Przygotowanie do przeprowadzki i zmiany adresu

Zanim wprowadzisz się do nowego domu, musisz załatwić kilka spraw w urzędach administracyjnych i u dostawców mediów. Sprawy, które należy załatwić, mogą być różne w zależności od Twojej sytuacji.

Sprawdzone przez Ouardę Vardę Sadoudi dn. 29.09.2023 r.

Przeprowadzka może być bardzo stresująca, ale przy dobrym przygotowaniu może przebiec bezproblemowo.

Na tej stronie poprowadzimy Cię krok po kroku.

Jeżeli chcesz mieć pewność, że nie pominiesz żadnych ważnych kroków, możesz użyć tego narzędzia, aby skorzystać z listy działań, które należy podjąć w zależności od Twojej sytuacji.

Opuszczenie dawnego domu

Jeżeli jesteś najemczynią, ważne jest, aby poinformować właściciela nieruchomości, że chcesz zakończyć najem, tj. „bail”. Nazywa się to rozwiązaniem umowy najmu, czyli „résiliation du bail”.

Jeżeli Twój były partner pozostaje w nieruchomości, poproś go o zmianę umowy, tak aby Twoje imię i nazwisko nie były w niej wymieniane.

 • Musisz wysłać pismo do wynajmującego, aby zakończyć „bail”. Zasadniczo musi ono być podpisane przez wszystkich najemców, którzy są wymienieni w umowie najmu. Możesz użyć tego szablonu, aby napisać pismo do wynajmującego.

  Przed wysłaniem go należy sprawdzić okres wypowiedzenia najmu określony w umowie. Okres ten wynosi zwykle trzy miesiące, ale jest ograniczony do jednego miesiąca, jeśli:

  • złożyłaś skargę na swojego byłego partnera z powodu przemocy domowej lub przemocy wobec dziecka mieszkającego z Tobą oraz:
   • postępowanie sądowe nadal trwa,
   • lub partner został skazany,
   • lub partner otrzymał kary inne niż wniesienie oskarżenia;
  • masz nakaz ochrony wydany przez francuskiego sędziego, zwany „ordonnance de protection”;
  • wynajmowany dom jest umeblowany;
  • Twój dom znajduje się w miejscu zwanym „zone tendue”, gdzie zapotrzebowanie na mieszkania przekracza podaż;
  • właśnie dostałaś swoją pierwszą pracę, przeprowadziłaś się do innego miasta, straciłaś pracę lub znalazłaś nową pracę w wyniku utraty pracy;
  • Twój stan zdrowia wymaga zmiany miejsca zamieszkania (aby to udowodnić, należy przedstawić zaświadczenie lekarskie);
  • masz prawo do uzyskania pomocy finansowej zwanej „revenu de solidarité active (RSA)” lub „allocation aux adultes handicapés (AAH)”;
  • uzyskałaś mieszkanie socjalne.

  Jeżeli jesteś w takiej sytuacji, musisz podać powód zastosowania miesięcznego okresu wypowiedzenia w piśmie wysyłanym właścicielowi nieruchomości.

  Wyślij wniosek listem poleconym z potwierdzeniem odbioru, czyli „lettre recommandée avec accusé de réception”. Tylko w ten sposób można udowodnić, że przesyłka została odebrana przez adresata. Zachowaj pokwitowanie jako dowód nadania.

  Jeżeli nie znajdujesz się w takiej sytuacji, jak wymienione powyżej, i tak możesz spróbować wynegocjować krótszy okres wypowiedzenia z wynajmującym, jeśli chcesz szybko opuścić mieszkanie, nie płacąc czynszu za trzy miesiące.

 • Sprawdź wszystkie umowy, które obecnie posiadasz, dotyczące wynajmowanego lokalu, i poproś o ich anulowanie lub przeniesienie na nowy adres, w tym:

  • umowę na dostawy energii elektrycznej,
  • umowę na dostawy gazu,
  • umowę z dostawcą Internetu,
  • ubezpieczenie domu.

Zmiana adresu

 • We Francji możesz poprosić służby pocztowe, czyli „La Poste”, o automatyczne przekierowywanie adresowanych do Ciebie przesyłek na nowy adres przez okres 6 lub 12 miesięcy.

  Możesz złożyć wniosek online na tej stronie internetowej.

  Usługa ta podlega opłacie w wysokości około 6 euro miesięcznie za przekazywanie poczty we Francji oraz 15 euro miesięcznie za przekazywanie poczty poza Francję.

 • Po uzyskaniu nowego adresu należy poinformować różne organizacje publiczne i prywatne, które potrzebują Twoich danych kontaktowych, na przykład:

  • organizację zarządzającą uprawnieniami do ubezpieczenia zdrowotnego, zwaną „Caisse d’assurance maladie”,
  • swoje prywatne ubezpieczenie zdrowotne, zwane „mutuelle”;
  • lokalne władze administracyjne nazywane „préfecture”, które dzięki temu zaktualizują Twoje pozwolenie na pobyt, czyli „titre de séjour”;
  • francuskie służby podatkowe;
  • krajowe służby wsparcia osób pozostających bez pracy, zwane „Pôle emploi”, jeśli jesteś tam zarejestrowana;
  • organ odpowiedzialny za wypłacanie zasiłków rodzinnych, zwany „Caisse d’allocations familiales (Caf)”;
  • szkołę swojego dziecka;
  • organ administracyjny Twojego miasta, zwany „mairie”, jeśli jesteś zarejestrowana w rejestrze wyborców;
  • swój bank;
  • każdą inną organizację, która powinna znać Twój adres.

  Istnieje usługa online, która umożliwia powiadomienie wszystkich organów publicznych na podstawie jednego wniosku.

Zorganizowanie przeprowadzki

Spisz rzeczy, które zamierzasz ze sobą zabrać, i zastanów się, jak je przeniesiesz do nowego domu.

Korzystanie z usług firmy specjalizującej się w przeprowadzkach

W razie potrzeby można skorzystać z usług firmy organizującej przeprowadzki o nazwie „déménageur”.

Koszty mogą się znacznie różnić w zależności od przedsiębiorstwa oraz odpowiednio do ilości mebli i pudeł przeznaczonych do transportu. Możesz zadzwonić do kilku firm, aby porównać ich oferty.

Szybka przeprowadzka

Istnieją firmy, które pomagają w szybkiej przeprowadzce tylko z rzeczami osobistymi w czasie krótszym niż godzina, takie jak firma Supervan, która jest dostępna w większości dużych miast we Francji.

Ubieganie się o pomoc finansową w związku z przeprowadzką

Dostępna jest pomoc finansowa na pokrycie kosztów związanych ze zmianą domu, na przykład:

 • Jeżeli masz ograniczone zasoby finansowe, możesz otrzymać pomoc finansową na potrzeby mieszkaniowe, o nazwie „aide du fonds de solidarité pour le logement”:
  • Należy złożyć wniosek o pomoc przed przeprowadzką.
  • W ramach tej pomocy mogą zostać pokryte koszty przeprowadzki, jak również koszty związane z przeprowadzką, takie jak opłaty agencyjne, pierwszy czynsz, kwota wymagana od momentu wprowadzenia się na pokrycie ewentualnych szkód, zwana „dépôt de garantie”, czyli kaucją, a nawet ubezpieczenie domu.
  • Warunki korzystania z tej pomocy zależą od regionu, w którym mieszkasz. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z organem administracyjnym swojego departamentu o nazwie „conseil général”.
 • Jeżeli masz co najmniej troje dzieci, a najmłodsze dziecko nie ma jeszcze dwóch lat, możesz skorzystać z zasiłku na przeprowadzkę udzielanego przez organizację, która zarządza wypłatą zasiłków rodzinnych, o nazwie „Caisse d’allocations familiales (Caf)”.
 • Jeżeli jesteś pracowniczką sektora prywatnego, a przeprowadzka sprawi, że zamieszkasz bliżej miejsca pracy, możesz otrzymać dodatek z tytułu mobilności zawodowej
 • Jeżeli jesteś pracowniczką służby cywilnej, możesz skorzystać z częściowego pokrycia kosztów przeprowadzki. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z organem, który Cię zatrudnia.
 • Jeżeli jesteś na emeryturze, możesz skorzystać ze specjalnej pomocy w pokryciu kosztów przeprowadzki. Skontaktuj się ze swoim funduszem emerytalnym, aby dowiedzieć się, czy możesz z takiej pomocy skorzystać.
 • Osoby niepełnosprawne mogą być uprawnione do wsparcia finansowego w zakresie kosztów przeprowadzki, o ile otrzymują pomoc pod nazwą „Prestation de Compensation Handicap (PCH)”. Wniosek składa się do organizacji odpowiedzialnej za wspieranie osób niepełnosprawnych w danym departamencie, zwanej „Maison Départementale des Personnes Handicapées”.

Znajdź wsparcie

We Francji istnieje wiele służb mogących udzielić Ci wsparcia i porady czy pomóc w przejściu przez procedury i wypełnianiu dokumentacji. Większość z nich świadczy usługi bezpłatnie.

 • Służby „ADIL” to lokalne agencje, które informują ludzi o ich prawie do mieszkania i dostępnych dla nich rozwiązaniach.

  • Te usługi są świadczone bezpłatnie.
  • Doradca udzieli Ci informacji i pomoże w wyszukaniu zakwaterowania.
  • Dostępność w językach: głównie francuski.
  • Kontakt: dane kontaktowe pobliskiej agencji znajdziesz w tym katalogu.
 • Pracownicy socjalni, czyli „travailleurs sociaux” i „assistants sociaux”, to specjaliści udzielający wsparcia w procedurach administracyjnych i pomagający znaleźć rozwiązania trudności, z którymi dana osoba się zmaga.

  • Ich usługi są świadczone bezpłatnie.
  • Możesz umówić się na spotkanie, aby uzyskać spersonalizowaną poradę w zależności od Twojej sytuacji i pomoc w dalszych krokach, na przykład: przy wnioskach o państwową pomoc finansową, wnioskach o mieszkanie socjalne, rejestracji we francuskim urzędzie pracy „Pôle emploi” itp.
  • Dostępność w językach: głównie francuski.
  • Kontakt: możesz umówić spotkanie z „travailleur social” w:
 • PIMMS Médiation” to organizacje informujące o procedurach administracyjnych, prowadzące przez te procedury lub udzielające wsparcia w związku z nimi w wielu obszarach, takich jak: dostęp do usług publicznych, dostęp do opieki zdrowotnej, wnioski o państwową pomoc finansową, zeznania podatkowe, deklaracje do „Pôle Emploi” itp.

  • Te usługi są świadczone bezpłatnie.
  • Dostępność w językach: głównie francuski.
  • Kontakt: pobliski „PIMMS Médiation” znajdziesz w tym katalogu.

Chociaż dołożyliśmy wszelkich starań, aby dostarczać Ci najdokładniejszych i najbardziej aktualnych informacji, niniejsza strona nie zastępuje porad prawnych ani specjalistycznych. Przepisy i procedury zmieniają się regularnie, dlatego ważne jest, aby konsultować się z wykwalifikowanymi specjalistami.

To też może Cię zainteresować

Ubieganie się o mieszkanie socjalne wynajmowane w przystępnej cenie we Francji

Jeżeli posiadasz ograniczone zasoby finansowe, możesz ubiegać się o wynajęcie mieszkania zwanego…

Wynajem mieszkania lub domu we Francji od osoby prywatnej

We Francji wynajem mieszkania lub domu od osoby prywatnej może być stosunkowo szybkim sposobem na…

Zmiana umowy najmu zawartej wraz z byłym partnerem

W przypadku podpisania umowy najmu, czyli „bail”, wraz ze swoim byłym partnerem, ważne jest, aby…

Aby uzyskać interwencję policji:

Przewiń do góry