Prava na boravak uz „ordonnance de protection

Titre de séjour“ ili boravišna dozvola se dodeljuje osobama koje su od sudije u Francuskoj dobile nalog za zaštitu ili „ordonnance de protection“, bilo zbog nasilja u porodici ili pretnje vezane za prinudni brak.

Potvrđeno od strane FNCIDFF na dan 06.10.2023.

Uslovi

Jedini uslov je da budete korisnik zaštitne mere poznate kao „ordonnance de protection“ ili naloga za zaštitu koji je izdao sudija porodičnog suda ili „juge aux affaires familiales (JAF)“.

Primenljivi zakon: Članovi L.425–6 i L.425–7 „CESEDA“.

Vrsta izdate „titre de séjour“ ili boravišne dozvole

 • Imate pravo na privremenu boravišnu kartu ili „carte de séjour temporaire“ u kojoj se navodi „vie privée et familiale“ ili privatni i porodični život. Važi godinu dana. Omogućava vam da radite.

  Može se obnoviti tokom čitavog perioda trajanja „ordonnance de protection“ i, ako ste uložili žalbu, tokom trajanja pravnog postupka.

 • Možete da je zadržite i obnovite kada istekne tokom čitavog perioda trajanja „ordonnance de protection“ i, ako ste uložili žalbu, tokom trajanja pravnog postupka.

 • Ako ste dobili „ordonnance de protection“, imate pravo na „carte de résident“ ili boravišnu kartu pod uslovom da ispunjavate sva tri sledeća uslova:

  • imate „titre de séjour“ ili boravišnu dozvolu na osnovu toga što ste korisnik „ordonnance de protection
  • podneli ste žalbu za nasilje koje ste doživeli
  • počinilac nasilja je pravosnažno osuđen.

  Primenljivi zakon: Član L.425–8 „CESEDA“.

  Ako ne ispunjavate ove uslove, ali ste živeli u Francuskoj najmanje pet godina, ili u nekim slučajevima tri godine, možda ćete i dalje dobiti „carte de résident“ ako ispunjavate određene uslove. Saznajte više

Alžirski državljani

U principu, ove odredbe se ne odnose na osobe alžirske nacionalnosti. Ako ste državljanin Alžira, vaš imigracioni status u Francuskoj je regulisan bilateralnim sporazumom koji ne predviđa ovu situaciju.

Međutim, lokalni francuski administrativni organ odgovoran za razmatranje zahteva za boravišnu dozvolu, poznat kao „préfecture“, može ipak da odluči da vam odobri pravo na boravak ako ste dobili „ordonnance de protection“ ili nalog za zaštitu. Zbog toga preporučujemo da ipak podnesete prijavu, naglašavajući činjenicu da imate „ordonnance de protection“.

Pronađite podršku

U Francuskoj postoje mnoge službe koje mogu da vam pruže podršku, da vam daju savet i pruže pomoć u vezi sa procedurama i papirologijom. Većina njih je besplatna.

 • La Cimade“ je organizacija koja je specijalizovana za pružanje podrške svim imigrantima i migrantima, kao i izbeglicama u Francuskoj, posebno osobama koje se suočavaju sa nasiljem.

  • Ova usluga je besplatna.
  • Oni će moći da vas informišu i podrže u vašim administrativnim procedurama u vezi sa pravom na boravak u Francuskoj i da vas upute na druge službe u zavisnosti od vaše lične situacije.
  • Dostupni jezici: Francuski, engleski i španski.
  • Kontakt:
   • bez zakazanog termina u centru u vašoj blizini
   • telefonom na 01 40 08 05 34 ili 06 77 82 79 09 sredom od 9:30 do 13:30 časova i od 14:30 časova do 17:30 časova.
 • Gisti“ je organizacija specijalizovana za pružanje pravnih saveta imigrantima i izbeglicama u Francuskoj.

  • Ova usluga je besplatna.
  • Oni će moći da vas informišu o vašim pravima u vezi sa pravima na boravak i objasne kako da ih ostvarite.
  • Dostupan jezik: uglavnom francuski.
  • Kontakt:
   • Telefonom na +331 84 60 90 26 od ponedeljka do petka od 15 časova do 18 časova a takođe i od 10 do 12 časova u sredu i petak. Linija je ponekad zauzeta, nemojte da se obeshrabrite. Ponekad je lakše dobiti ih pred kraj dana.
   • Poštom na „Gisti, 3 villa Marcès 75011 Paris, France“. Odštampajte i popunite ovaj obrazac i priložite svom pismu sa fotokopijom svih administrativnih dokumenata koji bi mogli da budu relevantni. Obavezno navedite svoje pitanje što je moguće jasnije, uključujući sve elemente koji bi mogli pomoći savetniku organizacije „Gisti“ da razume vašu situaciju.
 • Associations“ su organizacije koje nude različite usluge. Neke su specijalizovane za imigraciju.

  • Ove usluge su besplatne.
  • One mogu da vas informišu o vašim pravima u Francuskoj, a ponekad i da vas podrže u imigracionim procedurama.
  • Dostupan jezik: uglavnom francuski.
  • Kontakt: pretragu po regionima i departmanima možete da obavite u ovom imeniku.
 • Ovlašćena udruženja ili „associations habilitées“ mogu ponuditi visoko specijalizovane usluge tražiocima azila.

  • Ove usluge su besplatne.
  • Oni mogu da vas informišu o vašim pravima, da vas posavetuju, da vas podrže u vašim administrativnim procedurama i da prisustvuju sastanaku sa vama u okviru francuske kancelarije za zaštitu izbeglica i lica bez državljanstva ili „Office français de la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA)“.
  • Dostupan jezik: uglavnom francuski, moguć je i prevod.
  • Kontakt: možete pronaći „associations habilitées“ u vašoj blizini u ovom imeniku.

Iako je uložena maksimalna pažnja da vam pružimo najtačnije i najažurnije informacije, ova stranica nije namenjena da zameni pravni ili profesionalni savet. Zakoni i procedure se redovno menjaju tako da je važno konsultovati kvalifikovane stručnjake.

Možda će vas zanimati

Provera podobnosti za boravišna prava u Francuskoj

Ovaj upitnik je osmišljen da vam pomogne da utvrdite razloge ili „osnove“ koji bi vam mogli dati…

Angažovanje advokata u Francuskoj

Advokati igraju ključnu ulogu u svim pravnim postupcima. Važno je da izaberete one kojima možete…

Za intervenciju policije:

Idite na vrh