Prawa pobytu rodziców dzieci z obywatelstwem francuskim

Możesz otrzymać pozwolenie na pobyt – „titre de séjour” – jeśli jesteś rodzicem co najmniej jednego dziecka poniżej 18 roku życia, które posiada obywatelstwo francuskie i mieszka na terenie Francji, pod warunkiem że łożysz na ich utrzymanie i naukę szkolną.

Sprawdzone przez FNCIDFF dn. 30.05.2022

Warunki

Musisz spełnić wszystkie poniższe warunki:

 • Jesteś rodzicem co najmniej jednego dziecka, które posiada obywatelstwo francuskie i mieszka na terenie Francji.
 • Twoje dziecko musi liczyć mniej niż 18 lat w dniu złożenia pierwszego wniosku o wydanie pozwolenia na pobyt, czyli „titre de séjour”.
 • Uczestniczysz w wychowaniu i kształceniu Twojego dziecka od jego narodzin, a przynajmniej od dwóch ostatnich lat.
 • Jeśli dziecko ma obywatelstwo francuskie skutkiem narodowości drugiego rodzica, zaś Ty nie mieszkasz z tą osobą, musisz uczestniczyć w wychowaniu i kształceniu tego dziecka.

Podstawa prawna: Artykuły od L.423-7 do L.423-10 „CESEDA”.

Dowody do przedłożenia

 • Jeśli Twoje dziecko mieszka z Tobą, warunek ten został już spełniony.

  Jeśli Twoje dziecko nie mieszka z Tobą, musisz przedstawić dowód na to, że opiekujesz się nim, np.:

  • wyciągi z rachunku bankowego, przedstawiające przelewy na rachunek rodzica, z którym dziecko mieszka
  • rachunki i paragony za zakupy dla Twojego dziecka (zakup odzieży, żywności, pieluch, zabawek itp.) – w miarę możliwości wystawione na Twoje imię i nazwisko
  • świadectwa lub zaświadczenia od drugiego rodzica, krewnych lub szkoły Twojego dziecka, wedle których odprowadzasz dziecko do szkoły lub ze szkoły do domu.
  • zaświadczenie lekarskie lub służb ochrony matki, zwanych „Protection maternelle et infantile (PMI)”.
  • wszelkie inne dowody, które przyjdą Ci do głowy.
 • Jeśli chcesz udowodnić, że drugi rodzic uczestniczy w wychowaniu i nauce szkolnej Twojego dziecka, możesz w tym celu przekazać następujące informacje, np.:

  • wyżej już wspomniane dokumenty i dowody
  • decyzję wydaną przez sędziego rodzinnego, czyli „juge aux affaires familiales (JAF)”, w której orzeczono środki dotyczące pieczy nad dzieckiem, czyli „modalités d’exercice de l’autorité parentale”.

  Jeśli nie masz dowodu na udział drugiego rodzica w wychowaniu i nauce szkolnej dziecka ani decyzji sądowej, francuski organ administracji miejscowej, czyli „préfecture”, odpowiedzialny za rozpatrywanie wniosków o „titre de séjour” wciąż może rozpatrzyć Twoją sytuację osobistą oraz dobro dziecka w ramach postępowania o udzielenie prawa pobytu.

  Podstawa prawna: Artykuły od L.423-7 do L.423-11 „CESEDA”.

Rodzaj wydawanych „titre de séjour” – pozwoleń na pobyt

 • Masz prawo otrzymać tymczasową kartę pobytu – „carte de séjour temporaire” – z adnotacją „vie privée et familiale”, co oznacza życie prywatne i rodzinne. Jest ona ważna przez rok. Zezwala Ci na pracę.

 • Można przedłużyć kartę pobytu – „carte de séjour” – jeżeli nadal spełniasz warunki ku temu, nawet jeśli Twoje dziecko w chwili przedłużenia ważności karty liczy więcej 18 lat życia.

  Wówczas masz prawo uzyskać kartę pobytu wieloletniego, czyli „carte de séjour pluriannuelle”, która jest ważna przez dwa lata. W tym celu należy podpisać z państwem francuskim umowę integracji imigracyjnej – „Contrat d'Intégration Républicaine (CIR)” – i dotrzymać jej zobowiązań.

 • Po trzech latach oficjalnego pobytu w roli rodzica dziecka mającego obywatelstwo francuskie nabierasz prawo do wystąpienia o „carte de résident” ważnej przez dziesięć lat.

  Nadal musisz spełnić warunki konieczne dla uzyskania pierwszego pozwolenia na pobyt, czyli „titre de séjour”. Musisz podpisać z państwem francuskim umowę integracji imigracyjnej – „Contrat d'Intégration Républicaine (CIR)” – i dotrzymać jej zobowiązań.

  Jeśli nie spełniasz już powyższych warunków, lecz mieszkasz we Francji od co najmniej pięciu lat – zaś w niektórych przypadkach od co najmniej trzech lat – możesz wystąpić o „carte de résident”, o ile spełniasz określone warunki. Dowiedz się więcej.

  Jeśli już wydano Tobie „carte de résident”, możesz przedłużyć jej ważność w sposób bezwarunkowy.

Obywatele Algierii

Można ubiegać się o wydanie „titre de séjour” będąc rodzicem dziecka z obywatelstwem francuskim, jeżeli spełniasz konkretne warunki:

 • jesteś rodzicem co najmniej jednego dziecka mającego obywatelstwo francuskie, mieszkającego we Francji i liczącego mniej niż 18 lat życia w momencie złożenia pierwszego wniosku
 • sprawujesz przynajmniej część praw i obowiązków wobec dziecka, zwanych łącznie władzą rodzicielską, czyli „autorité parentale”, lub też skutecznie zaspokajasz potrzeby dziecka od dnia jego narodzin lub co najmniej przez ostatni rok.

Otrzymasz zaświadczenie pobytu obywatela Algierii, inaczej – „certificat de résidence algérien” – z adnotacją „vie privée et familiale”, co oznacza życie prywatne i rodzinne, ważne przez jeden rok. Zezwala Ci na pracę.

Po jego wygaśnięciu otrzymasz zaświadczenie pobytu obywatela Algierii, czyli „certificat de résidence algérien” ważne przez dziesięć lat, o ile wciąż spełniasz warunki jego pierwszego wydania. Dokument „certificat” można następnie przedłużyć, nawet jeśli przestaniesz spełniać wspomniane warunki.

Podstawa prawna: Artykuł 6.4 Umowy francusko-algierskiej z 27 grudnia 1968 r. ze zmianami.

Znajdź wsparcie

We Francji istnieje wiele służb mogących udzielić Ci wsparcia i porady lub pomóc w przejściu przez procedury i wypełnianiu dokumentacji. Większość z nich świadczy usługi bezpłatnie.

 • La Cimade” to organizacja, która specjalizuje się w pomocy dla wszystkich imigrantów i migrantów, a także uchodźców we Francji – zwłaszcza osób zmagających się z przemocą.

  • Jest ona dostępna bezpłatnie.
  • Będzie mogła Cię poinformować i wspierać w procedurach administracyjnych związanych z prawem pobytu we Francji oraz skierować Cię do innych organizacji, w zależności od Twojej sytuacji osobistej.
  • Dostępność w językach: francuskim, angielskim i hiszpańskim.
  • Kontakt:
   • bez umówionej wizyty w ośrodku niedaleko Ciebie
   • telefonicznie pod numerem 01 40 08 05 34 lub 06 77 82 79 09 w środy od 9:30 do 13:30 i od 14:30 do 17:30.
 • Gisti” to organizacja specjalizująca się w doradztwie prawnym dla imigrantów i uchodźców na terenie Francji.

  • Jest ona dostępna bezpłatnie.
  • Będą oni mogli poinformować Cię o Twoich prawach w zakresie prawa do pobytu i wyjaśnić, jak je uzyskać.
  • Dostępność w językach: głównie francuski.
  • Kontakt:
   • Dzwoniąc pod numer +331 84 60 90 26 od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:00 do 18:00, a także od godziny 10:00 do 12:00 w środy i piątki. Linia jest czasem zajęta, nie zniechęcaj się. Czasami łatwiej jest się z nimi skontaktować pod koniec dnia.
   • Pocztą na adres „Gisti, 3 villa Marcès 75011 Paris, France”. Wydrukuj i wypełnij ten formularz, dołączając do pisma kopię wszelkich dokumentów urzędowych, które mogą być przydatne. Pamiętaj, aby sformułować swoje pytanie jak najdokładniej, uwzględniając wszystkie kwestie, które mogą pomóc doradcy „Gisti” poznać Twoją sytuację.
 • Associations” to organizacje, które oferują różne usługi. Niektóre z nich specjalizują się w imigracji.

  • Usługi te są świadczone bezpłatnie.
  • Mogą one poinformować Cię o Twoich prawach we Francji, a czasami mogą wspierać Cię w procedurach imigracyjnych.
  • Dostępność w językach: głównie francuski.
  • Kontakt: możesz wyszukać według regionu w tym katalogu.
 • Upoważnione stowarzyszenia – „associations habilitées” mogą zaoferować bardzo specjalistyczne usługi dla osób ubiegających się o azyl.

  • Usługi te są świadczone bezpłatnie.
  • Mogą one poinformować Cię o Twoich prawach, świadczyć porady, wspierać Cię w procedurach administracyjnych, a także uczestniczyć z Twoimi spotkaniami z francuskim Biurem Ochrony Uchodźców i Osób Bezpaństwowych – „Office français de la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA)”.
  • Dostępność w językach: głównie francuski, z możliwością tłumaczenia.
  • Kontakt: najbliższe „associations habilitées” możesz znaleźć w tym katalogu.

Chociaż dołożyliśmy wszelkich starań, aby dostarczać Ci najdokładniejszych i najbardziej aktualnych informacji, niniejsza strona nie zastępuje porad prawnych ani specjalistycznych. Przepisy i procedury zmieniają się regularnie, dlatego ważne jest, aby konsultować się z wykwalifikowanymi specjalistami.

To też może Cię zainteresować

Zweryfikuj moje uprawnienia do francuskiego prawa stałego pobytu

Kwestionariusz ten ma na celu pomóc Ci w określeniu podstaw lub „fondements”, które mogłyby dać Ci…

Zatrudnienie prawnika we Francji

Prawnicy odgrywają kluczową rolę na wszystkich etapach postępowania prawnego. Ważne jest, aby wybrać…

Aby uzyskać interwencję policji:

Przewiń do góry