Zo hipetraka eo an-toerana ho an‘ny ray aman-drenin’ny zaza teratany frantsay

Ny fahazoan-dalana ipetrahana eo an-toerana na “titre de séjour” dia azo omena raha toa ka fara fahakeliny ray aman-drenin'ny zaza frantsay iray latsaky ny 18 taona monina any Frantsa ianao, ary raha mandray anjara amin'ny famelomana sy fanabeazana azy ireo.

Nohamarinin’ny FNCIDFF tamin’ny 30/05/2022

Fepetra

Tsy maintsy mahafeno ireto fepetra rehetra ireto ianao:

 • Fara fahakeliny ray aman-drenin'ny zaza frantsay iray monina any Frantsa ianao.
 • Tsy maintsy latsaky ny 18 taona ilay zanakao raha ny fotoana voalohany nanaovanao fangatahana mikasika ny fahazoan-dalana ipetrahana eo an-toerana na “titre de séjour”.
 • Tsy maintsy nandray anjara tamin'ny fitaizana sy fanabeazana ilay zanakao hatramin'ny nahaterahany ianao na nandritra ny roa taona fara fahakeliny.
 • Raha teratany frantsay avy amin'ny ray aman-dreniny ankilany ilay zanakao ary tsy miara-mipetraka ianareo, dia tsy maintsy mandray anjara amin'ny fitaizana sy fanabeazana ny zaza koa ilay ray aman-dreny ankilany.

Lalàna manan-kery L.423–7 hatramin’ny L.423–ao amin’ny “CESEDA”.

Porofo omena

 • Raha miara-mipetraka aminao ilay zanakao dia efa tafiditra ao ity fepetra ity.

  Raha tsy miara-mipetraka aminao ilay zanakao dia ilaina ny manome porofo momba ny fikarakarana, toy ny:

  • filazalazana momba ny volanao miditra sy mivoaka any amin’ny banky, mampiseho ny fandefasana vola amin‘ny banky mankany amin‘ny kaotin‘ilay ray ama-dreny izay mitana ny zaza
  • rosia sy faktiora ny zavatra novidiana ho an'ny zanakao (akanjo, sakafo, tatin-jaza, kilalao, sns.) misy ny anaranao raha azo atao
  • fijoroana vavolombelona na taratasy fanamarinana avy amin'ny ray aman-dreny ankilany, havana, na sekoly ianaran‘ny zanakao milaza fa mitsena na manatitra ny zanakao ianao.
  • taratasy fanamarinana avy amin'ny dokotera na avy amin'ny sampan-draharaha miaro ny reny fantatra amin'ny anarana hoe “Protection maternelle et infantile (PMI)”.
  • izay zavatra manome porofo hafa rehetra eritreretinao.
 • Raha mila manaporofo ianao fa mandray anjara amin'ny fitaizana sy fanabeazana ny zanakao ilay ray aman-dreny ankilany, dia afaka omenao ireto manaraka ireto, ohatra:

  • ireo endrika porofo mitovy amin'ny voalaza etsy ambony
  • didy navoakan’ny mpitsara miadidy ny fianakaviana na “juge aux affaires familiales (JAF)” milaza ireo fepetraka mikasika ny fitazomana ny zaza na “modalités d’exercice de l’autorité parentale”.

  Raha tsy manana porofo momba ny fandraisan'anjaran'ny ray aman-dreny ankilany amin'ny fitaizana sy ny fanabeazana ny zanakao na ny didy navoakan‘ ny fitsarana ianao, ny tompon‘andraikim-panjakana frantsay eo an-toerana misahana ny fanadihadiana ny fangatahana “titre de séjour” izay fantatra amin’ny hoe “préfecture” dia mbola afaka manadihady ny toe-javatra misy anao manokana sy ny mahasoa ilay zaza mba hanomezana anao zo hipetraka eo an-toerana.

  Lalàna manan-kery Andininy L.423–7 hatramin’ny L.423–11 ao amin’ny “CESEDA”.

Karazana “titre de séjour” na fahazoan-dalana omena mba ipetrahana eo an-toerana

 • Manana zo hahazo kara-ponenana vonjimaika na “carte de séjour temporaire” ianao izay milaza hoe “vie privée et familiale” na fiainana manokana sy fianakaviana. Manan-kery mandritra ny herintaona izany. Ahafahanao miasa izany.

 • Ny kara-ponenanao na “carte de séjour” dia azo havaozina raha mbola mahafeno hatrany ny fepetra ianao, na dia mihoatra ny 18 taona aza ny zanakao amin'ny fotoana nanaovana ny fanavaozana.

  Izao ianao afaka mahazo kara-ponenana hipetraka an-taona maro na “carte de séjour pluriannuelle” izay manan-kery mandritra ny roa taona, raha mangataka iray ianao. Raha hanao izany dia tsy maintsy nanao sonia ny fifanarahana fampidirana anatiny ireo mpifindra-monina miaraka amin’ny fanjakana frantsay fantatra amin’ny hoe “Contrat d’Intégration Républicaine (CIR)” ianao, ary manaja ny fifanekena nataony.

 • Aorian'ny telo taona nipetrahanao tamin’ny fomba ofisialy amin'ny maha ray aman-drenin’ny zanaka manana zom-pirenena frantsay anao, dia hahazo “carte de résident” manankery mandritra ny folo taona ianao.

  Mbola tsy maintsy mahafeno ny fepetra takiana amin'ny fahazoan-dàlana ipetrahana eo an-toerana voalohany na “titre de séjour” navoaka ianao. Tsy maintsy nanao sonia ihany koa ny fifanarahana fampidirana anatiny ireo mpifindra-monina miaraka amin’ny fanjakana frantsay fantatra amin’ny hoe “Contrat d’Intégration Républicaine (CIR)” ianao, ary manaja ny fifanekena nataony.

  Raha tsy mahafeno ireo fepetra ireo intsony ianao fa efa nipetraka tany Frantsa nandritra ny dimy taona fara fahakeliny, na telo taona amin'ny tranga sasany, dia mbola afaka mangataka “carte de résident” raha toa ka mahafeno fepetra sasany. Te hahafantatra bebe kokoa

  Raha efa nahazo “carte de résident” ianao dia azo havaozina izany rehefa lany daty ary tsy misy fepetra takiana.

Teratany alzeriana

Raha te hangataka “titre de séjour” ianao satria ray aman-drenin’ny zaza teratany frantsay, dia mila mahafeno fepetra manokana :

 • ray aman-drenin‘ny zaza frantsay iray fara fahakeliny sy latsaky ny 18 taona tamin‘ny fotoana nanaovana fingatahana
 • mampihatra fara fahakeliny ny sasany amin‘ny zo sy adidy atao amin‘ny zaza, fantatra amin‘ny hoe adidin‘ny ray aman-dreny na “autorité parentale”, na nanohana tsara ny filan'ny zaza hatramin'ny nahaterahany, na nandritra ny herintaona fara fahakeliny.

Hahazo fanamarinam-ponenana alzeriana na “certificat de résidence algérien” ianao izay milaza hoe “vie privée et familiale” na fiainana manokana sy fianakaviana, manan-kery mandritra ny herintaona. Ahafahanao miasa izany.

Rehefa lany daty izany dia hahazo fahazoan-dalana ipetrahana Alzeriana izay fantatra amin’ny hoe “certificat de résidence algérien” ianao, izay manan-kery mandritra ny folo taona, raha toa ka mbola mahafeno hatrany ny fepetra tamin’ny namoahana azy tany am-boalohany ianao. Ity “certificat” ity dia azo avaozina eny foana na dia tsy mahafeno ny fepetra intsony aza ianao.

Lalàna manan-kery Andininy faha-6.4 amin'ny Fifanarahana natao teo amin‘ny Frantsa sy Alzeria ny 27 Desambra 1968 araka ny fanitsiana natao.

Mitadiava fanohanana

Any Frantsa dia misy sampan-draharaha maro afaka manohana anao, manome torohevitra anao ary manampy anao amin'ny dingana tokony hatao sy ireo karazana antontan-taratasy ilaina. Maimaimpoana ny ankamaroan‘izy ireo.

 • La Cimade” dia fikambanana miompana amin’ny fanohanana ireo mpifindra monina rehetra, ary ireo mpitsoa-ponenana any Frantsa, indrindra olona miatrika herisetra.

  • Maimaimpoana io tolotra io.
  • Ho afaka hampahafantatra anao sy hanohana anao mandritra ny dingana arahina ara-panjakana mifandraika amin'ny zo ipetrahana any Frantsa, ary hitarika anao any amin'ny sampan-draharaha hafa, arakaraka ny toe-javatra misy anao manokana.
  • Teny azo isafidianana: Frantsay, Anglisy ary Espaniola.
  • Fifandraisana:
   • raha tsy misy fotoana nalaina tany amin’ny ivon-toerana akaiky anao
   • amin’ny telefaonina amin’ny 01 40 08 05 34 or 06 77 82 79 09 ny alarobia 9:30 maraina hatramin’ny 1:30 hariva ary manomboka amin’ny 2:30 hariva hatramin’ny 5:30 p.m.
 • Gisti” dia fikambanana mifantoka manokana amin’ny fanomezana torohevitra mikasika ny lalàna ho an’ireo mpifindra monina sy mpitsoa-ponenana any Frantsa.

  • Maimaimpoana io tolotra io.
  • Ho afaka hampilaza anao momba ny zonao mifandraika amin'ny zo ipetraka ara-dalana eo an-toerana izy ireo, ary hanazava ny fomba hahazoana izany.
  • Fiteny misy: Frantsay no tena ampiasaina.
  • Fifandraisana:
   • Amin’ny telefaonina amin’ny +331 84 60 90 26 ny alatsinainy hatramin’ny zoma manomboka ny amin’ny 3 hariva hatramin’ny 6 hariva, ary koa amin’ny 10 maraina hatramin’ny 12 atoandro ny alarobia sy ny zoma. Indraindray mety be mpiantso be ao dia aza kivy. Mora kokoa indraindray ny miantso azy ireo amin‘ny harivariva .
   • Amin’ny alalan’ny paositra amin’ny “Gisti, 3 villa Marcès 75011 Paris, France”. Ataovy printy dia fenoy ity taratasy ity ary ampidiro ao amin’ny taratasinao miaraka amin’ny dika mitovy ny antontan-taratasy izay mety ilaina. Aza adinoina ny mamaritra mazava araka izay azo atao ny fanontanianao, ao anatin'izany ny zava-drehetra mety hanampy ny mpanolotsaina “Gisti” hahatakatra ny toe-javatra misy anao.
 • Ny “Associations” dia ireo fikambanana izay manome tolotra isan-karazany. Manampahaizana manokana amin‘ny fifindra-monina ny sasany.

  • Maimaimpoana ireo tolotra ireo.
  • Afaka mampahafantatra anao ny zonao any Frantsa izy ireo ary indraindray manohana anao amin‘ny dingana arahina raha hifindra-monina.
  • Fiteny misy: Frantsay no tena ampiasaina.
  • Fifandraisana: Azonao atao ny mitady izany isaky ny faritra sy ny vakim-paritra amin’ity lahatahiry ity.
 • Ireo fikambanana nahazo alalana na “associations habilitées” no afaka manome tolotra avo lenta manokana ho an’ireo mpitady fialokalofana.

  • Maimaimpoana ireo tolotra ireo.
  • Afaka mampahafantatra anao mikasika ny zonao, manoro hevitra anao, manampy anao amin’ireo dingana ara-taratasy karakaraina ary miaraka aminao rehefa mihaona amin’ny Birao Frantsay Miaro ny Mpitsoa-ponenana sy ny tsy manan-tanindrazana na “Office français de la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA)”.
  • Fiteny misy: Frantsay no tena ampiasaina, azo asiana fandikan-teny am-bava.
  • Fifandraisana: afaka mahita “associations habilitées” manakaiky anao ianao ato amin’ity lahatahiry ity.

Na dia natao aza ny rehetra mba hanomezana anao ny fampahalalana marina sy manaraka ny toetr‘andro indrindra dia tsy afaka manolo torohevitra ara-dalàna na matihanina akory ity pejy ity. Miova tsy tapaka ny lalàna sy ny fomba fiasa ka ilaina ny manatona olona matihanina sy tena mahay.

Mety hahaliana anao koa

Hanamarina raha mahafeno fepetra hahazo zo ipetrahana any Frantsa

Natao hanampiana anao hamantatra ny antony na “fondements” izay mety manome anao zo ipetrahana any…

Manakarama mpisolovava any Frantsa

Ny mpisolovava dia manana anjara toerana lehibe mandritra ny fitsarana. Zava-dehibe ny fifidianana…

Raha mila polisy:

Asosa mankany ambony