Mahazo fikarakarana: fahasalamana ara-batana, ara-nofo ary ara-tsaina

Mety hisy voka-dratsy lehibe amin‘ny fahasalamanao ny herisetra ao an-tokantrano. Any Frantsa dia afaka mahazo fikarakarana ara-pahasalamana ianao na ahoana na ahoana toe-bolanao, ary na ahoana na ahoana ny zo hipetraka anananao.

Nohamarinin’ny La Maison des Femmes tamin’ny 22/09/2023

Fahasalamana ara-batana sy ara-nofo

Na ahoana na ahoana endrik’ilay herisetra iainanao, dia mety hisy fiantraikany lehibe amin’ny fahasalamanao izany rehefa ela ny ela. Na dia farany amin‘ny laharam-pahamehanao aza izany dia ezaho heverina ny hanao laharam-pahamehana ny fahasalamanao. Any Frantsa, afaka mahazo fikarakarana ara-pahasalamana ianao na dia tsy manana zo hipetraka na vola aza.

 • Raha mila fanampiana ara-pahasalamana maika ianao, raha sendra herisetra ara-nofo ohatra, dia antsoy ny sampan-draharaha misahana hamehana.

  Raha tandindomin-doza ny fiarovana anao dia afaka mangataka ny polisy hiditra an-tsehatra ianao. 

  • Antsoy ny 17, laharan-telefaonina tsy andoavam-bola miasa 24 ora isan‘andro, 7 andro isan-kerinandro. Raha tsy mahay miteny frantsay ianao dia hisy mpandika teny hanampy anao. 
  • Afaka mandefa SMS amin‘ny teny frantsay any amin‘ny 114 koa ianao.

  Raha sendra misy ratra goavana dia antsoy ny sampan-draharaha fitsaboana maika. Handefa ekipa voaofana amin‘ny vonjy taitra izy ireo hanampy anao. 

  • Antsoy ny 112, laharan-telefaonina tsy andoavam-bola miasa 24 ora isan‘andro, 7 andro isan-kerinandro. Raha tsy mahay miteny frantsay ianao dia hisy mpandika teny hanampy anao. 

  Raha sendra hamehana iankinan'ny aina dia hahazo fitsaboana ianao na dia: 

  • tsy manana zo hipetraka aza 

  tsy voasoratra amin‘ny rafitra fiantohana ara-pahasalaman‘ny fanjakana antsoina hoe “Protection universelle maladie (PUMA)”, indraindray fantatra amin’ny hoe “sécurité sociale” aza.

 • Raha maratra ianao ary te handeha any amin‘ny hopitaly avy hatrany, dia azonao jerena ity lahatahiry ity.

  Sarany:

  • Tsy mila manana fiantohana ara-pahasalamana na zo hipetraka manan-kery ianao vao mahazo fitsaboana raha sendra hamehana iankinan‘ny aina.
  • Mba hamerenana ny vola laninao amin‘ny fitsaboana hafa, dia tsy maintsy manana ny fiantohana ara-pahasalaman‘ny fanjakana antsoina hoe “Protection universelle maladie (PUMA)”, indraindray fantatra amin’ny hoe “sécurité sociale” ianao. Na manana “l’Aide médicale d’Etat (AME)”, ilay fiantohana ara-pahasalaman‘ny fanjakana raha tsy manana zo hipetraka any Frantsa ianao. 
  • Raha tsy manana fiantohana ara-pahasalamana ianao, dia hampahafantarin‘ilay hopitaly anao ny fandaniana ara-pitsaboana tsy maintsy haloanao. Mety hangatahiny haloanao mialoha izany.
 • Lahatahiry maro no azonao itadiavana dokotera akaiky anao, na généraliste izany na spécialiste. 

  • Ny Doctolib dia ahitana dokotera be dia be ary ahafahanao manao fikarohana amin’ny alalan’ny teny tenenina.
  • Ny Ameli no tranonkala ofisialin’ny “sécurité sociale”. Io lahatahiry io dia mitanisa ny dokotera rehetra any Frantsa arakaraka ny fahalalany manokana na ny toerana ahitana azy. 
  • Afaka mankany amin‘ny ivon-toeram-pitsaboana eo amin‘ny toerana misy anao antsoina hoe “Centre Municipal de Santé” ianao.

  Sarany:

  Na dia voaaron‘ny “sécurité sociale” aza ianao, dia tsy mitovy daholo akory ny sarany alain’ny dokotera rehetra. 

  • Ny dokotera "Conventionné secteur 1" dia mampihatra sarany apetraky ny “sécurité sociale”. Izy ireo no mora indrindra amin‘ny ankapobeny. 
  • Ny dokotera “Conventionné secteur 2” dia misafidy ny sarany azy ireo manokana. Ny totalim-bola haverin‘ny “sécurité sociale” dia ambany kokoa, ka tsy maintsy mandoa bebe kokoa ianao izany. 
  • Ny dokotera "hors convention" dia tsy mifandray amin’ny “sécurité sociale”. Ny totalim-bola haverin‘ny “sécurité sociale” dia tena ambany, ka tsy maintsy mandoa bebe kokoa ianao izany.
 • Raha niharana herisetra ara-nofo ianao dia aza mahatsiaro ho menatra. Tsy tompon‘andraikitra amin‘ny zavatra nihatra taminao mihitsy ianao.

  Tena amporisihina ny fanarahanao ny torohevitra eo ambany mba hiarovana ny fahasalamanao:

  • Aza mijanona irery. Mankanesa any amin‘ny toerana azo antoka ary mifandraisa amin‘ny olona atokisanao izay afaka manohana anao.
  • Aza sasana ny vatanao. 

  Mijere dokotera na mandehana any amin‘ny hopitaly raha vao azo atao mba hozahana sy hotsaboina. Amporisihina ianao fandehananao any amin‘ny sampan-draharaha fitsaboana manam-pahaizana manokana antsoina hoe "unité médico-judiciaire (UMJ)" akaiky anao. Ny ekipan‘izy ireo dia voaofana manokana hanangona porofona herisetra ara-nofo. Ny “UMJ” sasany dia tsy mizaha marary raha tsy efa naka fotoana: miantsoa azy alohan‘ny hitsidihana.

  Afaka manome anao fitsaboana vonjy taitra ilay dokotera: 

  • pilule du lendemain raha atahorana ny hisian‘ny vohoka tsy nirina, azo averina hatramin‘ny dimy andro aorian‘ilay herisetra izany.
  • trithérapie fisorohana raha atahorana ny hisiana fahazoana VIH, atomboka ao anatin‘ny 48 oran‘ilay herisetra
  • fitiliana rà hijerena aretina.

  Amporisihina ihany koa ny fametrahana fitarainana mba hitaterana ilay herisetra amin’ny rafi-pitsarana frantsay. 

  Rehefa mametraka fitarainana dia mety hanao fotoana aminao any amin‘ny “UMJ” ilay polisy mandray anao.

 • Raha miteraka tahotra, henatra na fahatsapana ho meloka ao aminao ny fihetsiky ny matihanina ara-pitsaboana iray, dia mety hidika izany fa voafetra ny fahaizany momba ny herisetra mifandray amin‘ny maha-lahy na vavy ary mety hampidi-doza anao izany. 

  Raha izay no zava-miseho dia aza misalasala mijery matihanina ara-pitsaboana hafa. Afaka miova dokotera amin‘ny fotoana rehetra itiavanao manao izany ianao ary tsy voatery hanazava izany.

Fahasalamana ara-tsaina

Mety mila fotoana elaela ny fiarenana amin‘ny herisetra an-tokantrano. Afaka ny hisy voka-dratsy, lehibe eo amin‘ny lafiny fiarahamonina, vatana ary saina izany, ao anatin’izany ny rarintsaina aorian’ny dona mahazo izay ilana ny fikarakaran’ny matihanina manam-pahaizana manokana. Na dia farany amin‘ny laharam-pahamehanao aza izany, dia ezaho heverina ho lohalaharana ny fahasalamanao ara-tsaina. Raha azo atao dia resaho amin‘ny matihanina iray ny zavatra niainanao. Afaka manampy anao hamoaka amin‘ny teny ny fahatsapanao izy ireo ary manohana eny an-dàlam-piarenana.

 • Raha mijaly ianao ary manana eritreritra te hamono tena, dia tadidio fa tsy irery ianao. Azo antsoina amin‘ny fotoana rehetra ny matihanina mba hanampy anao ho tafavoaka amin‘izany.

  • Azonao antsoina ny 3114, laharan-telefaonina tsy andoavam-bola nasionaly sy tsiambaratelo, miasa 24 ora isan‘andro, 7 andro isan-kerinandro. Amin‘ny teny frantsay ihany io tolotra io.
  • Afaka miantso ny SOS Helpline amin’ny 01 46 21 46 46 ianao, eo anelanelan’ny amin’ny 3 tolakandro sy amin’ny 11 alina. Amin‘ny teny anglisy ihany io tolotra io.
 • Ny mpitsabo aretin-tsaina dia dokotera mifantoka amin‘ny fitsaboana saina. Mety hanoratra fanafody izy raha heveriny fa ilaina. 

  Ny saran‘ny fizahana ara-tsaina dia averin‘ny “sécurité sociale” indraindray.

  Lahatahiry maro no ahafahanao mitady mpitsabo saina akaiky anao:

  • Ny Doctolib dia ahafahanao mahita dokotera be dia be ary ahafahanao mitady ireo izay miteny ny teninao.
  • Ny Ameli no tranonkala ôfisialin’ny “sécurité sociale”. Io lahatahiry io dia mitanisa ny dokotera frantsay rehetra arakaraka ny fahalalany manokana na ny toerana ahitana azy.
 • Ny psikôlôgy dia matihanina manana diplaomana oniversite amin‘ny psikôlôjia. Tsy nahazo fiofanana ara-pitsaboana izy. Afaka manohana anao amin‘ny fitsaboana saina izy.

  Famerenam-bola:

  • Ny fotoana anaovana fitsaboana saina dia tsy amerenan‘ny “sécurité sociale” vola amin’izao fotoana izao, saingy mety hiova izany mandritra ny 2022. 
  • Ny volan‘ny fiantohana ara-pahasalamana tsy miankina sasany na “mutuelles” dia mamerina ny saran’ny fitsaboana saina. Aza misalasala mifandray amin‘ny “mutuelle”-nao mba hahitana raha voarakotra ireny sarany ireny ary anatina fepetra inona.

  Lahatahiry maro no ahafahanao mitady psikôlôga akaiky anao. Ny Doctolib dia ahafahanao mitady matihanina miteny ny tenim-pirenenao.

 • Raha miteraka tahotra, henatra na fahatsapana ho meloka ao aminao ny fihetsiky ny mpitsabo saina na psikôlôgy iray, dia mety hidika izany fa voafetra ny fahaizany momba ny herisetra mifandray amin‘ny maha-lahy na vavy ary mety hampidi-doza anao izany. 

  Raha izay no zava-miseho dia aza misalasala mijery iray hafa. Azonao ovana amin‘ny fotoana itiavanao azy mpitsabo saina sy psikôloginao, ary tsy voatery hanazava izany ianao.

Mitadiava fanohanana

Any Frantsa, misy sampan-draharaha maro afaka manohana anao, manome torohevitra anao ary manampy anao amin'ny dingana tokony hatao sy ireo karazana antontan-taratasy. Maimaimpoana ny ankamaroan‘izy ireo.

 • Ny “Comede” dia fikambanana manampy ny mpifindra monina sy mpitsoa-ponenana hahazo fikarakarana ara-pahasalamana.

  • Maimaimpoana ireo tolotra ireo.
  • Afaka manampy anao hahazo fikarakarana ara-pahasalamana izy, ary manampy anao amin‘ny antontan-taratasy ilaina, amin‘ny alalan‘ny antso an-telefaonina.
  • Teny azo isafidianana: fandikana teny azo atao amin‘ny teny rehetra.
  • Fifandraisana: an-telefaonina.
 • Ity tolotra fanomezana torohevitra an-telefaonina ity, dia natao ho an'ny olona miatrika herisetra maro isan-karazany sy ireo izay manohana azy ireo.

  • Maimaimpoana io tolotra io.
  • Hisy mpanolotsaina voaofana hihaino anao sy hanohana anao amin‘ny alalan‘ny telefaonina. Afaka hanoro anao ireo sampan-draharaha akaiky anao mifandraika amin'izany izy ireo.
  • Teny azo isafidianana: Frantsay. Misy ireto teny manaraka ireto indraindray: Anglisy, arabo, espaniola, tiorka, mandarin, sinoa, kiorda, azeri, poloney, hebreo, farsi, soninké, kreôla, kinyarwanda, kirundi ary swahili. Amin‘izao fotoana izao anefa aloha, dia mbola tsy voafaritra sy tsy voalamina mialoha ny fotoana ahitana ireo fiteny ireo.
  • Fifandraisana: antsoy ny 3919, amin‘ny ora rehetra sy ny andro rehetra. Tsy hiseho amin'ny faktioran-telefaoninao ny antso.
  • Ho an'ny olona marenina, manana olana amin'ny fandrenesana, olona voan'ny aphasia na manana fahasembanana amin'ny fiteny, azonao atao ny miditra amin'ny tolotra mifanaraka amin'ny filanao, amin'ny fanindriana ny sarina telefaonina eo amin'ny farany ambany amin‘ny havanana amin'ny tranonkala www.solidaritefemmes.org.
 • Ny "Associations" dia fikambanana manome tolotra isan-karazany.

  • Maimaimpoana ireo tolotra ireo.
  • Ireo tolotra misy dia miovaova arakaraka ny “association”. Afaka manome torohevitra anao izy ireo, ary indraindray afaka manampy anao amin'ny dingana tokony hatao, sy ireo antontan-taratasy ilaina.
  • Teny azo isafidianana: Frantsay no tena ampiasaina.
  • Hahita ny lisitr'ireo "associations" akaiky anao izay miompana manokana amin'ny fanampiana ireo niharan'ny herisetra ianao ato amin'ity lahatahiry ity. Ampidiro ny departemanta misy anao ao Frantsa.

Na dia natao aza ny rehetra mba hanomezana anao ny fampahalalana marina sy manaraka ny toetr‘andro indrindra dia tsy afaka manolo torohevitra ara-dalàna na matihanina akory ity pejy ity. Miova tsy tapaka ny lalàna sy ny fomba fiasa ka ilaina ny manatona matihanina mahafeno fepetra.

Mety hahaliana anao koa

Miantso sampan-draharaha misahana hamehana: polisy, fiara mpitondra marary

Raha sendra hamehana dia antsoy ny 17 ho an‘ny polisy na ny 112 ho an‘ny sampan-draharaha misahana…

Misorata anarana amin'ny rafitra fiantohana ara-pahasalamana na “sécurité sociale

Raha manana asa matotra na mipetraka maharitra any Frantsa ianao dia manan-jo hiantoka ny…

Mahatakatra ny fiantraikan‘ny herisetra ao an-tokantrano aminao sy ny zanakao

Mety hisy voka-dratsy ara-piarahamonina, ara-batana ary ara-tsaina ny herisetra ao an-tokantrano.…

Mahazo fitsaboana rehefa avy niharana famorana taovam-pananahana atao amin‘ny vehivavy

Raha niharana famorana taovam-pananahana atao amin‘ny vehivavy ianao, dia misy fikambanana sy…

Raha mila polisy:

Asosa mankany ambony