Fisaraham-panambadiana any Frantsa

Raha te hanapaka ny mariazinao sivily any Frantsa ianao dia afaka mifidy eo amin‘ny karazana dingana arahina ho amin‘ny fisaraham-panadinana. Tena ilaina ny manomana mialoha sy miaraka amin‘ny mpisolovava manam-pahaizana manokana momba ny lalàna iraisam-pirenena tsy miankina, raha misy zavatra idiran‘ny firenena hafa mifandray amin'ny raharaham-panambadianao.

Nohamarinin‘i Mpisolovava Hansu Yalaz tamin’ny 30/05/2022

Mialohan'ny hanombohana dingana ho amin‘ny fisaraham-panambadiana any Frantsa

Mialohan'ny hanombohana dingana ho amin‘ny fisaraham-panambadiana Frantsay dia zava-dehibe ny mahafantatra ireo safidy samihafa anananao, ary miezaka mitady izay tena mety aminao.

 • Raha mipetraka any Frantsa ianao amin'izao fotoana izao, ary te hisaraka, dia ilaina ny manamarina aloha raha azo atao ny misaram-panambadiana any amin’ny firenena hafa; ohatra hoe any an-tanindrazanao, ary raha mety hahasoa anao kokoa izany. 

  Mila mihetsika haingana ianao, satria raha afaka misara-panambadiana any amin'ny firenena mihoatra ny iray ianao, dia matetika ny fisaraham-panambadiana dia tontosaina any amin'ny firenena nanaovana ny fangatahana voalohany.

 • Raha any Frantsa no tinao hikarakarana ny fisaraham-panambadianao, dia ireto misy zavatra vitsivitsy tokony hotadidina:

  • Misy karazany roa ny fomba fisaraham-panambadiana, ny marimaritra iraisana sy ny misy fifandirana: 
   • Ny fisaraham-panambadiana misy fifandirana dia mety ho lava kokoa, mamela takaitra, sarotra, lafo, ary indraindray maharitra aman-taonany.
   • Ny marimaritra iraisana dia haingana kokoa, ary tsy dia lafo saingy mitaky ny mpivady roa tonta mba hifanaraka ny amin‘ireo fepetra rehetra momba ny fisaraham-panambadiana. 
  • Indrisy anefa fa ny rafitrin‘ny lalàna frantsay amin'izao fotoana izao dia tena marefo tokoa aorian'ny fisarahana. Tsy mbola fantatry ny mpitsara frantsay rehetra, na tsy ampy fitaovana hamantarana izy ireo, ny fitondran-tena mahazatra ataon’ny mpanao herisetra ny amin‘ny paikady ampiasainy hanodinana ny rafitra.
  • Tena ilaina ny miomana mialoha, raha azo atao, mialohan'ny handaozanao ny vadinao, raha mbola afaka mampiasa ny taratasy ara-bola ianao. Anjaranao ny manome porofo momba ny vola miditra sy ny fananan'ny vadinao. Tsy afaka manao fanadihadiana ny mpitsara mba hahafantarana ny momba ny volany.

Ireo matihanina sy ireo rafitra tafiditra amin'ny dingana arahina amin‘ny fisaraham-panambadiana

Ao anatin'ny tontolon'ny fisaraham-panambadiana frantsay dia hihaona amin'ireto matihanina sy rafitra manaraka ireto ianao.

 • Any Frantsa, na inona na inona karazana fomba fisaraham-panambadiana nofidiana, ny mpivady tsirairay dia tsy maintsy manakarama mpisolovava. Ny andraikitr'izy ireo dia ny manoro izay tokony hatao amin‘ny olona arovany mandritra ny dingana, mifandray amin'ny mpisolovava hafa, ary mandray fepetra araka ny lalàna.

  Sady tsy mahazo mifidy mpisolovava iray ihany ny mpivady no tsy mety ihany koa raha orinasa iray no indray hiasan‘ny mpisolovavan‘izy ireo: tsy maintsy samihafa ny adiresiny.

 • Ny “huissier de justice” dia azo antsoina hiditra an-tsehatra amin'ny fangatahana ataon’ny mpisolovavanao noho ny antony samihafa, ohatra: 

  • hanao fanisana ny fanananao 
  • hanao fampandrenesana ara-dalàna ny roa tonta mandritra ny fisaraham-panambadiana, izany hoe manolotra taratasy ara-dalàna ho an'ny ankilany
  • raha ilaina dia hampihatra ny fepetra napetraka ny mpitsara, ohatra hoe raha misy tsy fandoavana ny fandraisan'anjaran'ny tsirairay, antsoina hoe “pension alimentaire”.
 • Raha natao anatin‘ny marimaritra iraisana ny fisaraham-panambadianao sy/na manana fananana itambarana dia ho tafiditra amin‘ilay dingana arahina amin‘ny fisaraham-panambadiana ny naotera na “notaire”.

 • Ny “juge aux affaires familiales” no mpitsara misahana ny raharaha rehetra mifandraika amin'ny lalàna momba ny fianakaviana. 

  Hita eny amin’ny fitsarana izay fantatra amin’ny anarana hoe “tribunal judiciaire” izy.

 • Ankoatra ny karazana fisaraham-panambadiana manokana misy marimaritra iraisana, fantatra amin’ny “divorce par consentement mutuel par acte d’avocat”, dia tsy maintsy atomboka amin'ny alalan'ny mpisolovava ny dingana rehetra momba ny fisaraham-panambadiana manoloana ny “tribunal judiciaire”.

  Ny fangatahana fisaraham-panambadiana dia tsy maintsy atao: 

  • eo anatrehan’ny “tribunal judiciaire” ao amin’ny toeram-ponenan’ny fianakaviana ankehitriny
  • na, raha misaraka ny mpivady ka manan-janaka tsy ampy taona, dia atao eo anatrehan’ny “tribunal judiciaire” ao amin’ny toerana mahazatra fonenan’ny ray aman-dreny izay tompon’andraikitra voalohany amin’ny zanany.
  • na, raha misaraka ny mpivady ka tsy manan-janaka tsy ampy taona, dia atao eo anatrehan’ny “tribunal judiciaire” ao amin’ny toerana mahazatra, fonenan’ilay vady izay tsy nangataka ny fisaraham-panambadiana.

  Raha misy fisaraham-panambadiana natao marimaritra iraisana eo anatrehan'ny mpitsara, ny fitsarana manana fahefana dia mety ho ny fitsarana izay misy ny iray amin'ireo mpivady.

 • Ny fitsarana ambony na “cour d’appel” dia azo atao raha tsy manaiky mihintsy ny fanapahan-kevitry ny mpitsara ny iray amin’ireo mpivady. Azon'izy ireo atao ny manohitra ny fanapahan-kevitra, amin'ny fanombohana ny antsoina hoe fampiakarana na “appel”. Amin‘ny alalan‘ny mpisolovavany no hanaovana izany: 

  Avy eo dia hotsaraina fanindroany ilay raharaha, ary amin’ity indray mitoraka ity dia amin’ny alalan’ny “cour d’appel”, izay hanamarina fa tsy nisy ny hadisoan'ny lalàna alohan'ny hanamafisana na hanitsiana ny fanapahan-kevitry ny “juge aux affaires familiales”.

 • Ny “associations” dia afaka manome torohevitra momba ny lalàna maimaimpoana ho anao raha te hanamarina fampahalalana sasany mialoha na mandritra ny fikarakarana ny fisaraham-panambadianao ianao.

Saran‘ny fisaraham-panambadiana any Frantsa

Amin‘ny ankapobeny dia ahitana ireto sarany manaraka ireto ny fisaraham-panambadiana:

 • Ny karaman’ny mpisolovava na “honoraires”. Amin‘ny ankapobeny dia ireny no lafo indrindra. Mety hahatratra an‘arivony euros mihitsy izany. Eto amin’ ity pejy ity, dia hahita torohevitra momba izay tokony hodinihina rehefa manakarama mpisolovava ianao, anisan'izany ny sarany.
 • Ny karaman‘ny “huissier de justice” amin'ny ankapobeny dia mitentina anjatony euros vitsivitsy isaky ny manao fangatahana.
 • Ny karaman’ny “notaire”, dia miankina amin’ny habetsakin‘ny fananana hozaraina ny sarany aloa aminy. Amin'ny ankapobeny, zaraina mitovy amin'ny mpivady izy ireo.
 • Hetra fantatra amin'ny anarana hoe zon'ny fizarana na “droit de partage” amin'ny fotoana fizarana ny fananana, izay mitentina 1,1% amin'ny sandan'ny fananana.
 • Raha manohitra ny fanapahan-kevitry ny mpitsara ianao ka mampiakatra ny raharaha na “appel”, dia matetika tsy maintsy mandoa sarany fanampiny mitentina €225. 

Raha tsy dia manam-bola ianao dia azonao atao ny mangataka ny ampahany na ny rehetra amin'ireo sarany ireo mba hisy hiantoka, amin'ny alalan’ny fangatahana fanampiana ara-bola izay fantatra amin'ny anarana hoe fanampiana eo amin’ny sehatry ny lalàna na “aide juridictionnelle”. Indrindra indrindra, mety ho afaka handoavana ny vola tokony aloa ho an’ny mpisolovava, ny saran’ny “huissier de justice” ary ny lany amin’ny dingana ara-pitsarana.

Ny fisaraham-panambadiana azo atao eo amin'ny mpivady izay nifanaraka tanteraka

Misy karazany roa ny fomba fisaraham-panambadiana misy marimaritra iraisana Haingana kokoa noho ireo fisarahana misy disadisa ireny dingana ireny. 

Mba ahatongavana amin‘ny fisaraham-panambadiana misy marimaritra iraisana dia tsy maintsy manaiky tanteraka ny mpivady ny amin‘ny fitsipiky ny fisaraham-panambadiana sy ny fepetra rehetra, izay ahitana indrindra: 

 • ny fizarana fananana sy trosa fantatra amin'ny anarana hoe fitsinjarana ny fananana sy ny trosa eo amin’ny mpivady na “liquidation du régime matrimonial
 • ny vola lany amin'ny fanampiana ara-bola naloan'ny iray amin'ireo mpivady ho an'ny vadiny ankilany, fantatra amin'ny anarana hoe vola fanampiana ho an’ny zaza na “pension alimentaire”, na izany hanampiana azy ireo mandrapivoakan’ny didim-pitsarana momba ny fisaraham-panambadiana na hanampiana ny amin’ny lany amin’ny zaza mandritra ny fotoana maharitra
 • ny vola aloan‘ilay vady iray ao ahorian‘ny ilay fisaraham-panambadiana hoan‘ilay vadiny ankilany, raha toa ka hiteraka tsy fitoviana lehibe eo amin'ny vola eo amin'izy ireo ny fisaraham-panambadiana, izay fantatra amin'ny anarana hoe fandoavana onitra na “prestation compensatoire
 • Ireo lamina amin’ny fitazomana zaza izay fantatra amin'ny anarana hoe “modalités d’exercice de l’autorité parentale”.
 • Ity dingana ity matetika no haingana indrindra. Tsy voatery handray anjara amin’izany ny mpitsara, raha tsy hoe mangataka fihaonana amin’ny mpitsara ny iray amin’ireo zanaky ny mpivady.

  Voalohany dia zava-dehibe ny hahazoana antoka fa mahazo fankatoavana iraisam-pirenena io fisaraham-panambadiana io

  Tsy eken'ny firenena maro io dingana narahina io, anisan'izany ny ao anatin'ny Vondrona Eoropeana.

  Raha maniry ianao ny ny hampanaiky ny fisaraham-panambadianao frantsay any amin'ny firenena hafa, ohatra ny firenena niavianao:

  • angataho ny mpisolovava anao mba hanamarina fa ekena any ny “divorce par consentement mutuel par acte d’avocat
  • Raha tsy izany ny zava-misy dia tsy maintsy mandefa fangatahana antsoina hoe “requête” mankany amin’ny mpitsara miadidy ny fianakaviana izay fantatra amin’ny hoe “juge aux affaires familiales” ianao, mba haneken’izy ireo ny fisaraham-panambadianao.

  Ahoana ny hanaovana azy

  Toy izao ny dingana arahina:

  1. Manakarama mpisolovava samihafa ny mpivady 
  2. Ireo mpisolovava no mamolavola fifanarahana fantatra amin'ny anarana hoe “convention” miaraka, izay manazava ny fepetran'ny fisaraham-panambadiana izay nifanarahan'ny mpivady.
  3. Raha manana fananana itambarana ianareo dia hiantso mpahay lalàna antsoina hoe naotera na “notaire” ny mpisolovava mba handrafitra antontan-taratasy antsoina hoe fanambaram-pananana na “état liquidatif” manome ny lisitra sy ny tetibidin’ireo fanananana. Avy eo ny mpisolovava no mamintina ny “état liquidatif” ao amin’ny “convention” mikasika ny fisaraham-panambadiana.
  4. Raha vao vita ny “convention” dia ny mpisolovava tsirairay no mandefa izany any amin’ny olona arovany amin’ny alalan’ny paositra, miaraka amin’ny porofo fa voaray, izay antsoina hoe “lettre recommandée avec accusé de réception”. Tsy maintsy aterina mivantana amin'ny mpivady tsirairay ity taratasy ity. Manana 15 andro hisaintsainana izy ireo avy eo.
  5. Rehefa tapitra io fotoana io, ny mpivady sy ny mpisolovava dia miara-manao sonia ny “conventions”. Soniavina mivantana miaraka amin’ny “notaire” io fifanarahana io raha toa misy fananana tokony hozaraina. Raha tsy izany dia ny mpisolovava no mandefa ny “convention” amin’ny alalan’ny paositra any amin’ny “notaire” mba ho raketina.
  6. Ny naotera no manome taratasy manamarina ny fisaraham-panambadiana ho an'ny mpivady, izay fantatra amin'ny anarana hoe taratasy “attestation de divorce”. Manan-kery manomboka amin‘izay daty izay ny fisaraham-panambadiana.
  7. Hanoratra ny fisaraham-panambadiana eo amin’ny antontan-taratasy momba ny sata sivilin’ny olona arovany avy ny mpisolovava tsirairay. 

  Fandaharam-potoana

  Ireo dingana ireo no haingana indrindra ary mety haharitra 15 andro ka hatramin'ny volana vitsivitsy, arakaraka ny mahasarotra ny fisaraham-panambadianao.

 • Raha manaiky ny lamina rehetra momba ny fisaraham-panambadiana ianao sy ny vadinao, saingy tsy mety ho anao kosa ny “divorce par consentement mutuel par acte avocat”; ohatra hoe raha tsy ankatoavina any amin’ny firenena izay tokony hampanekena azy, dia tokony hanomboka ny dingana arahina antsoina hoe “requête” ianao manoloana ny mpitsara miadidy ny fianakaviana izay fantatra amin’ny hoe “juge aux affaires familiales (JAF)”.

  Ahoana ny hanaovana azy

  Mila manaraka ny dingana mitovy natao tamin’ny “divorce par consentement mutuel par acte avocat” ianao, mba hahazoana ny “convention” amin’ny fisaraham-panambadiana. 

  Avy eo ny mpisolovavanao no handefa ny “convention” ampiarahana ny “état liquidatif” any amin’ny “juge aux affaires familiales”, ary mangataka azy ireo hanao sonia izany. Io ilay dingana arahina antsoina hoe “requête”. Azo atao amin'ny fomba roa izany:

  • Toy ny fangatahana iarahan'ny mpivady atao, fantatra amin'ny anarana hoe “requête conjointe”. Amin'ity tranga ity dia tsy maintsy ataon'ny mpisolovava roa ny antontan-taratasy ary hosoniavin'ny mpivady. 
  • Toy ny fangatahana nataon'ny iray amin'ireo mpivady. Tokony atao amin’ny alalan’ny mpisolovavan’izy ireo izany, ary ekena sy hosoniavin’ny vadiny avy eo. 

  Avy eo ny mpitsara no afaka manamarina ny fifanarahanareo ary mankatoa ny fisaraham-panambadianareo. Mazàna dia haingana ity dingana ity ary tsy mila mankany amin‘ny fitsarana ianao hanamarina izany.  

  Fandaharam-potoana

  Ho fanampin'ny fotoana voatondro hanoratana ny “convention” momba ny fisaraham-panambadiana, dia ilaina matetika ny mamela eo anelanelan'ny roa hatramin’ny enim-bolana hahazoana ny fanamarinana avy amin'ny mpitsara arakaraka ny toerana misy ny fitsarana voakasika.

Ny fisaraham-panambadiana mety ho an'ny mpivady tsy mitovy hevitra

Mila manomboka fisaraham-panambadiana misy disadisa ianao raha toa ka tsy mifanaraka amin'ny fitsipiky ny fisaraham-panambadiana sy/na ny fepetra ao anatiny ianao sy ny vadinao, izay mety ahitana:

Misy fisaraham-panambadiana misy disadisa telo eto Frantsa, ary izany rehetra izany dia miseho manoloana ny mpitsara miadidy ny fianakaviana, izay fantatra amin’ny hoe “juge aux affaires familiales (JAF)”.

 • Ny fisaraham-panambadiana antsoina hoe fisaraham-panambadiana nekena na “divorce accepté” dia azo ampiharina raha toa ka samy manaiky ny fitsipiky ny fisaraham-panambadiana ianareo nefa tsy manaiky ny fepetra ao anatiny.

  Mialohan’ny hanombohana ny dingana amin’ny fisaraham-panambadiana miaraka amin’ny mpitsara dia tsy maintsy manao sonia taratasy antsoina hoe taratasy fanambarana fanekena na “procès-verbal d’acceptation” izay milaza fa samy manaiky ny fitsipiky ny fisaraham-panambadiana ianao.

 • Ny dingana fisaraham-panambadiana fantatra amin’ny hoe fisaraham-panambadiana noho ny hadisoana na “divorce pour faute” dia azo ampiasaina, raha misy fitondran-tena tsy mendrika nataon'ny iray amin'ireo mpivady; ohatra amin’ny resaka herisetra ao an-tokantrano na fijangajangana. 

  Tsy mila ny faneken'ny vadinao ianao vao mangataka an'io fisaraham-panambadiana io.

  Inona ireo hadisoana azo raisina?

  • Tokony ho mihoatra ny fefy tokoa ilay hadisoana, hany ka tsy azo atao intsony ny hanohy ny fiaraha-monina. Afaka manoro hevitra anao ny mpisolovavanao momba ny fahafahanao hahazo an'io fisaraham-panambadiana io. 
  • Tsy maintsy afaka manaporofo ilay hadisoana ianao, ohatra, amin'ny alalan‘ny fisian‘ny vavolombelona, ​​​​taratasin‘ny dokotera na eny fitoriana. 

  Inona no vokatr‘izany karazana fisaraham-panambadiana izany?

  • Raha raisin'ny mpitsara ilay hadisoana dia mety hodidiana handoa onitra aminao ny vadinao. Amin’ny ankapobeny dia mitentina arivo euros eo ho eo ny vola takian’ny mpitsara.
  • Tokony ho fantatrao fa ny adihevitra ara-dalàna amin'ity karazana fisaraham-panambadiana ity dia mety ho tena masiaka. Mila miomana amin'izany miaraka amin'ny mpisolovavanao ianao.
  • Raha heverin’ny mpitsara fa tsy nisy hadisoana dia mety hanapa-kevitra ny tsy hanaiky ny fisaraham-panambadiana mihitsy izy ireo. Tena tsara tokoa noho izany ny mametraka fangatahana karazana fisaraham-panambadiana hafa miandalana izay fantatra amin’ny hoe fisaraham-panambadiana ho an'ny fanovana tanteraka ny fifandraisana eo amin’ny mpivady na “divorce pour altération définitive du lien conjugal”. Ra izay no mitranga, dia tsy mila averina hatrany am-boalohany ilay fangatahana fisaraham-panambadiana, raha toa ka tsy manaiky ny mpitsara fa diso ilay vady iray. Handinika ilay fangatahana “divorce pour faute” aloha ny mpitsara, ary raha tsy ekeny izany dia handinika ilay fangatahana iray hafa izy.
 • Ny fisaraham-panambadiana fantatra amin’ny hoe fisaraham-panambadiana ho an'ny fanovana tanteraka ny fifandraisana eo amin’ny mpivady na “divorce pour altération définitive du lien conjugal” dia azo ampiasaina raha toa ka afaka manaporofo ianao fa tsy niara-nipetraka tamin’ny vadinao ianao mandritra ny herintaona farafahakeliny. 

  Tsy mila ny faneken'ny vadinao ianao vao mangataka an'io fisaraham-panambadiana io.

  Inona no atao raha sendra vao haingana ny fisarahan-toerana

  Raha tsy niara-nipetraka latsaky ny herintaona ianare dia azonao aroso ihany ity dingana ity mba hanombohana ny raharaha. 

  Noho izany, hanemotra ny raharaha ny mpitsara mandra-pahafahanao manaporofo ny fisarahana tao anatin‘ny 12 volana. 

  Ahoana ny hanaporofoana ny fisarahana tao anatin‘ny 12 volana.

  Ireo antontan-taratasy izay afaka manaporofo ny fisarahana tao anatin‘ny 12 volana dia ireo antontan-taratasy izay afaka manamarina ny toeram-ponenanao, toy ny rosian‘ny hofan-trano na faktioran-jiro na gazy misoratra amin'ny anaranao.

Ny dingana tsikelikely ho amin‘ny fisaraham-panambadiana misy disadisa

Indrisy fa mila manana faharetana ianao satria ireny dingana ireny any Frantsa dia mety ho tena ela tokoa, indraindray aman-taonany maro mihitsy.

 • Tena sarotra be tokoa ny mamaritra mazava hoe maharitra hafiriana ny fisaraham-panambadiana misy disadisa ao Frantsa. Amin'ny ankapobeny, maharitra aman-taona maromaro izy ireo, ary hatramin'ny folo taona raha toa ka misy ny fampiakarana ambony ataon'ny iray amin'ireo mpivady isaky ny misy didim-pitsarana mivoaka.

  Hafiriana no mety halavam-potoana farafahakeliny?

  • Hanombohana azy, roa na telo volana eo anelanelan’ny fangatahana fisaraham-panambadiana ofisialy izay antsoina hoe “assignation en divorce” sy ny fakana am-bavany voaloahany miaraka amin’ny mpitsara izay antsoina hoe “audience d’orientation”.
  • Avy eo farafahakeliny enim-bolana hanaovana adihevitra an-tsoratra, izay antsoina hoe “conclusions” eo amin’ireo mpivady, natao amin’ny alalan’ireo mpisolovavany. Matetika dia maharitra taona maro ireny adihevitra ireny raha toa ka tena be disadisa be ilay raharaha.
  • Mandritra izany fotoana izany dia hisy enim-bolana hanoratana ny tatitra ataon‘ny naotera na “notaire” mikasika ny fananana sy ny trosa rehetra itambaran’ny mpivady.
  • Vantany vao faranan’ny mpitsara ny adihevitra na “conclusions”, dia hisy telo ka hatramin’ny enim-bolana mialoha ny fitsarana farany antsoina hoe “audience de plaidoirie”.
  • Hisy iray volana eo anelanelan'ny “audience de plaidoirie” sy ny famoahana ilay didim-pitsarana mikasika ny fisaraham-panambadiana. 
  • Farany, rehefa ankatoavina ny fisaraham-panambadiana, dia ilaina indraindray ny manomboka dingana araky ny lalàna vaovao hamaranana ny fizaram-pananana, izay maharitra iray na roa taona sy tapany amin'ny ankapobeny.

  Ahoana raha manohitra ny fanapahan-kevitra navoakan‘ny mpitsara ny iray amin’ireo mpivady?

  Isaky ny mamoaka fanapahan-kevitra ny mpitsara dia manana safidy ny mpivady tsirairay ny mampiakatra ny raharaha na “appel” any amin’ny fitsarana ambony na “cour d’appel”. Amin'ny ankapobeny dia manana fe-potoana iray volana izy ireo hametraka “appel”, na roa volana raha mipetraka any ivelany.

  Indrisy anefa fa mety hampiadana be ny dingana arahina izany satria:

  • ny dingana manoloana ny “cour d’appel” matetika dia maharitra iray na roa taona
  • isaky ny misy “appel” dia mampiato ny dingana arahina amin’ny fisaraham-panambadiana mandra-pandraisan’ny mpitsara eo anivon’ny “cour d’appel” fanapahan-kevitra.
 • Tena ilaina ny miomana mialoha, raha azo atao, mialohan'ny handaozanao ny vadinao, raha mbola afaka mahazo ny antontan-taratasy ianao.

  Ireto ambany ireto ny karazana antontan-taratasy mila angonina:

  • Antontan-taratasy momba anao sy momba ireo zanakao: kara-panondro, pasipaoro, sns.
  • Ny antontan-taratasinao momba ny fifindra-monina: ny fahazoan-dàlanao hipetraka ao Frantsa na “titre de séjour”, ny rosian’ny fangatahanao ny fahazoan-dalana hipetraka na “récépissé”, na ny “attestation de demande d’asile” na fanamafisana ny fangatahana fialokalofana.
  • Ny bokin’ny soram-piankohonana ahitana ny mpikambana ao amin‘ny ankohonanao, fantatra amin‘ny hoe “livret de famille”, raha manana ianao.
  • Ny dika mitovy ny taratasy fanamarinana ny mariazy sivily sy ny kopia nahaterahana natao tao anatin'ny telo volana farany ho an'ny taratasy fanamarinana frantsay ary latsaky ny enim-bolana ho an'ny taratasy fanamarinana avy any ivelany. Tsara ho fantatra fa any amin‘ny firenena sasany, ny dika tany am-boalohany ny kopia nahaterahana dia indray mandeha ihany no omena. Raha izany no zava-misy aminao, dia aza adinoina ny manazava izany any amin'ny mpisolovavanao mba hahafahan'izy ireo mahazo antoka fa hamerina izany ianao amin'ny fiafaran'ny fitsarana. 
  • Kara-pahasalamanao na “carte vitale
  • Ny antontan-taratasin'ny sampandraharaham-pitantanana frantsay tomponandraikitra amin'ny fandoavana ny fanampiana ara-bola ho an'ny fianakaviana, fantatra amin'ny anarana hoe “Caisse d’allocations familiales (Caf)”.
  • Sarin'ny antontan-taratasin'ny vadinao: fampilazana mikasika ny hetra, taratasin-karama, tatitra momba ny kaonty, fifanarahana arak‘asa, sns.
  • Porofon'ny loharanom-bola hafa tsy nisy fanambarana: sarin'ny vola, bokikely, fividianana natao, sns.
  • porofo mikasika ny fananana sy harenan‘ny vadinao na ireo izay ifampizarainy aminao: trano sy tany, fampiasam-bola, sns
  • antontan-taratasy momba ny ankizy hetsika an-tsekoly, hetsika ivelan'ny fandaharam-pianarana, saran'ny cantine, saram-pitsaboana, sns.
  • Izay rehetra mety hanaporofo ny tranga herisetra ao an-tokantrano niainanao.
 • Na inona na inona dingana ho amin’ny fisaraham-panambadiana nofidiana, dia mila manakarama mpisolovava ianao, ary ataovy azo antoka fa tsy mpisolovava mitovy ny anao sy ny an’ny vadinao, ary tsy iray orinasa amin’ny mpisolovava nalain’ny vadinao koa izy ireo.

  Raha misy zavatra iray fotsiny amin'ny toe-draharaham-panambadianao ka misy idiran‘ny firenena hafa, dia tsara tokoa raha manam-pahaizana manokana amin'ny lalàna iraisam-pirenena tsy miankina ny mpisolovava alainao.

 • Ny fitsipika mihatra amin'ny fizaram-pananana raha misy ny fisaraham-panambadiana dia antsoina hoe rafitra fifampitondrana eo amin’ny mpivady na “régime matrimonial”. 

  Ny mpitsara frantsay dia mety hampihatra ny “régime matrimonial” frantsay na vahiny arakaraka ny toe-javatra misy anao.

  Ahoana ny ahalalako ny “régime matrimonial” misy ahy?

  Raha nanao sonia fifanarahana ara-panambadiana ianao, dia matetika io no mamaritra ny “régime matrimonial” nofidiana. 

  Kanefa, amin’ny tranga sasany, ny “régime matrimonial” anao voalohany dia mety niova; ohatra hoe raha niova toeram-ponenana mahazatra ianao folo taona mahery lasa izay. 

  Mety miankina amin'ny fepetra maro izany, ohatra hoe: 

  • ny firenena nanaovana ny mariazy
  • ny firenena nipetrahanao voalohany niaraka tamin'ny vadinao
  • ny firenena ipetrahanao amin'izao fotoana izao. 

  Miovaova arakaraka ny firenena voakasika ireo fitsipika ireo: 

  • Ny firenena sasany nanao sonia fifanarahana roa tonta tamin'i Frantsa na ny Fifanarahana tany La Haye. Ny lisitr'ireo firenena ireo dia hita ao amin' ity tranokala ity.
  • Eo amin'ireo firenena ao amin'ny Vondrona Eoropeana, ny Lalàna Brussels II bis dia ampiharina amin'izao fotoana izao, izay hosoloina amin‘ny Lalàna Brussels II ter manomboka ny 1 aogositra 2022. 

  Ny mpisolovavanao no afaka manampy anao hahatakatra ny fitsipika mihatra amin'ny toe-javatra misy anao. 

  Raha frantsay ny anao ny rafitra fifampitondrana eo amin’ny mpivady na “régime matrimonial”. 

  Raha izany no izy dia ho tsotra kokoa ny dingana. 

  Misy karazana “régimes matrimoniaux” maro any Frantsa. 

  Raha tsy nanao sonia fifanarahana fanambadiana ianao, ny rafitra mihatra izany dia ny ny fananana iombonana ka lasa fananana azo aorian’ny mariazy na “régime de la communauté légale”, fantatra ihany koa amin’ny hoe “communauté réduite aux acquêts”:

  • fananana azo afindrafindra na tsy azo afindrafindra mialohan‘ny fanambadiana dia mijanona ho fanana-manokan‘ny mpivady tsirairay
  • ny vola miditra sy ny fananana azo nandritra ny fanambadiana dia heverina ho fananana iombonana.

  Amin'ity tranga ity, raha misy ny fisaraham-panambadiana, ny fananana iombonana dia mizara roa mitovy amin'ny ankapobeny.

  Raha vahiny ny “régime matrimonial”  

  Raha vahiny ny “régime matrimonial” ampiharina, dia tsy maintsy mampiseho ny mpitsara frantsay ny fomba ampiharana izany ho amin’ny fizaram-pananana ny mpisolovavanao.

  Tsy maintsy maneho ny porofo mikasika ilay “régime matrimonial” izy, ohatra hoe amin'ny fahazoana taratasy avy amin'ny mpisolovava avy amin'ny firenena voakasika, toy ny:

  • antontan-taratasy ofisialy antsoina hoe “affidavit
  • taratasy ofisialy.

  Mety afaka manampy anao hamantatra ny fampahalalana tsy maintsy horaketin'ity antontan-taratasy ity ny mpisolovavanao. Izany dia mety ahitana, ohatra hoe:

  • Raha toa ka misy “régime matrimonial” frantsay izay mitovy amin’ny fifanaraham-panambadiana vahiny na “régime étranger
  • ny fitsipika momba ny fizarana fananana
  • tombatombana misy tarehimarika mikasika ny fizaram-pananana, raha toa ka hatao any amin‘ny fitsarana eo amin‘ity firenena ity ny fisaraham-panambadiana.
 • Manomboka amin'ny fomba ofisialy ny raharaha mikasika ny fikarakarana ny fisaraham-panambadiana raha toa ny mpisolovavanao na ny mpisolovavan’ny vadinao mandefa fangatahana fisaraham-panambadiana amin'ny mpitsara miadidy ny fianakaviana na “juge aux affaires familiales”. Izany dia fantatra amin’ny hoe mampiditra taratasy fangatahana fisaraham-panambadiana na “assignation en divorce”. 

  Fampilazana mikasika ny “assignation en divorce” amin’ny mpitsara

  Rehefa mampilaza ny “juge aux affaires familiales” mikasika ny “assignation” ianao, dia afaka misafidy ny hangataka amin'izy ireo, raha heveriny fa ilaina izany:  

  • Ny fanendrena manam-pahaizana notendren'ny fitsarana antsoina hoe naotera na “notaire“, mba hanomanana ny fizarana ny fananan'ny mpivady.
  • Fakana am-bavany iarahana amin’ny mpitsara izay antsoina hoe “audience d’orientation et sur mesures provisoires”. Ity fakana am-bavany ity dia hamela ny mpitsara hametraka fepetra izay manan-kery mandritra ny dingana arahina, izay antsoina hoe “mesures provisoires”. Izany dia mety ahitana ireto, kanefa koa tsy voafetra amin‘izany:
  • Ny fanatrehan’ny mpandika teny am-bava any amin’ny “audience” raha tsy miteny frantsay ianao. Ny fitsarana no handoa ny karaman‘ny mpandika teny am-bava.

  Aorian’ny “assignation en divorce” dia hametraka ny fakana am-bavany voalohany ny mpitsara na “audience” miaraka amin’ireo mpisolovavan’ny mpivady, matetika ao anatin'ny roa na telo volana. 

  Raha sendra misy hamehana, ohatra amin'ny herisetra an-tokantrano na ny mety hisian'ny fakana an-keriny zaza, ny mpisolovava dia afaka manomboka dingana iray antsoina hoe “à bref délai” izay ahafahana mahazo ny daty anaovana ny fakana am-bavany haingana kokoa.

  Fampilazana mikasika ny “assignation en divorce” amin’ny vady ankilany.

  Ilay vady mangataka ny fisaraham-panambadiana dia tsy maintsy manakarama matihanina eo amin’ny sehatry ny lalàna antsoina hoe “huissier de justice” mba hampandre ny vadiny mikasika ny “assignation en divorce”. Izany no antsoina hoe “notification”.

  Atao amin‘ny alalan‘ny mpisolovava izany.

  Tena manan-danja tokoa izy ity mba hanombohana amin‘ny fomba ofisialy ny dingana arahina ho amin‘ny fisaraham-panambadiana.

 • Vantany vao natomboka ny dingana arahina ho amin‘ny fisaraham-panambadiana, dia hatao an-tsoratra amin‘ny ankapobeny ny adihevitra ifanaovan‘ny andaniny sy ny ankilany. 

  Hifandimby hamolavola ny antontan-taratasy izay atao hoe “conclusions” ny andaniny sy ny ankilany, ka ampian’ny mpisolovavany izy ireo amin’izany, ary avy eo mandefa izany any amin’ny mpitsara.

  Rahoviana no soratana ny “conclusions”?

  Conclusions” dia mety ilaina amin'ny ambaratonga samihafa amin'ny dingana arahina:

  • Eo am-panomanana ny “audience d’orientation et sur mesures provisoires”. Mifantoka amin'ny fepetra takian'ny mpivady tsirairay avy amin'ny mpitsara, mandritra ny fikarakarana ny fisaraham-panambadiana ity antontan-taratasy ity.
  • Eo am-panomanana ny “audience” farany. Ity antontan-taratasy ity dia manazava ny zava-misy, ny karazan‘ny fisaraham-panambadiana misy disadisa nosafidiana, ary ny zavatra tian‘ny mpivady tsirairay ho azo rehefa tontosa ny fisaraham-panambadiana. 

  Manomana tsara

  Ireo adihevitra sy fifanakalozana ny “conclusions” dia mety ho sarotra tokoa ny hiainana azy, indrindra ho an'ny olona iray tafavoaka velona taorian’ny herisetra tao an-tokantrano. 

  Matetika izany no mitranga rehefa mitohy ny herisetra taorian'ny fisarahana ary ireo mpanao herisetra dia manodinkodina ny rafitra amin'ny fanaovana paikady manokana mba hiampangana ilay niharam-boina, anisan'izany ny fahazoana fijoroana vavolombelona avy amin'ny olona manodidina azy.

  Azonao atao ny mametraka paikady miaraka amin'ny mpisolovavanao hahitana ny fomba hamaliana ireo fanafihana mety hitranga ireo.

  Inona ny dingana arahina? 

  Mifandimby manoratra ny “conclusions” nataony manokana ny mpisolovava tsirairay. Matetika izy ireo manana fe-potoana roa na telo volana hanoratana ireny ary avy eo mandefa azy any amin'ny mpitsara mialohan'ny fe-potoana farany.

  Avy eo dia anjaran’ilay mpisolovava iray indray ny manoratra ny “conclusions” nataony manokana, ka mihevitra tsara ireo zavatra rehetra nosoratan’ny ankolafy hafa.

  Mety hitohy tahak‘izany mandritra ny volana, na taona eny ireny fifanakalozana ireny.

  Rehefa anjaran’ny mpisolovavanao ny manoratra ny “conclusions” 

  Ity no hirika hanazavanao ny fomba fahitanao ny zava-misy, ka mangataka ny zavatra tianao ho azo amin’ny andron’ny fisaraham-panambadiana, na mamaly mikasika ny “conclusions” nataon’ny ankilany:

  • Hametraka fanontaniana aminao ny mpisolovavanao ary hangataka antontan-taratasy ampiarahina amin'ny “conclusions”. 
  • Raha tsy amin'ny teny frantsay ny antontan-taratasinao, dia afaka mandika azy ireo ianao na ny mpisolovavanao ary tsy mila miantso mpandika teny matihanina. Izany no antsoina hoe “traduction libre”. Azonao atao ny mampiasa dika teny malalaka toy ny Google Translate na DeepL mba hanampy anao.
  • Avy eo hangataka anao hamerina hijery ny “conclusions” nataony ny mpisolovavanao mialohan’ny handefasany izany any amin’ny mpitsara.  
  • Vakio tsara izy ireny, dia fintino ny fanamarihana alefanao amin‘ny alalan‘ny mailaka any amin‘ny mpisolovavanao.

  Rehefa voarain’ny mpisolovavanao ny “conclusions” avy amin’ny ankilany. 

  Ity no hirika hanazavana ny fomba fahitany ny zava-misy ka mangataka ny zavatra tiany ho azo amin’ny andron’ny fisaraham-panambadiana, na mamaly mikasika ny “conclusions” nataonao:

  • Ny mpisolovavanao no handefa ny “conclusions” nataon’ny ankilany mba hakana ny hevitrao.
  • Vakio tsara ity antontan-taratasy ity ary fintino isaky ny teboka ny hevitrao ka alefaso mailaka mankany amin'ny mpisolovavanao. Mifantoha amin'ny zava-misy ary miezaha manome porofo raha manana ianao.

  Ny fandraisana ny “conclusions” nataon’ny ankilany no mety ho fotoana mampatahotra indrindra rehefa manao dingana fisaraham-panambadiana any Frantsa. Izany indrindra no mitranga raha misafidy paikady manokana izay fanaon’ny mpanao herisetra ny vadinao taloha ka lasa manao fiampangana diso manohitra anao.

  Azonao atao ny mangataka fanohanana amin’ny “association” izay miompana manokana amin’ny fanampiana ireo olona iharan’ny herisetra ao an-tokantrano na manatona psikology.

  Fangatahana ofisialy ny antontan-taratasy na “sommation de communiquer

  Rehefa mandrafitra ny “conclusions”, ny ankolafy tsirairay dia afaka mangataka amin'ny fomba ofisialy ny antontan-taratasy avy amin'ny ankilany hanohanana ny heviny.

  Tanterahina avy eo ny dingana izay antsoina hoe “sommation de communiquer”, ary hita ao ny lisitr’ireo antontan-taratasy nangatahana.

  Raha mahazo “sommation de communiquer” ianao dia zava-dehibe tokoa ny mamaly ka manome ny antontan-taratasy anananao, na manazava amin’ny mpisolovavanao ny antony tsy anananao ireny.

  Raha mandà tsy hanome taratasy sasany ny ankilany

  Raha toa avy nandray ny “sommation de communiquer” ny vadinao, ka mandà tsy mety manome anao antontan-taratasy mifandraika amina zavatra manan-danja, toy ny porofo maneho ny fidiram-bolany, dia azonao atao ny mangataka ny mpisolovavanao hanao dingana manokana fantatra amin’ny hoe “conclusions d’incident aux fins de communication de pièces”. 

  Tsy maintsy manana porofo vitsivitsy momba ny fisian'io antontan-taratasy resahina io ianao mialohan'ny hanatanterahana ity dingana ity.

  Ity dingana arahina ity dia hanery ny vadinao mba hanome izany antontan-taratasy izany. Raha tsy izany dia mety hiharan'ireto sazy manaraka ireto izy ireo:

  • Mety tsy maintsy mandoa sazy isan'andro isaky ny hitazomany ny antontan-taratasy nangatahana izy ireo.
  • Mety hihevitra ny mpitsara fa milaza ny marina momba ilay raharaha resahina ianao. Ohatra hoe raha heverinao fa fantatrao ny fidiram-bolan'ny vadinao nefa mandà ny hanaporofo izany izy, dia mety hihevitra ny mpitsara fa midika fanafenana vola be ny fandavany, ary mety handray fanapahan-kevitra mifanaraka amin'izany izy ireo.

  Mifampiraharaha mba hahazoana marimaritra iraisana 

  Eo am-panoratana ny “conclusions”, ny mpisolovava dia mety hanandrana hifampiraharaha manokana aminareo mivady amin'ny fijerena marimaritra iraisana.  

  Azo atao amin’ny fotoana rehetra izany mandra-pivoaka ny didim-pitsarana farany ka nohamafisina. 

  Ny fampitsaharana ny adihevitra ary ny fampiatoana ny fifanakalozana ny “conclusions

  Mandritra ny fisaraham-panambadiana misy disadisa, dia amin’ny ankapobeny misy fifanakalozana “conclusions” maro eo amin’ny mpisolovava mialohan’ny daty famaranana napetraky ny mpitsara. 

  Afaka manambara ny fiafaran‘ny adihevitra ny mpitsara amin'ny toe-javatra roa:

  • noho ny fangatahan’ny iray amin’ireo mpisolovava roa
  • noho ny fanapahan-keviny manokana rehefa tsy namaly intsony ny ankolafy iray na mino izy ireo fa maharitra loatra ny dingana.
 • Fakana am-bavany tsy voatery atao izy ity, saingy atao raha toa ka nangataka izany ny iray amin’ireo mpisolovava amin’ny fotoanan’ny “assignation en divorce”.

  Ity fotoana ity matetika dia atao roa na telo volana aorian’ny “assignation en divorce”. 

  Ity fakana am-bavany ity no ahafahan‘ny mpitsara mba: 

  • hametraka fepetra manan-kery mandritra ny faharetan'ny dingana arahina, antsoina hoe fepetra vonjimaika na “mesures provisoires” 
  • hametra ny fandaharam-potoanan‘ny dingana arahina ho an'ny mpisolovava
  • hanendry naotera na “notaire” mba hamaritra ny fanambaram-pananana na “état liquidatif” manome antsipiriany mikasika ny fananana sy ny trosa rehetra izay an’ny mpivady. 

  Rehefa vita ny “audience d’orientation” dia hanoratra antontan-taratasy antsoina hoe “ordonnance d’orientation” ny mpitsara mba hilazalaza mikasika ny fanapahan-keviny. 

  Raha tsy manaiky ny fanapahan-kevitra iray na maromaro nataon‘ny mpitsara ianao, dia azonao atao ny manohitra azy ireo amin'ny alàlan'ny fanaovana fampiakarana ao anatin'ny 15 andro fara fahakeliny.

 • Aorian'ny fanendrena azy ireo, ny mpahay lalàna fantatra amin’ny anarana hoe “notaire” dia manana enim-bolana amin'ny ankapobeny handrafetana tatitra momba ny fananana sy ny trosan'ny mpivady. 

  Ny fandehany

  Matetika miseho amin‘ireto fomba manaraka ireto ny dingana arahina:

  1. Ny “notaire” dia ampiasa ny fampahalalana nomen’ny mpivady mba hanaovana lisitra sy hanaovana tombana mikasika ny tetibidin’ny fananana sy ny trosa. 
  2. Hanao drafitra ho amin’ny fizarana ny fananana sy ny trosa izy ireo “régime matrimonial” mba hampiharina. 
  3. Mandefa ity drafitra ity any amin'ny mpivady amin'ny alàlan'ny mpisolovava azy izy ireo. 
  4. Raha misy iray amin'ireo mpivady no tsy manaiky ity drafitry ny fizarana ity, dia hanamarika an'io tsy fifanarahana io an-tsoratra miaraka amin'ny “notaire” ny mpisolovava azy. Ireo fifanakalozana ireo no antsoina hoe “dires”.
  5. Afaka miezaka ny hifanaraka amin'ny fomba fizarana ny mpivady. 

  Amin'ny fiafaran'ny fe-potoana voatondro, ny “notaire” no handefa ny tatitra any amin’ny mpitsara, na nifanaraka ireo mpivady na tsia.

  Ahoana raha tsy nisy “notaire” voatendry?

  Raha tsy nangataka ny hanendrena “notaire” ianao tamin’ny fotoanan’ny “assignation en divorce” dia azo atao ihany koa ity dingana ity rehefa tanteraka tsara ilay fisaraham-panambadiana.

 • Rehefa azo ny “conclusions”, dia ny mpitsara no hanome daty hanaovana fakana am-bavany, izay antsoina hoe “audience de plaidoirie”, izay ahafahan'ny mpisolovava tsirairay mametraka haingana ny tohan-kevitr'izy ireo. 

  Tsy mahazo miteny ny mpivady mandritra io fakana am-bavany io ary tsy voatery tonga eo izy amin‘izany. 

  Rehefa vita ny “audience” dia hamarana amin'ny fomba ofisialy ny adihevitra eo amin'ny andanininy sy ny ankilany ny mpitsara. Izany no antsoina hoe “clôture des débats”. Holazain’ny mpitsara koa ny fe-potoana handraisan’izy ireo fanapahan-kevitra, izay matetika iray volana.

 • Afaka manapa-kevitra ny hankato ny fisaraham-panambadiana na handà izany ny mpitsara.. 

  Mety handray fanapahan-kevitra avy amin'ny fangatahana sasany natao tamin'ny andaniny sy ny ankilany koa izy ireo. 

  Na izany aza, azo atao ny tsy hanapa-kevitra amin'ny teboka sasany mikasika ny fizarana fananana sy trosa natao na“liquidation du régime matrimonial”. Amin'ity tranga ity, dia tsy maintsy atomboka ny dingana vaovao izay antsoina hoe fiantsoana ho amin’ny fizaram- pananana na “assignation en liquidation partage” miaraka amin'ny mpitsara tomponandraikitra amin'ny fizarana fananana. Hazavaina eto ambany eto ity dingana arahina ity.

  Haharay ny fanapahan-kevitry ny mpitsara antsoina hoe didim-pitsarana mikasika ny fisaraham-panambadiana na “jugement de divorce” amin’ny alalan’ny taratasy avy amin’ny fitsarana ny mpivady tsirairay.

 • Raha vao neken'ny mpitsara ny fisaraham-panambadiana, dia tsy maintsy mampandre ny ankilany amin'ny alalan'ny mpiandraikitra ny rafi-pitsarana, fantatra amin'ny anarana hoe “huissier de justice” ny iray amin’ny mpivady. 

  Tena zava-dehibe io dingana io satria ahafahana manatanteraka an-tery ny didim-pitsarana mikasika ny fisaraham-panambadiana, ohatra hoe tsy mety mandoa ilay fanampiana ara-bola izay fantatra amin'ny hoe “pension alimentaire” ny vadinao taloha, ilay antontam-bola izay fantatra amin’ny anarana hoe “prestation compensatoire”, na amin'ny ny trangan-javatra tsy fanarahan-dalàna momba ny fitazomana ny zaza.  

  Raha any ivelany ny vadinao dia tsy maintsy manakarama “huissier de justice” any Frantsa ianao, izay handray ny fepetra ilaina mba hampandre azy ny fanapahan-kevitra any amin'ny firenena hafa.

 • Raha tsy manaiky ny fanapahan-kevitry ny mpitsara ianao, dia azonao atao ny manohitra izany amin'ny alalan'ny fampiakarana ny raharaha amin’ny alalan’ny mpisolovavanao eo anatrehan'ny fitsarana ambony na ny “cour d’appel”. 

  Amin'ny ankapobeny dia manana fe-potoana iray volana ianao manomboka amin'ny fampahafantarana ny fanapahan-kevitry nataon’ny “huissier de justice”, ary roa volana raha toa any ivelany ianao no mipetraka. Afaka manao “appel” ihany koa ny ankilany ao anatin'ny fe-potoana mitovy. 

  Na izany aza, raha toa tsy ny “huissier de justice” no mampilaza mikasika ny fanapahan-kevitra dia manatombo roa taona ny fe-potoana.

 • Vantany vao nankatoavina tanteraka ny fisaraham-panambadiana, dia tompon‘andraikitra amin‘ny fampidirana ny fisaraham-panambadiana ao amin‘ny kopian‘ny soram-piankohonanao sy ny taratasy fanamarinana ny fanambadiana ianao. 

  Raha teraka sy/na natao mariazy tany ivelany ianao dia tsara tokoa, izany hoe ekena any amin’ny firenena niavianao ny fisaraham-panambadianao

  Kanefa , raha mpitsoa-ponenana ara-politika any Frantsa ianao dia tsy tokony hifandray amin’ny manampahefana any amin’ny tany niavianao. Fa afaka mankany amin’ny fikambanana mpanao asa soa antsoina hoe “association” izay mivoy manokana ny zon’ireo mpitsoa-ponenana.

 • Raha tsy mbola nanapaka mikasika ny fizarana ny fananana sasantsasany nandritra ny “jugement de divorce” ny mpitsara miadidy ny fianakaviana, dia mila manaraka ireto dingana ireto ianao: 

  • Voalohany dia afaka ny mitady ny marimaritra iraisana miaraka amin‘ny ankolafy ankilany ianao.
  • Raha tsy mahita marimaritra iraisana ianao dia afaka manomboka ny dingana araky ny lalàna vaovao na “assignation en liquidation partage” miaraka amin’ny mpitsara.

  Dingana 1 raha toa ny mpitsara efa nanendry naotera na “notaire” mba hanatontosa ny fizaram-pananana na “liquidation

  Tsy maintsy maka fotoana amin’ny “notaire” nofidiana ny andaniny sy ny ankilany mba hiezahana hikaroka ny marimaritra iraisana.

  Ilay dingana arahina dia mitovy amin’izay voafaritra etsy ambony.

  Aorian‘ireny fifanakalozana ireny:

  • Raha misy ny marimaritra iraisana dia afaka miroso amin’ny fizarana ny fananany izy ireo.
  • Raha tsy mahita marimaritra iraisana ny andaniny sy ny ankilany, ny “notaire” no hamoaka tatitra izay antsoina hoe “procès-verbal de difficultés” na “PV de difficultés” milaza amin’ny antsipiriany ireo teboka mikasika ny disadisa. Noho izany dia mila manomboka ny dingana araky ny lalàna voalaza ao amin‘ny Dingana 2 ianareo mivady.

  Raha mandà tsy handray anjara ny iray amin'ireo ankolafy ireo dia ny “notaire” no hanoratra antontan-taratasy antsoina hoe “procès-verbal de carence” na “PV de carence” izay ahafahanao manontany ny mpitsara hanapa-kevitra mikasika ny fizaram-pananana ka manomboka ny fizaram-pananana voaresaka ao amin’ny Dingana 2.

  Dingana 2 (raha tsy mifanaraka): manomboka dingana araky ny lalàna vaovao antsoina hoe fiantsoana hizara fananana na “assignation en liquidation partage

  Raha misy tsy ifanarahana eo amin’ny fizaram-pananana na “liquidation”, ny iray amin’ny mpisolovava dia hanao fangatahana antsoina hoe antso ho amin’ny fizaram-pananana “assignation en liquidation partage”. Io fangatahana io dia ataon’ny mpitsara miandraikitra ny fizarana ny fananana antsoina hoe “juge de la liquidation”. Ahafahan‘ny mpitsara handray fanapahan-kevitra mikasika ny fanananao ity dingana arahina ity.

  Toy izao manaraka izao ny dingana amin‘ity:

  • Ny iray amin’ny mpisolovava no tsy maintsy manao ny fangatahana ho amin’ny “assignation en liquidation partage”. Fangatahana izy ity ny mba handraisan’ny mpitsara miandraikitra ny fizaram-pananana antsoina hoe “juge de la liquidation” ny fanapahan-kevitra.
  • Amin'ity fangatahana ity, ny mpisolovava dia tsy maintsy manome ny mpitsara ireto taratasy ireto, araka ny andininy 1360 amin'ny “Code de la procédure civile”:
   • ny antontan-taratasy mampiseho famintinana ny fananana hozaraina 
   • antontan-taratasy manazava ny zavatra tianao ho azo rehefa mizara ny fananana
   • ny dingana nataonao mba hanandrana sy hahatongavana amin'ny fifanarahana, ohatra ny fifanakalozana mailaka amin'ny ankilany.
  • Vantany vao manomboka ilay raharaha dia hanendry “notaire” ny mpitsara.
  • Ny “notaire” no hanana anjara amin'ny fifanakalozana eo amin'ny roa tonta mba hanolotra fizarana ny fananany, ary hiezaka ho any amin’ny marimaritra iraisana.
  • Raha vao tsy misy fifanarahana, ny “notaire” dia hamoaka ny tatitra antsoina hoe “procès-verbal de difficultés” na “PV de difficultés” natao ho an’ny mpitsara.
  • Noho izany dia handray fanapahan-kevitra ny mpitsara.
  • Ny mpivady tsirairay dia manana zo ny hanohitra ny fanapahan-kevitry ny mpitsara amin'ny fanaovana “appeal”.

  Rahoviana no azo atomboka io dingana io?

  Tsy maintsy miandry ny didim-pitsarana mikasika ny fisaraham-panambadiana farany momba ny fisaraham-panambadiana ianao vao hanomboka ity dingana ity.

  Hafiriana no haharetan’ity dingana ity?

  Maharitra eo amin‘ny iray hatramin‘ny telo taona ny dingana arahina.

  Rehefa vita ny dingana narahina, ka misy iray amin‘ny mpivady nampiakatra ny raharaha na nanao “appel” manoloana ny fanapahan-kevitry ny mpitsara, dia hiampy eo amin’ny iray ka hatramin’ny roa taona eo izany.

Mitadiava fanohanana

Any Frantsa dia misy sampandraharaha maro afaka manohana anao, manome torohevitra anao ary manampy anao amin'ny dingana tokony hatao sy ireo karazana antontan-taratasy ilaina. Maimaimpoana ny ankamaroan‘izy ireo.

 • Ny “Centres d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF)” dia manampy ny sarambabem-bahoaka, indrindra ny vehivavy, amin'ny sehatra maro toy ny: zo araka ny lalàna, fahasalamana, fitadiavana asa, fanofanana, famoronana orinasa, eny fa na dia fikarakarana ny ankizy aza.

  • Tsy andoavam-bola ireo tolotra ireo.
  • Ho afaka hampahafantatra anao ny zonao sy ny dingana tokony hataonao izy ireo. Ireo ivon-toerana sasany dia afaka manampy anao amin'ny dingana tokony hatao sy ireo antontan-taratasy ilaina.
  • Teny azo isafidianana: Frantsay no tena ampiasaina.
  • Fifandraisana: ny antsipirian‘ny fifandraisana amin'ny “CIDFF” any amin'ny faritra misy anao dia ho hitanao ato anatin'ity lahatahiry ity.
 • Ireo ivon-toerana antsoina hoe “point-justice” dia mampivondrona fikambanana isan-karazany izay manome anao torohevitra araka ny lalàna, miankina amin’ny toe-javatra atrehinao, ary indraindray dia manampy anao amin’ny dingana arahina ara-panjakana. 

  • Maimaimpoana ireo tolotra ireo.
  • Manana anarana maro ireo ivon-toerana ireo: “Maison de Justice et du Droit (MJD)”, “Point d’accès au droit (PAD)”, "Relais d’accès au droit (RAD)”, “Antenne de justice (AJ)” na “France services (FS)”. 
  • Teny azo isafidianana: Frantsay no tena ampiasaina.
  • Afaka mahita “point-justice” akaiky anao ianao:
   • ao amin‘ity lahatahiry amin’ny aterineto ity.
   • amin‘ny alalan‘ny fiantsoana ny 3039 avy any Frantsa metropolitana ary ny +33 9 70 82 31 90 avy any ivelany. Hangatahany kaodim-paositra ianao ary hampifandraisiny amin‘ny “point-justice” Teny azo isafidianana: Frantsay no tena ampiasaina.
 • "Femmes Informations Juridiques Internationales Auvergne-Rhône-Alpes (FIJI)" dia fikambanana miompana manokana amin‘ny lalàna iraisam-pirenena momba ny ankohonana.

  • Maimaimpoana io tolotra io.
  • Ny ekipana mpisolovavan‘izy ireo dia ho afaka hamaly ny fanontanianao ary hanome anao torohevitra momba ny fisitahana, fisaraham-panambadiana, ary/na fihazonana ny zanakao. Sampandraharaha fampahafantarana ihany izy io: tsy afaka misolo tena anao eny anivon'ny fitsarana izy ireo. Mila mifandray amina mpisolovava ianao amin'izany.
  • Teny azo isafidianana: Frantsay, Anglisy.
  • Fifandraisana: amin'ny alàlan'ny mailaka amin'ny adiresy [email protected] na amin'ny telefaonina amin'ny laharana 04 78 03 33 63, ny alatsinainy ka hatramin'ny alarobia, manomboka amin'ny 9 ora maraina hatramin'ny 12 ora atoandro
 • Anjara asan‘ny mpisolovava ny miaro ny zonao mialoha, mandritra ary aorian‘ny raharaha ara-pitsarana. 

  • Tandremo tsara mba ho mpisolovava mahay no fidìana.
  • Tsy maintsy aloanao ny karaman'ny mpisolovava. 
  • Raha voafetra ny vola eo am-pelatananao, dia mety hahazo fanampiana ara-bola avy amin'ny fanjakana ianao handoavana ireo sarany ireo. Izany no antsoina hoe "aide juridictionnelle".
  • Raha tsy mbola nisy matihanina na olona atokisanao nanolotra mpisolovava ho anao dia afaka mitady mpisolovava ao anatin'ity lahatahiry ity ianao. Mitanisa ireo mpisolovava rehetra ao Frantsa izy ity. Azonao atao ny mikaroka mpisolovava arakaraky ny tenim-pirenena teneniny na ny sokajin-dalàna manokana ifantohany.

Na dia natao aza ny rehetra mba hanomezana anao ny fampahalalana marina sy manaraka ny toetr‘andro indrindra dia tsy afaka manolo torohevitra ara-dalàna na matihanina akory ity pejy ity. Miova tsy tapaka ny lalàna sy ny fomba fiasa ka ilaina ny manatona matihanina mahafeno fepetra.

Mety hahaliana anao koa

Mamantatra ny firenena hanaovana fangatahana ho amin‘ny fisaraham-panambadiana.

Miankina amin'ny zom-pirenenao, ny zom-pirenen'ny vadinao, ny firenena nanaovanareo mariazy, ary ny…

Manakarama mpisolovava any Frantsa

Ny mpisolovava dia manana anjara toerana lehibe mandritra ny fitsarana. Zava-dehibe ny fifidianana…

Mangataka “l'aide juridictionnelle” na fanampiana ara-pitsarana mba hanomezana ny volan’ny mpisolovava sy ny sarany ara-pitsarana hafa

Raha tsy ampy vola hanakaramana mpisolovava sy handoavana ny fitsarana, dia afaka mangataka ny…

Raha mila polisy:

Asosa mankany ambony