Primanje novčanog doprinosa od drugog roditelja kao doprinos troškovima u vezi sa decom

Čak i kada su razdvojeni, roditelji moraju da nastave da doprinose troškovima vezanim za njihovu decu. Sudija može tražiti od jednog roditelja da drugom roditelju isplati iznos poznat kao dodatak za obrazovanje i izdržavanje deteta ili „contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant“, koji se takođe naziva „pension alimentaire“.

Potvrđeno od strane Maître Elodie Ramos na dan 31.01.2024.

Kako to funkcioniše?

U slučaju razdvojenosti, jedan od roditelja će možda morati da plati novčanu sumu drugom roditelju. Ovo je poznato kao dodatak za obrazovanje i izdržavanje dece ili „contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant“, koji se takođe naziva „pension alimentaire“. 

Ovo je posebno slučaj ako: 

 • deca uglavnom žive u kući jednog roditelja, njihovom „résidence habituelle
 • jedan od roditelja je u nepovoljnijem materijalnom položaju.

Kako da je primim?

Odluka da se uspostavi „contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant“, takođe poznato kao „pension alimentaire“, donosi se kada se uspostavi dogovor oko starateljstva nad decom ili „modalités d’exercice de l’autorité parentale“. Dogovori oko starateljstva nad decom su objašnjeni na ovoj stranici.

 • Iznos „contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant“ u velikoj meri zavisi od finansijske situacije svakog roditelja. Postavlja se prema:

  • vašim prihodima i rashodima 
  • prihodima i rashodima drugog roditelja
  • potrebama vašeg deteta.

  Iznos može biti veoma različit od onoga što biste dobili u svojoj zemlji. Da biste dobili predstavu o tome koliko biste mogli da primite, možete pokrenuti simulaciju

  Plaćanje „contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant“ će se normalno nastaviti sve dok deca ne steknu finansijsku nezavisnost, čak i nakon što dostignu punoletstvo (obično sa 18 godina u Francuskoj ) osim ako sudija ne odluči drugačije.

  Iznos se može preispitati u bilo kom trenutku ako se situacija roditelja promeni. U ovom slučaju, možete podneti prijavu „Juge aux affaires familiales“ preko svog advokata.

 • Pension alimentaire“ se može isplatiti u različitim oblicima: 

  • U većini slučajeva, to je suma novca koja se isplaćuje svakog meseca.
  • U nekim slučajevima, to može imati druge oblike, kao što je direktno plaćanje troškova nastalih za vašu decu.

  Uopšteno, ovaj finansijski doprinos se plaća od datuma kog je odredio „Juge aux affaires familiales“ u presudi koja takođe utvrđuje dogovore oko starateljstva nad decom poznatom kao „modalités d’exercice de l’autorité parentale“.

  Od marta 2022. godine, isplate „pension alimentaire“ koje je odredio sudija sada automatski obrađuje nacionalna agencija zadužena za „pension alimentaire“ pod nazivom „l’Agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires (Aripa)“, osim ako oba roditelja to ne žele. Proces je sledeći:

  • Sudija svoju odluku šalje direktno u „Aripa“.
  • Svakog meseca agencija prikuplja iznos od roditelja koji plaća naknadu za izdržavanje, nazvane „débiteur“, a zatim ga prenosi roditelju koji prima naknadu za izdržavanje, koji se zove „créancier“.
 • Ako vam bivši partner ne isplati naknadu za izdržavanje koja je određena, postoje rešenja.

  Ako isplatu naknade za izdržavanje obradi „Aripa“:

  • u slučaju neplaćanja i od prvog meseca neizvršenja obaveza, „Aripa“ pokreće radnju preuzimanja sredstava sa „débiteur“;
  • dok čekate da se preuzme dospeli iznos, „Aripa“ će vam isplatiti finansijsku pomoć pod nazivom „allocation de soutien familial“.

Pronađite podršku

U Francuskoj postoji dosta servisa koji vas mogu podržati, dati vam savet i pomoći u vezi sa procedurama i papirologijom. Većina njih je besplatna.

 • Centri pod nazivom „point-justice“ spajaju različite organizacije koje vam daju pravne savete u zavisnosti od vaše situacije, i ponekad vam pomažu sa obavljanjem administrativnih procedura. 

  • Ove usluge su besplatne.
  • Ovi centri imaju mnogo naziva: „Maison de Justice et du Droit (MJD)“, „Point d’accès au droit (PAD)“, „Relais d’accès au droit (RAD)“, „Antenne de justice (AJ)“ ili  „France services (FS)“. 
  • Dostupni jezici: uglavnom francuski.
  • Možete pronaći „point-justice“ u blizini:
   • u ovom imeniku na internetu.
   • preko telefona pozivom na broj 3039 iz Francuske ili +33 9 70 82 31 90 iz inostranstva. Zatražiće vaš poštanski broj i spojiti vas sa „point-justice“. Dostupni jezici: uglavnom francuski.
 • Centres d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF)“ pomaže opštoj javnosti, posebno ženama, u mnogim oblastima kao što su: zakonska prava, zdravlje, potraga za zaposlenje, obuka, kreiranje poslovanja i čak i nega dece.

  • Ove usluge su besplatne.
  • Imaće mogućnost da vas obaveste o vašim pravima i koracima koje treba preduzeti. Neki centri mogu da vam pomognu sa procedurama i papirologijom.
  • Dostupni jezici: uglavnom francuski.

  Kontakt: informacije za kontakt za „CIDFF“ pronaćićete u vašoj oblasti u ovom imeniku.

Iako je uložena maksimalna pažnja da vam pružimo najtačnije i najažurnije informacije, ova stranica nije namenjena da zameni pravni ili profesionalni savet. Zakoni i procedure se redovno menjaju tako da je važno konsultovati kvalifikovane stručnjake.

Možda će vas zanimati

Uređivanje starateljstva nad decom kod razdvojenih ili razvedenih roditelja

U Francuskoj, u slučaju razdvajanja ili razvoda, oba roditelja i dalje imaju prava i obaveze prema…

Budite upoznati šta da radite ako bivši partner ne uplati novčanu naknadu koju je odredio sudija

Ako ne dobijete novčanu naknadu koju vam je odredio sudija kao deo postupka za razvod braka i/ili…

Saznajte šta da radite ako drugi roditelj ne poštuje odredbe za starateljstvo nad decom

Ako drugi roditelj ne poštuje odredbe za starateljstvo nad decom, bez obzira da li deca žive sa…

Za intervenciju policije:

Idite na vrh