Prawo pobytu z „ordonnance de protection

Titre de séjour”, inaczej pozwolenie na pobyt, udziela się są osobom, które otrzymały nakaz ochrony – „ordonnance de protection” – od francuskiego sędziego, czy to ze względu na przemoc domową, czy też ryzyko wymuszonego, przymusowego małżeństwa.

Sprawdzone przez FNCIDFF dn. 06.10.2023

Warunki

Jedynym warunkiem jest korzystanie ze środka ochrony prawnej zwanego „ordonnance de protection”, czyli nakazu ochrony wydanego przez sędziego rodzinnego – „juge aux affliales familiales (JAF)”.

Podstawa prawna: Artykuły L.425-6 i L.425-7 „CESEDA”.

Rodzaj wydawanych „titre de séjour” – pozwoleń na pobyt

 • Masz prawo otrzymać tymczasową kartę pobytu – „carte de séjour temporaire” – z adnotacją „vie privée et familiale”, co oznacza życie prywatne i rodzinne. Jest ona ważna przez rok. Zezwala Ci na pracę.

  Można ją przedłużać przez cały okres ważności Twojego „ordonnance de protection”, a także w trakcie postępowania sądowego, jeśli złożyłaś skargę.

 • Możesz je zachować i przedłużać przez cały okres ważności Twojego „ordonnance de protection”, a także w trakcie postępowania sądowego, jeśli złożyłaś skargę.

 • Jeżeli otrzymałaś „ordonnance de protection”, masz prawo do „carte de résident”, czyli karty pobytu, o ile spełniasz wszystkie poniższe warunki:

  • posiadasz „titre de séjour” lub pozwolenie na pobyt z racji bycia beneficjentem „ordonnance de protection
  • złożyłaś skargę w sprawie przemocy, której doświadczyłaś
  • sprawca przemocy został ostatecznie skazany.

  Podstawa prawna: Artykuł L.425-8 „CESEDA”.

  Jeśli nie spełniasz powyższych warunków, lecz mieszkasz we Francji od co najmniej pięciu lat – zaś w niektórych przypadkach od co najmniej trzech lat – możesz wystąpić o „carte de résident”, jeśli spełniasz określone warunki. Dowiedz się więcej

Obywatele Algierii

Przepisy te zasadniczo nie dotyczą osób z obywatelstwem algierskim. Jeśli jesteś obywatelem lub obywatelką Algierii, Twój status imigracyjny na terenie Francji podlega obustronnej umowie, która nie przewiduje takiej sytuacji.

W Twoim przypadku francuski organ administracji miejscowej, czyli „préfecture”, który jest odpowiedzialny za rozpatrywanie wniosków o wydanie pozwolenia na pobyt, może jednakże podjąć decyzję o przyznaniu Ci prawa pobytu, jeżeli wydano Ci „ordonnance de protection”, inaczej nakaz ochrony. W związku z tym zaleca się, aby mimo wszystko złożyć wniosek, podkreślając w nim że masz „ordonnance de protection”.

Znajdź wsparcie

We Francji istnieje wiele służb mogących udzielić Ci wsparcia i porady lub pomóc w przejściu przez procedury i wypełnianiu dokumentacji. Większość z nich świadczy usługi bezpłatnie.

 • La Cimade” to organizacja, która specjalizuje się w pomocy dla wszystkich imigrantów i migrantów, a także uchodźców we Francji – zwłaszcza osób zmagających się z przemocą.

  • Jest ona dostępna bezpłatnie.
  • Będzie mogła Cię poinformować i wspierać w procedurach administracyjnych związanych z prawem pobytu we Francji oraz skierować Cię do innych organizacji, w zależności od Twojej sytuacji osobistej.
  • Dostępność w językach: francuskim, angielskim i hiszpańskim.
  • Kontakt:
   • bez umówionej wizyty w ośrodku niedaleko Ciebie
   • telefonicznie pod numerem 01 40 08 05 34 lub 06 77 82 79 09 w środy od 9:30 do 13:30 i od 14:30 do 17:30.
 • Gisti” to organizacja specjalizująca się w doradztwie prawnym dla imigrantów i uchodźców na terenie Francji.

  • Jest ona dostępna bezpłatnie.
  • Będą oni mogli poinformować Cię o Twoich prawach w zakresie prawa do pobytu i wyjaśnić, jak je uzyskać.
  • Dostępność w językach: głównie francuski.
  • Kontakt:
   • Dzwoniąc pod numer +331 84 60 90 26 od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:00 do 18:00, a także od godziny 10:00 do 12:00 w środy i piątki. Linia jest czasem zajęta, nie zniechęcaj się. Czasami łatwiej jest się z nimi skontaktować pod koniec dnia.
   • Pocztą na adres „Gisti, 3 villa Marcès 75011 Paris, France”. Wydrukuj i wypełnij ten formularz, dołączając do pisma kopię wszelkich dokumentów urzędowych, które mogą być przydatne. Pamiętaj, aby sformułować swoje pytanie jak najdokładniej, uwzględniając wszystkie kwestie, które mogą pomóc doradcy „Gisti” poznać Twoją sytuację.
 • Associations” to organizacje, które oferują różne usługi. Niektóre z nich specjalizują się w imigracji.

  • Usługi te są świadczone bezpłatnie.
  • Mogą one poinformować Cię o Twoich prawach we Francji, a czasami mogą wspierać Cię w procedurach imigracyjnych.
  • Dostępność w językach: głównie francuski.
  • Kontakt: możesz wyszukać według regionu w tym katalogu.
 • Upoważnione stowarzyszenia – „associations habilitées” mogą zaoferować bardzo specjalistyczne usługi dla osób ubiegających się o azyl.

  • Usługi te są świadczone bezpłatnie.
  • Mogą one poinformować Cię o Twoich prawach, świadczyć porady, wspierać Cię w procedurach administracyjnych, a także uczestniczyć z Twoimi spotkaniami z francuskim Biurem Ochrony Uchodźców i Osób Bezpaństwowych – „Office français de la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA)”.
  • Dostępność w językach: głównie francuski, z możliwością tłumaczenia.
  • Kontakt: najbliższe „associations habilitées” możesz znaleźć w tym katalogu.

Chociaż dołożyliśmy wszelkich starań, aby dostarczać Ci najdokładniejszych i najbardziej aktualnych informacji, niniejsza strona nie zastępuje porad prawnych ani specjalistycznych. Przepisy i procedury zmieniają się regularnie, dlatego ważne jest, aby konsultować się z wykwalifikowanymi specjalistami.

To też może Cię zainteresować

Zweryfikuj moje uprawnienia do francuskiego prawa stałego pobytu

Kwestionariusz ten ma na celu pomóc Ci w określeniu podstaw lub „fondements”, które mogłyby dać Ci…

Zatrudnienie prawnika we Francji

Prawnicy odgrywają kluczową rolę na wszystkich etapach postępowania prawnego. Ważne jest, aby wybrać…

Aby uzyskać interwencję policji:

Przewiń do góry