Prekid francuskog građanskog partnerstva „Pacte civil de solidarité (Pacs)

Ako ste u francuskom građanskom partnerstvu ili „Pacte civil de solidarité (Pacs)“ i želite da ga okončate, postupak je uglavnom brz. Nije vam potreban pristanak vašeg „Pacs“ partnera.

Potvrđeno od strane Maître Elodie Ramos na dan 31.01.2024.

Prekid „Pacs“ partnerstva

Ako ste potpisali građansko partnerstvo u skladu sa francuskim zakonom ili „Pacte civil de solidarité (Pacs)“ i rastavite se, preporučujemo da zvanično okončate ovo partnerstvo.

Prekid građanskog partnerstva takođe je poznat kao „dissolution du Pacs“.

Ako ne prekinete građansko partnerstvo i dalje ćete imati pravnu obavezu prema svom bivšem partneru:

 • obaveza da živite zajedno
 • obaveza da pružate materijalnu podršku
 • obaveza da se međusobno podržavate.
 • Ako se oboje složite da raskinete „Pacs“, možete da preduzmete sledeće korake:

  • Popunite „déclaration conjointe de dissolution d’un Pacte civil de solidarité“ (izjava o zajedničkom raskidu) koju možete da preuzmete ovde.
  • Oba partnera moraju da potpišu.
  • Pošaljite dokument poštom organu vlasti u kom ste odbavili registraciju svog „Pacs“. To može da bude opština ili „mairie“, sud, javni zvaničnik pod nazivom „notaire“ ili konzulat ili ambasada Francuske.
   • Dodajte uz pismo i fotokopiju važećeg identifikacionog dokumenta za oba partnera.
   • Sačuvajte primerak svoje izjave.
   • Pošaljite pismo preko preporučene pošte sa povratnicom ili „lettre recommandée avec accusé de réception“, jer je to jedini način da dokažete da je vaše pismo primljeno. Sačuvajte priznanicu kao dokaz.

  U narednim nedeljama, trebalo bi da dobijete dokument koji potvrđuje raskid sporazuma, pod nazivom „confirmation d’enregistrement“. Ovaj dokument je dokaz da je „Pacs“ raskinut. Biće vam poslat na adresu sa koje ste poslali izjavu.

  Ako ne dobijete nikakve informacije u periodu dužem od dva meseca, možete da kontaktirate organ koji je dobio vašu izjavu i zatražite nove informacije o njegovom statusu.

 • Možete da raskinete „Pacs“ bez pristanka partnera. Potrebno je samo da opravdate svoju odluku. Da biste to uradili, pratite sledeće korake:

  • Kontaktirajte pravnog stručnjaka pod nazivom „huissier“. U ovom imeniku možete pronaći nekog ko je u vašoj blizini.
  • Huissier“ će biti odgovoran da obavesti vašeg partnera o odluci. „Huissier“ će uručiti vašem partneru dokument u kom se potvrđuje da želite da raskinete „Pacs“, pod imenom „signification du souhait de dissolution du Pacs“. Za uvu uslugu plaća se naknada.
  • Huissier“ će zatim poslati primerak ovog dokumenta organu u kom je obavljena registracija vašeg „Pacs“. To može da bude opština ili „mairie“, sud, javni službenik pod nazivom „notaire“ ili konzulat ili ambasada Francuske.

  U narednim nedeljama, trebalo bi da dobijete dokument koji potvrđuje raskid sporazuma, pod nazivom „confirmation d’enregistrement“. Ovaj dokument je dokaz da je „Pacs“ raskinut. Biće vam poslat na adresu sa koje ste poslali izjavu.

  Ako ne dobijete nikakve informacije nakon perioda od dva meseca, zatražite od „huissier“ da kontaktira organ koji je primio dokument da biste dobili nove informacije o statusu.

Nakon raskida „Pacs

Kada se „Pacs“ raskine, više nećete imati nikakva prava niti obaveze vezane za bivšeg partnera.

Od tada, moraćete da podnosite individualnu poresku prijavu.

Ako imate decu i više ne živite zajedno, važno je da se dogovorite o uslovima za starateljstvo nad decom, poznatim kao „modalités d’exercice de l’autorité parentale“.

Pronađite podršku

U Francuskoj postoji dosta servisa koji vas mogu podržati, dati vam savet i pomoći u vezi sa procedurama i papirologijom. Većina njih je besplatna.

 • Centri pod nazivom „point-justice“ spajaju različite organizacije koje vam daju pravne savete u zavisnosti od vaše situacije, i ponekad vam pomažu sa obavljanjem administrativnih procedura.

  • Ove usluge su besplatne.
  • Ovi centri imaju mnogo naziva: „Maison de Justice et du Droit (MJD)“, „Point d’accès au droit (PAD)“, „Relais d’accès au droit (RAD)“, „Antenne de justice (AJ)“ ili „France services (FS)“.
  • Dostupni jezici: uglavnom francuski.
  • Možete pronaći „point-justice“ u blizini:
   • u ovom imeniku na internetu.
   • preko telefona pozivom na broj 3039 iz Francuske ili +33 9 70 82 31 90 iz inostranstva. Zatražiće vaš poštanski broj i spojiti vas sa „point-justice“. Dostupni jezici: uglavnom francuski.
 • Uloga advokata je da odbrani vaša prava pre, tokom i nakon pravnog postupka.

  • Vodite računa da izaberete dobrog advokata.
  • Advokati imaju honorare koje ćete morati da platite.
  • Ako imate ograničena sredstva, možda imate pravo na državnu finansijsku pomoć za plaćanje ovih naknada. Ovo se zove „aide juridictionnelle“.
  • Ako niste imali advokata kog vam je preporučio profesionalac ili osoba kojoj verujete, možete ga potražiti u ovom imeniku koji navodi sve advokate u Francuskoj. Možete pretraživati prema jezicima koje govore i pravnoj specijalizaciji.

Iako je uložena maksimalna pažnja da vam pružimo najtačnije i najažurnije informacije, ova stranica nije namenjena da zameni pravni ili profesionalni savet. Zakoni i procedure se redovno menjaju tako da je važno konsultovati kvalifikovane stručnjake.

Možda će vas zanimati

Uređivanje starateljstva nad decom kod razdvojenih ili razvedenih roditelja

U Francuskoj, u slučaju razdvajanja ili razvoda, oba roditelja i dalje imaju prava i obaveze prema…

Primanje novčanog doprinosa od drugog roditelja kao doprinos troškovima u vezi sa decom

Čak i kada su razdvojeni, roditelji moraju da nastave da doprinose troškovima vezanim za njihovu…

Angažovanje advokata u Francuskoj

Advokati igraju ključnu ulogu u svim pravnim postupcima. Važno je da izaberete one kojima možete…

Za intervenciju policije:

Idite na vrh