நோய்வாய்ப்பட்டவர்களுக்கான வதிவிட உரிமைகள்

ஒரு வதிவிட அனுமதி அல்லது “titre de séjour” ஆனதுபிரான்சில் நோய்வாய்ப்பட்டு மருத்துவ சிகிச்சை பெற வேண்டிய நபர்களுக்கு வழங்கப்படலாம்.

24/11/2022 அன்று FNCIDFF இனால் சரிபார்க்கப்பட்டது

நிபந்தனைகள்

இந்த மூன்று நிபந்தனைகளை நீங்கள் பூர்த்தி செய்ய வேண்டும்:

 • நீங்கள் வழக்கமாக வசிக்கும் இடம் பிரான்சில் இருக்க வேண்டும், கொள்கையளவில் ஒரு வருடத்திற்கும் மேலாக இருக்க வேண்டும்.
 • சிகிச்சையளிக்கப்படாவிட்டால், உங்கள் நோயின் விளைவுகள் விதிவிலக்கான தீவிரத்தன்மை கொண்டதாக இருக்க வேண்டும்.
 • நீங்கள் பிரான்சில் மருத்துவ சிகிச்சை பெற வேண்டும், மேலும் உங்கள் சொந்த நாட்டில் பொருத்தமான மருத்துவ சிகிச்சையைப் பெற முடியாது.

பொருந்தக்கூடிய சட்டம்: “CESEDA” இன் கட்டுரைகள் L.425–9 மற்றும் R.425–14.

நடைமுறை

இந்த அடிப்படையில் “titre de séjour இற்கு விண்ணப்பிப்பது ஒரு குறிப்பிட்ட நடைமுறையைக் கொண்டுள்ளது.

 • உங்கள் நோய் மற்றும் அதன் தீவிரத்தன்மையை நிரூபிக்க உதவும் அனைத்து மருத்துவ ஆவணங்களுடன் ஒரு கோப்பைத் தயாரிக்கவும்.

  நீங்கள் அங்கு சிகிச்சை பெற முடியாது என்பதை உறுதிப்படுத்தும் வகையில், உங்கள் சொந்த நாட்டைச் சேர்ந்த மருத்துவர் போன்ற திறமையான நபர்களிடமிருந்து சான்றிதழ்களைச் சேர்க்கலாம்.

 • préfecture” எனப்படும் “titre de séjour” அல்லது வதிவிட அனுமதிகளுக்கான விண்ணப்பங்களை ஆய்வு செய்வதற்குப் பொறுப்பான உள்ளூர் பிரெஞ்சு நிர்வாக அதிகாரியிடம் உங்களின் ஆரோக்கிய நிலை காரணமாக நீங்கள் “titre de séjour” இற்காக விண்ணப்பிக்க வேண்டியிருக்கின்றது என்பதைக் குறிப்பிட்டு நீங்கள் சந்திப்பு நேரமொன்றை மேற்கொள்ள வேண்டும். this directory இற்குச் சென்று உங்கள் துறைக்கான ஒன்றைத் தேர்ந்தெடுப்பதன் மூலம் அவர்களின் தொடர்பு விவரங்களைக் கண்டறியலாம்.

  préfecture” உடன் சந்திப்பைப் பெறுவதில் சிரமம் இருந்தால் அல்லது சந்திப்பைத் திட்டமிடுவது பற்றி மேலும் அறிய, this page இல் கூடுதல் தகவலைக் காணலாம்.

  சந்திப்பின் போது, ​​“préfecture” இல் உள்ள முகவர் உங்களுக்கு வழங்குவார்:

  • பூர்த்தி செய்ய உங்கள் மருத்துவரிடம் கொடுக்க வேண்டிய படிவம்
  • குடியேற்றம் மற்றும் ஒருங்கிணைப்புக்குப் பொறுப்பான நிறுவனத்தைச் சேர்ந்த மருத்துவரின் முகவரி, குடியேற்றம் மற்றும் ஒருங்கிணைப்புக்கான பிரெஞ்சு அலுவலகம் அல்லது“Office français pour l’immigration et l’intégration (OFII)”.
 • உங்கள் மருத்துவரால் படிவம் நிரப்பப்பட்டவுடன், இந்த ஆவணம் ஏதேனும் பயனுள்ள மருத்துவ ஆவணங்களுடன் “OFII” மருத்துவருக்குத் தபால் மூலம் அனுப்பப்பட வேண்டும்.

  மருத்துவர் வழக்கமாக கடிதம் மற்றும் படிவத்தை அனுப்புவார், ஆனால் சில சமயங்களில் அவர்கள் அதை அனுப்பச் சொல்வார்கள்.

  • கடிதத்தை நீங்களே அனுப்பினால், பதிவு செய்யப்பட்ட டெலிவரி அல்லது “lettre recommandée avec accusé de réception மூலம் பதிவு செய்யப்பட்ட தபால் மூலம் அனுப்புவதை உறுதிசெய்யவும்: உங்கள் கடிதம் கிடைத்ததை நிரூபிக்க இதுவே ஒரே வழியாகும். பற்றுச்சீட்டைத் தபாலின் சான்றாக வைத்துக் கொள்ளவும்.

  OFII” மருத்துவர் மருத்துவ அறிக்கையை விநியோகிப்பார்.

  • தேவைப்பட்டால், சந்திப்பின் இடம், நாள் மற்றும் நேரத்தைக் குறிப்பிடும் அழைப்பாணை அல்லது “convocation” எனப்படும் ஆவணத்தை அனுப்புவதன் மூலம் உங்களைச் சந்திக்கச் சொல்வார்கள்.
  • கூடுதல் ஆவணங்களைப் பெற அவர்கள் உங்களைத் தொடர்பு கொள்ளலாம்.
  • நீங்கள் கோரப்பட்ட அனைத்து ஆவணங்களையும் இதுவரை சேகரிக்காவிட்டாலும், 15 நாட்களுக்குள் உங்கள் முதல் பதிலை அவர்களுக்கு அனுப்புவது அவசியம்.

  இறுதியாக, “OFII” மருத்துவரின் மருத்துவ அறிக்கை “OFII” மருத்துவ சேவைக்கு அனுப்பப்படும், அது ஒரு கருத்தை வெளியிட்டு மூன்று மாதங்களுக்குள் “préfecture” இற்கு அனுப்பும்.

  préfecture” பின்னர் உங்கள் விண்ணப்பத்திற்குப் பதிலளிக்க முடியும். “OFII” இன் ஆலோசனையைப் பின்பற்ற வேண்டிய கட்டாயம் இல்லை.

titre de séjour” இன் வகை அல்லது வதிவிட அனுமதிப் பத்திரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

 • நீங்கள் “vie privée et familiale” அல்லது தனிப்பட்ட மற்றும் குடும்ப வாழ்க்கையைக் குறிப்பிட்டு ஒரு வருடத்திற்குச் செல்லுபடியாகின்ற ஒரு தற்காலிக வதிவிட அட்டை அல்லது “carte de séjour temporaire” ஒன்றைப் பெறுவீர்கள். இது உங்களை வேலை செய்ய அனுமதிக்கிறது.

  இருப்பினும், நீங்கள் பிரான்சில் ஒரு வருடத்திற்கும் குறைவாக வாழ்ந்திருந்தால், “préfecture” உங்களுக்கு தற்காலிக வதிவிட அனுமதி அல்லது “autorisation provisoire de séjour”, அதிகபட்சம் ஆறு மாதங்களுக்கு மட்டுமே வழங்க முடிவு செய்யலாம்.

 • நீங்கள் இன்னும் நிபந்தனைகளைப் பூர்த்தி செய்தால், உங்கள் வதிவிட அட்டை அல்லது “carte de séjour” புதுப்பிக்கப்படும்.

  நீங்கள் கோரினால், பல வருட குடியிருப்பு வதிவிட அல்லது “carte de séjour pluriannuelle” ஒன்றைப் பெற முடியும். மருத்துவப் பராமரிப்புத் திட்டமிடப்பட்ட அதே காலத்திற்கும் அதிகபட்சம் நான்கு ஆண்டுகளுக்கும் இது செல்லுபடியாகும்.

 • நீங்கள் பிரான்சில் குறைந்தபட்சம் ஐந்து வருடங்கள் அல்லது சில சந்தர்ப்பங்களில் மூன்று வருடங்கள் வாழ்ந்திருந்தால், நீங்கள் சில நிபந்தனைகளைப் பூர்த்தி செய்தால் “carte de résident” ஐக் கோரலாம். மேலும் அறியவும்

அல்ஜீரிய குடிமக்கள்

இந்த அடிப்படையில் “titre de séjour” ஐப் பெறுவதற்கான தெரிவு அல்ஜீரிய நாட்டினருக்குப் பொருந்தும்.

பொருந்தக்கூடிய சட்டம்: 27 டிசம்பர் 1968 இன் பிராங்கோ-அல்ஜீரிய ஒப்பந்தத்தின் பிரிவு 6.7 திருத்தப்பட்டது.

உதவியை நாடுங்கள்

பிரான்சில், உங்களுக்கு ஆதரவளிப்பதற்கும், ஆலோசனை வழங்குவதற்கும், நடைமுறைகளிலும் ஆவணங்களை தயார்படுத்துவதிலும் உங்களுக்கு உதவுவதற்கும் பல சேவைகள் உள்ளன. அவற்றில் பெரும்பாலானவை இலவசமானவை.

 • La Cimade” என்பது அனைத்து புலம்பெயர்ந்த மக்களுக்கும் பிரான்சில் உள்ள அகதிளுக்கும் குறிப்பாக வன்முறையை எதிர்கொள்ளும் மக்களுக்கு ஆதரவளிப்பதிலும் நிபுணத்துவம் பெற்ற ஒரு அமைப்பாகும்.

  • இந்த சேவையை இலவசமாக பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
  • பிரான்சில் வசிக்கும் உரிமை தொடர்பான உங்கள் நிர்வாக நடைமுறைகளில் உங்களுக்குத் தெரிவிக்கவும் ஆதரவளிக்கவும், உங்கள் தனிப்பட்ட சூழ்நிலையைப் பொறுத்து பிற சேவைகளுக்கு உங்களை வழிநடத்தவும் அவர்களால் முடியும்.
  • கிடைக்கக்கூடிய மொழிகள்: பிரஞ்சு, ஆங்கிலம் மற்றும் ஸ்பானிஷ்.
  • தொடர்பு கொள்ளவும்:
   • ஒரு சந்திப்பு நேரம் இல்லாமல் உங்களுக்கு அருகிலுள்ள மையம்
   • தொலைபேசி மூலம் 01 40 08 05 34 அல்லது 06 77 82 79 09 புதன்கிழமைகளில் காலை 9:30 மணி முதல் மதியம் 1:30 மணி வரை. மற்றும் மதியம் 2:30 மணி முதல். மாலை 5:30 மணி வரை
 • Gisti” என்பது பிரான்சில் புலம்பெயர்ந்தோருக்கும் அகதிகளுக்குமான சட்ட ஆலோசனையில் நிபுணத்துவம் பெற்ற ஒரு அமைப்பாகும்.

  • இந்த சேவையை இலவசமாக பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
  • உங்களின் வதிவிட உரிமைகள் தொடர்பான உங்களின் உரிமைகள் மற்றும் அவற்றை எவ்வாறு பெறுவது என்பதை அவர்களால் உங்களுக்குத் தெரிவிக்க முடியும்.
  • கிடைக்கக்கூடிய மொழி: பிரதானமாக பிரெஞ்சு மொழி.
  • தொடர்பு கொள்ளவும்:
   • தொலைபேசி மூலம் +331 84 60 90 26 திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை பிற்பகல் 3 மணி முதல் மாலை 6 மணி வரை. மேலும் புதன் மற்றும் வெள்ளி அன்று காலை 10 மணி முதல் மதியம் 12 மணி வரை . அழைப்பு எண் சில நேரங்களில் நிறைவுறும், சோர்வடைய வேண்டாம். நாள் முடிவில் அவர்களை அடைவது சில நேரங்களில் எளிதாக இருக்கும்.
   • அஞ்சல் மூலம் “Gisti, 3 villa Marcès 75011 பாரிஸ்,பிரான்சு”. அச்சிட்டுப் பூர்த்தி செய்து இந்தப் படிவத்தை உங்கள் கடிதத்தில் தொடர்புடைய நிர்வாக ஆவணங்களின் நகலையும் சேர்த்துக்கொள்ளவும் “Gisti” ஆலோசகருக்கு உங்கள் சூழ்நிலையைப் புரிந்துகொள்ள உதவும் அனைத்துக் கூறுகளும் உட்பட, உங்கள் கேள்வியை முடிந்தவரை தெளிவாகக் குறிப்பிடுவதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்.
 • "Associations" என்பது பல்வேறு சேவைகளை வழங்கும் அமைப்புகளாகும். சிலர் குடியேற்றத்தில் நிபுணத்துவம் பெற்றவர்கள்.

  • இந்தச் சேவைகளை இலவசமாகப் பெற்றுக்கொள்ள முடியும்.
  • பிரான்சில் உங்கள் உரிமைகள் பற்றி அவர்கள் உங்களுக்குத் தெரிவிக்கலாம், மேலும் சில சமயங்களில் குடியேற்ற நடைமுறைகளில் உங்களுக்கு ஆதரவளிக்கலாம்.
  • கிடைக்கக்கூடிய மொழி: பிரதானமாக பிரெஞ்சு மொழி.
  • தொடர்பு கொள்ளவும்: இந்தக் கோப்பகத்தில் பிராந்தியமும் திணைக்களம் வாரியாகவும் நீங்கள் தேடலாம்.
 • அதிகாரமளிக்கப்பட்ட சங்கங்கள் அல்லது “associations habilitées” என்பன புகலிடக் கோரிக்கையாளர்களுக்கு மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்த சேவைகளை வழங்க முடியும்.

  • இந்தச் சேவைகளை இலவசமாகப் பெற்றுக்கொள்ள முடியும்.
  • அவர்கள் உங்கள் உரிமைகளைப் பற்றி உங்களுக்குத் தெரிவிக்கலாம், உங்களுக்கு ஆலோசனை வழங்கலாம், உங்கள் நிர்வாக நடைமுறைகளில் உங்களுக்கு ஆதரவளிக்கலாம் மற்றும் அகதிகள் மற்றும் நாடற்ற நபர்களைப் பாதுகாப்பதற்கான பிரெஞ்சு அலுவலகம் அல்லது “Office français de la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA)” உடனான உங்கள் சந்திப்பிற்கு உங்களுடன் வரலாம்.
  • கிடைக்கக்கூடிய மொழி: முக்கியமாக பிரஞ்சு, விளக்கம் சாத்தியம்.
  • தொடர்பு கொள்ளவும்: இந்தக் கோப்பகத்தில் உங்களுக்கு அருகில் உள்ள “associations habilitées” ஒன்றை நீங்கள் கண்டறியலாம்.

மிகவும் சரியானதும் இன்றுவரையிலுமான தகவலை உங்களுக்கு வழங்குவதில் மிகுந்த கவனம் செலுத்தப்பட்டாலும், இந்தப் பக்கம் சட்ட அல்லது தொழில்முறை ஆலோசனையை மாற்றும் நோக்கத்தில் இல்லை. சட்டங்களும் நடைமுறைகளும் தொடர்ந்து மாறுகின்றன, எனவே தகுதிவாய்ந்த நிபுணர்களை அணுகுவது முக்கியம்.

நீங்களும் ஆர்வமாக இருக்கலாம்

உங்களுக்கு பிரான்சில் வசிக்க வசிப்பதற்கு அதிகாரமளிக்கக்கூடிய “titre de séjour” அல்லது வதிவிட அனுமதி என அழைக்கப்படும் ஆவணத்தைக் கோருதல்

பிரான்சில் வாழ்வதற்கும் வேலை செய்வதற்கும், நீங்கள் பிரான்சில் தங்குவதற்கு அங்கீகாரம் அளிக்கும் ஒரு…

பிரெஞ்சு வதிவிட உரிமைகளுக்கான எனது தகுதியைச் சரிபார்க்கவும்

இவ்வினாப்பட்டியல் உங்களுக்கு பிரான்சில் வதிவிட உரிமைகளை வழங்கக்கூடிய காரணங்களை அல்லது " fondements "…

பிரான்சில் ஒரு வழக்கறிஞரை பணியமர்த்துதல்

சட்ட நடவடிக்கைகள் பூராகவும் வழக்கறிஞர்கள் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றனர். நீங்கள் நம்பக்கூடிய ஒருவரைத்…

பொலிஸாரின் தலையீட்டிற்காக:

மேல் செல்ல ஸ்க்ரோல் செய்யவும்