Registracija za dopunsko državno zdravstveno osiguranje poznato kao „Complémentaire santé solidaire (CSS)

Ako imate malo finansijskih sredstava ili ih nemate i upisani ste u državni sistem zdravstvenog osiguranja poznat kao socijalno osiguranje ili „sécurité sociale“, možete se prijaviti za „Complémentaire santé solidaire (CSS)“. Pokriva sve zdravstvene troškove koji nisu u potpunosti nadoknađeni u okviru socijalnog osiguranja.

Potvrđeno od strane Comede na dan 31.05.2023.

Kako to funkcioniše?

Dopunsko državno zdravstveno osiguranje poznato kao „Complémentaire santé solidaire (CSS)“ osigurava da:

 • nećete morati unapred da plaćate lekarima, zubarima, farmaceutima ili bolnicama
 • ste oslobođeni svih dodatnih medicinskih troškova
 • nećete morati da plaćate većinu naočara, zubnih implantata i slušnih aparata.

U zavisnosti od vaših resursa, možete imati koristi od „CSS“:

 • potpuno besplatno
 • ili uplatom doprinosa, na osnovu broja ljudi u vašoj porodici za koje želite da budu pokriveni.

Napomena: „CSS“ je zamenio sistem „Couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C)“.

Uslovi

Da biste bili kvalifikovani, glavni uslovi su:

 • Morate biti registrovani u državnom sistemu zdravstvenog osiguranja pod nazivom „Protection universelle maladie (Puma)“, takođe poznat kao socijalno osiguranje ili „sécurité sociale“.
 • Sredstva vašeg domaćinstva ne smeju da pređu fiksni prag.

Kako se prijaviti

Postoje dva načina da se prijavite za dopunsko državno zdravstveno osiguranje ili „Complémentaire santé solidaire (CSS)“.

 • Prijavite se na svoj ameli.fr nalog i izaberite „Mes démarches > Faire une demande de Complémentaire santé solidaire“ i pratite uputstva.

  Kada se aplikacija registruje, dobićete potvrdu porukom e-pošte u prijemnom sandučetu vašeg Ameli naloga.

 • Preuzmite i popunite prijavni obrazac.

  Priložite tražena dokumenta uz obrazac.

  Možete ga predati lično na recepciji organizacije koja upravlja vašim državnim zdravstvenim osiguranjem, poznatom kao „caisse d’assurance maladie“, ili ga poslati poštom. Ako ne znate svoj „caisse d’assurance maladie“, možete kontaktirati „Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM)“ u vašoj blizini da saznate više. Informacije za kontakt možete pronaći na ovoj lokaciji.

  Ako pošaljete prijavu, pošaljite je preko preporučene pošte ili „lettre recommandée avec accusé de réception“, jer je to jedini način da dokažete da je vaše pismo primljeno. Sačuvajte priznanicu kao dokaz.

Nakon prijave

Nakon što primi vašu prijavu, vaš „caisse d’assurance maladie“ ima dva meseca da obradi vašu prijavu i obavesti vas o svojoj odluci.

Obavestiće vas o svojoj odluci poštom.

U zavisnosti od odgovora koji dobijete, evo šta možete da uradite:

 • Ako vam je odobreno besplatno korišćenje „Complémentaire santé solidaire (CSS)“ jednostavno morate da ažurirate svoj „carte vitale“ u bilo kojoj apoteci kako biste da biste imali koristi od toga tražeći od njih „mise à jour“.
 • Ako vam je odobren „Complémentaire santé solidaire (CSS)“ uz finansijski prilog, prvo morate da pošaljete obrazac za članstvo ili „bulletin d’adhésion“ koji ste dobili uz obaveštenje poštom. Tada ćete dobiti dokument koji potvrđuje da imate „CSS“ poznat kao „attestation de droit“. Zatim ćete morati da ažurirate svoj „carte vitale“ u bilo kojoj apoteci kako biste imali koristi od toga tražeći od njih „mise à jour“.
 • Ako vaša prijava bude odbijena, možete uzeti privatnu polisu zdravstvenog osiguranja koja se zove „mutuelle“.
 • Ako se ne slažete sa odlukom „caisse d’assurance maladie“ i verujete da ispunjavate kriterijume za „CSS“, možete osporiti njihovu odluku. Proces osporavanja odluke ili „recours“ biće detaljno opisan u pismu odluke.

Pronađite podršku

U Francuskoj postoji dosta servisa koji vas mogu podržati, dati vam savet i pomoći u vezi sa procedurama i papirologijom. Većina njih je besplatna.

 • Comede“ je organizacija koja pomaže emigrantima i izbeglicama da dobiju pristup zdravstvenoj nezi.

  • Ove usluge su besplatne.
  • Ona može da vam pomogne da pristupite zdravstvenoj zaštiti, kao i u vezi sa vašom dokumentacijom, posebno putem telefonske usluge.
  • Dostupni jezici: Moguć je prevod na sve jezike.
  • Kontakt: preko telefona.
 • PIMMS Médiation“ su organizacije koje informišu, usmeravaju ili podržavaju administrativne procedure u mnogim oblastima: pristup javnim uslugama, pristup medicinskoj nezi, aplikacije za državnu finansijsku pomoć, poreske izjave, izjave za „France Travail“ itd.

  • Ovaj servis je besplatan.
  • Dostupni jezici: uglavnom francuski.
  • Kontakt: možete da pronađete „PIMMS Médiation“ u vašoj blizini u ovom imeniku.
 • Socijalni radnici ili „travailleurs sociaux“ i „assistants sociaux“ su profesionalci koji pružaju podršku ljudima po pitanju njihovi administrativnih procedura i pomažu im da pronađu rešenja u skladu sa poteškoćama sa kojima se susreću.

  • Ove usluge su besplatne.
  • Možete zakazati termin da biste dobili personalizovane savete u skladu sa svojom situacijom i da bi vam pomogli u narednim koracima, na primer: zahtevi za državnu novčanu pomoć, zahtevi za socijalno stanovanje, prijava kod francuske službe za zapošljavanje „France Travail“ itd.
  • Dostupni jezici: uglavnom francuski.
  • Kontakt: možete da zakažete sastanak sa „travailleur social“ preko:

Iako je uložena maksimalna pažnja da vam pružimo najtačnije i najažurnije informacije, ova stranica nije namenjena da zameni pravni ili profesionalni savet. Zakoni i procedure se redovno menjaju tako da je važno konsultovati kvalifikovane stručnjake.

Možda će vas zanimati

Registracija na državni sistem zdravstvenog osiguranja ili „sécurité sociale

Ako imate stalno zaposlenje ili boravište u Francuskoj, imate pravo na naknadu za zdravstvene…

Izvadite privatnu polisu zdravstvenog osiguranja poznatu kao „mutuelle

Da biste dobili što je više moguće nadoknada za troškove zdravstvene zaštite, generalno se savetuje…

Dobijanje nege: fizičko, seksualno i mentalno zdravlje

Nasilje u porodici ima značajan uticaj na vaše zdravlje. U Francuskoj, možete da dobijete…

Za intervenciju policije:

Idite na vrh