រៀនភាសាបារាំង

គួរឱ្យស្ដាយ នៅប្រទេសបារាំង សេវាកម្ម និងទម្រង់បែបបត់តិចតួចបំផុតមានជាភាសាផ្សេងក្រៅពីភាសាបារាំង។ ការរៀនភាសាបារាំងនឹងមានសារៈសំខាន់សម្រាប់កិច្ចការមួយចំនួនដែលអ្នកត្រូវធ្វើ ហើយអាចមានប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់នៅពេលនិយាយអំពីការស្វែងរកការងារ។ មិនថាកម្រិតដំបូងរបស់អ្នកយ៉ាងណាទេ មានដំណោះស្រាយជាច្រើនដែលអាចរកបាន ទាំងមិនគិតថ្លៃ និងដោយគិតថ្លៃ។

ផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយ Émilie Mathieu-Benoit នៅថ្ងៃទី 30/05/2022

ប្រសិនបើអ្នកមិនស្ទាត់ជំនាញភាសាបារាំងទេ មានជម្រើសជាច្រើន ទាំងមិនគិតថ្លៃ និងដោយគិតថ្លៃ ដែលអាចរកបានដើម្បីជួយអ្នកឱ្យទទួលបានមូលដ្ឋានគ្រឹះដែលនឹងមានប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ជីវិតរបស់អ្នកនៅប្រទេសបារាំង។

ជាមួយនឹងពេលវេលា និងការអនុវត្តជាប្រចាំ អ្នកអាចរៀនភាសាបារាំងនៅគ្រប់វ័យ។

ការវាយតម្លៃកម្រិតភាសាបារាំងរបស់អ្នក

ជាទូទៅ ផ្នែករដ្ឋបាល និងក្រុមហ៊ុនបារាំងសំដៅទៅលើចំណាត់ថ្នាក់អឺរ៉ុបដែលហៅថា Common European Framework of Reference for Languages (CEFRL) ឬ "Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL)" ដើម្បីវាយតម្លៃកម្រិតជំនាញជាភាសាបរទេស។

ការចាត់ថ្នាក់នេះលាតសន្ធឹងប្រាំមួយកម្រិតចាប់ពី A1 សម្រាប់អ្នកចាប់ផ្តើមដំបូងរហូតដល់ C2 សម្រាប់អ្នកជំនាញ។

 • នៅពេលដែលអ្នកទទួលបានឯកសារដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកបន្តនៅប្រទេសបារាំងដែលមានឈ្មោះថា "titre de séjour" ឬបណ្ណស្នាក់នៅ ការិយាល័យអន្តោប្រវេសន៍ និងសមាហរណកម្មបារាំង ឬ "Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII)" សុំឱ្យអ្នកចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយហៅថា "contrat d'intégration républicaine (CIR)"។

  នេះគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយ ចូលទៅក្នុងរវាងរដ្ឋបារាំង និងជនបរទេសដែលមានបំណងតាំងទីលំនៅជាអចិន្ត្រៃយ៍ក្នុងប្រទេសបារាំង ហើយប្តេជ្ញាធ្វើសមាហរណកម្មក្នុងសង្គមបារាំង។

  នៅក្នុងបរិបទនេះ៖

  • ពួកគេនឹងសុំឱ្យអ្នកធ្វើតេស្តជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ និងភាសាបារាំងផ្ទាល់មាត់នៅក្នុងទីតាំងមជ្ឈមណ្ឌលរបស់ពួកគេ។
  • អាស្រ័យលើលទ្ធផលរបស់អ្នក ពួកគេអាចនឹងស្នើឱ្យអ្នកបញ្ចប់ការបណ្តុះបណ្តាលភាសា ចាំបាច់ ឬជាជម្រើស អាស្រ័យលើកម្រិតរបស់អ្នក។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះគឺឥតគិតថ្លៃ។
  • អ្នកនឹងទទួលបានឯកសារបញ្ជាក់ពីកម្រិតភាសាបារាំងរបស់អ្នក ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា "attestation"។
 • អ្នកក៏អាចវាយតម្លៃកម្រិតរបស់អ្នកដោយការចុះឈ្មោះសម្រាប់ការធ្វើតេស្តដែលទទួលស្គាល់ដោយអង្គការនានា ដូចជាសាកលវិទ្យាល័យ និងអាជ្ញាធររដ្ឋបាលដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការពិនិត្យមើលពាក្យសុំសិទ្ធិស្នាក់នៅដែលគេស្គាល់ថាជា "préfecture"។

  ការធ្វើតេស្តនេះអាចជា៖

  • "Test de connaissance du français (TCF)គ្រប់គ្រងដោយអង្គការដែលមានឈ្មោះថា "France Éducation International"។ អ្នកអាចស្វែងរកមជ្ឈមណ្ឌលធ្វើតេស្តដែលនៅជិតអ្នកនៅលើ គេហទំព័រនេះ
  • "Test d’évaluation du Français (TEF)" ដែលសម្រេចដោយអង្គការដែលគេស្គាល់ថា"Chambre de commerce និង d'industrie et Paris Île-de-France"។ អ្នកអាចស្វែងរកមជ្ឈមណ្ឌលធ្វើតេស្តនៅជិតអ្នកនៅលើ គេហទំព័រនេះ

  តម្លៃតេស្តអាចមានចាប់ពី 90 ទៅ 200 អឺរ៉ូ អាស្រ័យលើមជ្ឈមណ្ឌលដែលបានជ្រើសរើស និងចំនួនតេស្តដែលបានធ្វើ។

ការចុះឈ្មោះសម្រាប់វគ្គសិក្សា

មានសេវាកម្មជាច្រើនដែលអាចរកបានដើម្បីជួយអ្នករៀនភាសាបារាំង ទាំងតាមអនឡាញ និងដោយផ្ទាល់។

ដើម្បីស្វែងរកវគ្គសិក្សាឥតគិតថ្លៃដែលតម្រូវតាមកម្រិតរបស់អ្នក អ្នកអាចចាប់ផ្តើមដោយសួរសាលាក្រុងក្នុងតំបន់របស់អ្នក ឬ "mairie" ឬអង្គការដែលផ្តល់សេវាឥតគិតថ្លៃហៅថា "associations" ដែលមានឯកទេសលើសិទ្ធិរបស់ជនបរទេស។

គេហទំព័រ Refugies.info ផ្តល់ផែនទីតាមទីប្រជុំជន ឬទីក្រុង។ នៅទីនេះ អ្នកក៏អាចបញ្ជាក់កម្រិតភាសាបារាំងរបស់អ្នកផងដែរ។

 • សេវាកម្មជាច្រើនផ្តល់ជូនវគ្គសិក្សាភាសាបារាំងតាមអនឡាញ។

  ជម្រើសទាំងនេះមិនគិតថ្លៃទេ៖

  • កម្មវិធី Duolingo អនុញ្ញាតឱ្យអ្នករៀនភាសាបរទេសនៅពេលលេងហ្គេមអនឡាញ។ លំហាត់សមស្របតាមកម្រិតរបស់អ្នក។
  • កម្មវិធី Happy FLEPas à pas គឺសម្រាប់អ្នកចាប់ផ្តើមដំបូងគេបង្អស់។ គោលបំណងរបស់កម្មវិធីគឺដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់ដំណើរការសមាហរណកម្មសម្រាប់អ្នកដែលទើបតែបានមកដល់ប្រទេសបារាំង។
  • កម្មវិធី J'apprendsSolido ជាពិសេសគឺសមរម្យសម្រាប់អ្នកដែលមានការលំបាកក្នុងការអាន និង/ឬសរសេរ។
  • គេហទំព័រTV5Monde ផ្តល់វីដេអូដើម្បីមើល ហើយបន្ទាប់មកអ្នកអាចយកកម្រងសំណួរដើម្បីសាកល្បងចំណេះដឹងរបស់អ្នក។
  • គេហទំព័រ RFI Savoirs ផ្តល់ជូននូវកម្រងសំណួរជាច្រើនដែលតម្រៀបតាមកម្រិត និងប្រធានបទ ព័ត៌មានបារាំងងាយស្រួល និង "TCF" ការបណ្តុះបណ្តាលសាកល្បងភាសា។
  • អង្គការ "Alliance française" ផ្តល់វីដេអូរៀនភាសាបារាំងលើប្រធានបទផ្សេងៗគ្នា។ វគ្គសិក្សាទាំងនេះត្រូវបានផ្តល់ជូននៅកម្រិតជាច្រើន៖
 • វគ្គសិក្សាភាសាបារាំងមានជម្រើសជាច្រើនសម្រាប់ដោយផ្ទាល់។

  វគ្គសិក្សាឥតគិតថ្លៃ ឬតម្លៃទាប

  ដើម្បីស្វែងយល់អំពីវគ្គសិក្សាឥតគិតថ្លៃ ឬតម្លៃទាបដែលផ្តល់ជូនដែលនៅជិតអ្នក អ្នកអាចសួរអាជ្ញាធររដ្ឋបាលមូលដ្ឋាននៃទីប្រជុំជន ឬទីក្រុងរបស់អ្នកដែលគេស្គាល់ថាជា "mairie"។

  គួរឱ្យស្ដាយ ភាពអាចរកបានប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំងរវាងទីប្រជុំជន និងទីក្រុងផ្សេងៗគ្នា។

  លើសពីនេះ អង្គការមួយចំនួនហៅថា "associations" ផ្តល់ជូនសេវាកម្មឥតគិតថ្លៃ។ អ្នកអាចស្វែងរកតាមអនឡាញដោយវាយបញ្ចូលថ្នាក់ភាសាបារាំងដោយឥតគិតថ្លៃ ឬ "cours de français gratuits” និងឈ្មោះទីប្រជុំជន ឬទីក្រុងរបស់អ្នក។

  វគ្គសិក្សាភាសាបារាំង ផ្តល់ជូនដោយ "France Travail" (ឥតគិតថ្លៃ)

  ប្រសិនបើ អ្នកបានចុះឈ្មោះហើយ ជាមួយនឹងសេវាជំនួយជាតិសម្រាប់អ្នកអត់ការងារធ្វើ ហៅថា "France Travail" អ្នកអាចទទួលបានវគ្គសិក្សាភាសាបារាំងដោយឥតគិតថ្លៃ។ ពិភាក្សាជាមួយទីប្រឹក្សារបស់អ្នកនៅ "France Travail"។

  វគ្គសិក្សាដែលបានបង់ប្រាក់

  ក៏មានអង្គការមួយចំនួនធំដែលផ្តល់វគ្គសិក្សាភាសាបារាំងដែលអាចរកបានក្នុងតម្លៃសមរម្យ។

  ឧទាហរណ៍ អ្នកអាច៖

  • ស្វែងរកវគ្គសិក្សានៅលើ គេហទំព័រនេះដែលផ្តល់ផែនទីនៃវគ្គសិក្សាដែលមានតាមតំបន់។ ដើម្បីស្វែងរកវគ្គសិក្សានៅក្នុងទីប្រជុំជន ឬទីក្រុងរបស់អ្នក ដំបូងចុចលើផែនទីប្រទេសបារាំង ដោយជ្រើសរើសតំបន់របស់អ្នក បន្ទាប់មកវាយឈ្មោះទីប្រជុំជន ឬទីក្រុងរបស់អ្នកនៅក្នុងរបារស្វែងរក "Ville" ។
  • ទាក់ទងអង្គការ "Alliance française" ដែលល្បីល្បាញសម្រាប់ការផ្តល់ជូននូវវគ្គសិក្សាភាសាបារាំងប្រកបដោយគុណភាព។
  • រៀនមេរៀនឯកជនជាមួយគ្រូម្នាក់ៗដោយស្វែងរកនៅលើគេហទំព័រដូចជា Superprof KelprofAcadomia
 • ខណៈពេលដែលវគ្គសិក្សាគឺជាវិធីមួយដើម្បីរៀនមូលដ្ឋានគ្រឹះ វាគឺដោយការអនុវត្តឱ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើបាន ដែលអ្នកនឹងធ្វើឱ្យមានការរីកចម្រើនបំផុត។

  នេះគឺជាគន្លឹះខ្លះៗពីមនុស្សនៅក្នុងក្រុម Women for Women France ដែលធ្លាប់ធ្វើវាពីមុនមក៖

  • ការស្តាប់វិទ្យុ និងមើលទូរទស្សន៍ជាភាសាបារាំងជារៀងរាល់ថ្ងៃ គឺជាវិធីដ៏ល្អមួយដើម្បីធ្វើឱ្យការយល់ដឹងរបស់អ្នកកាន់តែប្រសើរ។
  • ពេលមើលភាពយន្តជាភាសាបារាំង សូមដាក់ចំណងជើងរងជាភាសាបារាំងផងដែរ។ វានឹងជួយអ្នកឱ្យយល់កាន់តែច្បាស់ និងស៊ាំទៅនឹងវិធីដែលពាក្យត្រូវបានសរសេរ។
  • ហាត់អានអត្ថបទភាសាបារាំងឱ្យខ្លាំងៗ។ ប្រសិនបើអ្នកមានសាច់ញាតិដែលនិយាយភាសាបារាំងបានស្ទាត់ជំនាញ សូមសុំឱ្យពួកគេកែការបញ្ចេញសំឡេងរបស់អ្នក។
  • ចំណាយពេលច្រើនតាមតែអាចធ្វើទៅបានជាមួយអ្នកដែលមិននិយាយភាសាកំណើតរបស់អ្នក ទោះបីជាវាហាក់ដូចជាធុញទ្រាន់ក៏ដោយ។
  • កុំរិះគន់ខ្លួនឯង – វាមិនមែនជារឿងធំទេ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងស្វែងរកពាក្យ ឬបង្កើតកំហុស។ គ្មានមនុស្សសមហេតុផលណាដែលនឹងវិនិច្ឆយអ្នកទេ ព្រោះគេនឹងយល់ថាអ្នកមិនមែនជាជនជាតិបារាំង ហើយថាអ្នកកំពុងរៀន។
  • និយាយជាភាសាបារាំងនៅពេលណាដែលអ្នកមានឱកាស។ អ្នកកាន់តែអនុវត្តកាន់តែមានទំនុកចិត្ត។
  • ចូលរួមក្នុង សកម្មភាពនៅជិតអ្នក។ នេះនឹងជាឱកាសល្អក្នុងការហាត់និយាយភាសាបារាំងជាមួយមនុស្សថ្មីដែលមិននិយាយភាសាកំណើតរបស់អ្នក។

  កុំមានអារម្មណ៍ថាខូចចិត្ត។ ដោយអនុវត្តគន្លឹះទាំងនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃ អ្នកនឹងអាចរីកចម្រើនក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែពីរបីសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះ។

ស្វែងរកជំនួយ

នៅប្រទេសបារាំង មានសេវាកម្មជាច្រើនដែលអាចគាំទ្រអ្នក ផ្តល់ដំបូន្មាន និងជួយអ្នកជាមួយនឹងនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ និងឯកសារផ្សេងៗ។ សេវាភាគច្រើនគឺមិនគិតថ្លៃទេ។

 • "France Travail" ជួយមនុស្សស្វែងរកការងារ និងអាចផ្តល់យោបល់លើការបង្កើតអាជីវកម្ម។ ពួកគេក៏គ្រប់គ្រងការទូទាត់លើភាពគ្មានការងារនៅប្រទេសបារាំង ឬ "allocations de retour à l’emploi" ត្រូវបានគេស្គាល់ជាទូទៅថា "chômage"។

  • សេវាកម្មនេះឥតគិតថ្លៃទេ។
  • ដើម្បីប្រើប្រាស់សេវាកម្មនេះ អ្នកត្រូវតែចុះឈ្មោះជាមួយពួកគេលើ អនឡាញជាមុនសិន។ បន្ទាប់មកអ្នកនឹងទទួលបានការណាត់ជួបនៅភ្នាក់ងារដែលនៅជិតអ្នក។
  • ភាសាដែលអាចមាន៖ ភាគច្រើនជាភាសាបារាំង។
  • ទំនាក់ទំនង៖ ការចុះឈ្មោះត្រូវបានធ្វើឡើងតាមអនឡាញលើគេហទំព័ររបស់ពួកគេ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការទាក់ទងពួកគេ មានវិធីជាច្រើន៖
   • អ្នកអាចផ្ញើអ៊ីមែលឱ្យពួកគេពីកន្លែងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក បន្ទាប់ពីបង្កើតប្រូហ្វាលអនឡាញរបស់អ្នក
   • អ្នកអាចទូរសព្ទទៅពួកគេតាមលេខ 3949 ដោយឥតគិតថ្លៃដែលអាចប្រើបានពីថ្ងៃចន្ទ អង្គារ និងពុធ ពីម៉ោង 8:30 ព្រឹក ដល់ 4:30 រសៀល ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ចាប់ពីម៉ោង 8:30 ព្រឹក ដល់ 12:30 រសៀល និងថ្ងៃសុក្រ ពីម៉ោង 8:30 ព្រឹក ដល់ 3:30 រសៀល។
   • អ្នកអាចទៅសួរភ្នាក់ងារដែលនៅជិតអ្នកដោយផ្ទាល់ដោយមិនមានការណាត់ជួបនៅពេលព្រឹក។
 • "Mairie" គឺជារដ្ឋបាលក្នុងតំបន់ទទួលបន្ទុកគោលនយោបាយមូលដ្ឋាន។ តួនាទីសំខាន់របស់ខ្លួនគឺជួយប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការលំបាក។ ពួកគេអាចជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីសិទ្ធិរបស់អ្នក និងជំនួយហិរញ្ញវត្ថុដែលមាន ដឹកនាំអ្នកទៅកាន់អង្គការពាក់ព័ន្ធ និងថែមទាំងជួយអ្នកជាមួយនឹងនីតិវិធីរដ្ឋបាលមួយចំនួន។

  • សេវាកម្មនេះឥតគិតថ្លៃទេ។
  • ភាសាដែលអាចមាន៖ ភាគច្រើនជាភាសាបារាំង។
  • ទំនាក់ទំនង៖ អ្នកនឹងឃើញព័ត៌មានលម្អិតទំនាក់ទំនងនៃតំបន់របស់អ្នកmairie" នៅលើគេហទំព័រនេះដោយបញ្ជាក់ឈ្មោះទីប្រជុំជន ឬទីក្រុងដែលអ្នករស់នៅ។
 • "Associations" គឺជាអង្គការដែលផ្តល់សេវាកម្មផ្សេងៗជាច្រើន។ ស្ថាប័នខ្លះមានឯកទេសខាងអន្តោប្រវេសន៍។

  • សេវាកម្មទាំងនេះឥតគិតថ្លៃទេ។
  • ពួកគេអាចជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីសិទ្ធិរបស់អ្នកនៅក្នុងប្រទេសបារាំង និងពេលខ្លះជួយអ្នកជាមួយនឹងនីតិវិធីអន្តោប្រវេសន៍។
  • ភាសាដែលអាចមាន៖ ភាគច្រើនជាភាសាបារាំង។
  • ទំនាក់ទំនង៖ អ្នកអាចស្វែងរកតាមតំបន់ និងដេប៉ាតាម៉ង់នៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះនេះ។

ខណៈពេលដែលការយកចិត្តទុកដាក់បំផុតបានចូលទៅក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានឱ្យអ្នកដែលត្រឹមត្រូវ និងថ្មីបំផុត ទំព័រនេះមិនមានបំណងដើម្បីជំនួសដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់ ឬវិជ្ជាជីវៈនោះទេ។ ច្បាប់ និងនីតិវិធីផ្លាស់ប្តូរជារឿយៗ ដូច្នេះវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការពិគ្រោះជាមួយអ្នកជំនាញដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់។

អ្នកក៏អាចនឹងចាប់អារម្មណ៍ផងដែរ

ស្វែងរកសហគមន៍នៅប្រទេសបារាំង

ឆ្ងាយពីក្រុមគ្រួសារ និងមិត្តភក្តិ វាជារឿងធម្មតាទេក្នុងការមានអារម្មណ៍ឯកោ…

ការស្វែងរកការងារធ្វើ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈនៅប្រទេសបារាំង

ការស្វែងរកការងារនៅក្នុងប្រទេសដែលអ្នកមិនបានធំដឹងក្តីអាចមើលទៅគួរឱ្យខ្លាច…

សម្រាប់អន្តរាគមន៍របស់ប៉ូលិស៖

រំកិលទៅលើគេបង្អស់