Fantaro izay tokony hatao raha toa ka tsy manaja ny fepetran’ny fisaraham-panambadiana ny vadinao taloha

Raha toa ka tsy manaja ny fizaram-pananana tapaka nandritra ny fisaraham-panambadiana ilay vadinao taloha na tsy mandoa ny vola nangatahan’ny mpitsara, izay fantatra amin’ny anarana hoe fandoavana onitra na “prestation compensatoire” dia misy ireo vahaolana.

Nohamarinin‘i Mpisolovava Elodie Ramos tamin’ny 18/11/2022

Indrisy anefa fa mety tena tsy hanaja ny fepetran'ny fisaraham-panambadianareo ny vadinao taloha, na dia navoakan‘ny mpitsara aza izany. Raha izany no izy dia mandika lalàna izy ireo.

Misy vahaolana maromaro mitaky ny fandraisan'anjaran'ny tomponandraikitra eo anivon’ny ny rafi-pitsarana na “huissier de justice”.

Tena tsara tokoa raha manakarama mpisolovava ianao mba hanao ireny dingana ireny. Raha tena tsy ampy ny volanao mba handoavana ireny tolotra ireny, dia azonao atao ny mangataka fanampiana eo amin’ny sehatry ny lalàna na “aide juridictionnelle”.

Ahoana ny hanaovana azy

 • Inona no tafiditra amin'izany?

  Ny fanaovana “saisie sur compte bancaire” dia ny fakana avy hatrany ny vola tsy voaloa amin’ny alalan’ny kaonty bankin’ny “débiteur

  Ny atao hoe “saisie-vente” dia fanagiazana ny fananan’ny “débiteur”. Hamidy izany avy eo handoavana aminao ilay vola tsy voaloa.

  Vetivety ve izany?

  Ny fotoana hahazoanao ny vola dia miankina amin’ny fahafahan’ny “débiteur” anao handoa trosa. Raha toa ilay vola tokony aloa ho anao feno tamin‘ilay fanagiazana voalohany natao, dia tokony ho azonao ao anatin‘ny telo volana ilay vola.

  Indrisy anefa fa mety ho elaela kokoa izany raha toa tsy mahaloa trosa ilay “débiteur”.

  Misy sarany aloa ve?

  Tsy maintsy mandoa ny tolotra nomen’ilay “huissier” ianao, izay isany antony tsy dia mahatsara ireto fomba ireto. Tokony averinao isam-bolana ihany koa ilay fanaovana “saisie” raha tsy misy fandoavam-bola. Na izany aza, mety ho voaloa ihany ilay sarany raha toa ka mahazo fanampiana eo amin’ny sehatry ny lalàna ianao “aide juridictionnelle”.

  Inona ny dingana tokony arahina?

  Tsy maintsy miantso tomponandraikitra eo anivon’ny rafi-pitsarana izay fantratra amin’ny hoe “huissier de justice” ianao. Afaka mahita iray eny akaikinao eny ianao ao amin'ity lahatahiry ity.

  Ireto ny zavatra mila omenao azy ireo:

  • ny antontan-taratasy ofisialy avy amin‘ny fitsarana manome anao fanampiana ara-bola
  • taratasy fanamarinana ny kaontinao any amin'ny banky, na “relevé d’identité bancaire (RIB)
  • ny taratasy nanamarihanao ny vola tsy voaloa. Mila manamarina ianao fa marina tsara ilay izy, ary manao sonia. Mba hanaovana izany dia azonao atao ny mampiasa fianianana, ohatra Mariho azafady fa: Tompon‘antoka eo anatrehan‘ny lalàna ianao, raha sanatria misy diso ny kajikajy ny vola notakiana.

  Inona ny manaraka?

  Ao anatin’ny “saisie sur compte bancaire”, ny “huissier” no handefa ny fangatahana fandoavam-bola, izay fantatra amin’ny anarana hoe “acte de saisie”, mandeha mivantana any amin’ny bankin’ny “débiteur” anao.

  • Ny “huissier” no hampilaza ny “débiteur” anao ao anatin’ny valo andro.
  • Tsy avela hiasa mandritra ny 15 andro fiasana farafahabetsany ny kaonty bankin‘izy ireo, ary mandritra izay fotoana izay ny banky no hamaritra ny tetibola azo giazana ary avy eo hamerina amin‘ny laoniny ny fidirana amin‘ny kaonty banky indray.

  Ao anatin’ny “saisie-vente”, ny “huissier” no hanontany ny “débiteur” anao mba handoa ny vola tokony aloha ka mandefa antontan-taratasy amin’izy ireo mangataka azy mba handoa, izay fantatra amin’ny anarana hoe fibaikoana mba handoa vola na “commandement de payer”.

  • Hanana valo andro izy handoavana ny vola.
  • Raha tsy voaloa ilay vola ao anatin’io fe-potoana io dia hiroso amin’ny fanagiazana ny fananana ny “huissier”. Ny fananana nogiazana dia mety ho zava-tsarobidy, ankoatran‘ny zavatra tena ilainy eo amin’ny fiainany sy ny asany “débiteur” ary ny fianakaviany.
 • Inona no tafiditra amin'izany?

  Ny dingana fantatra amin’ny anarana hoe “saisie sur salaire” dia ny fakana ny vola tsy voaloa amin’ny karaman’ ny “débiteur” anao.

  Vetivety ve izany?

  Amin‘ny ankapobeny, maharitra kokoa ity dingana ity satria:

  • misy raharaham-pitsarana miaraka amin’ny mpitsara miadidy ny fianakaviana izany, na “Juge aux affaires familiales
  • miovaova be arakaraka ny mpampiasa izay tafiditra ao anatin‘ilay dingana ny fandoavam-bola.

  Amin‘ny ankapobeny dia maharitra 6 hatramin‘ny 18 volana vao azo ilay vola tsy voaloa.

  Misy sarany ve?

  Eny fa ny “débiteur” anao no no mandoa ny vola amin’izany. Tsy misy na inona na inona haloanao akory.

  Inona no dingana tokony horaisina?

  Tsy maintsy mangataka alalana amin‘ny mpitsara miadidy ny fianakaviana izay fantatra amin‘ny anarana hoe “Juge aux affaires familiales (JAF)” amin’ny alalan’ny lmpisolovava aloha ianao. Raha tena tsy ampy ny volanao mba handoavana ny karaman’izy ireo, dia azonao atao ny mangataka fanampiana eo amin’ny sehatry ny lalàna na “aide juridictionnelle” mba handoavana ny fandaniana.

  Vantany vao manome alalana ny mpitsara, dia tsy maintsy manakarama mpiasa eo anivon’ny rafi-pitsarana “huissier de justice” ianao, mba hanao fanagiazana ny vola tokony aloa aminao mivantana, izay alaina amin’ny karamany. Afaka mahita iray eny akaikinao eny ianao ao amin'ity lahatahiry ity.

  Ireto ny zavatra mila omenao azy ireo:

  • ny antontan-taratasy ofisialy avy amin‘ny fitsarana manome anao fanampiana ara-bola
  • taratasy fanamarinana ny kaontinao any amin'ny banky, na “relevé d’identité bancaire (RIB)
  • ny taratasy nanamarihanao ny vola tsy voaloa. Mila manamarina ianao fa marina tsara ilay izy, ary manao sonia. Mba hanaovana izany dia azonao atao ny mampiasa fianianana, ohatra Mariho azafady fa: Tompon‘antoka eo anatrehan‘ny lalàna ianao, raha sanatria misy diso ny kajikajy ny vola notakiana.

  Inona ny manaraka?

  Ny “huissier” no hifandray amin’ny mpampiasan’ny “débiteur” anao mba hametraka ny dingana mikasika ny “saisie sur salaire”, ao anatin'ny fetra voafaritry ny lalàna.

Mitadiava fanohanana

Any Frantsa dia misy sampandraharaha maro afaka manohana anao, manome torohevitra anao ary manampy anao amin'ny dingana tokony hatao sy ireo karazana antontan-taratasy ilaina. Maimaimpoana ny ankamaroan‘izy ireo.

 • Ny “Centres d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF)” dia manampy ny sarambabem-bahoaka, indrindra ny vehivavy, amin'ny sehatra maro toy ny: zo araka ny lalàna, fahasalamana, fitadiavana asa, fanofanana, famoronana orinasa, eny fa na dia fikarakarana ny ankizy aza.

  • Tsy andoavam-bola ireo tolotra ireo.
  • Ho afaka hampahafantatra anao ny zonao sy ny dingana tokony hataonao izy ireo. Ireo ivon-toerana sasany dia afaka manampy anao amin'ny dingana tokony hatao sy ireo antontan-taratasy ilaina.
  • Teny azo isafidianana: Frantsay no tena ampiasaina.
  • Fifandraisana: ny antsipirian‘ny fifandraisana amin'ny “CIDFF” any amin'ny faritra misy anao dia ho hitanao ato anatin'ity lahatahiry ity.
 • Ireo ivon-toerana antsoina hoe “point-justice” dia mampivondrona fikambanana isan-karazany izay manome anao torohevitra araka ny lalàna, miankina amin’ny toe-javatra atrehinao, ary indraindray dia manampy anao amin’ny dingana arahina ara-panjakana.

  • Maimaimpoana ireo tolotra ireo.
  • Manana anarana maro ireo ivon-toerana ireo: “Maison de Justice et du Droit (MJD)”, “Point d’accès au droit (PAD)”, "Relais d’accès au droit (RAD)”, “Antenne de justice (AJ)” na “France services (FS)”.
  • Teny azo isafidianana: Frantsay no tena ampiasaina.
  • Afaka mahita “point-justice” akaiky anao ianao:
   • ao amin‘ity lahatahiry amin’ny aterineto ity.
   • amin‘ny alalan‘ny fiantsoana ny 3039 avy any Frantsa metropolitana ary ny +33 9 70 82 31 90 avy any ivelany. Hangatahany kaodim-paositra ianao ary hampifandraisiny amin‘ny “point-justice” Teny azo isafidianana: Frantsay no tena ampiasaina.
 • "Femmes Informations Juridiques Internationales Auvergne-Rhône-Alpes (FIJI)" dia fikambanana miompana manokana amin‘ny lalàna iraisam-pirenena momba ny ankohonana.

  • Maimaimpoana io tolotra io.
  • Ny ekipana mpisolovavan‘izy ireo dia ho afaka hamaly ny fanontanianao ary hanome anao torohevitra momba ny fisitahana, fisaraham-panambadiana, ary/na fihazonana ny zanakao. Sampandraharaha fampahafantarana ihany izy io: tsy afaka misolo tena anao eny anivon'ny fitsarana izy ireo. Mila mifandray amina mpisolovava ianao amin'izany.
  • Teny azo isafidianana: Frantsay, Anglisy.
  • Fifandraisana: amin'ny alàlan'ny mailaka amin'ny adiresy [email protected] na amin'ny telefaonina amin'ny laharana 04 78 03 33 63, ny alatsinainy ka hatramin'ny alarobia, manomboka amin'ny 9 ora maraina hatramin'ny 12 ora atoandro
 • Anjara asan‘ny mpisolovava ny miaro ny zonao mialoha, mandritra ary aorian‘ny raharaha ara-pitsarana.

  • Tandremo tsara mba ho mpisolovava mahay no fidìana.
  • Tsy maintsy aloanao ny karaman'ny mpisolovava.
  • Raha voafetra ny vola eo am-pelatananao, dia mety hahazo fanampiana ara-bola avy amin'ny fanjakana ianao handoavana ireo sarany ireo. Izany no antsoina hoe "aide juridictionnelle".
  • Raha tsy mbola nisy matihanina na olona atokisanao nanolotra mpisolovava ho anao, dia afaka mitady mpisolovava ao anatin'ity lahatahiry ity ianao. Mitanisa ireo mpisolovava rehetra ao Frantsa izy ity. Azonao atao ny mikaroka mpisolovava arakaraky ny tenim-pirenena teneniny, na ny sokajin-dalàna manokana ifantohany.

Na dia natao aza ny rehetra mba hanomezana anao ny fampahalalana marina sy manaraka ny toetr‘andro indrindra dia tsy afaka manolo torohevitra ara-dalàna na matihanina akory ity pejy ity. Miova tsy tapaka ny lalàna sy ny fomba fiasa ka ilaina ny manatona matihanina mahafeno fepetra.

Mety hahaliana anao koa

Mitatitra ny herisetra ao an-tokantrano eny anivon‘ny rafi-pitsarana frantsay

Izay rehetra niaina herisetra ao an-tokantrano eto Frantsa dia afaka mametraka fitoriana mikasika…

Manakarama mpisolovava any Frantsa

Ny mpisolovava dia manana anjara toerana lehibe mandritra ny fitsarana. Zava-dehibe ny fifidianana…

Fisaraham-panambadiana any Frantsa

Raha te hisara-panambadiana ara-panjakana any Frantsa ianao, dia afaka misafidy karazana fomba…

Raha mila polisy:

Asosa mankany ambony