Prawo pobytu związane z pracą na terenie Francji

Pozwolenie na pobyt, czyli „titre de séjour” może zostać wydane osobom, które podpisały umowę o pracę we Francji – niezależnie od tego, czy posiadają już „titre de séjour”.

Sprawdzone przez FNCIDFF dn. 06.10.2023

Warunki

Jednym z warunków jest to, że Twój pracodawca musi zapłacić podatek dla Francuskiego Urzędu ds. Imigracji i Integracji, czyli „Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII)”. Wysokość należnego podatku zależy od szeregu czynników, w tym długości umowy o pracę i wysokości Twojego wynagrodzenia.

Mogą obowiązywać również inne warunki, co zależy od Twojej sytuacji oraz tego, czy posiadasz ważne pozwolenie na pobyt, czyli „titre de séjour”.

 • Należy spełnić poniższe warunki:

  • masz umowę o pracę na pełnym etacie
  • zawartą z pracodawcą na terenie Francji
  • w zawodzie i miejscowości, w których trudno jest o pracowników, np. brakuje odpowiedniej siły roboczej.

  Twój pracodawca musi wnieść o internetowe pozwolenie na pracę za pomocą tej strony internetowej. Opisano na niej czynności oraz potrzebne dokumenty.

  Z Twojej zaś strony – przed upływem ważności Twojego pozwolenia na pobyt, czyli „titre de séjour”, lub jeśli zmieni się Twoja sytuacja życiowa, musisz umówić się na wizytę we francuskim organie administracji miejscowej, zwanym „préfecture” aby złożyć wniosek o wydanie „titre de séjour” właściwego dla Twojej nowej sytuacji. Chodzi tu o tak zwaną zmianę stanu, czyli „changement de statut”. „Préfecture” przekaże Ci listę dokumentów, które podczas umówionej wizyty masz przedłożyć z Twoim wnioskiem.

  Podstawa prawna: Artykuły od L.421-1 do L.421-4 „CESEDA”.

 • W takim przypadku pozwolenie na pobyt, czyli „titre de séjour” nie jest wydawane automatycznie. Decyzję o wydaniu podejmuje właściwa préfecture. Jest to pozwolenie na pobyt w drodze wyjątku, czyli „admission exceptionnelle au séjour”.

  Stanowczo radzimy skontaktować się z organizacją świadczącą nieodpłatne usługi, czyli „association”, specjalizującą się w prawach obcokrajowców, aby pomogła Ci złożyć taki wniosek.

  Warunki

  Należy spełnić poniższe warunki:

  • Musisz mieć ważną umowę o pracę z co najmniej jednym pracodawcą na terenie Francji. Umowa ta musi być:
   • umową o pracę na czas nieokreślony, czyli „Contrat à Durée Indéterminée (CDI)”, lub umową na czas określony, czyli „Contrat à Durée Déterminée (CDD)” – w tym przypadku na minimum sześć miesięcy
   • na pełny lub niepełny etat, lecz z wynagrodzeniem miesięcznym w wysokości odpowiadającej przynajmniej ustawowo wyznaczonej płacy minimalnej, zwanej „SMIC”.
  • Musisz również udowodnić, że przepracowałaś – przynajmniej na niepełnym etacie:
   • 8 miesięcy, bez przerwy lub z przerwami, na przestrzeni ostatnich dwóch lat
   • lub też 30 miesięcy, bez przerwy lub z przerwami, w okresie ostatnich pięciu lat.
  • Musisz również udowodnić, że mieszkasz na terenie Francji od:
   • pięciu lat
   • lub tylko trzech lat, o ile jesteś w stanie udowodnić, że pracujesz we Francji od co najmniej 24 miesięcy, z czego 8 miesięcy – bez przerwy lub z przerwami – przypada łącznie na ostatnich 12 miesięcy.

  Podstawa prawna: Artykuły L.435–1 „CESEDA” oraz okólnik „Valls” z 28.11.2012.

  Dowody do przedłożenia

  Dokumenty, które dowodzą że pracujesz na terenie Francji obejmują:

  • Twoje umowy o pracę
  • Twoje paski płacowe.

  Dokumenty, które dowodzą że mieszkasz na terenie Francji muszą obejmować cały rozpatrywany okres – potrzebny jest mniej więcej jeden dowód na każdy miesiąc pobytu. Mogą to być:

  • Niepodważalne dowody: dokumenty wydane przez organ francuskiej administracji publicznej.
  • Konkretne dowody: dokumenty wydane przez instytucję prywatną. Na przykład: paski wypłaty, wyciągi bankowe, zaświadczenia lekarskie.
  • Dowody rzadko rozpatrywane: dokumenty osobiste. Na przykład: koperta z adresem wskazującym wnioskodawcę (Ciebie) lub poświadczenie od Twojego bliskiego krewnego, itp.

  Wskazówka: jako dowód Twojego pobytu we Francji rozpatruje się jedynie datę sporządzenia przedstawionego przez Ciebie dokumentu. Przykład: zeznanie podatkowe dowodzi jedynie Twojej obecności w dniu jego wystawienia, nie dowodząc okresu, którego pismo dotyczy

Rodzaj wydawanych „titre de séjour” – pozwoleń na pobyt

 • Jeśli pracujesz na umowę o pracę na czas nieokreślony, czyli „CDI”, otrzymasz tymczasową kartę pobytu – „carte de séjour temporaire” z adnotacją „salarié”, która znaczy „pracownik etatowy” i wskazuje stanowisko, na którym masz prawo pracować. Jest ona ważna przez rok. Zezwala Ci na pracę.

  Jeśli pracujesz na umowę o pracę na czas określony, czyli „CDD”, otrzymasz tymczasową kartę pobytu – „carte de séjour temporaire” z adnotacją „salarié temporaire”, która znaczy „pracownik na czas określony” i wskazuje stanowisko, na którym masz prawo pracować. Ważność tej karty upłynie wraz z umową na czas określony, lecz nie może być dłuższa niż jeden rok. Zezwala Ci na pracę.

 • Taką kartę pobytu – „carte de séjour” – można przedłużyć, jeśli nadal spełniasz odpowiednie warunki.

  • Jeśli chcesz zmienić pracę lub pracodawcę, musisz wystąpić o nowe pozwolenie na pracę.
  • Jeśli stracisz pracę wbrew swojej woli, na przykład w wyniku zwolnienia lub nieprzedłużenia umowy, możesz przedłużyć ważność Twojej „carte de séjour” – karty pobytu, lecz tylko jeden raz. Wniosek o przedłużenie zostanie rozpatrzony uwzględniając nabyte przez Ciebie świadczenia o zasiłek dla bezrobotnych.

  Jeśli w dniu złożenia wniosku o przedłużenie wartości masz ważną „CDI”, czyli umowę o pracę na czas nieokreślony, możesz wystąpić o kartę pobytu wieloletniego – „carte de séjour pluriannuelle” ważną przez cztery lata. Musisz podpisać z państwem francuskim umowę integracji imigracyjnej – „Contrat d'Intégration Républicaine (CIR)” – i dotrzymać jej zobowiązań.

 • Jeśli mieszkasz we Francji od co najmniej pięciu lat – zaś w niektórych przypadkach od co najmniej trzech lat – możesz wystąpić o „carte de résident”, jeśli spełniasz określone warunki. Dowiedz się więcej

Obywatele Algierii

Postępowanie w sprawie wniosku o zmianę stanu pozwolenia na pobyt, czyli „titre de séjour”, zwany „changement de statut” przebiega w sposób podobny w przypadku innych obcokrajowców.

Pozwolenie na pobyt w drodze wyjątku, czyli „Admission exceptionnelle”, z zasady nie dotyczy obywateli Algierii, ponieważ ich status imigracyjny we Francji uregulowano umową obustronną.

Niemniej francuski organ administracji miejscowej, czyli „préfecture”, odpowiedzialny za rozpatrywanie wniosków o wydanie pozwolenia na pobyt, tj. „titre de séjour”, może nadal zezwolić Tobie na skorzystanie z tego prawa, jeśli spełniasz odpowiednie wymagania. Dlatego zaleca się wnieść o takie prawo wraz z informacją o Twojej sytuacji.

Znajdź wsparcie

We Francji istnieje wiele służb mogących udzielić Ci wsparcia i porady lub pomóc w przejściu przez procedury i wypełnianiu dokumentacji. Większość z nich świadczy usługi bezpłatnie.

 • La Cimade” to organizacja, która specjalizuje się w pomocy dla wszystkich imigrantów i migrantów, a także uchodźców we Francji – zwłaszcza osób zmagających się z przemocą.

  • Jest ona dostępna bezpłatnie.
  • Będzie mogła Cię poinformować i wspierać w procedurach administracyjnych związanych z prawem pobytu we Francji oraz skierować Cię do innych organizacji, w zależności od Twojej sytuacji osobistej.
  • Dostępność w językach: francuskim, angielskim i hiszpańskim.
  • Kontakt:
   • bez umówionej wizyty w ośrodku niedaleko Ciebie
   • telefonicznie pod numerem 01 40 08 05 34 lub 06 77 82 79 09 w środy od 9:30 do 13:30 i od 14:30 do 17:30.
 • Gisti” to organizacja specjalizująca się w doradztwie prawnym dla imigrantów i uchodźców na terenie Francji.

  • Jest ona dostępna bezpłatnie.
  • Będą oni mogli poinformować Cię o Twoich prawach w zakresie prawa do pobytu i wyjaśnić, jak je uzyskać.
  • Dostępność w językach: głównie francuski.
  • Kontakt:
   • Dzwoniąc pod numer +331 84 60 90 26 od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:00 do 18:00, a także od godziny 10:00 do 12:00 w środy i piątki. Linia jest czasem zajęta, nie zniechęcaj się. Czasami łatwiej jest się z nimi skontaktować pod koniec dnia.
   • Pocztą na adres „Gisti, 3 villa Marcès 75011 Paris, France”. Wydrukuj i wypełnij ten formularz, dołączając do pisma kopię wszelkich dokumentów urzędowych, które mogą być przydatne. Pamiętaj, aby sformułować swoje pytanie jak najdokładniej, uwzględniając wszystkie kwestie, które mogą pomóc doradcy „Gisti” poznać Twoją sytuację.
 • Associations” to organizacje, które oferują różne usługi. Niektóre z nich specjalizują się w imigracji.

  • Usługi te są świadczone bezpłatnie.
  • Mogą one poinformować Cię o Twoich prawach we Francji, a czasami mogą wspierać Cię w procedurach imigracyjnych.
  • Dostępność w językach: głównie francuski.
  • Kontakt: możesz wyszukać według regionu w tym katalogu.
 • Upoważnione stowarzyszenia – „associations habilitées” mogą zaoferować bardzo specjalistyczne usługi dla osób ubiegających się o azyl.

  • Usługi te są świadczone bezpłatnie.
  • Mogą one poinformować Cię o Twoich prawach, świadczyć porady, wspierać Cię w procedurach administracyjnych, a także uczestniczyć z Twoimi spotkaniami z francuskim Biurem Ochrony Uchodźców i Osób Bezpaństwowych – „Office français de la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA)”.
  • Dostępność w językach: głównie francuski, z możliwością tłumaczenia.
  • Kontakt: najbliższe „associations habilitées” możesz znaleźć w tym katalogu.

Chociaż dołożyliśmy wszelkich starań, aby dostarczać Ci najdokładniejszych i najbardziej aktualnych informacji, niniejsza strona nie zastępuje porad prawnych ani specjalistycznych. Przepisy i procedury zmieniają się regularnie, dlatego ważne jest, aby konsultować się z wykwalifikowanymi specjalistami.

To też może Cię zainteresować

Zweryfikuj moje uprawnienia do francuskiego prawa stałego pobytu

Kwestionariusz ten ma na celu pomóc Ci w określeniu podstaw lub „fondements”, które mogłyby dać Ci…

Zatrudnienie prawnika we Francji

Prawnicy odgrywają kluczową rolę na wszystkich etapach postępowania prawnego. Ważne jest, aby wybrać…

Aby uzyskać interwencję policji:

Przewiń do góry