Otrzymywanie środków finansowych od drugiego rodzica jako wkładu na pokrycie wydatków związanych z dziećmi

Nawet po separacji rodzice muszą nadal wnosić swój wkład w pokrycie kosztów związanych z dziećmi. Sędzia może poprosić jednego rodzica o płacenie pewnej kwoty na rzecz drugiego rodzica, zwanej świadczeniem na utrzymanie i wykształcenie dzieci, czyli „contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant” lub „pension alimentaire”.

Sprawdzone przez Maître Elodie Ramos dn. 31.01.2024 r.

Jak to działa?

W przypadku separacji jeden z rodziców może być zobowiązany do płacenia pewnej kwoty pieniędzy drugiemu rodzicowi. Jest to zwane świadczeniem na utrzymanie i wykształcenie dzieci, czyli „contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant” lub „pension alimentaire”. 

Dotyczy to w szczególności następujących sytuacji: 

 • dzieci mieszkają głównie w domu jednego rodzica, jako w swoim „résidence habituelle”;
 • jeden z rodziców ma mniej korzystną sytuację finansową.

Jak mogę otrzymać to świadczenie?

Decyzja o przyznaniu „contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant”, tzw. pension alimentaire”, jest podejmowana wraz z ustaleniami dotyczącymi opieki nad dziećmi, czyli „modalités d’exercice de l’autorité parentale”. Zasady przyznawania opieki nad dziećmi objaśniono na tej stronie.

 • Wysokość „contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant” w dużej mierze zależy od sytuacji finansowej każdego z rodziców. Jest ona ustalana odpowiednio do:

  • Twojego dochodu i wydatków, 
  • dochodu i wydatków drugiego rodzica,
  • potrzeb dziecka.

  Kwota ta może się znacznie różnić od kwoty, jaką otrzymywałabyś w swoim kraju ojczystym. Aby dowiedzieć się, ile mogłabyś otrzymywać, możesz przeprowadzić symulację

  Płatność „contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant” będzie kontynuowana do czasu uzyskania przez dzieci finansowej niezależności, nawet po osiągnięciu przez nie ustawowego wieku dorosłego (to we Francji zazwyczaj 18 lat), chyba że sędzia zadecyduje inaczej.

  Kwota może zostać zweryfikowana w każdej chwili, jeśli sytuacja rodziców ulegnie zmianie. W takim przypadku można złożyć wniosek do „Juge aux affaires familiales” za pośrednictwem prawnika.

 • Świadczenie „pension alimentaire” może być przekazywane w różnych formach: 

  • W większości przypadków jest to suma pieniędzy wypłacana co miesiąc.
  • W pewnych przypadkach może przybierać inne formy, np. bezpośredniego opłacania kosztów ponoszonych na dzieci.

  Zasadniczo, wkład finansowy jest wypłacany od dnia wskazanego przez „Juge aux affaires familiales” w orzeczeniu, które zawiera również ustalenia dotyczące opieki nad dziećmi, tj. „modalités d’exercice de l’autorité parentale”.

  Od marca 2022 r. wypłaty „pension alimentaire” ustalonego przez sędziego są przetwarzane automatycznie przez krajową agencję odpowiedzialną za „pension alimentaire” o nazwie „l’Agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires (Aripa)”, chyba że oboje rodzice tego nie chcą. Proces przebiega następująco:

  • Sędzia przesyła swoją decyzję bezpośrednio do „Aripa”.
  • Każdego miesiąca agencja pobiera kwotę od rodzica, który płaci świadczenie na utrzymanie, zwanego „débiteur”, a następnie przekazuje ją rodzicowi, który otrzymuje świadczenie na utrzymanie, zwanemu „créancier”.
 • Jeżeli Twój partner nie przekazuje Ci przyznanego świadczenia na utrzymanie, istnieją pewne rozwiązania.

  Jeżeli płatność świadczenia na utrzymanie jest przetwarzana przez agencję „Aripa”:

  • w przypadku braku płatności, od pierwszego miesiąca jej nieprzekazywania „Aripa” wszczyna działania windykacyjne wobec „débiteur”;
  • w oczekiwaniu na odzyskanie należności „Aripa” wypłaca ci pomoc finansową o nazwie „allocation de soutien familial”.

Znajdź wsparcie

We Francji istnieje wiele służb mogących udzielić Ci wsparcia i porady lub pomóc w przejściu przez procedury i w wypełnianiu dokumentacji. Większość z nich świadczy usługi bezpłatnie.

 • Ośrodki zwane „point-justice” łączą różne organizacje, które udzielają porad prawnych w zależności od Twojej sytuacji, a czasami pomagają w przejściu przez procedury administracyjne. 

  • Usługi te są świadczone bezpłatnie.
  • Ośrodki mają wiele nazw: „Maison de Justice et du Droit (MJD)”, „Point d’accès au droit (PAD)”, „Relais d’accès au droit (RAD)”, „Antenne de justice (AJ)” lub  „France services (FS)”. 
  • Dostępność w językach: głównie francuski.
  • Pobliski „point-justice” znajdziesz:
   • w tym katalogu online;
   • telefonicznie pod numerem 3039 z Francji kontynentalnej i pod numerem +33 9 70 82 31 90 z terytoriów zamorskich. Zostaniesz poproszona o podanie kodu pocztowego i skontaktowana z „point-justice”. Dostępność w językach: głównie francuski.
 • Organizacja „Centres d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF)” udziela pomocy wszystkim, zwłaszcza kobietom, w wielu obszarach, takich jak: przysługujące prawa, zdrowie, poszukiwanie pracy, szkolenia, zakładanie firmy, a nawet opieka nad dziećmi.

  • Usługi te są świadczone bezpłatnie.
  • Osoby z tej organizacji będą w stanie poinformować Cię o przysługujących Ci prawach i krokach, które należy podjąć. Niektóre ośrodki mogą pomagać w przejściu przez procedury i w wypełnianiu dokumentacji.
  • Dostępność w językach: głównie francuski.

  Kontakt: dane kontaktowe organizacji „CIDFF” ze swojej okolicy znajdziesz w tym katalogu.

Chociaż dołożyliśmy wszelkich starań, aby dostarczać Ci najdokładniejszych i najbardziej aktualnych informacji, niniejsza strona nie zastępuje porad prawnych ani specjalistycznych. Przepisy i procedury zmieniają się regularnie, dlatego ważne jest, aby konsultować się z wykwalifikowanymi specjalistami.

To też może Cię zainteresować

Uregulowanie kwestii sprawowania pieczy nad dziećmi przez rodziców będących w separacji lub rozwiedzionych

We Francji w przypadku separacji lub rozwodu oboje rodzice nadal mają prawa i obowiązki wobec swoich…

Dowiedz się, co zrobić, jeśli Twój były partner nie płaci określonego przez sędziego wkładu finansowego

Jeżeli nie otrzymujesz wkładu finansowego ustalonego przez sędziego w ramach postępowania…

Dowiedz się, co zrobić, jeśli drugi rodzic nie przestrzega zasad sprawowania pieczy nad dziećmi.

Jeśli drugi rodzic nie stosuje się do wprowadzonych zasad sprawowania pieczy nad dziećmi,…

Aby uzyskać interwencję policji:

Przewiń do góry