Zmiana umowy najmu zawartej wraz z byłym partnerem

W przypadku podpisania umowy najmu, czyli „bail”, wraz ze swoim byłym partnerem, ważne jest, aby zaktualizować umowę po waszym rozejściu się, jeśli opuszczasz dom. Dzięki temu nie będziesz ponosiła odpowiedzialności za nieopłacony czynsz. Jeżeli opuszczasz miejsca zamieszkania z powodu przemocy domowej, będziesz mogła skorzystać z krótszego okresu wypowiedzenia, do którego właściciel nieruchomości ma prawo.

Sprawdzone przez Maître Elodie Ramos dn. 31.01.2024 r.

Jeżeli obecnie mieszkasz w nieruchomości na podstawie umowy najmu, czyli „bail”, ważne jest, aby rozwiązać tę umowę lub ją zaktualizować, jeżeli opuszczasz nieruchomość.

Opuszczenie domu z powodu przemocy domowej

Niestety we Francji, jeśli jesteś w związku małżeńskim lub partnerskim, masz prawny obowiązek mieszkania razem z partnerem.

Jeżeli opuścisz miejsce zamieszkania bez zgody partnera, może on zażądać odszkodowania.

Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy możesz uzasadnić odejście, przedstawiając dowody przemocy domowej.

 • Przed opuszczeniem miejsca zamieszkania możesz również zwrócić się do sędziego z prośbą o eksmitowanie partnera z domu w ramach nakazu ochrony, czyli „ordonnance de protection”.

  Eksmisję można uzyskać w ciągu maksymalnie jednego tygodnia, nawet jeśli zakwaterowanie jest na nazwisko partnera. Jednak od tego momentu do Ciebie należy płacenie czynszu i kosztów zakwaterowania.

  W oczekiwaniu na podjęcie decyzji przez sędziego możesz skorzystać z tymczasowego zakwaterowania w sytuacji nagłej dla Ciebie i Twoich dzieci.

 • Jeżeli zdecydujesz się odejść, zdecydowanie zalecamy zgłoszenie przemocy oraz faktu, że opuszczasz dom:

Jak zmienić umowę najmu, czyli „bail

 • Zwrócenie się do wynajmującego o zmianę umowy najmu

  Jeżeli jeden z najemców, który podpisał „bail”, opuszcza nieruchomość, ważne jest, aby właściciel został poinformowany o tej zmianie.

  Następnie należy wykonać następujące czynności:

  • Napisz pismo, aby powiadomić wynajmującego o Twoim odejściu:
   • W piśmie należy poprosić o przesłanie Ci dokumentu zwanego aneksem, czyli „avenant”, wskazującego nazwisko najemcy, który opuścił nieruchomość.
   • Ten dokument jest bardzo ważny, zwłaszcza jeśli to ty opuszczasz nieruchomość. Jeżeli Twój były partner nie będzie płacić czynszu, mogłabyś być zobowiązana do zapłaty za niego, chyba że przedstawisz ten dokument.
  • Wyślij wniosek listem poleconym z potwierdzeniem odbioru, czyli „lettre recommandée avec accusé de réception”. Tylko w ten sposób można udowodnić, że przesyłka została odebrana przez adresata. Zachowaj pokwitowanie jako dowód nadania.

  Jeżeli wynajmujący odmawia

  Czasami wynajmujący odmawia zmiany „bail”, jeżeli prośba nie została podpisana przez osobę, która ma odstąpić od umowy.

  Jeżeli Twój były partner opuścił nieruchomość i odmawia podpisania listu, możesz potrzebować decyzji sędziego, aby uzyskać aneks do „bail”. Na przykład, jeśli korzystasz z nakazu ochrony, czyli „ordonnance de protection”, możesz dostarczyć podpisany przez sędziego dokument w celu zmiany umowy najmu.

  Jeżeli wynajmujący odmówi przekazania Ci „avenant” do umowy najmu i w związku z tym musisz uzyskać decyzję sądu, zdecydowanie zaleca się zatrudnienie prawnika.

  Zwrot kaucji, czyli „dépôt de garantie

  Prawdopodobnie zapłaciłaś pewną kwotę pieniędzy po wprowadzeniu się do domu, zwaną kaucją, czyli „dépôt de garantie”.

  Zasadniczo, wynajmujący zwraca tę kwotę dopiero po rozwiązaniu „bail”.

  Oznacza to, że jeśli Twój były partner pozostanie w domu, być może nie będziesz w stanie od razu odzyskać tych pieniędzy.

  Powiadom wynajmującego o zaistniałej sytuacji na piśmie, aby upewnić się, że zwróci Ci Twoją część kaucji, czyli „dépôt de garantie”, gdy Twój były partner opuści zakwaterowanie.

 • Sprawdź okres wypowiedzenia, czyli „délai de préavis

  Musisz przestrzegać wymaganego prawem okresu, który ma minąć od momentu powiadomienia właściciela o wypowiedzeniu umowy najmu, czyli „bail, do momentu jej rzeczywistego rozwiązania.

  Okres ten jest nazywany okresem wypowiedzenia, czyli „délai de préavis”.

  Zazwyczaj wynosi on trzy miesiące, ale w następujących sytuacjach skraca się do jednego miesiąca:

  • złożyłaś skargę w stosunku do swojego byłego partnera z powodu przemocy występującej w związku lub dotyczącej dziecka mieszkającego z Tobą oraz jeśli:
   • postępowanie sądowe nadal trwa,
   • lub wobec partnera zastosowano inne środki niż wniesienie oskarżenia;
   • lub partner został skazany,
  • francuski sędzia orzekła zastosowanie wobec Ciebie środka ochrony zwanego „ordonnance de protection”;
  • mieszkasz w domu z umeblowaniem;
  • dom znajduje się w miejscu, gdzie zapotrzebowanie na mieszkania jest bardzo wysokie, zwanym „zone tendue”;
  • właśnie dostałaś swoją pierwszą pracę, przeprowadziłaś się do innego miasta, straciłaś pracę lub znalazłaś nową pracę w wyniku utraty pracy;
  • Twój stan zdrowia wymaga zmiany miejsca zamieszkania (aby to udowodnić, należy przedstawić zaświadczenie lekarskie);
  • masz prawo do uzyskania pomocy finansowej zwanej „revenu de solidarité active (RSA)” lub „allocation aux adultes handicapés (AAH)”;
  • uzyskałaś mieszkanie socjalne.

  Jeżeli nie znajdujesz się w żadnej z powyższych sytuacji, i tak możesz spróbować wynegocjować krótszy okres wypowiedzenia z właścicielem, jeśli tego chcesz. Pozwoliłoby to na szybszą wyprowadzkę bez konieczności opłacania czynszu przez trzy miesiące.

  Rozwiązanie „bail

  Aby rozwiązać „bail”, należy wysłać do wynajmującego podpisane przez oboje najemców pismo (szablon).

  Należy pamiętać o podaniu obowiązującego okresu wypowiedzenia, czyli „délai de préavis”, oraz poinformowaniu o tym, czy przysługuje Ci prawo do krótszego okresu wypowiedzenia, wynoszącego tylko jeden miesiąc.

  Wyślij wniosek listem poleconym z potwierdzeniem odbioru, czyli „lettre recommandée avec accusé de réception”. Tylko w ten sposób można udowodnić, że przesyłka została odebrana przez adresata. Zachowaj pokwitowanie jako dowód nadania.

Znajdź wsparcie

We Francji istnieje wiele służb mogących udzielić Ci wsparcia i porady czy pomóc w przejściu przez procedury i wypełnianiu dokumentacji. Większość z nich świadczy usługi bezpłatnie.

 • Służby „ADIL” to lokalne agencje, które informują ludzi o ich prawie do mieszkania i dostępnych dla nich rozwiązaniach.

  • Te usługi są świadczone bezpłatnie.
  • Doradca udzieli Ci informacji i pomoże w wyszukaniu zakwaterowania.
  • Dostępność w językach: głównie francuski.
  • Kontakt: dane kontaktowe pobliskiej agencji znajdziesz w tym katalogu.
 • Pracownicy socjalni, czyli „travailleurs sociaux” i „assistants sociaux”, to specjaliści udzielający wsparcia w procedurach administracyjnych i pomagający znaleźć rozwiązania trudności, z którymi dana osoba się zmaga.

  • Ich usługi są świadczone bezpłatnie.
  • Możesz umówić się na spotkanie, aby uzyskać spersonalizowaną poradę w zależności od Twojej sytuacji i pomoc w dalszych krokach, na przykład: przy wnioskach o państwową pomoc finansową, wnioskach o mieszkanie socjalne, rejestracji we francuskim urzędzie pracy „Pôle emploi” itp.
  • Dostępność w językach: głównie francuski.
  • Kontakt: możesz umówić spotkanie z „travailleur social” w:
 • PIMMS Médiation” to organizacje informujące o procedurach administracyjnych, prowadzące przez te procedury lub udzielające wsparcia w związku z nimi w wielu obszarach, takich jak: dostęp do usług publicznych, dostęp do opieki zdrowotnej, wnioski o państwową pomoc finansową, zeznania podatkowe, deklaracje do „Pôle Emploi” itp.

  • Te usługi są świadczone bezpłatnie.
  • Dostępność w językach: głównie francuski.
  • Kontakt: pobliski „PIMMS Médiation” znajdziesz w tym katalogu.

Chociaż dołożyliśmy wszelkich starań, aby dostarczać Ci najdokładniejszych i najbardziej aktualnych informacji, niniejsza strona nie zastępuje porad prawnych ani specjalistycznych. Przepisy i procedury zmieniają się regularnie, dlatego ważne jest, aby konsultować się z wykwalifikowanymi specjalistami.

To też może Cię zainteresować

Przygotowanie do przeprowadzki i zmiany adresu

Zanim wprowadzisz się do nowego domu, musisz załatwić kilka spraw w urzędach administracyjnych i u…

Wynajem mieszkania lub domu we Francji od osoby prywatnej

We Francji wynajem mieszkania lub domu od osoby prywatnej może być stosunkowo szybkim sposobem na…

Ubieganie się o mieszkanie socjalne wynajmowane w przystępnej cenie we Francji

Jeżeli posiadasz ograniczone zasoby finansowe, możesz ubiegać się o wynajęcie mieszkania zwanego…

Aby uzyskać interwencję policji:

Przewiń do góry