Prava na boravak vezana za rad u Francuskoj

Boravišna dozvola ili „titre de séjour“, može da se izda pojedincima koji imaju ugovor o radu u Francuskoj, bez obzira da li već imaju „titre de séjour“ ili ne.

Potvrđeno od strane FNCIDFF na dan 06.10.2023.

Uslovi

Jedan od uslova je da vaš poslodavac mora da plati porez francuskoj kancelariji za imigraciju i integraciju, ili „Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII)“. Visina poreza zavisi od više faktora, uključujući trajanje ugovora o radu i zaradu.

Drugi uslovi se primenjuju u zavisnosti od vaše situacije, bez obzira da li imate važeću boravišnu dozvolu ili „titre de séjour“.

 • Morate da ispunite sledeće uslove:

  • da imate ugovor o radu sa punim radnim vremenom
  • kod poslodavca u Francuskoj
  • u struci i geografskom području gde postoje poteškoće u zapošljavanju, odnosno nedostatak raspoložive radne snage.

  Vaš poslodavac mora da podnese zahtev za radnu dozvolu preko interneta na ovoj veb-stranici. Tamo su detaljno opisani koraci koje je potrebno preduzeti i dokumenti koje je potrebno obezbediti.

  Što se vas tiče, pre isteka boravišne dozvole ili „titre de séjour“ ili kada dođe do promene vaše situacije, morate da zakažete sastanak kod lokalnog francuskog administrativnog organa poznatog kao „préfecture“ da biste podneli zahtev za „titre de séjour“ prilagođen vašoj novoj situaciji. Ovo je poznato kao promena statusa ili „changement de statut“. „Préfecture“ će vam dati listu dokumenata koje morate da dostavite uz vašu prijavu prilikom zakazivanja termina.

  Primenljivi zakon: Članovi L.421–1 do L.421–4 „CESEDA“.

 • U ovom slučaju, boravišna dozvola ili „titre de séjour“ neće biti izdata automatski. Zavisi od odluke préfecture. Ovo se naziva boravišna dozvola u izuzetnim situacijama ili „admission exceptionnelle au séjour“.

  Preporučuje se da kontaktirate organizaciju koja nudi besplatne usluge poznate kao „association“ specijalizovanu za prava stranih državljana da vam pomogne oko vaše prijave.

  Uslovi

  Morate da ispunite sledeće uslove:

  • Morate da imate sklopljen ugovor o radu sa jednim ili više poslodavaca u Francuskoj. Ovaj ugovor mora da bude:
   • trajni ugovor poznat kao „Contrat à Durée Indéterminée (CDI)“ ili privremeni ugovor poznat kao „Contrat à Durée Déterminée (CDD)“ u trajanju od najmanje šest meseci
   • sa punim ili skraćenim radnim vremenom, ali sa mesečnom platom koja je barem jednaka zakonskoj minimalnoj mesečnoj plati, poznatoj kao „SMIC“.
  • Takođe morate da dokažete da ste radili, barem honorarno:
   • 8 meseci, uzastopno ili ne, u poslednje dve godine
   • ili 30 meseci, uzastopno ili ne, u poslednjih pet godina.
  • Takođe morate da dokažete da ste živeli u Francuskoj:
   • pet godina
   • ili samo tri godine ako takođe možete da dokažete da ste radili u Francuskoj najmanje 24 meseca, od kojih je 8 meseci bilo u poslednjih 12 meseci, uzastopno ili ne .

  Primenljivi zakon: Članovi L.435–1 „CESEDA“ i rapis pod nazivom „Valls“ od 28.11.2012.

  Dokaz koji je potrebno obezbediti

  Dokumenti koji mogu dokazati da ste radili u Francuskoj su:

  • ugovori o radu
  • isplatni listići.

  Dokumenti koji dokazuju da ste živeli u Francuskoj moraju da pokriju ceo navedeni period, sa otprilike jednim dokazom mesečno. Oni mogu biti:

  • Dokazi koji nisu sporni: dokumenta koje je dostavila francuska javna uprava.
  • Konkretni dokazi: dokumenti koje obezbeđuje privatna institucija. Na primer: platne liste, bankovni izvodi, lekarska uverenja.
  • Dokazi koji se retko razmatraju: lična dokumenta. Na primer: koverta sa adresom na ime podnosioca zahteva ili potvrda od bliskog srodnika i sl.

  Napomena: samo datum kog je dokument sastavljen biće uzet u obzir kako bi se dokazalo vaše prisustvo u Francuskoj. Na primer, poresko obaveštenje dokazuje samo vaše prisustvo u vreme kada je izdato, a ne za period koji pokriva

Vrsta izdate „titre de séjour“ ili boravišne dozvole

 • Ako imate ugovor o radu na neodređeno vreme ili „CDI“, dobićete privremenu boravišnu kartu ili „carte de séjour temporaire“ u kojoj se navodi „salarié“ ili zaposleni uz navođenje radnog mesta za koje ste ovlašćeni da radite. Važi godinu dana. Omogućava vam da radite.

  Ako imate ugovor o radu na određeno vreme ili „CDD“, dobićete privremenu boravišnu kartu ili „carte de séjour temporaire“ u kojoj se navodi „salarié temporaire“ ili zaposlen na određeno vreme na isto vreme kao i trajanje ugovora o radu, najduže godinu dana, sa navođenjem radnog mesta za koje ste ovlašćeni da radite. Omogućava vam da radite.

 • Ova boravišna karta ili „carte de séjour“ može da se obnovi ako i dalje budete ispunjavali uslove.

  • Ako želite da promenite posao ili poslodavca, potrebno je da zatražite novu radnu dozvolu.
  • Ako ste izgubili posao protiv svoje volje, u slučaju otkaza ili neobnavljanja ugovora, na primer, vaša „carte de séjour“ ili kartica boravišne dozvole se može jednom obnoviti. Ovo obnavljanje će se proceniti u odnosu na prava na naknadu za nezaposlene koja ste stekli.

  Ako imate „CDI“ ili ugovor o radu na neodređeno vreme kada se produži, možete zatražiti višegodišnju boravišnu kartu ili „carte de séjour pluriannuelle“ koja važi četiri godine. Takođe morate da imate potpisan ugovor o republičkoj integraciji poznat kao „Contrat d’Intégration Républicaine (CIR)“ i da se prdržavate obaveza navedenih u njemu.

 • Ako ste živeli u Francuskoj najmanje pet godina, ili tri godine u određenim slučajevima, možete zatražiti „carte de résident“ ako ispunjavate određene uslove. Saznajte više

Alžirski državljani

Zahtev za promenu statusa boravišne dozvole ili „titre de séjour“, poznat kao „changement de statut“ je relativno sličan kao i za druge strane državljane.

Boravišna dozvola u izuzetnim situacijama ili „Admission exceptionnelle“ se, u principu, ne primenjuje na državljane Alžira, jer je njihov imigracioni status u Francuskoj regulisan bilateralnim sporazumom.

Međutim, lokalni francuski administrativni organ odgovoran za razmatranje zahteva za boravišne dozvole ili „titre de séjour“ poznat kao „préfecture“ možda će ipak da odluči da vam dozvoli da imate pogodnosti od toga ako ispunite uslove. Zbog toga se preporučuje da to zatražite isticanjem vaše situacije.

Pronađite podršku

U Francuskoj postoje mnoge službe koje mogu da vam pruže podršku, da vam daju savet i pruže pomoć u vezi sa procedurama i papirologijom. Većina njih je besplatna.

 • La Cimade“ je organizacija koja je specijalizovana za pružanje podrške svim imigrantima i migrantima, kao i izbeglicama u Francuskoj, posebno osobama koje se suočavaju sa nasiljem.

  • Ova usluga je besplatna.
  • Oni će moći da vas informišu i podrže u vašim administrativnim procedurama u vezi sa pravom na boravak u Francuskoj i da vas upute na druge službe u zavisnosti od vaše lične situacije.
  • Dostupni jezici: Francuski, engleski i španski.
  • Kontakt:
   • bez zakazanog termina u centru u vašoj blizini
   • telefonom na 01 40 08 05 34 ili 06 77 82 79 09 sredom od 9:30 do 13:30 časova i od 14:30 časova do 17:30 časova.
 • Gisti“ je organizacija specijalizovana za pružanje pravnih saveta imigrantima i izbeglicama u Francuskoj.

  • Ova usluga je besplatna.
  • Oni će moći da vas informišu o vašim pravima u vezi sa pravima na boravak i objasne kako da ih ostvarite.
  • Dostupan jezik: uglavnom francuski.
  • Kontakt:
   • Telefonom na +331 84 60 90 26 od ponedeljka do petka od 15 časova do 18 časova a takođe i od 10 do 12 časova u sredu i petak. Linija je ponekad zauzeta, nemojte da se obeshrabrite. Ponekad je lakše dobiti ih pred kraj dana.
   • Poštom na „Gisti, 3 villa Marcès 75011 Paris, France“. Odštampajte i popunite ovaj obrazac i priložite svom pismu sa fotokopijom svih administrativnih dokumenata koji bi mogli da budu relevantni. Obavezno navedite svoje pitanje što je moguće jasnije, uključujući sve elemente koji bi mogli pomoći savetniku organizacije „Gisti“ da razume vašu situaciju.
 • Associations“ su organizacije koje nude različite usluge. Neke su specijalizovane za imigraciju.

  • Ove usluge su besplatne.
  • One mogu da vas informišu o vašim pravima u Francuskoj, a ponekad i da vas podrže u imigracionim procedurama.
  • Dostupan jezik: uglavnom francuski.
  • Kontakt: pretragu po regionima i departmanima možete da obavite u ovom imeniku.
 • Ovlašćena udruženja ili „associations habilitées“ mogu ponuditi visoko specijalizovane usluge tražiocima azila.

  • Ove usluge su besplatne.
  • Oni mogu da vas informišu o vašim pravima, da vas posavetuju, da vas podrže u vašim administrativnim procedurama i da prisustvuju sastanaku sa vama u okviru francuske kancelarije za zaštitu izbeglica i lica bez državljanstva ili „Office français de la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA)“.
  • Dostupan jezik: uglavnom francuski, moguć je i prevod.
  • Kontakt: možete pronaći „associations habilitées“ u vašoj blizini u ovom imeniku.

Iako je uložena maksimalna pažnja da vam pružimo najtačnije i najažurnije informacije, ova stranica nije namenjena da zameni pravni ili profesionalni savet. Zakoni i procedure se redovno menjaju tako da je važno konsultovati kvalifikovane stručnjake.

Možda će vas zanimati

Provera podobnosti za boravišna prava u Francuskoj

Ovaj upitnik je osmišljen da vam pomogne da utvrdite razloge ili „osnove“ koji bi vam mogli dati…

Angažovanje advokata u Francuskoj

Advokati igraju ključnu ulogu u svim pravnim postupcima. Važno je da izaberete one kojima možete…

Za intervenciju policije:

Idite na vrh