Prava na boravak za osobe koje su bolesne

Boravišna dozvola ili „titre de séjour“ može da se izda osobama koje su bolesne i kojima je potrebna medicinska nega u Francuskoj.

Potvrđeno od strane FNCIDFF na dan 06.10.2023.

Uslovi

Morate da ispunite ova tri uslova:

 • Vaše uobičajeno mesto boravka mora biti u Francuskoj i to u principu na period duži od jedne godine.
 • Posledice vaše bolesti moraju biti izuzetno teške ako se ne leče.
 • Potrebno je da se lečite u Francuskoj i da ne možete da dobijete odgovarajući medicinski tretman u svojoj zemlji.

Primenljivi zakon: Članovi L.425–9 i R.425–14 „CESEDA“.

Procedura

Podnošenje zahteva za „titre de séjour“ po ovoj osnovi zahteva posebnu proceduru.

 • Pripremite prijavu sa svim medicinskim dokumentima koji će vam omogućiti da dokažete svoju bolest i njenu ozbiljnost.

  Možete da uključite izveštaje od strane kompetentnih pojedinaca, kao što je lekar iz vaše zemlje, koji potvrđuju da tamo ne možete da se lečite.

 • Potrebno je da zakažete sastanak kod lokalnog francuskog administrativnog organa odgovornog za razmatranje zahteva za boravišnu dozvolu ili „titre de séjour“, poznatog kao „préfecture“, navodeći da želite da se prijavite za „titre de séjour“ zbog vašeg zdravstvenog stanja. Njihove podatke za kontakt možete pronaći tako što ćete posetiti ovaj imenik i izabrati onaj za vaš departman.

  Ako imate poteškoće prilikom zakazivanja termina kod „préfecture“ ili želite da saznate više o zakazivanju termina, dodatne informacije ćete pronaći na ovoj stranici.

  Prilikom zakazivanja, službenik u „préfecture“ će vam dati:

  • obrazac koji treba da date svom lekaru da popuni
  • adresu lekara iz organizacije odgovorne za imigraciju i integraciju poznate kao Francuska kancelarija za imigraciju i integraciju ili „Office français pour l’immigration et l’intégration (OFII)“.
 • Kada vaš lekar popuni formular, ovaj dokument je potrebno poslati preko pošte lekaru u okviru „OFII“ zajedno sa svim korisnim medicinskim dokumentima.

  Obično lekar šalje pismo i formular, ali će ponekad zatražiti od vas da ga pošaljete.

  • Ako sami šaljete pismo, obavezno ga pošaljite preko preporučene pošte sa prijemnicom ili „lettre recommandée avec accusé de réception“: jedini način da dokažete da je vaše pismo primljeno. Sačuvajte priznanicu kao dokaz.

  Lekar u okviru „OFII“ će tada izdati medicinski izveštaj.

  • Ako je potrebno, zatražiće da se sastane sa vama tako što će vam poslati dokument pod nazivom poziv ili „convocation“, u kom se navode mesto, dan i vreme sastanka.
  • Mogao bi takođe da vas kontaktira radi dobijanja dodatnih dokumenata.
  • Neophodno je da mu pošaljete svoj prvi odgovor u roku od 15 dana, čak i ako još uvek niste prikupili sve tražene dokumente zajedno.

  Konačno, medicinski izveštaj lekara u okviru „OFII“ biće poslat medicinskoj službi u okviru „OFII“ koja će izdati mišljenje i poslati ga „préfecture“ u roku od tri meseca.

  Préfecture“ će tada moći da odgovori na vašu prijavu. Nije u obavezi da se pridržava saveta od strane „OFII“.

Vrsta izdate „titre de séjour“ ili boravišne dozvole

 • Dobićete privremenu boravišnu kartu ili „carte de séjour temporaire“, u kojoj se navodi „vie privée et familiale“ ili privatni i porodični život, sa rokom važenja godinu dana. Omogućava vam da radite.

  Međutim, ako živite u Francuskoj manje od godinu dana, „préfecture“ može da odluči da vam odobri samo privremenu boravišnu dozvolu ili „autorisation provisoire de séjour“, koja važi najviše šest meseci.

 • Vaša boravišna karta ili „carte de séjour“ može da se obnovi ako i dalje ispunjavate uslove.

  Tada ćete moći da dobijete višegodišnju boravišnu kartu ili „carte de séjour pluriannuelle“, ako je zatražite. Važiće za isti vremenski period za koji je predviđena medicinska nega i najduže četiri godine.

 • Ako ste živeli u Francuskoj najmanje pet godina, ili tri godine u određenim slučajevima, možete zatražiti „carte de résident“ ako ispunjavate određene uslove. Saznajte više

Alžirski državljani

Opcija za dobijanje „titre de séjour“ po ovoj osnovi je primenljiva na državljane Alžira.

Primenljivi zakon: Član 6.7 Francusko-alžirskog sporazuma od 27. decembra 1968. sa izmenama i dopunama.

Pronađite podršku

U Francuskoj postoje mnoge službe koje mogu da vam pruže podršku, da vam daju savet i pruže pomoć u vezi sa procedurama i papirologijom. Većina njih je besplatna.

 • La Cimade“ je organizacija koja je specijalizovana za pružanje podrške svim imigrantima i migrantima, kao i izbeglicama u Francuskoj, posebno osobama koje se suočavaju sa nasiljem.

  • Ova usluga je besplatna.
  • Oni će moći da vas informišu i podrže u vašim administrativnim procedurama u vezi sa pravom na boravak u Francuskoj i da vas upute na druge službe u zavisnosti od vaše lične situacije.
  • Dostupni jezici: Francuski, engleski i španski.
  • Kontakt:
   • bez zakazanog termina u centru u vašoj blizini
   • telefonom na 01 40 08 05 34 ili 06 77 82 79 09 sredom od 9:30 do 13:30 časova i od 14:30 časova do 17:30 časova.
 • Gisti“ je organizacija specijalizovana za pružanje pravnih saveta imigrantima i izbeglicama u Francuskoj.

  • Ova usluga je besplatna.
  • Oni će moći da vas informišu o vašim pravima u vezi sa pravima na boravak i objasne kako da ih ostvarite.
  • Dostupan jezik: uglavnom francuski.
  • Kontakt:
   • Telefonom na +331 84 60 90 26 od ponedeljka do petka od 15 časova do 18 časova a takođe i od 10 do 12 časova u sredu i petak. Linija je ponekad zauzeta, nemojte da se obeshrabrite. Ponekad je lakše dobiti ih pred kraj dana.
   • Poštom na „Gisti, 3 villa Marcès 75011 Paris, France“. Odštampajte i popunite ovaj obrazac i priložite svom pismu sa fotokopijom svih administrativnih dokumenata koji bi mogli da budu relevantni. Obavezno navedite svoje pitanje što je moguće jasnije, uključujući sve elemente koji bi mogli pomoći savetniku organizacije „Gisti“ da razume vašu situaciju.
 • Associations“ su organizacije koje nude različite usluge. Neke su specijalizovane za imigraciju.

  • Ove usluge su besplatne.
  • One mogu da vas informišu o vašim pravima u Francuskoj, a ponekad i da vas podrže u imigracionim procedurama.
  • Dostupan jezik: uglavnom francuski.
  • Kontakt: pretragu po regionima i departmanima možete da obavite u ovom imeniku.
 • Ovlašćena udruženja ili „associations habilitées“ mogu ponuditi visoko specijalizovane usluge tražiocima azila.

  • Ove usluge su besplatne.
  • Oni mogu da vas informišu o vašim pravima, da vas posavetuju, da vas podrže u vašim administrativnim procedurama i da prisustvuju sastanaku sa vama u okviru francuske kancelarije za zaštitu izbeglica i lica bez državljanstva ili „Office français de la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA)“.
  • Dostupan jezik: uglavnom francuski, moguć je i prevod.
  • Kontakt: možete pronaći „associations habilitées“ u vašoj blizini u ovom imeniku.

Iako je uložena maksimalna pažnja da vam pružimo najtačnije i najažurnije informacije, ova stranica nije namenjena da zameni pravni ili profesionalni savet. Zakoni i procedure se redovno menjaju tako da je važno konsultovati kvalifikovane stručnjake.

Možda će vas zanimati

Provera podobnosti za boravišna prava u Francuskoj

Ovaj upitnik je osmišljen da vam pomogne da utvrdite razloge ili „osnove“ koji bi vam mogli dati…

Angažovanje advokata u Francuskoj

Advokati igraju ključnu ulogu u svim pravnim postupcima. Važno je da izaberete one kojima možete…

Za intervenciju policije:

Idite na vrh