Wynajem mieszkania lub domu we Francji od osoby prywatnej

We Francji wynajem mieszkania lub domu od osoby prywatnej może być stosunkowo szybkim sposobem na znalezienie zakwaterowania. Warunki ustala osoba będąca właścicielem nieruchomości, z którą przed wprowadzeniem się należy podpisać umowę najmu. Zależnie od miasta, w którym mieszkasz, znalezienie mieszkania może zająć mniej lub więcej czasu.

Sprawdzone przez Ouardę Vardę Sadoudi dn. 29.09.2023 r.

Warunki

Możesz wynająć mieszkanie we Francji niezależnie od swojej sytuacji, nawet jeśli nie posiadasz prawa pobytu.

Jednak każdy właściciel może ustanowić swoje własne warunki w granicach określonych przepisami prawa.

W obszarach o bardzo wysokim zapotrzebowaniu na mieszkania warunki są na ogół bardziej rygorystyczne. Na przykład:

 • Niektórzy wynajmujący akceptują tylko najemców posiadających umowę o pracę na czas nieokreślony, zwaną „contrat à durée indéterminée (CDI)”.
 • Niektórzy wynajmujący wymagają, aby miesięczny dochód najemcy był trzykrotnie większy od czynszu.
 • Niektórzy wynajmujący proszą o poręczyciela, tzw. „garant”, który zgadza się płacić za wynajem w przypadku, gdy ty nie możesz już opłacać czynszu.

Jednak wielu wynajmujących decyduje się nie nakładać takich warunków, jeśli uważają, że ktoś ma wystarczające zasoby, aby płacić czynsz.

Kiedy umawiasz się na spotkanie, zapytaj właściciela lub agenta nieruchomości, jakie warunki muszą być spełnione i jakie dokumenty należy załączyć do wniosku o wynajem.

Jakich kosztów należy oczekiwać

Co miesiąc będziesz płacić pewną kwotę, która jest ustalana na początku i która obejmuje:

 • czynsz, czyli „loyer”: jego wysokość może być weryfikowana co roku;
 • opłaty, czyli „charges”: na przykład opłata za zimną wodę i pewne koszty współdzielone w budynku, jeśli wynajmujesz mieszkanie.

Podpisując umowę najmu, czyli „bail”, musisz zapłacić:

 • czynsz za pierwszy miesiąc wynajmu, w tym opłaty;
 • wszelkie opłaty pobierane przez agencję nieruchomości, jeżeli korzystałaś z pośrednictwa agenta;
 • kwotę nazywaną kaucją, czyli „dépôt de garantie” lub „caution”, którą właściciel zatrzyma do czasu opuszczenia nieruchomości. Zgodnie z prawem kwota ta nie może przekroczyć miesięcznego czynszu bez opłat – w przypadku mieszkania bez wyposażenia, oraz dwumiesięcznego czynszu bez opłat – w przypadku mieszkania z wyposażeniem. Jeżeli w mieszkaniu doszło do uszkodzenia mienia w trakcie Twojego pobytu, właściciel może podjąć decyzję o zachowaniu części lub całości kaucji.

Znajdowanie poręczyciela, czyli „garant

Poręczyciel, tzw. „garant”, to osoba, która zgadza się płacić za wynajem w przypadku, gdy ty nie możesz już opłacać czynszu.

Często jest to warunek wymagany przez właściciela, zwłaszcza jeśli właściciel nie posiada ubezpieczenia płatności czynszu.

Nie jest to jednak wymagane przez wszystkich wynajmujących, a zatem możliwe jest również znalezienie mieszkania bez „garant”.

 • Możesz poprosić kogoś bliskiego Ci, aby został Twoim „garant”.

  Osoba ta musi:

  • mieszkać we Francji, ale nie musi być narodowości francuskiej;
  • mieć stabilne i wystarczające zasoby;
  • dostarczyć Ci dokumenty potwierdzające jej tożsamość oraz zasoby, aby dołączyć je do wniosku o wynajem.
 • Możesz poprosić organizację publiczną zwaną „Action Logement” o to, by została poręczycielem, czyli „garant”, bez żadnych opłat, składając wniosek o „garantie Visale”.

  Warunki

  Aby skorzystać z tej możliwości, musisz:

  • Być w wieku poniżej 31 lat, niezależnie od swojej sytuacji zawodowej, także jeśli jesteś studentem.
  • Albo, jeżeli masz 31 lat lub więcej:
   • być pracownikiem firmy z sektora prywatnego i otrzymywać miesięczne wynagrodzenie mniejsze lub równe 1500 euro po uiszczeniu różnych opłat od wynagrodzenia;
   • być pracownikiem sektora prywatnego w trakcie zmiany miejsca pracy, posiadającym: umowę o pracę na czas nieokreślony o nazwie „contrat à durée indéterminée (CDI)”, pozostającym jeszcze na okresie próbnym, albo umowę na czas określony o nazwie „contrat à durée déterminée (CDD)”, na okres obejmujący co najmniej sześć miesięcy, albo dokument potwierdzający obietnicę zatrudnienia, tj. „promesse d’embauche”, albo być w trakcie zmiany miejsca pracy.
  • Albo, niezależnie od wieku, być stroną umowy o nazwie „bail mobilité”. Jest to umowa najmu na okres od jednego do dziesięciu miesięcy zawarta pomiędzy właścicielem mieszkania z wyposażeniem a określonymi najemcami.

  Procedura

  Wniosek jest składany online na tej stronie internetowej.

  Najpierw należy sprawdzić, czy kwalifikujesz się do tej usługi, a następnie utworzyć konto, aby złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami.

 • Jeżeli nie posiadasz „garant”, możesz również skorzystać z płatnej usługi poręczenia, np. GarantMe lub Unkle.

  Za tę usługę pobierana jest opłata. Będziesz, na przykład, musiała opłacać miesięczne składki w wysokości około 3% lub 4% swojego czynszu.

Procedura

 • Wniosek o wynajem powinien zawierać następujące dokumenty:

  • kopię dokumentu tożsamości, na przykład paszportu, dowodu osobistego lub pozwolenia na pobyt, czyli „titre de séjour”;
  • dokumenty stanowiące dowód posiadanych zasobów finansowych, na przykład:
   • jeśli jesteś pracownikiem: trzy ostatnie odcinki wypłaty lub umowa o pracę, jeśli właśnie rozpocząłeś pracę, oraz ostatnie rozliczenie podatkowe,
   • jeśli jesteś studentką: legitymacja studencka,
   • jeśli jesteś samozatrudniona: Twój „extrait KBIS” z ostatnich trzech miesięcy, ostatni raport finansowy firmy lub zaświadczenie od księgowego za bieżący rok,
   • jeśli otrzymujesz jakąkolwiek pomoc finansową: dokumenty uzasadniające otrzymywanie środków,
   • jeśli jesteś na emeryturze: trzy ostatnie zestawienia emerytalne;
  • swój certyfikat konta bankowego, czyli „relevé d’identité bancaire (RIB)”;
  • kopię dokumentu tożsamości Twojego „garant”, jeśli go masz;
  • dokumenty potwierdzające zasoby finansowe Twojego „garant”, jeśli go masz.

  Możesz również zostać poproszona o załączenie dokumentów dotyczących Twojego ostatniego miejsca zamieszkania:

  • jeśli byłaś najemczynią: trzy ostatnie dowody zapłaty czynszu,
  • jeżeli mieszkałaś w nieruchomości, która była Twoją własnością: ostatni podatek od nieruchomości i trzy ostatnie rachunki za energię elektryczną,
  • jeśli przebywałaś w jakimś miejscu bezpłatnie: zaświadczenie o zakwaterowaniu, czyli „attestation d’hébergement”, od osoby, u której przebywałaś, kopię jej dokumentu tożsamości oraz jej trzy ostatnie rachunki za energię elektryczną.

  Jeżeli przedstawione dokumenty nie są w języku francuskim, możesz zostać poproszona o tłumaczenie.

 • Wynajem od osób prywatnych

  Dom można wynająć bezpośrednio od właściciela.

  Ogólnie może to oznaczać, że będą bardziej elastyczne i mniej rygorystyczne warunki. Możesz negocjować bezpośrednio z właścicielem, jeśli nie spełniasz wszystkich warunków.

  W wielu witrynach i aplikacjach dostępne są oferty wolnych mieszkań/domów na wynajem według lokalizacji, np.:

  • Pap”, strona z ogłoszeniami wynajmu dla osób prywatnych, co oznacza, że nie trzeba uiszczać żadnych opłat dla agencji nieruchomości;
  • Leboncoin”, gdzie wiele osób publikuje swoje ogłoszenia;
  • Appartager”, która oferuje mieszkania do wspólnego wynajmu z osobami już tam zamieszkującymi.

  Wynajem poprzez agencję nieruchomości

  Istnieje również możliwość skorzystania z usług agenta nieruchomości, składając wniosek o dostęp do ogłoszeń online lub odwiedzając najbliższą agencję.

  Za tę usługę trzeba uiszczać opłaty.

  Aby wyszukać ogłoszenia agencji w Internecie, można skorzystać z takich serwisów, jak:

  • SeLoger”, który gromadzi ogłoszenia różnych agentów nieruchomości;
  • Leboncoin”, gdzie wiele agencji publikuje swoje ogłoszenia.
 • Zaleca się wcześniejsze przygotowanie wniosku wraz z kopiami wymaganych dokumentów i zabranie go ze sobą, gdy wybierasz się oglądać mieszkania, aby można go było złożyć natychmiast, zwłaszcza w najbardziej poszukiwanych okolicach.

  Po znalezieniu domu, który Ci odpowiada, przekaż swój wniosek wraz z kopiami wymaganych dokumentów.

 • Jeżeli wniosek zostanie przyjęty, należy podpisać umowę najmu zwaną „bail”.

  Pierwszych płatności dokonujesz w momencie podpisywania umowy.

 • Jako najemca musisz, zgodnie z prawem francuskim, wykupić ubezpieczenie mieszkania zwane „assurance habitation”, zanim się wprowadzisz.

  Możesz poprosić o wycenę w wielu firmach ubezpieczeniowych i wybrać właściwą dla siebie ofertę.

  Przed odebraniem kluczy do nieruchomości należy przedłożyć właścicielowi lub agencji nieruchomości dokument dostarczony przez ubezpieczyciela, zwany „attestation”.

 • Po przekazaniu kluczy udasz się do wynajętego domu, aby wypełnić raport o stanie początkowym, czyli „état des lieux”, szczegółowo opisując stan nieruchomości w tym dokumencie.

  Ten dokument jest bardzo ważny: będziesz go potrzebować, opuszczając nieruchomość, aby odzyskać kwotę zapłaconą po przybyciu, zwaną „dépôt de garantie”, czyli kaucją.

 • Przed wprowadzeniem się należy pamiętać o podpisaniu umów z dostawcami mediów, aby od razu po wprowadzeniu móc korzystać z:

  • energii elektrycznej,
  • gazu,
  • Internetu i telefonu.

Co zrobić w przypadku dyskryminacji

Agenci nieruchomości i prywatni właściciele nieruchomości nie mają prawa odrzucić Twojego wniosku na podstawie kryteriów opartych na dyskryminacji, na przykład ze względu na Twoje pochodzenie, stan zdrowa, orientację seksualną lub wyznanie.

Jeżeli uważasz, że podczas poszukiwania zakwaterowania byłaś mniej korzystnie traktowana z powodu dyskryminacji, istnieją rozwiązania, które pomogą Ci w wyegzekwowaniu Twoich praw.

Znajdź wsparcie

We Francji istnieje wiele służb mogących udzielić Ci wsparcia i porady czy pomóc w przejściu przez procedury i wypełnianiu dokumentacji. Większość z nich świadczy usługi bezpłatnie.

 • Służby „ADIL” to lokalne agencje, które informują ludzi o ich prawie do mieszkania i dostępnych dla nich rozwiązaniach.

  • Te usługi są świadczone bezpłatnie.
  • Doradca udzieli Ci informacji i pomoże w wyszukaniu zakwaterowania.
  • Dostępność w językach: głównie francuski.
  • Kontakt: dane kontaktowe pobliskiej agencji znajdziesz w tym katalogu.
 • Pracownicy socjalni, czyli „travailleurs sociaux” i „assistants sociaux”, to specjaliści udzielający wsparcia w procedurach administracyjnych i pomagający znaleźć rozwiązania trudności, z którymi dana osoba się zmaga.

  • Ich usługi są świadczone bezpłatnie.
  • Możesz umówić się na spotkanie, aby uzyskać spersonalizowaną poradę w zależności od Twojej sytuacji i pomoc w dalszych krokach, na przykład: przy wnioskach o państwową pomoc finansową, wnioskach o mieszkanie socjalne, rejestracji we francuskim urzędzie pracy „Pôle emploi” itp.
  • Dostępność w językach: głównie francuski.
  • Kontakt: możesz umówić spotkanie z „travailleur social” w:
 • PIMMS Médiation” to organizacje informujące o procedurach administracyjnych, prowadzące przez te procedury lub udzielające wsparcia w związku z nimi w wielu obszarach, takich jak: dostęp do usług publicznych, dostęp do opieki zdrowotnej, wnioski o państwową pomoc finansową, zeznania podatkowe, deklaracje do „Pôle Emploi” itp.

  • Te usługi są świadczone bezpłatnie.
  • Dostępność w językach: głównie francuski.
  • Kontakt: pobliski „PIMMS Médiation” znajdziesz w tym katalogu.

Chociaż dołożyliśmy wszelkich starań, aby dostarczać Ci najdokładniejszych i najbardziej aktualnych informacji, niniejsza strona nie zastępuje porad prawnych ani specjalistycznych. Przepisy i procedury zmieniają się regularnie, dlatego ważne jest, aby konsultować się z wykwalifikowanymi specjalistami.

To też może Cię zainteresować

Ubieganie się o mieszkanie socjalne wynajmowane w przystępnej cenie we Francji

Jeżeli posiadasz ograniczone zasoby finansowe, możesz ubiegać się o wynajęcie mieszkania zwanego…

Przygotowanie do przeprowadzki i zmiany adresu

Zanim wprowadzisz się do nowego domu, musisz załatwić kilka spraw w urzędach administracyjnych i u…

Zmiana umowy najmu zawartej wraz z byłym partnerem

W przypadku podpisania umowy najmu, czyli „bail”, wraz ze swoim byłym partnerem, ważne jest, aby…

Aby uzyskać interwencję policji:

Przewiń do góry