ត្រៀមខ្លួនរួចរាល់សម្រាប់ការផ្លាស់ទីលំនៅ និងការផ្លាស់ប្តូរអាសយដ្ឋាន

មុនពេលដែលអ្នកផ្លាស់ទីលំនៅចូលទៅកាន់ផ្ទះថ្មី មានជំហានជាច្រើនដែលអ្នកនឹងត្រូវអនុវត្តទាក់ទងទៅនឹងអាជ្ញាធររដ្ឋបាល និងអ្នកផ្តល់សេវា។ ជំហានដែលអ្នកត្រូវធ្វើអាចប្រែប្រួលអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពរបស់អ្នក។

ផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយ Ouarda Varda Sadoudi នៅថ្ងៃទី 29/09/2023

ការផ្លាស់ទីលំនៅអាចជាពេលវេលាដ៏តានតឹងបំផុត ប៉ុន្តែជាមួយនឹងការរៀបចំដ៏ល្អ វាអាចជាដំណើរការដ៏រលូន។

នៅលើទំព័រនេះ យើងនឹងណែនាំអ្នកមួយជំហានម្តងៗ។

ប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើឱ្យប្រាកដថាអ្នកមិនភ្លេចនូវជំហានសំខាន់ៗណាមួយ អ្នកក៏អាចប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេះផងដែរ ដើម្បីទទួលបានបញ្ជីនៃជំហានដែលត្រូវអនុវត្ត អាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពរបស់អ្នក។

ចាកចេញពីផ្ទះចាស់របស់អ្នក

ប្រសិនបើអ្នកជាអ្នកជួល វាសំខាន់ណាស់ក្នុងការជូនដំណឹងដល់ម្ចាស់ផ្ទះរបស់អ្នកថាអ្នកចង់បញ្ចប់ការជួល ឬ "bail"។ នេះហៅថា ការបញ្ចប់កិច្ចសន្យាជួល ឬ "résiliation du bail"។

ប្រសិនបើអតីតដៃគូរបស់អ្នកស្នាក់នៅក្នុងអចលនទ្រព្យ ស្នើសុំឱ្យពួកគេ ផ្លាស់ប្តូរកិច្ចសន្យា ដើម្បីកុំឱ្យឈ្មោះរបស់អ្នកបង្ហាញចេញមកទៀត។

 • អ្នកនឹងត្រូវផ្ញើសំបុត្រទៅម្ចាស់ផ្ទះរបស់អ្នកដើម្បីបញ្ចប់ "bail"។ តាមច្បាប់ជាទូទៅ ត្រូវតែចុះហត្ថលេខាដោយអ្នកជួលទាំងអស់ដែលបង្ហាញឡើងនៅលើកិច្ចសន្យានៃការជួល។ អ្នកអាចប្រើប្រាស់ គំរូនេះ ដើម្បីសរសេរសំបុត្រ។

  មុនពេលផ្ញើ វាសំខាន់ណាស់ក្នុងការត្រួតពិនិត្យរយៈពេលនៃការជូនដំណឹងដែលស្នើសុំនៅក្នុងការកិច្ចសន្យានៃការជួលរបស់អ្នក។ រយៈពេលនេះគឺជាទូទៅបីខែ ប៉ុន្តែត្រូវបានកាត់បន្ថយមកត្រឹមមួយខែប្រសិនបើ៖

  • អ្នក បានដាក់ពាក្យបណ្តឹង ប្រឆាំងនឹងអតីតដៃគូរបស់អ្នក ដោយសារតែការរំលោភបំពានក្នុងគ្រួសារ ឬអំពើហិង្សាទៅលើកូនដែលរស់នៅជាមួយអ្នក និង៖
   • នីតិវិធីច្បាប់នៅតែបន្ត
   • ឬពួកគេត្រូវបានដាក់ទោស
   • ឬពួកគេបានទទួលការពិន័យជំនួស ចំពោះការដាក់ទោស
  • អ្នកមានដីកាការពារដែលចេញដោយចៅក្រមប្រទេសបារាំងដែលគេស្គាល់ថាជា "ordonnance de protection"
  • ផ្ទះដែលអ្នកជួលត្រូវបានបំពាក់ដោយ
  • ផ្ទះរបស់អ្នកមានទីតាំងនៅកន្លែងដែលគេស្គាល់ថាជា "zone tendue" ដែលជាកន្លែងដែលមានតម្រូវការសម្រាប់លំនៅដ្ឋានលើសពីការផ្គត់ផ្គង់
  • អ្នកទើបតែទទួលបានការងារដំបូងរបស់អ្នក ផ្លាស់ទៅទីក្រុងមួយផ្សេងទៀត បាត់បង់ការងារ ឬស្វែងរកការងារថ្មីដែលជាលទ្ធផលនៃការបាត់បង់ការងារ
  • ស្ថានភាពសុខភាពរបស់អ្នកទាមទារឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅ (អ្នកនឹងត្រូវផ្តល់វិញ្ញាបនបត្រវេជ្ជសាស្រ្តដើម្បីបញ្ជាក់អំពីបញ្ហានេះ)
  • អ្នកមានសិទ្ធិទទួលបាន ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុ ដែលគេស្គាល់ថាជា "revenu de solidarité active (RSA)" ឬ "allocation aux adultes handicapés (AAH)"
  • អ្នកត្រូវបានបែងចែក លំនៅដ្ឋានសង្គម

  ប្រសិនបើអ្នកស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយក្នុងចំណោមស្ថានភាពទាំងនេះ សូមប្រាប់ពីហេតុផលនៅក្នុងសំបុត្រដែលបានផ្ញើទៅម្ចាស់ផ្ទះរបស់អ្នក ដោយបង្ហាញពីរយៈពេលជូនដំណឹងមួយខែ។

  ផ្ញើសំបុត្រតាមប្រៃសណីយ៍ដែលបានចុះឈ្មោះជាមួយនឹងការដឹកជញ្ជូនដែលបានកត់ត្រា ឬ "lettre recommandée avec accusé de réception" ។ នេះជាមធ្យោបាយតែមួយគត់ដើម្បីបញ្ជាក់ថាសំបុត្ររបស់អ្នកត្រូវបានគេទទួល។ រក្សាបង្កាន់ដៃទុកជាភស្តុតាងនៃការផ្ញើតាមប្រៃសណីយ៍។

  ប្រសិនបើអ្នកមិនស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពទាំងនេះទេ អ្នកនៅតែអាចព្យាយាមចរចាកាត់បន្ថយរយៈពេលនៃការជូនដំណឹងជាមួយម្ចាស់ផ្ទះរបស់អ្នក ប្រសិនបើអ្នកចង់ចាកចេញភ្លាមៗ ហើយមិនចង់បង់ថ្លៃជួលរយៈពេលបីខែ។

 • រក្សាទុកកិច្ចសន្យាទាំងអស់ដែលអ្នកមានសម្រាប់ផ្ទះរបស់អ្នកនាពេលបច្ចុប្បន្ន ហើយស្នើសុំឱ្យពួកគេលុបចោល និង/ឬផ្ទេរទៅអាសយដ្ឋានថ្មីរបស់អ្នក រួមបញ្ចូលទាំង៖

  • អគ្គិសនី
  • ហ្គាស
  • អ៊ីនធឺណិត
  • ការធានារ៉ាប់រងផ្ទះ។

ការផ្លាស់ប្តូរអាសយដ្ឋាន

 • នៅប្រទេសបារាំង អ្នកអាចស្នើសុំទៅសេវាប្រៃសណីយ៍ ហៅថា "La Poste" ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរប្រៃសណីយ៍របស់អ្នកដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅអាសយដ្ឋានថ្មីរបស់អ្នកក្នុងរយៈពេល 6 ឬ 12 ខែ។

  អ្នកអាចដាក់ពាក្យស្នើសុំតាមរយៈអនឡាញនៅក្នុង គេហទំព័រនេះ

  សេវាកម្មនេះត្រូវគិតថ្លៃប្រហែល 6 អឺរ៉ូក្នុងមួយខែសម្រាប់ការផ្ទេរតាមប្រៃសណីយ៍នៅប្រទេសបារាំង និង 15 អឺរ៉ូក្នុងមួយខែសម្រាប់ការផ្ទេរអន្តរជាតិ។

 • នៅពេលដែលអ្នកមានអាសយដ្ឋានថ្មីរបស់អ្នក អ្នកនឹងត្រូវជូនដំណឹងដល់ស្ថាប័នសាធារណៈ និងឯកជននានាដែលត្រូវការព័ត៌មានទំនាក់ទំនងលម្អិតរបស់អ្នក ឧទាហរណ៍៖

  • អង្គការដែលគ្រប់គ្រងសិទ្ធិធានារ៉ាប់រងសុខភាពរបស់អ្នក ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា "Caisse d’assurance maladie"
  • ការធានារ៉ាប់រងសុខភាពឯកជនរបស់អ្នក ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា "mutuelle"
  • រដ្ឋបាលរបស់រដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋានដែលគេហៅថា "préfecture" ដូច្នេះពួកគេអាចធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបណ្ណស្នាក់នៅរបស់អ្នក ឬ "titre de séjour"
  • សេវាពន្ធ នៅប្រទេសបារាំង
  • សេវាគាំទ្រជាតិសម្រាប់មនុស្សចាកចេញពីការងារ ដែលគេហៅថា "Pôle emploi" ប្រសិនបើអ្នកត្រូវបានចុះឈ្មោះនៅទីនោះ
  • ស្ថាប័នដែលទទួលខុសត្រូវលើការទូទាត់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភគ្រួសារ ហៅថា "Caisse d’allocations familiales (Caf)"
  • សាលាកូនរបស់អ្នក
  • អាជ្ញាធររដ្ឋបាលនៃទីប្រជុំជន ឬទីក្រុងរបស់អ្នក ហៅថា "mairie" ប្រសិនបើអ្នកបានចុះឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោត
  • ធនាគាររបស់អ្នក
  • អង្គការផ្សេងទៀតដែលអ្នកអាចគិតបាន។

  មាន សេវាកម្មអនឡាញ មួយកន្លែងដែលអនុញ្ញាតឱ្យស្ថាប័នសាធារណៈទាំងអស់ត្រូវបានជូនដំណឹងនៅក្នុងសំណើតែមួយ។

ការរៀបចំការផ្លាស់ទីលំនៅ

រក្សាទុកនូវអ្វីដែលអ្នកនឹងយកទៅជាមួយអ្នក ហើយគិតអំពីរបៀបដែលអ្នកនឹងយកវាទៅផ្ទះថ្មីរបស់អ្នក។

ការប្រើប្រាស់ក្រុមហ៊ុនដែលមានឯកទេសក្នុងការុះរើ

ប្រសិនជាចាំបាច់ អ្នកអាចហៅទូរសព្ទទៅសេវាកម្មនៃក្រុមហ៊ុនរុះរើដែលហៅថា "déménageur"។

តម្លៃអាចនឹងប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំងពីក្រុមហ៊ុនមួយទៅក្រុមហ៊ុនមួយ អាស្រ័យលើបរិមាណនៃគ្រឿងសង្ហារឹម និងប្រអប់ដែលត្រូវដឹកជញ្ជូន។ អ្នកអាចហៅទូរសព្ទទៅក្រុមហ៊ុនជាច្រើនដើម្បីប្រៀបធៀបតម្លៃរបស់ពួកគេ។

ផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅយ៉ាងលឿន

មានសេវាកម្មដែលអាចឱ្យអ្នកផ្លាស់ទីលំនៅបានយ៉ាងរហ័សដោយគ្រាន់តែយកមកជាមួយរបស់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដែលមានរយៈពេល តិចជាងមួយម៉ោង ដូចជា Supervan ដែលមាននៅក្នុងទីក្រុងធំៗភាគច្រើនក្នុងប្រទេសបារាំង។

ការស្នើសុំជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅ

ជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុអាចរកបានសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅ ឧទាហរណ៍៖

 • ប្រសិនបើអ្នកមានធនធានហិរញ្ញវត្ថុមានកម្រិត អ្នកប្រហែលជាអាចទទួលបានជំនួយហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់លំនៅដ្ឋានដែលហៅថា "aide du fonds de solidarité pour le logement"៖
  • អ្នកត្រូវតែដាក់ពាក្យសុំ មុនពេលអ្នកធ្វើការផ្លាស់ទីលំនៅ។
  • វាអាចរ៉ាប់រងការចំណាយទៅលើការរុះរើ ក៏ដូចជាការចំណាយទាក់ទងនឹងការផ្លាស់ទីលំនៅរបស់អ្នក ដូចជាថ្លៃសេវារបស់ភ្នាក់ងារ ការជួលដំបូង ស្នើសុំការបូកសរុបចាប់តាំងពីការមកដល់របស់អ្នក ដើម្បីរ៉ាប់រងទៅលើការខូចខាតណាមួយដែលហៅថា "dépôt de garantie" ឬប្រាក់កក់ ឬសូម្បីតែការធានារ៉ាប់រងផ្ទះ។
  • លក្ខខណ្ឌសម្រាប់ជំនួយនេះអាស្រ័យទៅលើតំបន់ដែលអ្នករស់នៅ។ ទាក់ទងទៅអាជ្ញាធររដ្ឋបាលនៃដេប៉ាតាម៉ង់របស់អ្នកដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា "conseil général" សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។
 • ប្រសិនបើអ្នកមានកូនយ៉ាងតិចណាស់បីនាក់ ហើយកូនពៅមិនទាន់មានអាយុពីរឆ្នាំទេ អ្នកអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពី ប្រាក់ឧបត្ថម្ភនៃការផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅ ពីអង្គការដែលគ្រប់គ្រងការទូទាត់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភគ្រួសារហៅថា "Caisse d’allocations familiales (Caf)"។
 • ប្រសិនបើអ្នកជានិយោជិតនៅក្នុងវិស័យឯកជន ហើយការផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅរបស់អ្នកនាំឱ្យអ្នកកាន់តែខិតទៅជិតកន្លែងការងារ អ្នកអាចនឹងទទួលបាន ជំនួយការចល័តប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ។ 
 • ប្រសិនបើអ្នកជាមន្ត្រីរាជការ អ្នកអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពី ការរ៉ាប់រងទៅលើផ្នែកខ្លះនៃថ្លៃនៃការផ្លាស់ទីលំនៅរបស់អ្នក។ ទាក់ទងអាជ្ញាធរដែលផ្តល់ការងារឱ្យអ្នក សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។
 • ប្រសិនបើអ្នកចូលនិវត្តន៍ ជំនួយជាក់លាក់ អាចរកបានដើម្បីរ៉ាប់រងការចំណាយទៅលើការផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅ។ ទាក់ទងទៅមូលនិធិសោធននិវត្តន៍របស់អ្នកដើម្បីស្វែងរកមើលថាតើអ្នកអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីវាដែរឬទេ។
 • ប្រសិនបើអ្នកមានពិការភាព អ្នកអាចមានសិទ្ធិទទួលបាន ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការចំណាយទៅលើការផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅរបស់អ្នក ប្រសិនបើអ្នកទទួលបានទម្រង់ជំនួយដែលហៅថា "Prestation de Compensation Handicap (PCH)"។ សំណើនេះត្រូវបានធ្វើឡើងចំពោះអង្គការដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការគាំទ្រដល់ជនពិការនៅក្នុងដេប៉ាតាម៉ង់របស់អ្នកដែលមានឈ្មោះថា "Maison Départementale des Personnes Handicapées"។

ស្វែងរកជំនួយ

នៅប្រទេសបារាំង មានសេវាកម្មជាច្រើនដែលអាចគាំទ្រអ្នក ផ្តល់ដំបូន្មាន និងជួយអ្នកជាមួយនឹងនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ និងឯកសារផ្សេងៗ។ សេវាភាគច្រើនគឺមិនគិតថ្លៃទេ។

 • សេវាកម្ម "ADIL" គឺជាភ្នាក់ងារក្នុងតំបន់ដែលជូនដំណឹងដល់ប្រជាជនអំពីសិទ្ធិរបស់ពួកគេក្នុងការស្នាក់នៅ និងដំណោះស្រាយដែលមានសម្រាប់ពួកគេ។

  • សេវាកម្មនេះឥតគិតថ្លៃទេ។
  • ទីប្រឹក្សានឹងអាចជូនដំណឹងដល់អ្នក និងជួយអ្នកក្នុងការស្វែងរកកន្លែងស្នាក់នៅ។
  • ភាសាដែលអាចមាន៖ ភាគច្រើនជាភាសាបារាំង។
  • ទំនាក់ទំនង៖ អ្នកនឹងឃើញព័ត៌មានទំនាក់ទំនងលម្អិតរបស់ទីភ្នាក់ងារនៅក្នុងតំបន់របស់អ្នកនៅក្នុង បញ្ជីឈ្មោះ នេះ។
 • បុគ្គលិកសង្គមកិច្ច ឬ "travailleurs sociaux" និង "assistants sociaux" គឺជាអ្នកជំនាញដែលគាំទ្រប្រជាជនក្នុងនីតិវិធីរដ្ឋបាលរបស់ពួកគេ និងជួយពួកគេស្វែងរកដំណោះស្រាយទៅតាមការលំបាកដែលពួកគេកំពុងជួបប្រទះ។

  • សេវាកម្មទាំងនេះឥតគិតថ្លៃទេ។
  • អ្នកអាចធ្វើការណាត់ជួបដើម្បីទទួលបានដំបូន្មានផ្ទាល់ខ្លួនស្របតាមស្ថានភាពរបស់អ្នក និងជួយអ្នកក្នុងជំហានបន្ទាប់ ឧទាហរណ៍៖ ពាក្យសុំជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់រដ្ឋ កម្មវិធីសម្រាប់លំនៅដ្ឋានសង្គម ការចុះឈ្មោះជាមួយការិយាល័យនិកម្មភាពរបស់បារាំង "Pôle emploi" ។ល។
  • ភាសាដែលមាន៖ ភាគច្រើនជាភាសាបារាំង។
  • ទំនាក់ទំនង៖ អ្នកអាចស្នើសុំការណាត់ជួបជាមួយ "travailleur social" ជាមួយ៖
 • "PIMMS Médiation" គឺជាអង្គការដែលផ្តល់ដំណឹង ការណែនាំ ឬការគាំទ្រក្នុងនីតិវិធីរដ្ឋបាលក្នុងវិស័យជាច្រើន៖ ការទទួលបានសេវាសាធារណៈ ការទទួលបានការថែទាំសុខភាព ពាក្យសុំសម្រាប់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុរបស់រដ្ឋ ការប្រកាសពន្ធ ការប្រកាសចំពោះ “Pôle Emploi” ។ល។

  • សេវាកម្មនេះឥតគិតថ្លៃទេ។
  • ភាសាដែលអាចមាន៖ ភាគច្រើនជាភាសាបារាំង។
  • ទំនាក់ទំនង៖ អ្នកអាចរក "PIMMS Médiation" បាននៅជិតអ្នកនៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះនេះ។

ខណៈពេលដែលការយកចិត្តទុកដាក់បំផុតបានចូលទៅក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានឱ្យអ្នកដែលត្រឹមត្រូវ និងថ្មីបំផុត ទំព័រនេះមិនមានបំណងដើម្បីជំនួសដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់ ឬវិជ្ជាជីវៈនោះទេ។ ច្បាប់ និងនីតិវិធីផ្លាស់ប្តូរជារឿយៗ ដូច្នេះវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការពិគ្រោះជាមួយអ្នកជំនាញដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់។

អ្នកក៏អាចនឹងចាប់អារម្មណ៍ផងដែរ

ការដាក់ពាក្យសុំសម្រាប់លំនៅដ្ឋានសង្គម និងដែលមានតម្លៃសមរម្យនៅប្រទេសបារាំង

ប្រសិនបើអ្នកមានធនធានហិរញ្ញវត្ថុមានកម្រិត អ្នកអាចដាក់ពាក្យជួលផ្ទះដែលគេស្គាល់ថាជាលំនៅដ្ឋានសង្គម ឬ "log…

ការជួលផ្ទះឯកជននៅប្រទេសបារាំង

នៅប្រទេសបារាំង ការជួលផ្ទះឯកជនអាចជាមធ្យោបាយមួយយ៉ាងរហ័សក្នុងការស្វែងរកកន្លែងស្នាក់នៅ។…

ការកែប្រែកិច្ចព្រមព្រៀងជួលជាមួយអតីតដៃគូរបស់អ្នក

ប្រសិនបើអ្នកបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យានៃការជួល ឬ "bail" ជាមួយអតីតដៃគូរបស់អ្នក…

សម្រាប់អន្តរាគមន៍របស់ប៉ូលិស៖

រំកិលទៅលើគេបង្អស់