasz tymczasową kartę pobytu – „carte de séjour temporaire” – z adnotacją „vie privée et familiale”, co oznacza życie prywatne i rodzinne, ważną przez jeden rok. Zezwala Tobie na pracę.

  Jeśli natomiast mieszkasz we Francji krócej niż jeden rok, „préfecture” może postanowić, że wyda Ci jedynie tymczasowe pozwolenie na pobyt, czyli „autorisation provisoire de séjour”, które może być ważne przez maksymalnie sześć miesięcy.

 • Kartę pobytu – „carte de séjour” – można przedłużyć, jeśli spełniasz odpowiednie warunki.

  Wówczas na Twój wniosek otrzymasz kartę pobytu wieloletniego, czyli „carte de séjour pluriannuelle”. Jej ważność będzie równa okresowi planowanej opieki medycznej, i nie dłuższa niż cztery lata.

 • Jeśli mieszkasz we Francji od co najmniej pięciu lat – zaś w niektórych przypadkach od co najmniej trzech lat – możesz wystąpić o „carte de résident”, jeśli spełniasz określone warunki. Dowiedz się więcej

Obywatele Algierii

Możliwość uzyskania „titre de séjour” na tej podstawie dotyczy obywateli Algierii.

Podstawa prawna: Artykuł 6.7 Umowy francusko-algierskiej z 27 grudnia 1968 r. ze zmianami.

Znajdź wsparcie

We Francji istnieje wiele służb mogących udzielić Ci wsparcia i porady lub pomóc w przejściu przez procedury i wypełnianiu dokumentacji. Większość z nich świadczy usługi bezpłatnie.

 • La Cimade” to organizacja, która specjalizuje się w pomocy dla wszystkich imigrantów i migrantów, a także uchodźców we Francji – zwłaszcza osób zmagających się z przemocą.

  • Jest ona dostępna bezpłatnie.
  • Będzie mogła Cię poinformować i wspierać w procedurach administracyjnych związanych z prawem pobytu we Francji oraz skierować Cię do innych organizacji, w zależności od Twojej sytuacji osobistej.
  • Dostępność w językach: francuskim, angielskim i hiszpańskim.
  • Kontakt:
   • bez umówionej wizyty w ośrodku niedaleko Ciebie
   • telefonicznie pod numerem 01 40 08 05 34 lub 06 77 82 79 09 w środy od 9:30 do 13:30 i od 14:30 do 17:30.
 • Gisti” to organizacja specjalizująca się w doradztwie prawnym dla imigrantów i uchodźców na terenie Francji.

  • Jest ona dostępna bezpłatnie.
  • Będą oni mogli poinformować Cię o Twoich prawach w zakresie prawa do pobytu i wyjaśnić, jak je uzyskać.
  • Dostępność w językach: głównie francuski.
  • Kontakt:
   • Dzwoniąc pod numer +331 84 60 90 26 od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:00 do 18:00, a także od godziny 10:00 do 12:00 w środy i piątki. Linia jest czasem zajęta, nie zniechęcaj się. Czasami łatwiej jest się z nimi skontaktować pod koniec dnia.
   • Pocztą na adres „Gisti, 3 villa Marcès 75011 Paris, France”. Wydrukuj i wypełnij ten formularz, dołączając do pisma kopię wszelkich dokumentów urzędowych, które mogą być przydatne. Pamiętaj, aby sformułować swoje pytanie jak najdokładniej, uwzględniając wszystkie kwestie, które mogą pomóc doradcy „Gisti” poznać Twoją sytuację.
 • Associations” to organizacje, które oferują różne usługi. Niektóre z nich specjalizują się w imigracji.

  • Usługi te są świadczone bezpłatnie.
  • Mogą one poinformować Cię o Twoich prawach we Francji, a czasami mogą wspierać Cię w procedurach imigracyjnych.
  • Dostępność w językach: głównie francuski.
  • Kontakt: możesz wyszukać według regionu w tym katalogu.
 • Upoważnione stowarzyszenia – „associations habilitées” mogą zaoferować bardzo specjalistyczne usługi dla osób ubiegających się o azyl.

  • Usługi te są świadczone bezpłatnie.
  • Mogą one poinformować Cię o Twoich prawach, świadczyć porady, wspierać Cię w procedurach administracyjnych, a także uczestniczyć z Twoimi spotkaniami z francuskim Biurem Ochrony Uchodźców i Osób Bezpaństwowych – „Office français de la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA)”.
  • Dostępność w językach: głównie francuski, z możliwością tłumaczenia.
  • Kontakt: najbliższe „associations habilitées” możesz znaleźć w tym katalogu.

Chociaż dołożyliśmy wszelkich starań, aby dostarczać Ci najdokładniejszych i najbardziej aktualnych informacji, niniejsza strona nie zastępuje porad prawnych ani specjalistycznych. Przepisy i procedury zmieniają się regularnie, dlatego ważne jest, aby konsultować się z wykwalifikowanymi specjalistami.

To też może Cię zainteresować

Zweryfikuj moje uprawnienia do francuskiego prawa stałego pobytu

Kwestionariusz ten ma na celu pomóc Ci w określeniu podstaw lub „fondements”, które mogłyby dać Ci…

Zatrudnienie prawnika we Francji

Prawnicy odgrywają kluczową rolę na wszystkich etapach postępowania prawnego. Ważne jest, aby wybrać…

Aby uzyskać interwencję policji:

Przewiń do góry