Dowiedz się, co zrobić, jeśli Twój były partner nie płaci określonego przez sędziego wkładu finansowego

Jeżeli nie otrzymujesz wkładu finansowego ustalonego przez sędziego w ramach postępowania rozwodowego lub w ramach postanowień dotyczących opieki nad dziećmi, istnieją rozwiązania, które wymuszą na współmałżonku lub drugim rodzicu jego zapłatę.

Sprawdzone przez Maître Elodie Ramos dn. 31.01.2024 r.

Sędzia może orzec wkład finansowy w dwóch sytuacjach:

 • W kontekście rozwodu sędzia może poprosić jednego ze współmałżonków o przekazywanie drugiemu współmałżonkowi wkładu finansowego, zwanego świadczeniem alimentacyjnym, czyli „pension alimentaire au titre du devoir de secours” na czas trwania postępowania.
 • Jeżeli rodzice są w trakcie ustanawiania separacji, sędzia może poprosić jednego z rodziców o przekazywanie drugiemu rodzicowi pewnej kwoty, określanej terminem „contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants”, czyli wkład w utrzymanie i wykształcenie, również zwanej świadczeniem alimentacyjnym – „pension alimentaire”.

Jeżeli współmałżonek lub drugi rodzic nie przekazuje Ci wkładu finansowego ustalonego przez sędziego lub w ramach umowy podpisanej z upoważnionym świadkiem prawnym zwanym notariuszem, czyli „notaire”, istnieją odpowiednie rozwiązania. Zależą one przede wszystkim od kraju zamieszkania osoby, która jest Ci winna pieniądze, zwanej „débiteur”.

Débiteur” we Francji

Jeżeli „débiteur” mieszka we Francji, masz kilka rozwiązań umożliwiających odzyskanie niezapłaconych sum.

W przypadku posiadania dzieci zaleca się skorzystanie z przyspieszonej procedury, którą oferują fundusze świadczeń rodzinnych, tj. albo „Caisse d’allocations familiales (Caf)”, albo „Mutualité Sociale Agricole (MSA)”.

Niezależnie od wybranej procedury „débiteur” może ją zakwestionować, wnosząc odwołanie. Nadal jednak będzie zobowiązany do zapłaty kwot, których się domagasz, do momentu podjęcia decyzji przez sędziego.

Zaleca się zatrudnienie prawnika w celu podjęcia tych kroków. Jeżeli Twoje zasoby są zbyt ograniczone, aby płacić za usługi prawnika, możesz ubiegać się o pomoc prawną, czyli „aide juridictionnelle”, w celu pokrycia kosztów.

 • Co należy zrobić?

  Możesz zwrócić się z prośbą do funduszu świadczeń rodzinnych, do którego należysz, „Caisse d’allocations familiales (Caf)” lub „Mutualité Sociale Agricole (MSA)”, aby odzyskał niezapłacone sumy za pośrednictwem agencji windykacyjnej o nazwie „Agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires (Aripa)”.

  Procedurę tę, zwaną „recouvrement”, czyli windykacją należności, można stosować od chwili, gdy tylko płatność nie zostanie dokonana, w odniesieniu do niezapłaconych kwot z okresu do dwóch lat wstecz.

  W zależności od Twojej sytuacji fundusz może zdecydować:

  • wypłacić Ci wsparcie finansowe zwane świadczeniem na wsparcie rodziny, czyli „allocation de soutien familial”, pod pewnymi warunkami;
  • co miesiąc pobierać niezapłacone kwoty bezpośrednio od drugiego rodzica. Procedura ta nosi nazwę „intermédiation”.

  Czy jest to szybki proces?

  Tak, proces odzyskiwania należności, czyli „recouvrement” jest na ogół dość szybki i trwa około kilku tygodni.

  W niektórych przypadkach „Caf” lub „MSA” mogą zdecydować o przekazaniu Ci niezapłaconych kwot jeszcze przed otrzymaniem płatności od „débiteur”.

  Czy wiążą się z tym jakieś koszty?

  Nie, ten proces jest bezpłatny.

  Jakie kroki należy podjąć?

  Należy złożyć wniosek bezpośrednio do „Caf” lub „MSA”:

  • Złóż wniosek online (tylko w przypadku „Caf”) lub wyślij formularz wniosku pocztą. Dane kontaktowe Caf i MSA możesz znaleźć na stronach internetowych tych funduszy.
  • Załącz do wniosku kopię oficjalnego dokumentu sądowego, ustanawiającego na Twoją rzecz wkład finansowy określany terminem „contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants”.
  • Jeżeli wysyłasz wniosek pocztą, skorzystaj z przesyłki poleconej z potwierdzeniem odbioru, czyli „lettre recommandée avec accusé de réception”. Jest to jedyny sposób, aby otrzymać potwierdzenie odbioru. Zachowaj pokwitowanie jako dowód nadania.

  Co dalej?

  Czas przetwarzania wniosków różni się znacznie w zależności od działu. Jeżeli nie otrzymasz odpowiedzi po miesiącu, możesz skontaktować się ze swoim „Caf” lub „MSA”.

 • Co należy zrobić?

  Procedura zwana „paiement direct” umożliwia uzyskanie zapłaty wkładu finansowego bezpośrednio od pracodawcy lub banku osoby, która jest Ci winna pieniądze, tzw. „débiteur”. Podmioty te są zwane stronami trzecimi, czyli „tiers”.

  Z procedury tej można korzystać od pierwszego dnia opóźnienia płatności do sześciu miesięcy wstecz.

  Czy jest to szybki proces?

  Ten proces może być szybki, jeśli „tiers” szybko dokonają zapłaty. W takim przypadku możesz otrzymać niezapłacone kwoty w ciągu jednego miesiąca.

  Niestety, uzyskanie płatności może trwać do kilku miesięcy, w zależności od danego „tiers”.

  Czy wiążą się z tym jakieś koszty?

  Tak, ale to „débiteur” będzie musiał pokryć te koszty. Ty nie musisz niczego płacić.

  Jakie kroki należy podjąć?

  Należy skontaktować się z funkcjonariuszem wymiaru sprawiedliwości zwanym „huissier de justice”. Funkcjonariusza wymiaru sprawiedliwości z Twojej okolicy znajdziesz w tym katalogu.

  Należy mu przekazać:

  • oficjalny dokument sądowy ustanawiający wkład finansowy na Twoją rzecz;
  • swój certyfikat konta bankowego, czyli „relevé d’identité bancaire (RIB)”;
  • dokument, w którym podajesz niezapłacone kwoty. Musisz poświadczyć, że jest on dokładny i podpisać go. W tym celu można na przykład zastosować pisemne oświadczenie złożone pod przysięgą. Ważna informacja: w przypadku błędnego wyliczenia dochodzonych kwot możesz, jako wnioskodawca, ponieść odpowiedzialność prawną.

  Huissier” poprosi Cię o informacje na temat „débiteur”, takie jak jego imię i nazwisko, data urodzenia, adres, pracodawca, a nawet numer ubezpieczenia społecznego w ramach państwowego systemu ubezpieczeń zdrowotnych, tzw. „numéro de sécurité sociale”. Jeżeli nie posiadasz wszystkich tych informacji, funkcjonariusz może się skontaktować z odpowiednimi instytucjami w celu ich uzyskania.

  Co dalej?

  Huissier” będzie miał osiem dni na wysłanie wniosku o płatność bezpośrednią do „tiers”. „Tiers” będzie mieć osiem dni na udzielenie odpowiedzi na wniosek i wskazanie, czy jest w stanie zapłacić żądane kwoty.

  Jeżeli będzie mógł zapłacić, „tiers” wpłaci te kwoty bezpośrednio na Twoje konto bankowe. Termin płatności może się znacznie różnić w zależności od „tiers”.

 • Co należy zrobić?

  Procedura „saisie sur compte bancaire” polega na odzyskaniu niezapłaconych kwot bezpośrednio z konta bankowego „débiteur”.

  Procedura „saisie-vente” polega na zajęciu składników majątku „débiteur”. Następnie zostaną one sprzedane w celu wypłacenia na Twoją rzecz niezapłaconych kwot.

  Czy jest to szybki proces?

  Czas potrzebny do otrzymania płatności będzie zależał od wypłacalności Twojego „débiteur”. Jeżeli należna Ci kwota zostanie zajęta podczas pierwszej próby zajęcia, powinnaś ją otrzymać w ciągu trzech miesięcy.

  Niestety, może to potrwać o wiele dłużej, jeśli „débiteur” nie jest wypłacalny.

  Czy wiążą się z tym jakieś koszty?

  Należy samodzielnie zapłacić za usługi „huissieri dlatego te procedury zwykle nie są zalecane. W przypadku braku płatności w kolejnych miesiącach konieczne będzie powtarzanie procedury „saisie” co miesiąc. Opłaty mogą jednak zostać za Ciebie pokryte, jeśli przyznano Ci pomoc prawną, czyli „aide juridictionnelle”.

  Jakie kroki należy podjąć?

  Należy skontaktować się z funkcjonariuszem wymiaru sprawiedliwości zwanym „huissier de justice”. Funkcjonariusza wymiaru sprawiedliwości z Twojej okolicy znajdziesz w tym katalogu.

  Należy mu przekazać:

  • oficjalny dokument sądowy ustanawiający wkład finansowy na Twoją rzecz;
  • swój certyfikat konta bankowego, czyli „relevé d’identité bancaire (RIB)”;
  • dokument, w którym podajesz niezapłacone kwoty. Musisz poświadczyć, że jest on dokładny i podpisać go. W tym celu można na przykład zastosować pisemne oświadczenie złożone pod przysięgą. Ważna informacja: w przypadku błędnego wyliczenia dochodzonych kwot możesz, jako wnioskodawca, ponieść odpowiedzialność prawną.

  Co dalej?

  W ramach „saisie sur compte bancaire” „huissier” wyśle żądanie zapłaty, zwane „acte de saisie”, bezpośrednio do banku Twojego „débiteur”.

  • Huissier” poinformuje Twojego „débiteur” w ciągu ośmiu dni.
  • Jego konto bankowe zostanie zablokowane na maksymalnie 15 dni roboczych, a w tym czasie bank określi kwoty, które można zająć, a następnie odblokuje dostęp do kont bankowych.

  W ramach „saisie-vente” „huissier” zwróci się do Twojego „débiteur” o zapłatę kwot należnych, wysyłając do niego dokument z prośbą o dokonanie płatności, zwany nakazem zapłaty, czyli „commandement de payer”.

  • Będzie on miał osiem dni na dokonanie płatności.
  • Jeżeli płatność nie zostanie dokonana w tym terminie, „huissier” przystąpi do zajęcia mienia. Przedmiotem zajęcia może być wszystko, co ma jakąkolwiek wartość, z wyjątkiem rzeczy niezbędnych do życia i pracy „débiteur” i jego rodziny.
 • Co należy zrobić?

  Procedura znana pod nazwą „saisie sur salaire” obejmuje odzyskanie niezapłaconych kwot z wynagrodzeniadébiteur”.

  Czy jest to szybki proces?

  Procedura ta trwa zazwyczaj o wiele dłużej, ponieważ:

  • wymaga postępowania sądowego przed sędzią sądu rodzinnego, tj. „Juge aux affaires familiales”;
  • terminy płatności różnią się znacznie w zależności od pracodawcy zaangażowanego w procedurę.

  Odzyskanie niezapłaconych kwot trwa średnio od 6 do 18 miesięcy.

  Czy wiążą się z tym jakieś koszty?

  Tak, ale to „débiteur” będzie musiał pokryć te koszty. Ty nie musisz niczego płacić.

  Jakie kroki należy podjąć?

  Najpierw należy złożyć za pośrednictwem prawnika wniosek o zatwierdzenie przez sędziego rodzinnego, tj. „Juge aux affaires familiales (JAF) ”. Jeżeli Twoje zasoby są zbyt ograniczone, aby płacić za usługi prawnika, możesz ubiegać się o pomoc prawną, czyli „aide juridictionnelle”, w celu pokrycia kosztów.

  Po uzyskaniu zgody sędziego, należy zatrudnić funkcjonariusza wymiaru sprawiedliwości, czyli „huissier de justice”, który będzie dokonywał zajęcia kwot, które mają być Ci wypłacone bezpośrednio z wynagrodzenia dłużnika. Funkcjonariusza wymiaru sprawiedliwości z Twojej okolicy znajdziesz w tym katalogu.

  Należy mu przekazać:

  • oficjalny dokument sądowy ustanawiający wkład finansowy na Twoją rzecz;
  • swój certyfikat konta bankowego, czyli „relevé d’identité bancaire (RIB)”;
  • dokument, w którym podajesz niezapłacone kwoty. Musisz poświadczyć, że jest on dokładny i podpisać go. W tym celu można na przykład zastosować pisemne oświadczenie złożone pod przysięgą. Ważna informacja: w przypadku błędnego wyliczenia dochodzonych kwot możesz, jako wnioskodawca, ponieść odpowiedzialność prawną.

  Co dalej?

  Huissier” skontaktuje się z pracodawcą Twojego „débiteur” w celu wdrożenia procedury „saisie sur salaire” w terminach określonych przez prawo.

 • Co należy zrobić?

  Jeżeli wypróbowałaś którąkolwiek z poprzednich procedur i nie udało Ci się odzyskać należności, możesz wnioskować do francuskiego Skarbu Państwa, tj. „Trésor public”, o odzyskanie niezapłaconych kwot.

  Wskazówka: po zainicjowaniu tej procedury, zwanej „recouvrement” za pośrednictwem „Trésor public”, dalsze działania w celu odzyskania niezapłaconych kwot nie będą już możliwe. Dlatego też należy ten środek stosować jako ostateczność.

  Czy jest to szybki proces?

  Proces ten może trwać kilka tygodni, a nawet miesięcy, w zależności od tego, jak długo sąd publiczny musi rozpatrywać tę sprawę.

  Czy wiążą się z tym jakieś koszty?

  Nie, ten proces jest bezpłatny. „Débiteur” musi uiścić opłaty w wysokości 10% zajętych kwot.

  Jakie kroki należy podjąć?

  Wniosek należy przesłać pocztą do prokuratora publicznego, tj. „procureur de la République”.

  • Dane do kontaktu możesz znaleźć w tym katalogu, wprowadzając swój kod pocztowy i wybierając „tribunal judiciaire”.
  • Wyślij wniosek przesyłką poleconą z potwierdzeniem odbioru, czyli „lettre recommandée avec accusé de réception”. Tylko w ten sposób można udowodnić, że przesyłka została odebrana przez adresata. Zachowaj pokwitowanie jako dowód nadania.

  Twoje akta muszą zawierać następujące dokumenty:

  • oficjalny dokument sądowy ustanawiający wkład finansowy na Twoją rzecz;
  • dokument potwierdzający, że jedna z wyżej wymienionych procedur żądania płatności nie powiodła się;
  • wszystkie możliwe informacje dotyczące Twojego „débiteur”: imię i nazwisko, adres, pracodawca, numer ubezpieczenia społecznego, czyli „numéro de sécurité sociale”, bank, wykaz składników majątku i dochodów itp.;
  • podpisany wniosek określający wysokość ustalonego wkładu finansowego oraz łączną kwotę niezapłaconych należności.

  Co dalej?

  Procureur de la République” sporządzi dokument o nazwie akt wykonawczy, czyli „état exécutoire”, który zostanie przesłany do odpowiedniego departamentu stanu w celu przeprowadzenia windykacji.

Débiteur” za granicą

Jeżeli „débiteur” mieszka za granicą, procedura będzie zależeć od kraju, w którym się znajduje.

Wsparcia udzieli Ci albo francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, albo francuskie Ministerstwo Sprawiedliwości.

Wyjaśniamy ogólne zasady, które decydują o tym, które z tych ministerstw będzie Cię wspierać, ale w zależności od konkretnej sytuacji możesz zostać przekierowana do innego urzędu.

 • Pomoc w przygotowaniu Twojej sprawy możesz uzyskać od prawnika. Jeżeli Twoje zasoby są zbyt ograniczone, aby płacić za usługi prawnika, możesz ubiegać się o pomoc prawną, czyli „aide juridictionnelle”, w celu pokrycia kosztów.

  Jeżeli to francuski sędzia ustalił wkład finansowy, Twoje akta muszą zawierać:

  • pismo wyjaśniające Twoją sytuację: określenie wkładu finansowego ustalonego przez sędziego oraz niezapłaconych kwot;
  • kopię poświadczoną przez kancelarię sądu (tj. „greffe”), który ustalił wkład finansowy, na przykład orzeczenia o rozwodzie;
  • oryginały wystawione przez „greffe” dokumentów o nazwie „certificat de non appel” oraz „certificat de non pourvoi en cassation” (zaświadczenie o nieprowadzeniu postępowania odwoławczego i zaświadczenie o nieprowadzeniu postępowania odwoławczego w trakcie zaskarżenia);
  • kopię poświadczoną przez funkcjonariusza wymiaru sprawiedliwości zwanego „huissier de justice” wezwania do sądu oraz doręczenia właściwych orzeczeń;
  • Twój certyfikat konta bankowego, czyli „relevé d’identité bancaire (RIB)”.

  Jeżeli wkład finansowy ustalił sędzia za granicą, Twoje akta muszą zawierać:

  • pismo wyjaśniające Twoją sytuację: określenie wkładu finansowego ustalonego przez sędziego oraz niezapłaconych kwot;
  • oryginalny dokument szczegółowo opisujący decyzję zagranicznego sądu;
  • oryginał powiadomienia i doręczenia decyzji sądu lub jakiekolwiek akty zastępujące powyższe dokumenty;
  • zaświadczenie właściwego sądu stwierdzające, że decyzja sądu nie została zaskarżona w drodze jakiegokolwiek odwołania, w tym odwołania do sądu najwyższego;
  • Twój certyfikat konta bankowego, czyli „relevé d’identité bancaire (RIB)”.

  Ważna informacja: do każdego dokumentu, który nie jest sporządzony w języku francuskim, musi być dołączone tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego, tj. „traducteur assermenté”.

 • Najpierw należy sprawdzić, czy kraj, w którym mieszka „débiteur”, jest państwem członkowskim Unii Europejskiej, państwem sygnatariuszem konwencji nowojorskiej lub państwem sygnatariuszem konwencji haskiej.

  W jaki sposób mogę przesłać wniosek?

  Jeżeli kraj, w którym mieszka „débiteur”, znajduje się na jednej z tych list, należy przesłać wniosek pocztą (patrz lista wymaganych dokumentów powyżej) do francuskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych na następujący adres:

  Ministère des Affaires étrangères
  Sous-direction de la protection des droits des personnes / Recouvrement des Créances Alimentaires (RCA)
  27 rue de la Convention
  CS 91533
  75732 Paris Cedex 15

  Wniosek należy przesłać listem poleconym z potwierdzeniem odbioru, czyli „lettre recommandée avec accusé de réception”. Tylko w ten sposób można udowodnić, że przesyłka została odebrana przez adresata. Zachowaj pokwitowanie jako dowód nadania.

  W razie pytań dotyczących sprawy prosimy o kontakt z Ministerstwem pod numerem telefonu +331 43 17 90 01.

  Czy wiążą się z tym jakieś koszty?

  Wniosek jest bezpłatny.

  W razie konieczności wszczęcia postępowania sądowego niezbędne może być zatrudnienie prawnika za granicą. Jeżeli Twoje zasoby są zbyt ograniczone, aby płacić za jego usługi, możesz poprosić o pomoc finansową w zależności od kraju. Ministerstwo będzie w stanie pomóc Ci w tej kwestii.

  Co dalej?

  Ministerstwo podejmie próbę uzyskania płatności niezapłaconych kwot bez wnoszenia sprawy do sądu. Jest to nazywane procedurą polubowną, czyli „procédure amiable”.

  Jeżeli procedura nie powiedzie się, zostanie wdrożona procedura prawna.

 • W jaki sposób mogę przesłać wniosek?

  Wniosek (patrz lista wymaganych dokumentów powyżej) należy przesłać do francuskiego Ministerstwa Sprawiedliwości pocztą na poniższy adres:

  Ministère de la Justice
  Bureau de l’Union et du droit international privé (BDIP)
  13 Place Vendôme
  75042 Paris Cedex 01

  Wyślij wniosek przesyłką poleconą z potwierdzeniem odbioru, czyli „lettre recommandée avec accusé de réception”. Tylko w ten sposób można udowodnić, że przesyłka została odebrana przez adresata. Zachowaj pokwitowanie jako dowód nadania.

  Możesz również skontaktować się z Ministerstwem pod numerem telefonu +331 44 77 61 05 albo adresem e-mail [email protected].

  Czy wiążą się z tym jakieś koszty?

  Wniosek jest bezpłatny.

  W razie konieczności wszczęcia postępowania sądowego niezbędne może być zatrudnienie prawnika za granicą. Jeżeli Twoje zasoby są zbyt ograniczone, aby płacić za jego usługi, możesz poprosić o pomoc finansową w zależności od kraju. Ministerstwo będzie w stanie pomóc Ci w tej kwestii.

  Czy jest to szybki proces?

  Ramy czasowe różnią się znacznie w zależności od sytuacji. Otrzymanie niezapłaconych kwot może potrwać od kilku miesięcy do kilku lat.

  Co dalej?

  Terminy przetwarzania wniosku są bardzo różne. Ministerstwo skontaktuje się z tobą w celu wyjaśnienia procedury, którą należy zastosować, oraz dokumentów, które należy dostarczyć.

  Jeżeli nie otrzymasz odpowiedzi w ciągu miesiąca, skontaktuj się z Ministerstwem telefonicznie lub pocztą elektroniczną, aby dowiedzieć się, jak toczy się Twoja sprawa.

Znajdź wsparcie

We Francji istnieje wiele służb mogących udzielić Ci wsparcia i porady lub pomóc w przejściu przez procedury i wypełnianiu dokumentacji. Większość z nich świadczy usługi bezpłatnie.

 • Ośrodki zwane „point-justice” łączą różne organizacje, które udzielają porad prawnych w zależności od Twojej sytuacji, a czasami pomagają w przejściu przez procedury administracyjne.

  • Usługi te są świadczone bezpłatnie.
  • Ośrodki te mają wiele nazw: „Maison de Justice et du Droit (MJD)”, „Point d’accès au droit (PAD)”, „Relais d’accès au droit (RAD)”, „Antenne de justice (AJ)” czy „France services (FS)”.
  • Dostępność w językach: głównie francuski.
  • Pobliski „point-justice” znajdziesz:
   • w tym katalogu online;
   • telefonicznie pod numerem 3039 z Francji kontynentalnej i pod numerem +33 9 70 82 31 90 z terytoriów zamorskich. Po podaniu swojego kodu pocztowego otrzymasz dane kontaktowe „point-justice”. Dostępność w językach: głównie francuski.
 • Femmes Informations Juridiques Internationales Auvergne-Rhône-Alpes (FIJI)” jest organizacją specjalizującą się w międzynarodowym prawie rodzinnym.

  • Jej usługi są świadczone bezpłatnie.
  • Zespół prawników będzie w stanie odpowiedzieć na Twoje pytania i udzielić Ci porad dotyczących separacji, rozwodu lub kwestii związanych z opieką nad dziećmi. Jest to wyłącznie usługa informacyjna: pracownicy organizacji nie mogą reprezentować Cię w postępowaniu prawnym; w tym celu musisz skontaktować się z prawnikiem.
  • Dostępność w językach: francuski, angielski.
  • Kontakt: e-mailem na adres [email protected] lub telefonicznie pod numerem 04 78 03 33 63 od poniedziałku do środy w godz. 9:00–12:00.
 • Rolą prawnika jest obrona Twoich praw w okresie przed postępowaniem sądowym, w jego trakcie i po jego zakończeniu.

  • Starannie wybierz dobrego prawnika.
  • Prawnicy pobierają opłaty, które należy uiścić.
  • Jeżeli posiadasz ograniczone zasoby, możesz kwalifikować się do uzyskania państwowej pomocy w uiszczeniu tych opłat. Pomoc ta nosi nazwę „aide juridictionnelle”.
  • Jeżeli ani specjalista, ani osoba zaufana nie polecili Ci żadnego prawnika, możesz go znaleźć w tym katalogu zawierającym wykaz wszystkich prawników we Francji. Możesz wyszukiwać według obsługiwanych języków i specjalizacji prawnej.

Chociaż dołożyliśmy wszelkich starań, aby dostarczać Ci najdokładniejszych i najbardziej aktualnych informacji, niniejsza strona nie zastępuje porad prawnych ani specjalistycznych. Przepisy i procedury zmieniają się regularnie, dlatego ważne jest, aby konsultować się z wykwalifikowanymi specjalistami.

To też może Cię zainteresować

Co zrobić, jeśli Twój były partner nie przestrzega warunków rozwodu

Jeżeli Twój były partner nie przestrzega podziału majątku ustalonego podczas rozwodu lub nie płaci…

Dowiedz się, co zrobić, jeśli drugi rodzic nie przestrzega zasad sprawowania pieczy nad dziećmi.

Jeśli drugi rodzic nie stosuje się do wprowadzonych zasad sprawowania pieczy nad dziećmi,…

Zatrudnienie prawnika we Francji

Prawnicy odgrywają kluczową rolę na wszystkich etapach postępowania prawnego. Ważne jest, aby wybrać…

Aby uzyskać interwencję policji:

Przewiń do góry