Misoratra anarana ho an'ny fiantohana ara-pahasalamana fanampiny fantatra amin'ny anarana hoe “Complémentaire santé solidaire (CSS)

Raha ohatra ianao ka kely vola, na tsy manana mihintsy sady tsy voasoratra ao anatin’ny rafi-piantohana ara-pahasalamana miankina amin‘ny fanjakana, izay fantatra amin'ny anarana hoe fiahiana ara-tsosialy na “sécurité sociale”, dia azonao atao ny mangataka “Complémentaire santé solidaire (CSS)”. Miantoka ny fandaniana ara-pahasalamana izay tsy voaloa tanteraka ao anatin‘ny fiahiana ara-tsosialy izany.

Nohamarinin‘i Comede ny 31/05/2023

Ahoana ny fomba fiasan‘izy io?

Ny fiantohana ara-pahasalamana fanampiny fantatra amin'ny anarana hoe “Complémentaire santé solidaire (CSS)” dia miantoka fa:

 • tsy handoa vola amin'ny dokotera, mpitsabo nify, mpivarotra fanafody na hopitaly aloha ianao
 • tsy handoa vola midangana amin‘ny resaka fitsaboana ianao
 • tsy voatery handoa ny ankamaroan'ny solomaso, solonify ary fitaovana manampy amin‘ny fandrenesana ianao.

Miankina amin'ny volanao dia afaka mahazo “CSS” ianao:

 • maimaimpoana tanteraka izany
 • na misy fandraisana anjara, miankina amin‘ny isan‘ny olona ao amin‘ny fianakavianao izay tianao iantohana.

Fanamarihana: ny “CSS” dia nisolo ny rafitra “Couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C)”.

Fepetra

Raha te ho voaray, ny fepetra fototra dia:

 • Tsy maintsy misoratra anarana amin’ny rafi-piantohana ara-pahasalamana miankina amin‘ny fanjakana antsoina hoe “Protection universelle maladie (Puma)”, fantatra koa amin'ny anarana hoe fiahiana ara-tsosialy na “sécurité sociale”.
 • Ny vola miditra ao an-tokantranonao dia tsy tokony mihoatra ny fetra noraiketina.

Ahoana ny atao raha hangataka

Misy fomba roa ahafahana mangataka fiantohana ara-pahasalamana fanampiny na “Complémentaire santé solidaire (CSS)”.

 • Midira amin’ny kaontinao ameli.fr dia safidio ny “Mes démarches > Faire une demande de Complémentaire santé solidaire”, dia araho ny torolàlana.

  Rehefa vita ny fisoratana anarana dia hahazo mailaka fanamafisana ao amin'ny kaontinao Ameli ianao.

 • Alaivo ary fenoy ao amin’ny taratasy fangatahana.

  Ampiaraho amin‘ireo antontan-taratasy nangatahana ilay taratasy.

  Afaka manatitra izany mivantana any amin’ny birao fandraisan’olona ny fikambanana izay mikarakara ny fiantohana ara-pahasalamananao miankina amin’ny fanjakana ianao, na koa hoe “caisse d’assurance maladie”, na handefa izany amin’ny alalan’ny paositra. Raha tsy hainao ny “caisse d’assurance maladie” anao dia azonao atao ny mifandray amin’ny “Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM)” akaiky anao raha te hahafantatra bebe kokoa. Ny antsipirian'ny fifandraisana dia azonao jerena ao amin’ity tranonkala ity.

  Raha alefanao paositra ny fangatahanao dia alefaso amin‘ny alalan‘ny paositra izany na “lettre recommandée avec accusé de réception”, izay hany fomba hanaporofoina fa voaray ny taratasinao. Tazony ho toy ny porofon‘ny fandefasana amin‘ny alalan‘ny paositra ny rosia.

Aorian‘ny fangatahana

Rehefa voaray ny fangatahanao dia manana roa volana ny “caisse d’assurance maladie” anao hikarakarana ny fangatahanao sy hampahafantatra anao ny fanapahan-keviny.

Hampahafantariny anao amin'ny alàlan'ny paositra ny fanapahan-keviny.

Miankina amin'izay valiny azonao dia izao no azonao atao:

 • Raha nekena hahazo “Complémentaire santé solidaire (CSS)” maimaimpoana ianao, ka te hisitraka izany, dia mila avaozinao fotsiny ny “carte vitale” anao, amin’ny fangatahana amin‘ny fivarotam-panafody mba hanao “mise à jour” izany.
 • Raha nekena hahazo “Complémentaire santé solidaire (CSS)” miaraka amin’ny fanampiana ara-bola ianao, dia tsy maintsy alefanao aloha ny taratasy mahampikambana na “bulletin d’adhésion” noraisinao niaraka tamin'ny fampahafantarana avy amin'ny paositra. Avy eo ianao hahazo antontan-taratasy manamafy fa manana “CSS” izay antsoina hoe “attestation de droit” ianao. Mila manavao ny “carte vitale” anao eny amin’ny fivarotam-panafody ianao mba hahazoanao izany, ka mangataha amin‘izy ireo mba hanao “mise à jour” ny karatrao.
 • Raha nolavina ny fangatahanao dia azonao atao ny manao fifanaraham-piantohana ara-pahasalamana tsy miankina antsoina hoe “mutuelle”.
 • Raha tsy manaiky ny fanapahan-kevitry ny “caisse d’assurance maladie” ianao, kanefamihevitra fa mahafeno ny fepetra ahazoana ny “CSS” dia azonao toherina ny fanapahan-kevitr’izy ireo. Ny dingana hanoherana ny fanapahan-kevitra na “recours” dia hohazavaina amin'ny antsipiriany ao amin'ny taratasy fanapahan-kevitra.

Mitadiava fanohanana

Any Frantsa dia misy sampandraharaha maro afaka manohana anao, manome torohevitra anao ary manampy anao amin'ny dingana tokony hatao sy ireo karazana antontan-taratasy ilaina. Maimaimpoana ny ankamaroan‘izy ireo.

 • Ny “Comede” dia fikambanana manampy ny mpifindra monina sy ny mpitsoa-ponenana hahazo fikarakarana ara-pahasalamana.

  • Maimaimpoana ireo tolotra ireo.
  • Afaka manampy anao hahazo fikarakarana ara-pahasalamana izy, ary manampy anao amin‘ny antontan-taratasy ilaina, amin‘ny alalan‘nyantso an-telefaonina.
  • Teny azo isafidianana: fandikana teny azo atao amin‘ny teny rehetra.
  • Fifandraisana: an-telefaonina.
 • Ny "PIMMS Médiation" dia fikambanana mampahafantatra, mitarika na manohana ny fikarakarana taratasy amin'ny sehatra maro: fidirana amin'ny tolotra ho an'ny daholobe, fidirana amin'ny fitsaboana, fangatahana fanampiana ara-bola avy amin'ny fanjakana, fanambarana hetra, fanambarana ho an'ny “Pôle Emploi”, sns.

  • Maimaimpoana io tolotra io.
  • Teny azo isafidianana: Frantsay no tena ampiasaina.
  • Fifandraisana: afaka mahita “PIMMS Médiation” eo akaikinao ianao ato amin'ity lahatahiry ity.
 • Ny mpiasa sosialy na “travailleurs sociaux” sy ny “assistants sociaux” dia efa za-draharaha amin‘nyfanohanana ny olona amin'ny fikarakarany taratasy, ary manampy azy ireo hahita vahaolana mifanaraka amin'ny fahasahiranana atrehany.

  • Maimaimpoana ireo tolotra ireo.
  • Azonao atao ny maka fotoana handraisana torohevitra manokana araka ny toe-javatra misy anao, ary hanampy anao amin'ny dingana manaraka, toy ny hoe: fangatahana fanampiana ara-bola avy amin'ny fanjakana, fangatahana trano fonenana, fisoratana anarana any amin'ny birao mikarakara ny olona tsy manana asa any Frantsa “Pôle emploi”, sns.
  • Teny azo isafidianana: Frantsay no tena ampiasaina.
  • Fifandraisana: Azonao atao ny mangataka fotoana hihaonana amin'ny “travailleur social” miaraka amin’ny

Na dia natao aza ny rehetra mba hanomezana anao ny fampahalalana marina sy manaraka ny toetr‘andro indrindra dia tsy afaka manolo torohevitra ara-dalàna na matihanina akory ity pejy ity. Miova tsy tapaka ny lalàna sy ny fomba fiasa ka ilaina ny manatona matihanina mahafeno fepetra.

Mety hahaliana anao koa

Misorata anarana amin'ny rafitra fiantohana ara-pahasalamana na “sécurité sociale

Raha manana asa matotra na mipetraka maharitra any Frantsa ianao dia manan-jo hiantoka ny…

Makà fifanaraham-piantohana ara-pahasalamana tsy miankina antsoina hoe “mutuelle

Mba hamerenana ny vola laninao tamin’ny fitsaboana dia tsara kokoa raha maka fifanaraham-piantohana…

Mahazo fikarakarana: fahasalamana ara-batana, ara-nofo ary ara-tsaina

Mety hisy voka-dratsy lehibe amin‘ny fahasalamanao ny herisetra ao an-tokantrano. Any Frantsa dia…

Raha mila polisy:

Asosa mankany ambony