ការជួលផ្ទះឯកជននៅប្រទេសបារាំង

នៅប្រទេសបារាំង ការជួលផ្ទះឯកជនអាចជាមធ្យោបាយមួយយ៉ាងរហ័សក្នុងការស្វែងរកកន្លែងស្នាក់នៅ។ លក្ខខណ្ឌត្រូវបានកំណត់ដោយបុគ្គលដែលជាម្ចាស់អចលនទ្រព្យ ដែលអ្នកត្រូវតែចុះហត្ថលេខាទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងជួលមុនពេលចូលរស់នៅ។ អាស្រ័យលើទីប្រជុំជន ឬទីក្រុងដែលអ្នករស់នៅ វាអាចចំណាយពេលយូរបន្តិចដើម្បីស្វែងរកផ្ទះ។

ផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយ Ouarda Varda Sadoudi នៅថ្ងៃទី 29/09/2023

លក្ខខណ្ឌ

អ្នកអាចជួលកន្លែងស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសបារាំងដោយមិនគិតពីស្ថានភាពរបស់អ្នក ទោះបីជាមិនមានសិទ្ធិស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសបារាំងក៏ដោយ។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ម្ចាស់ផ្ទះនីមួយៗអាចកំណត់លក្ខខណ្ឌផ្ទាល់ខ្លួន ដោយគោរពតាមវិធានការដែលកំណត់ដោយច្បាប់។

នៅក្នុងតំបន់ដែលមានតម្រូវការលំនៅដ្ឋានខ្ពស់ ជាទូទៅលក្ខខណ្ឌគឺកាន់តែតឹងរ៉ឹង។ ឧទាហរណ៍៖

 • ម្ចាស់ផ្ទះខ្លះទទួលយកតែអ្នកជួលដែលមានកិច្ចសន្យាការងារអចិន្ត្រៃយ៍ ដែលគេស្គាល់ថាជា "contrat à durée indéterminée (CDI)"។
 • ម្ចាស់ផ្ទះខ្លះសួរថាតើប្រាក់ចំណូលប្រចាំខែរបស់អ្នកអាចគ្របដណ្តប់រហូតដល់បីដងនៃថ្លៃឈ្នួលផ្ទះមែនទេ។
 • ម្ចាស់ផ្ទះខ្លះសុំឱ្យអ្នកមានបុគ្គលម្នាក់ដែលគេហៅថា អ្នកធានា ឬ "garant" ដែលយល់ព្រមបង់ថ្លៃជួលរបស់អ្នក ក្នុងករណីដែលអ្នកមិនអាចបង់វាបានទៀតទេ។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ម្ចាស់ផ្ទះជាច្រើនជ្រើសរើសមិនដាក់លក្ខខណ្ឌទាំងនេះ ប្រសិនបើពួកគេជឿថាបុគ្គលនោះមានធនធានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង់ថ្លៃជួល។

នៅពេលអ្នកធ្វើការណាត់ជួប សូមសួរម្ចាស់ផ្ទះ ឬភ្នាក់ងារអចលនវត្ថុ ថាតើមានលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះដែលត្រូវបំពេញ ហើយឯកសារណាដែលត្រូវបញ្ចូលក្នុងពាក្យសុំរបស់អ្នក។

ការចំណាយដែលត្រូវរំពឹងទុក

ជារៀងរាល់ខែ អ្នកនឹងមានការបូកសរុបនៃប្រាក់ដែលត្រូវបង់ ដែលចំនួននេះត្រូវបានកំណត់តាំងពីដំបូង និងរួមបញ្ចូល៖

 • ការជួល ឬ "loyer"៖ ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអាចត្រូវបានពិនិត្យជារៀងរាល់ឆ្នាំ
 • ការចំណាយ ឬ "charges"៖ ឧទាហរណ៍ នេះអាចជាការចំណាយទៅលើទឹកត្រជាក់ និងការចំណាយជាក់លាក់មួយចំនួនដែលបានចែករំលែកនៅក្នុងអគារ ប្រសិនបើអ្នករស់នៅក្នុងអាផាតមិន។

នៅពេលអ្នកចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យាជួល ឬ "bail" អ្នកនឹងត្រូវបង់៖

 • ការជួលក្នុងខែដំបូង ការចំណាយគឺត្រូវបានរួមបញ្ចូលរួចហើយ។
 • ថ្លៃសេវាទៅលើភ្នាក់ងារណាមួយ ប្រសិនបើអ្នកបានទាក់ទងភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យ។
 • ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលហៅថា ប្រាក់កក់សម្រាប់ការធានា ឬ "dépôt de garantie" ឬ "caution" ដែលម្ចាស់ផ្ទះនឹងរក្សាទុករហូតដល់អ្នកចាកចេញពីអចលនទ្រព្យនោះ។ យោងទៅតាមច្បាប់ ចំនួនទឹកប្រាក់នេះមិនអាចលើសពីការជួលរយៈពេលមួយខែ ដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ផ្ទះដែលគ្មានគ្រឿងសង្ហារឹម និងការជួលរយៈពេលពីរខែដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ផ្ទះដែលមានគ្រឿងសង្ហារឹមនោះទេ។ ប្រសិនបើការខូចខាតទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិណាមួយដែលត្រូវបានបង្កឡើងនៅក្នុងអាផាតមិន នៅពេលអ្នកចាកចេញ ម្ចាស់ផ្ទះអាចសម្រេចចិត្តរក្សាទុកប្រាក់កក់នេះខ្លះ ឬទាំងអស់។

ការស្វែងរកអ្នកធានា ឬ "garant"

អ្នកធានា ឬ "garant" គឺជាអ្នកដែលយល់ព្រមបង់ថ្លៃជួលរបស់អ្នក ក្នុងករណីដែលអ្នកមិនអាចបង់វាទៀតទេ។

នេះច្រើនតែជាលក្ខខណ្ឌមួយដែលបានស្នើសុំដោយម្ចាស់ផ្ទះ ជាពិសេសប្រសិនបើម្ចាស់ផ្ទះមិនមានការធានារ៉ាប់រងសម្រាប់ការជួលដែលមិនបង់ប្រាក់។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ នេះមិនត្រូវបានទាមទារដោយម្ចាស់ផ្ទះទាំងអស់នោះទេ ហើយក៏អាចស្វែងរកអាផាតមិនដោយគ្មាន "garant"ផងដែរ។

 • អ្នកអាចស្នើសុំអ្នកជិតស្និទ្ធនឹងអ្នកឱ្យធ្វើជា "garant" របស់អ្នក។

  បុគ្គលនេះត្រូវតែ៖

  • រស់នៅប្រទេសបារាំង ប៉ុន្តែមិនមានកាតព្វកិច្ចជាជនជាតិបារាំងទេ។
  • ធនធានមានស្ថិរភាព និងគ្រប់គ្រាន់
  • ផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវឯកសារដែលបញ្ជាក់ពីអត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេ និងធនធានរបស់ពួកគេសម្រាប់កម្មវិធីរបស់អ្នក។
 • អ្នកអាចសាកសួរអង្គការសាធារណៈដែលគេស្គាល់ថា "Action Logement" ធ្វើជាអ្នកធានា ឬ "garant" ដោយឥតគិតថ្លៃដោយដាក់ពាក្យសុំសម្រាប់ "garantie Visale"។

  លក្ខខណ្ឌ

  ដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីនេះ អ្នកត្រូវតែ៖

  • ត្រូវមានអាយុក្រោម 31 ឆ្នាំ ដោយមិនគិតពីស្ថានភាពវិជ្ជាជីវៈរបស់អ្នក រួមទាំងប្រសិនបើអ្នកជាសិស្ស។
  • ឬ ប្រសិនបើអ្នកមានអាយុ 31 ឆ្នាំ ឬចាស់ជាងនេះ៖
   • ធ្វើជាបុគ្គលិកនៃក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយ ហើយមានប្រាក់បៀវត្សរ៍ប្រចាំខែតិចជាង ឬស្មើនឹង 1,500 អឺរ៉ូ បន្ទាប់ពីបានបង់ថ្លៃចំណាយផ្សេងៗលើប្រាក់បៀវត្សរ៍បស់អ្នក។
   • ក្លាយជានិយោជិតនៅក្នុងវិស័យឯកជននៅពាក់កណ្តាលនៃការផ្លាស់ប្តូរការងារដោយមានទាំង៖ កិច្ចសន្យាការងារអចិន្ត្រៃយ៍ហៅថា "contrat à durée indéterminée (CDI)" ដែលនៅតែស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលសាកល្បង ឬកិច្ចសន្យាបណ្តោះអាសន្នហៅថា "contrat à durée déterminée (CDD)" យ៉ាងហោចណាស់ប្រាំមួយខែ ឬមានឯកសារបញ្ជាក់ពីការសន្យានៃការងារដែលគេស្គាល់ថាជា "promesse d’embauche" ឬកំពុងផ្លាស់ប្តូរការងារ។
  • ឬ ដោយមិនគិតពីអាយុរបស់អ្នក អ្នកបានចុះកិច្ចសន្យាហៅថា "bail mobilité"។ នេះគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងជួលចន្លោះពីមួយខែទៅដល់ដប់ខែដែលបានចុះហត្ថលេខារវាងម្ចាស់ផ្ទះនៃផ្ទះដែលមានគ្រឿងសង្ហារឹម និងអ្នកជួលជាក់លាក់។

  របៀបបន្តដំណើរការ

  កម្មវិធីនេះត្រូវបានធ្វើឡើងអនឡាយនៅលើ គេហទំព័រនេះ

  ដំបូងអ្នកនឹងត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់សិទ្ធិរបស់អ្នក ហើយបន្ទាប់មកបង្កើតគណនីមួយដើម្បីដាក់ស្នើកម្មវិធីជាមួយនឹងឯកសារដែលបានស្នើសុំ។

 • ប្រសិនបើអ្នកមិនមាន "garant" អ្នកក៏អាចទិញសេវាកម្មអ្នកធានាដែលបានបង់ដែរ ឧ GarantMeUnkle

  ថ្លៃសេវាត្រូវបានគិតថ្លៃសម្រាប់សេវាកម្មនេះ។ ឧទាហរណ៍ អ្នកនឹងត្រូវបង់វិភាគទានប្រចាំខែប្រហែល 3% ឬ 4% នៃការជួលរបស់អ្នក។

របៀបបន្តដំណើរការ

 • ពាក្យសុំជួលជាទូទៅគួរតែរួមបញ្ចូលជាមួយនឹងឯកសារដូចខាងក្រោម៖

  • ច្បាប់ចម្លងនៃឯកសារអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នក ឧទាហរណ៍ លិខិតឆ្លងដែន អត្តសញ្ញាណបណ្ណរបស់អ្នក ឬបណ្ណស្នាក់នៅរបស់អ្នក ឬ "titre de séjour"
  • ឯកសារដែលផ្តល់ភស្តុតាងនៃធនធានហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នក ឧទាហរណ៍៖
   • ប្រសិនបើអ្នកជាបុគ្គលិក៖ បង្កាន់ដៃចំនួនបីសន្លឹកចុងក្រោយរបស់អ្នក និង/ឬកិច្ចសន្យាការងាររបស់អ្នក ប្រសិនបើអ្នកទើបតែចាប់ផ្តើមការងារ ក៏ដូចជាការជូនដំណឹងអំពីពន្ធចុងក្រោយរបស់អ្នក។
   • ប្រសិនបើអ្នកជាសិស្ស៖ កាតសិស្សរបស់អ្នក
   • ប្រសិនបើអ្នកធ្វើការដោយខ្លួនឯង៖ ការណាត់ជួប "extrait KBIS" របស់អ្នកក្នុងរយៈពេលបីខែចុងក្រោយ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុក្រុមហ៊ុនចុងក្រោយរបស់អ្នក និង/ឬវិញ្ញាបនបត្រពីគណនេយ្យកររបស់អ្នកសម្រាប់ឆ្នាំបច្ចុប្បន្ន
   • ប្រសិនបើអ្នកទទួលបានជំនួយហិរញ្ញវត្ថុណាមួយ៖ ឯកសារបញ្ជាក់ពីមូលនិធិដែលអ្នកទទួលបាន
   • ប្រសិនបើអ្នកចូលនិវត្តន៍៖ សេចក្តីថ្លែងការណ៍សោធននិវត្តន៍បីចុងក្រោយរបស់អ្នក
  • វិញ្ញាបនបត្រគណនីធនាគាររបស់អ្នក ឬ "relevé d’identité bancaire (RIB)"
  • ច្បាប់ចម្លងនៃឯកសារអត្តសញ្ញាណសម្រាប់ "garant" របស់អ្នក ប្រសិនបើអ្នកមានមួយ
  • ឯកសារបញ្ជាក់ពីធនធានហិរញ្ញវត្ថុ "garant" របស់អ្នកប្រសិនបើអ្នកមានមួយ

  អ្នកក៏អាចត្រូវបានស្នើសុំឱ្យបញ្ចូលឯកសារទាក់ទងទៅនឹងផ្ទះចុងក្រោយរបស់អ្នកផងដែរ៖

  • ប្រសិនបើអ្នកជាអ្នកជួល៖ បង្កាន់ដៃជួលបីខែចុងក្រោយរបស់អ្នក
  • ប្រសិនបើអ្នករស់នៅក្នុងអចលនទ្រព្យដែលអ្នកមាន៖ ពន្ធអចលនទ្រព្យចុងក្រោយរបស់អ្នក និងវិក្កយបត្រអគ្គិសនីបីចុងក្រោយរបស់អ្នក
  • ប្រសិនបើអ្នកស្នាក់នៅកន្លែងណាមួយដោយឥតគិតថ្លៃ៖ វិញ្ញាបនបត្រនៃការស្នាក់នៅ ឬ "attestation d'hébergement’ ពីបុគ្គលដែលអ្នកបានស្នាក់នៅជាមួយ ច្បាប់ចម្លងនៃឯកសារអត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេ និងវិក្កយបត្រអគ្គិសនីចុងក្រោយរយៈពេលបីខែសម្រាប់ផ្ទះរបស់ពួកគេ។

  ប្រសិនបើឯកសាររបស់អ្នកមិនសរសេរជាភាសាបារាំងទេ អ្នកអាចត្រូវបានស្នើសុំឱ្យមានការបកប្រែ។

 • ការជួលពីបុគ្គលឯកជន

  អ្នកអាចជួលផ្ទះដោយផ្ទាល់ជាមួយម្ចាស់ផ្ទះ។

  ជាទូទៅ នេះអាចមានន័យថា ពួកគេនឹងមានភាពបត់បែន និងមានលក្ខខណ្ឌមិនសូវតឹងរ៉ឹង។ អ្នកអាចចរចាដោយផ្ទាល់ជាមួយម្ចាស់ផ្ទះ ប្រសិនបើអ្នកមិនបានបំពេញលក្ខខណ្ឌពេញលេញ។

  គេហទំព័រ និងកម្មវិធីជាច្រើនបានរាយអំពីកន្លែងដែលទំនេរតាមទីតាំង ដូចជា៖

  • "Pap" ដែលជាគេហទំព័រសម្រាប់ជួលសម្រាប់បុគ្គលឯកជន ដែលមានន័យថា មិនចាំបាច់បង់ថ្លៃភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យទេ
  • "Leboncoin" ដែលបុគ្គលជាច្រើនបង្ហោះការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ពួកគេ
  • "Appartager" ដែលផ្តល់ជូននូវអាផាតមិនដើម្បីចែករំលែកការស្នាក់នៅជាមួយអ្នកផ្សេងទៀតដែលនៅក្នុងផ្ទះ។

  ឆ្លងកាត់ភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យ

  វាក៏អាចធ្វើទៅបានផងដែរដើម្បីទៅតាមរយៈភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យុ ទាំងដោយការដាក់ពាក្យផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមអ៊ីនធឺណិត ឬដោយការចូលទៅកាន់ទីភ្នាក់ងារណាមួយដែលនៅស្ថិតជិតអ្នក។

  អ្នកនឹងត្រូវបង់ថ្លៃសេវាសម្រាប់សេវាកម្មនេះ។

  ដើម្បីស្វែងរកភ្នាក់ងារផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមអ៊ីនធឺណិត អ្នកអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្មដូចជា៖

  • "SeLoger" ដែលរួមបញ្ចូលទំាងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មពីភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យផ្សេងៗគ្នា
  • "Leboncoin" ដែលទីភ្នាក់ងារជាច្រើនប្រកាសការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ពួកគេ
 • យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នករៀបចំពាក្យសុំរបស់អ្នកជាមុនជាមួយនឹងច្បាប់ចម្លងនៃឯកសារផ្សេងៗដែលបានស្នើសុំ ហើយយកវាមកជាមួយក្នុងពេលដែលអ្នកកំពុងមើល ដូច្នេះអ្នកអាចបញ្ជូនវាភ្លាមៗ ជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់ដែលមានតម្រូវការបំផុត។

  នៅពេលដែលអ្នកបានរកឃើញផ្ទះដែលសាកសមនឹងអ្នក សូមដាក់ពាក្យសុំរបស់អ្នកជាមួយនឹងច្បាប់ចម្លងនៃឯកសារដែលបានស្នើសុំ។

 • ប្រសិនបើពាក្យសុំរបស់អ្នកត្រូវបានទទួលយក នោះអ្នកនឹងត្រូវចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យាជួលដែលហៅថា "bail"។

  អ្នកនឹងធ្វើការបង់ប្រាក់ដំបូងនៅពេលចុះហត្ថលេខា។

 • ក្នុងនាមជាអ្នកជួល អ្នកត្រូវបានតម្រូវឱ្យដកការធានារ៉ាប់រងទៅលើផ្ទះរបស់អ្នកដោយច្បាប់បារាំង ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថា "assurance habitation" មុនពេលចូលរស់នៅ។

  អ្នកអាចស្នើសុំសម្រង់ពីក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងជាច្រើន មុនពេលជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនមួយដែលត្រឹមត្រូវសម្រាប់អ្នក។

  អ្នកនឹងត្រូវផ្តល់នូវឯកសារដែលផ្តល់ដោយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងរបស់អ្នក ហៅថា "attestation" ទៅកាន់ម្ចាស់ផ្ទះ ឬភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យបស់អ្នក មុនពេលដែលអ្នកប្រមូលកូនសោរទៅកាន់អចលនទ្រព្យ។

 • នៅពេលដែលអ្នកត្រូវបានផ្តល់កូនសោរទៅផ្ទះ អ្នកនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចដើម្បីបំពេញរបាយការណ៍លក្ខខណ្ឌនៃការចូល ឬ "état des lieux" ដែលនឹងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកពិពណ៌នាលម្អិតអំពីលក្ខខណ្ឌ និងស្ថានភាពនៃទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងឯកសារមួយ។

  ឯកសារនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់៖ អ្នកនឹងត្រូវការវានៅពេលអ្នកចាកចេញពីអចលនទ្រព្យ ដើម្បីយកមកវិញនូវចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអ្នកបានបង់នៅពេលមកដល់ ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា "dépôt de garantie" ឬការកក់ប្រាក់។

 • មុននឹងចូលរស់នៅ សូមកុំភ្លេចចាប់ផ្តើមកិច្ចសន្យាជាមួយអ្នកផ្តល់សេវា ដូច្នេះអ្នកអាចចូលប្រើសេវាកម្មខាងក្រោមបានភ្លាមៗនៅពេលអ្នកចូលរស់នៅ៖

  • អគ្គិសនី
  • ហ្គាស
  • អ៊ិនធឺណិត និងទូរសព្ទ

តើត្រូវធ្វើដូចម្តេច ប្រសិនបើអ្នកជួបប្រទះជាមួយនឹងការរើសអើង

ភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យ និងម្ចាស់កម្មសិទ្ធិឯកជនមិនមានសិទ្ធិបដិសេធនឹងពាក្យសុំដោយផ្អែកទៅលើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃការរើសអើងមួយចំនួន ដូចជាប្រភពដើម សុខភាព ទំនោរផ្លូវភេទ ឬសាសនារបស់អ្នក។

ប្រសិនបើអ្នកគិតថាអ្នកបានទទួលការទទួលដែលមិនសូវមានអំណោយផលក្នុងការស្វែងរកកន្លែងស្នាក់នៅរបស់អ្នកដោយសារការរើសអើង មានដំណោះស្រាយ ដើម្បីអះអាងសិទ្ធិរបស់អ្នក។

ស្វែងរកជំនួយ

នៅប្រទេសបារាំង មានសេវាកម្មជាច្រើនដែលអាចគាំទ្រអ្នក ផ្តល់ដំបូន្មាន និងជួយអ្នកជាមួយនឹងនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ និងឯកសារផ្សេងៗ។ សេវាភាគច្រើនគឺមិនគិតថ្លៃទេ។

 • សេវាកម្ម "ADIL" គឺជាភ្នាក់ងារក្នុងតំបន់ដែលជូនដំណឹងដល់ប្រជាជនអំពីសិទ្ធិរបស់ពួកគេក្នុងការស្នាក់នៅ និងដំណោះស្រាយដែលមានសម្រាប់ពួកគេ។

  • សេវាកម្មនេះឥតគិតថ្លៃទេ។
  • ទីប្រឹក្សានឹងអាចជូនដំណឹងដល់អ្នក និងជួយអ្នកក្នុងការស្វែងរកកន្លែងស្នាក់នៅ។
  • ភាសាដែលអាចមាន៖ ភាគច្រើនជាភាសាបារាំង។
  • ទំនាក់ទំនង៖ អ្នកនឹងឃើញព័ត៌មានទំនាក់ទំនងលម្អិតរបស់ទីភ្នាក់ងារនៅក្នុងតំបន់របស់អ្នកនៅក្នុង បញ្ជីឈ្មោះ នេះ។
 • បុគ្គលិកសង្គមកិច្ច ឬ "travailleurs sociaux" និង "assistants sociaux" គឺជាអ្នកជំនាញដែលគាំទ្រប្រជាជនក្នុងនីតិវិធីរដ្ឋបាលរបស់ពួកគេ និងជួយពួកគេស្វែងរកដំណោះស្រាយទៅតាមការលំបាកដែលពួកគេកំពុងជួបប្រទះ។

  • សេវាកម្មទាំងនេះឥតគិតថ្លៃទេ។
  • អ្នកអាចធ្វើការណាត់ជួបដើម្បីទទួលបានដំបូន្មានផ្ទាល់ខ្លួនស្របតាមស្ថានភាពរបស់អ្នក និងជួយអ្នកក្នុងជំហានបន្ទាប់ ឧទាហរណ៍៖ ពាក្យសុំជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់រដ្ឋ កម្មវិធីសម្រាប់លំនៅដ្ឋានសង្គម ការចុះឈ្មោះជាមួយការិយាល័យនិកម្មភាពរបស់បារាំង "Pôle emploi" ។ល។
  • ភាសាដែលមាន៖ ភាគច្រើនជាភាសាបារាំង។
  • ទំនាក់ទំនង៖ អ្នកអាចស្នើសុំការណាត់ជួបជាមួយ "travailleur social" ជាមួយ៖
 • "PIMMS Médiation" គឺជាអង្គការដែលផ្តល់ដំណឹង ការណែនាំ ឬការគាំទ្រក្នុងនីតិវិធីរដ្ឋបាលក្នុងវិស័យជាច្រើន៖ ការទទួលបានសេវាសាធារណៈ ការទទួលបានការថែទាំសុខភាព ពាក្យសុំសម្រាប់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុរបស់រដ្ឋ ការប្រកាសពន្ធ ការប្រកាសចំពោះ “Pôle Emploi” ។ល។

  • សេវាកម្មនេះឥតគិតថ្លៃទេ។
  • ភាសាដែលអាចមាន៖ ភាគច្រើនជាភាសាបារាំង។
  • ទំនាក់ទំនង៖ អ្នកអាចរក "PIMMS Médiation" បាននៅជិតអ្នកនៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះនេះ។

ខណៈពេលដែលការយកចិត្តទុកដាក់បំផុតបានចូលទៅក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានឱ្យអ្នកដែលត្រឹមត្រូវ និងថ្មីបំផុត ទំព័រនេះមិនមានបំណងដើម្បីជំនួសដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់ ឬវិជ្ជាជីវៈនោះទេ។ ច្បាប់ និងនីតិវិធីផ្លាស់ប្តូរជារឿយៗ ដូច្នេះវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការពិគ្រោះជាមួយអ្នកជំនាញដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់។

អ្នកក៏អាចនឹងចាប់អារម្មណ៍ផងដែរ

ការដាក់ពាក្យសុំសម្រាប់លំនៅដ្ឋានសង្គម និងដែលមានតម្លៃសមរម្យនៅប្រទេសបារាំង

ប្រសិនបើអ្នកមានធនធានហិរញ្ញវត្ថុមានកម្រិត អ្នកអាចដាក់ពាក្យជួលផ្ទះដែលគេស្គាល់ថាជាលំនៅដ្ឋានសង្គម ឬ "log…

ការកែប្រែកិច្ចព្រមព្រៀងជួលជាមួយអតីតដៃគូរបស់អ្នក

ប្រសិនបើអ្នកបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យានៃការជួល ឬ "bail" ជាមួយអតីតដៃគូរបស់អ្នក…

សម្រាប់អន្តរាគមន៍របស់ប៉ូលិស៖

រំកិលទៅលើគេបង្អស់