Zakończenie francuskiego zarejestrowanego związku partnerskiego czyli „Pacte Civil de solidarité (Pacs)

Jeśli znajdujesz się we francuskim zarejestrowanym związku partnerskim czyli „Pacte civil de solidarité (Pacs)” i chcesz go zakończyć, procedura jest na ogół szybka. Nie potrzebujesz zgody Twojego partnera „Pacs”.

Sprawdzone przez Maître Elodie Ramos dn. 31/01/2024

Zakończenie związku „Pacs

Jeżeli zawarłaś zarejestrowany związek partnerski na mocy prawa francuskiego czyli „Pacte civil de solidarité (Pacs)”i dokonasz separacji, zaleca się oficjalne zakończenie związku partnerskiego.

Zakończenie zarejestrowanego związku partnerskiego jest znane jako „dissolution du Pacs”.

Jeśli nie zakończysz francuskiego zarejestrowanego związku partnerskiego, nadal będziesz mieć prawne zobowiązania wobec swojego byłego partnera:

 • obowiązek wspólnego zamieszkiwania
 • obowiązek zapewnienia wsparcia materialnego
 • obowiązek zapewnienia wzajemnej pomocy.
 • Jeśli oboje zgadzacie się na zakończenie związku „Pacs”, możecie wykonać następujące kroki:

  • Wypełnijcie „déclaration conjointe de dissolution d’un Pacte civil de solidarité” (wspólne oświadczenie o rozwiązaniu), które można pobrać tutaj.
  • Oboje musicie je podpisać.
  • Wyślijcie je pocztą do urzędu, który pierwotnie zarejestrował Wasz „Pacs”. Może to być ratusz czyli „mairie”, sąd, urzędnik państwowy czyli „notaire”, konsulat lub ambasada francuska.
   • Dołączcie do listu fotokopię ważnego dokumentu tożsamości każdego z partnerów.
   • Zachowajcie kopię oświadczenia.
   • Wyślijcie je listem poleconym ze zwrotnym poświadczeniem odbioru czyli „lettre recommandée avec accusé de réception”, co jest jedynym sposobem udowodnienia, że list został dostarczony. Zachowajcie pokwitowanie jako dowód nadania.

  W kolejnych tygodniach powinniście otrzymać dokument potwierdzający rozwiązanie umowy czyli “confirmation d’enregistrement”. Ten dokument stanowi dowód zakończenia „Pacs”. Zostanie on przesłany na adres podany w formularzu oświadczenia.

  Jeśli w ciągu dwóch miesięcy nie otrzymacie żadnej wiadomości, możecie skontaktować się z urzędem, który otrzymał oświadczenie i poprosić o aktualne informacje na temat jego statusu.

 • Związek „Pacs” możesz zakończyć bez zgody Twojego partnera. Nie musisz uzasadniać swojej decyzji. W tym celu wykonaj następujące czynności:

  • Skontaktuj się z prawnikiem zwanym „huissier”. Pobliskich znajdziesz w tym informatorze.
  • Za poinformowanie partnera o Twojej decyzji odpowiedzialny będzie „huissier”. „Huissier” przedłoży Twojemu partnerowi dokument potwierdzający Twoją chęć zakończenia „Pacs”, czyli “signification du souhait de dissolution du Pacs”. Za tę usługę pobierana jest opłata.
  • Następnie „huissier” wyśle kopię tego dokumentu organowi, który zarejestrował Twój „Pacs”. Może to być ratusz czyli „mairie”, sąd, urzędnik państwowy czyli „notaire”, konsulat lub ambasada francuska.

  W kolejnych tygodniach powinniście otrzymać dokument potwierdzający rozwiązanie umowy czyli “confirmation d’enregistrement”. Ten dokument stanowi dowód zakończenia „Pacs”. Zostanie on przesłany na adres podany w formularzu oświadczenia.

  Jeśli w ciągu dwóch miesięcy nie otrzymasz żadnej wiadomości, poproś swojego “huissier” o skontaktowanie się z organem, który otrzymał dokument, w celu uzyskania aktualnych informacji na temat jego statusu.

Po zakończeniu „Pacs

Po zakończeniu „Pacs” nie będziesz już mieć żadnych praw ani obowiązków względem swojego partnera.

Od tej chwili musisz składać własną deklarację podatkową.

Jeśli masz dzieci, ale nie mieszkacie już razem, ważne jest, aby uzgodnić zasady sprawowania pieczy nad dziećmi znane jako „modalités d’exercice de l’autorité parentale”.

Znajdź wsparcie

We Francji istnieje wiele służb mogących udzielić Ci wsparcia i porady czy pomóc w przejściu przez procedury i wypełnianiu dokumentacji. Większość z nich świadczy usługi bezpłatnie.

 • Ośrodki zwane „point-justice” łączą różne organizacje udzielające porad prawnych w zależności od Twojej sytuacji, a czasami pomagające w przejściu przez procedury administracyjne.

  • Usługi te świadczone są bezpłatnie.
  • Ośrodki te mają wiele nazw: „Maison de Justice et du Droit (MJD)”, „Point d’accès au droit (PAD)”, „Relais d’accès au droit (RAD)”, „Antenne de justice (AJ)” czy „France services (FS)”.
  • Dostępność w językach: głównie francuski.
  • Pobliski „point-justice” znajdziesz:
   • w tym informatorze online
   • telefonicznie pod numerem 3039 z Francji kontynentalnej i pod numerem +33 9 70 82 31 90 z terytoriów zamorskich. Zostaniesz poproszona o podanie kodu pocztowego i skontaktowana z „point-justice”. Dostępność w językach: głównie francuski.
 • Rolą prawnika jest obrona Twoich praw przed postępowaniem sądowym, w jego trakcie i po jego zakończeniu.

  • Starannie wybierz dobrego prawnika.
  • Prawnicy pobierają opłaty, które będziesz musiała uiścić.
  • Jeżeli posiadasz ograniczone zasoby, możesz kwalifikować się do uzyskania państwowej pomocy w uiszczeniu tych opłat. Pomoc ta nosi nazwę „aide juridictionnelle”.
  • Jeżeli specjalista ani osoba zaufana nie polecili Ci żadnego prawnika, możesz go znaleźć w tym informatorze zawierającym wykaz wszystkich prawników we Francji. Możesz wyszukiwać według obsługiwanych języków i specjalizacji prawnej.

Chociaż dołożyliśmy wszelkich starań, aby dostarczać Ci najdokładniejszych i najbardziej aktualnych informacji, niniejsza strona nie zastępuje porad prawnych ani specjalistycznych. Przepisy i procedury zmieniają się regularnie, dlatego ważne jest, aby konsultować się z wykwalifikowanymi specjalistami.

To też może Cię zainteresować

Uregulowanie kwestii sprawowania pieczy nad dziećmi przez rodziców będących w separacji lub rozwiedzionych

We Francji w przypadku separacji lub rozwodu oboje rodzice nadal mają prawa i obowiązki wobec swoich…

Otrzymywanie środków finansowych od drugiego rodzica jako wkładu na pokrycie wydatków związanych z dziećmi

Nawet po separacji rodzice muszą nadal wnosić swój wkład w pokrycie kosztów związanych z dziećmi.…

Zatrudnienie prawnika we Francji

Prawnicy odgrywają kluczową rolę na wszystkich etapach postępowania prawnego. Ważne jest, aby wybrać…

Aby uzyskać interwencję policji:

Przewiń do góry