Prava na boravak za roditelje čija su deca francuski državljani

Boravišna dozvola ili „titre de séjour“ se može izdati ako ste roditelj najmanje jednog deteta sa francuskim državljanstvom koje ima manje od 18 godina koje živi u Francuskoj i ako doprinosite njegovom izdržavanju i obrazovanju.

Potvrđeno od strane FNCIDFF na dan 30.05.2022.

Uslovi

Morate da ispunite sve ove uslove:

 • Vi ste roditelj barem jednog deteta sa francuskim državljanstvom koje živi u Francuskoj.
 • Vaše dete mora biti mlađe od 18 godina prilikom podnošenja prvog zahteva za boravišnu dozvolu ili „titre de séjour“.
 • Morate da budete uključeni u vaspitanje i obrazovanje svog deteta od rođenja ili najmanje dve godine.
 • Ako vaše dete ima francusko državljanstvo zahvaljujući drugom roditelju i ne živite zajedno, drugi roditelj takođe mora da bude uključen u vaspitanje i obrazovanje deteta.

Primenljivi zakon: Članovi L.423–7 do L.423–10 „CESEDA“.

Dokaz koji je potrebno obezbediti

 • Ako vaše dete živi sa vama, ovaj uslov je već ispunjen.

  Ako vaše dete ne živi sa vama, biće potrebno da obezbedite dokaze da brinete o njemu, kao što su:

  • izvodi sa računa koji prikazuju bankovne transfere na račun roditelja kod kog dete živi
  • priznanice i računi za kupovinu za vaše dete (odeća, hrana, pelene, igračke itd.) sa vašim imenom na njima ako je moguće
  • izjave svedoka ili potvrde drugog roditelja, rođaka ili osoblja iz škole deteta u kojima se navodi da preuzimate ili ostavljate svoje dete.
  • uverenje od lekara ili službe za zaštitu majki poznatog kao „Protection maternelle et infantile (PMI)“.
  • bilo koje druge elemente dokaza kojih možete da se setite.
 • Ako treba da dokažete da je drugi roditelj uključen u vaspitanje i obrazovanje deteta, možete da navedete sledeće, na primer:

  • iste oblike dokaza koji su iznad navedeni
  • odluku sudije porodičnog suda ili „juge aux affaires familiales (JAF)“ u kojoj se utvrđuju mere koje se odnose na starateljstvo nad decom ili „modalités d’exercice de l’autorité parentale“.

  Ako nemate dokaz o učešću drugog roditelja u vaspitanju i obrazovanju deteta ili o sudskoj odluci, lokalni francuski administrativni organ nadležan za razmatranje zahteva za „titre de séjour“, poznat kao „préfecture“, može detaljnije da ispita vašu ličnu situaciju i interese deteta kako bi vam ipak dodelio prava na boravak.

  Primenljivi zakon: Članovi L.423–7 do L.423–11 „CESEDA“.

Vrsta izdate „titre de séjour“ ili boravišne dozvole

 • Imate pravo na privremenu boravišnu kartu ili „carte de séjour temporaire“ u kojoj se navodi „vie privée et familiale“ ili privatni i porodični život. Važi godinu dana. Omogućava vam da radite.

 • Vaša boravišna karta ili „carte de séjour“ može da se obnovi ako nastavite da ispunjavate uslove, čak i ako je vaše dete starije od 18 godina u trenutku obnavljanja.

  Sada ćete imati pravo na višegodišnju boravišnu kartu ili „carte de séjour pluriannuelle“ koja važi dve godine, ako je zatražite. Da biste to uradili, morate da imate i potpisan ugovor o republičkoj integraciji poznat kao „Contrat d’Intégration Républicaine (CIR)“ i da se pridržavate obaveza navedenih u njemu.

 • Nakon tri godine zvaničnog boravka kao roditelj deteta sa francuskim državljanstvom, imaćete pravo na „carte de résident“ koja važi deset godina.

  Morate i dalje da ispunjavate uslove potrebne za prvu boravišnu dozvolu ili izdatu „titre de séjour“. Takođe morate da imate potpisan ugovor o republičkoj integraciji poznat kao „Contrat d’Intégration Républicaine (CIR)“ i da se prdržavate obaveza navedenih u njemu.

  Ako više ne ispunjavate ove uslove, ali ste živeli u Francuskoj najmanje pet godina, ili u nekim slučajevima tri godine, i dalje možete zatražiti „carte de résident“ ako ispunjavate određene uslove. Saznajte više.

  Ako već posedujete „carte de résident“, možete da je obnovite po isteku bez uslova.

Alžirski državljani

Da biste se prijavili za „titre de séjour“ na osnovu toga što ste roditelj deteta sa francuskim državljanstvom, morate da ispunite posebne uslove:

 • da ste roditelj najmanje jednog deteta sa francuskim državljanstvom koje živi u Francuskoj i ima manje od 18 godina u vreme podnošenja prve prijave
 • da ostvarujete barem deo prava i dužnosti prema detetu, poznato kao starateljstvo nad decom ili „autorité parentale“, ili da efektivno podržavate potrebe deteta od rođenja, ili najmanje godinu dana.

Dobićete potvrdu o boravku u Alžiru ili „certificat de résidence algérien“ u kojoj se navodi „vie privée et familiale“ ili privatni i porodični život, koja važi godinu dana. Omogućava vam da radite.

Kada istekne, dobićete boravišnu dozvolu za Alžir poznatu kao „certificat de résidence algérien“ koja važi deset godina, ako nastavite da ispunjavate uslove za njeno prvobitno izdavanje. Ova „certificat“ se zatim može obnoviti čak i ako više ne ispunjavate uslove.

Primenljivi zakon: Član 6.4 Francusko-alžirskog sporazuma od 27. decembra 1968. sa izmenama i dopunama.

Pronađite podršku

U Francuskoj postoje mnoge službe koje mogu da vam pruže podršku, da vam daju savet i pruže pomoć u vezi sa procedurama i papirologijom. Većina njih je besplatna.

 • La Cimade“ je organizacija koja je specijalizovana za pružanje podrške svim imigrantima i migrantima, kao i izbeglicama u Francuskoj, posebno osobama koje se suočavaju sa nasiljem.

  • Ova usluga je besplatna.
  • Oni će moći da vas informišu i podrže u vašim administrativnim procedurama u vezi sa pravom na boravak u Francuskoj i da vas upute na druge službe u zavisnosti od vaše lične situacije.
  • Dostupni jezici: Francuski, engleski i španski.
  • Kontakt:
   • bez zakazanog termina u centru u vašoj blizini
   • telefonom na 01 40 08 05 34 ili 06 77 82 79 09 sredom od 9:30 do 13:30 časova i od 14:30 časova do 17:30 časova.
 • Gisti“ je organizacija specijalizovana za pružanje pravnih saveta imigrantima i izbeglicama u Francuskoj.

  • Ova usluga je besplatna.
  • Oni će moći da vas informišu o vašim pravima u vezi sa pravima na boravak i objasne kako da ih ostvarite.
  • Dostupan jezik: uglavnom francuski.
  • Kontakt:
   • Telefonom na +331 84 60 90 26 od ponedeljka do petka od 15 časova do 18 časova a takođe i od 10 do 12 časova u sredu i petak. Linija je ponekad zauzeta, nemojte da se obeshrabrite. Ponekad je lakše dobiti ih pred kraj dana.
   • Poštom na „Gisti, 3 villa Marcès 75011 Paris, France“. Odštampajte i popunite ovaj obrazac i priložite svom pismu sa fotokopijom svih administrativnih dokumenata koji bi mogli da budu relevantni. Obavezno navedite svoje pitanje što je moguće jasnije, uključujući sve elemente koji bi mogli pomoći savetniku organizacije „Gisti“ da razume vašu situaciju.
 • Associations“ su organizacije koje nude različite usluge. Neke su specijalizovane za imigraciju.

  • Ove usluge su besplatne.
  • One mogu da vas informišu o vašim pravima u Francuskoj, a ponekad i da vas podrže u imigracionim procedurama.
  • Dostupan jezik: uglavnom francuski.
  • Kontakt: pretragu po regionima i departmanima možete da obavite u ovom imeniku.
 • Ovlašćena udruženja ili „associations habilitées“ mogu ponuditi visoko specijalizovane usluge tražiocima azila.

  • Ove usluge su besplatne.
  • Oni mogu da vas informišu o vašim pravima, da vas posavetuju, da vas podrže u vašim administrativnim procedurama i da prisustvuju sastanaku sa vama u okviru francuske kancelarije za zaštitu izbeglica i lica bez državljanstva ili „Office français de la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA)“.
  • Dostupan jezik: uglavnom francuski, moguć je i prevod.
  • Kontakt: možete pronaći „associations habilitées“ u vašoj blizini u ovom imeniku.

Iako je uložena maksimalna pažnja da vam pružimo najtačnije i najažurnije informacije, ova stranica nije namenjena da zameni pravni ili profesionalni savet. Zakoni i procedure se redovno menjaju tako da je važno konsultovati kvalifikovane stručnjake.

Možda će vas zanimati

Provera podobnosti za boravišna prava u Francuskoj

Ovaj upitnik je osmišljen da vam pomogne da utvrdite razloge ili „osnove“ koji bi vam mogli dati…

Angažovanje advokata u Francuskoj

Advokati igraju ključnu ulogu u svim pravnim postupcima. Važno je da izaberete one kojima možete…

Za intervenciju policije:

Idite na vrh