Budite upoznati šta da radite ako vaš bivši partner ne poštuje uslove razvoda

Ako se vaš bivši partner ne pridržava podele imovine o kojoj je odlučeno tokom vašeg razvoda ili vam ne isplati iznos koji je sudija zatražio, poznat kao isplata odštete ili “prestation compensatoire”, postoje rešenja.

Potvrđeno od strane Maître Elodie Ramos na dan 31.01.2024.

Nažalost, moguće je da se vaš bivši partner neće pridržavati uslova razvoda, čak i ako ih je presudio sudija. Ako je to slučaj, on krši zakon.

Postoji neka rešenja koja zahtevaju učešće službenika pravosudnog sistema ili „huissier de justice“.

Izričito se preporučuje da angažujete advokata da preduzmete ove korake. Ako su vaši resursi previše ograničeni da biste platili ove usluge, možete se prijaviti za pravnu pomoć ili „aide juridictionnelle“.

Kako nastaviti

 • Šta obuhvata?

  Postupak „saisie sur compte bancaire“ se sastoji od vraćanja neisplaćenih suma direktno sa bankovnog računa vašeg „débiteur“.

  Postupak „saisie-vente“ sastoji se od zaplene imovine koju poseduje „débiteur“. Imovina će tada prodata kako bi vama bile isplaćene neisplaćene sume.

  Da li je brz?

  Vreme koje vam je potrebno da primite uplatu zavisiće od solventnosti vašeg „débiteur“. Ako iznos koji vam duguje bude zaplenjen pri prvom pokušaju zaplene, trebalo bi da dobijete iznose u roku od tri meseca.

  Nažalost, može potrajati mnogo duže ako „débiteur“ nije solventan.

  Ima li troškova?

  Moraćete sami da platite usluge „huissier“, zbog čega se ove procedure uopšteno ne preporučuju. Takođe ćete morati da ponavljate proceduru „saisie“ svakog meseca ako nije izvršena uplata. Međutim, naknade mogu biti pokrivene ako imate pravnu pomoć ili „aide juridictionnelle“.

  Koje korake treba preduzeti?

  Morate pozvati službenika pravosudnog sistema poznatog kao „huissier de justice“. U ovom imeniku možete pronaći nekog ko je u vašoj blizini.

  Moraćete da obezbedite:

  • službeni sudski dokument kojim vam se dodeljuje novčana naknada
  • potvrdu vašeg bankovnog računa, ili „relevé d’identité bancaire (RIB)
  • dokument u kome ste zabeležili neisplaćene iznose. Moraćete da potvrdite da je ispravan i da ga potpišete. Da biste to uradili, možete upotrebiti izjavu pod zakletvom, na primer. Imajte u vidu: u slučaju pogrešnog obračuna traženih iznosa, vi, kao podnosilac prijave, možete biti pravno odgovorni.

  Šta je sledeće?

  Kao deo „saisie sur compte bancaire“, „huissier“ će poslati zahtev za plaćanje, poznat kao „acte de saisie“, direktno banci vašeg „débiteur“.

  • Huissier“ će obavestiti vašeg „débiteur“ u roku od osam dana.
  • Njegov bankovni račun će biti blokiran najviše 15 radnih dana, a za to vreme će banka utvrditi iznose koji se mogu zapleniti i potom deblokirati pristup bankovnim računima.

  Kao deo „saisie-vente“, „huissier“ će tražiti od vašeg „débiteur“ da plati dospele iznose tako što će mu poslati dokument kojim se od njega traži da plati, poznat kao nalog za plaćanje ili „commandement de payer“.

  • Imaće osam dana da izvrši isplatu.
  • Ako isplata nije izvršena u ovom roku „huissier“ će nastaviti sa zaplenom imovine. Zaplenjena imovina može biti bilo šta od vrednosti, sa izuzetkom robe neophodne za život i rad „débiteur“ i njegove porodice.
 • Šta obuhvata?

  Postupak poznata kao „saisie sur salaire“ uključuje vraćanje neisplaćenih iznosa iz plata vašeg „débiteur“.

  Da li je brz?

  U proseku, ovaj postupak traje mnogo duže jer:

  • uključuje pravni postupak pred sudijom porodičnog suda, ili „Juge aux affaires familiales
  • rokovi plaćanja značajno variraju u zavisnosti od poslodavca koji je uključen u postupak.

  U proseku je potrebno između 6 i 18 meseci da se povrati neisplaćeni iznosi.

  Ima li troškova?

  Da, ali vaš „débiteur“ će morati da pokrije ove troškove. Vi nećete morati ništa da platite.

  Koje korake treba preduzeti?

  Prvo morate da zatražite ovlašćenje od sudije porodičnog suda poznatog kao „Juge aux affaires familiales (JAF)“ preko advokata. Ako su vaši resursi previše ograničeni da biste plaćali njegove usluge, možete da se prijavite za pravnu pomoć ili „aide juridictionnelle“ da biste pokrili troškove.

  Kada dobijete ovlašćenje od sudije, morate da angažujete službenika pravosudnog sistema ili „huissier de justice“ koji će zapleniti iznose koji će vam biti isplaćeni direktno iz njiegove plate. U ovom imeniku možete pronaći nekog ko je u vašoj blizini.

  Moraćete da obezbedite:

  • službeni sudski dokument kojim vam se dodeljuje novčana naknada
  • potvrdu vašeg bankovnog računa, ili „relevé d’identité bancaire (RIB)
  • dokument u kome ste zabeležili neisplaćene iznose. Moraćete da potvrdite da je ispravan i da ga potpišete. Da biste to uradili, možete upotrebiti izjavu pod zakletvom, na primer. Imajte u vidu: u slučaju pogrešnog obračuna traženih iznosa, vi, kao podnosilac prijave, možete biti pravno odgovorni.

  Šta je sledeće?

  Huissier“ će kontaktirati poslodavca vašeg „débiteur“ da sprovede proceduru „saisie sur salaire“ u granicama utvrđenim zakonom.

Pronađite podršku

U Francuskoj postoji dosta servisa koji vas mogu podržati, dati vam savet i pomoći u vezi sa procedurama i papirologijom. Većina njih je besplatna.

 • Centres d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF)“ pomaže opštoj javnosti, posebno ženama, u mnogim oblastima kao što su: zakonska prava, zdravlje, potraga za zaposlenjem, obuka, kreiranje poslovanja i čak i nega dece.

  • Ove usluge su besplatne.
  • Imaće mogućnost da vas obaveste o vašim pravima i koracima koje treba preduzeti. Neki centri mogu da vam pomognu sa procedurama i papirologijom.
  • Dostupni jezici: uglavnom francuski.
  • Kontakt: informacije za kontakt za „CIDFF“ pronaćićete u vašoj oblasti u ovom imeniku.
 • Centri pod nazivom „ point-justice “ spajaju različite organizacije koje vam daju pravne savete u zavisnosti od vaše situacije, i ponekad vam pomažu sa obavljanjem administrativnih procedura.

  • Ove usluge su besplatne.
  • Ovi centri imaju mnogo naziva: „Maison de Justice et du Droit (MJD)“, „Point d’accès au droit (PAD)“, „Relais d’accès au droit (RAD)“, „Antenne de justice (AJ)“ ili „France services (FS)“.
  • Dostupni jezici: uglavnom francuski.
  • Možete pronaći „point-justice“ u blizini:
   • u ovom imeniku na internetu.
   • preko telefona pozivom na broj 3039 iz Francuske ili +33 9 70 82 31 90 iz inostranstva. Zatražiće vaš poštanski broj i spojiti vas sa „point-justice“. Dostupni jezici: uglavnom francuski.
 • Femmes Informations Juridiques Internationales Auvergne-Rhône-Alpes (FIJI)“ je organizacija specijalizovana za međunarodni porodični zakon.

  • Ova usluga je besplatna.
  • Njihov tim advokata će moći da odgovori na vaša pitanja i da vam pruži savet u vezi sa rastankom, razvodom i/ili starateljstvom nad decom. Ovo je samo informativni servis: ne mogu da vas zastupaju u sudskom postupku, za to ćete morati da kontaktirate advokata.
  • Dostupni jezici: Francuski, engleski.
  • Kontakt: putem e-pošte na adresi [email protected] ili putem telefona na 04 78 03 33 63 od ponedeljka do srede od 9:00 ujutru do 12:00 popodne.
 • Uloga advokata je da odbrani vaša prava pre, tokom i nakon pravnog postupka.

  • Vodite računa da izaberete dobrog advokata.
  • Advokati imaju honorare koje ćete morati da platite.
  • Ako imate ograničena sredstva, možda imate pravo na državnu finansijsku pomoć za plaćanje ovih naknada. Ovo se zove „aide juridictionnelle“.
  • Ako niste imali advokata kog vam je preporučio profesionalac ili osoba kojoj verujete, možete ga potražiti u ovom imeniku koji navodi sve advokate u Francuskoj. Možete pretraživati prema jezicima koje govore i pravnoj specijalizaciji.

Iako je uložena maksimalna pažnja da vam pružimo najtačnije i najažurnije informacije, ova stranica nije namenjena da zameni pravni ili profesionalni savet. Zakoni i procedure se redovno menjaju tako da je važno konsultovati kvalifikovane stručnjake.

Možda će vas zanimati

Prijavljivanje nasilja u porodici francuskom pravosudnom sistemu

Svako ko je doživeo porodično zlostavljanje u Francuskoj može podneti žalbu da prijavi…

Angažovanje advokata u Francuskoj

Advokati igraju ključnu ulogu u svim pravnim postupcima. Važno je da izaberete one kojima možete…

Razvod u Francuskoj

Ako želite da okončate svoj građanski brak u Francuskoj, možete birati između nekoliko vrsta…

Za intervenciju policije:

Idite na vrh