Rời nước Pháp với các con của bạn

Việc bạn muốn trở về quê hương của mình sau khi phải chịu đựng những hành vi bạo hành là hoàn toàn hiểu được. Tuy nhiên, nếu bạn muốn cùng con mình chuyển ra nước ngoài, bạn phải được sự đồng ý của phụ huynh kia hoặc thẩm phán, bất kể các thỏa thuận về quyền nuôi con đã được thực hiện hay chưa.

Được Maître Judith Buchinger xác minh vào ngày 03/10/2023

Biết sự thật

Hoàn toàn dễ hiểu nếu bạn muốn rời Pháp và trở về quê nhà, nơi bạn cảm thấy an toàn và ở gần những người mà bạn cảm thấy thân thuộc, đặc biệt là khi bạn đã phải đối mặt với hành vi bạo hành gia đình. 

Tuy nhiên, bạn cần có được sự đồng ý của phụ huynh còn lại hoặc thẩm phán tòa án gia đình, được gọi là “Juge aux affaires familiales (JAF)” trước khi rời khỏi Pháp. Nếu không, việc bạn rời đi có thể được coi là một vụ bắt cóc trẻ em quốc tế.

Cách tiến hành

Nếu người cha và người mẹ chia sẻ các quyền và bổn phận đối với con cái của mình, được gọi là “autorité parentale”, thì các thỏa thuận quyền nuôi con mới được gọi là “modalités d’exercice de l’autorité parentale” sẽ cần được đưa ra. 

Nếu phụ huynh còn lại bị tước quyền cha mẹ hoặc “autorité parentale” và bạn có “autorité parentale exclusive”, bạn vẫn sẽ cần phải thông báo cho phụ huynh còn lại về việc di chuyển của bạn và xin phép thẩm phán trước khi rời đi.

Bạn cần phải thông báo cho phụ huynh còn lại về kế hoạch của bạn ít nhất ba tháng trước ngày khởi hành dự kiến.

 • Nếu bạn rời khỏi Pháp cùng con của mình mà không có sự đồng ý của phụ huynh còn lại, đây có thể được coi là một vụ bắt cóc trẻ em quốc tế. Vợ/chồng cũ của bạn có thể sẽ thực hiện các biện pháp pháp lý để đưa các con trở về Pháp. 

  Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một luật sư hoặc một tổ chức cung cấp các dịch vụ miễn phí được gọi là “association” chuyên về luật gia đình.

 • Nếu các thỏa thuận về quyền nuôi con hoặc “modalités d’exercice de l’autorité parentale” đã được thiết lập, các thỏa thuận này cần được điều chỉnh nếu bạn muốn chuyển ra nước ngoài. Bạn cũng cần phải thông báo cho phụ huynh còn lại về kế hoạch chuyển ra nước ngoài của bạn ít nhất ba tháng trước ngày khởi hành dự kiến.

  Trước tiên, bạn phải hỏi phụ huynh còn lại xem họ có đồng ý rằng bạn có thể định cư ở nước ngoài với con bạn hay không và đồng ý về “modalités”, đặc biệt là: 

  • con cái sẽ sống ở đâu
  • quyền thăm nom và lưu trú qua đêm của phụ huynh còn lại
  • trợ cấp nuôi con, có tính đến những thay đổi trong hoàn cảnh của mỗi phụ huynh
  • bất kỳ chi phí đi lại nào.

  Việc thay đổi “modalités” có thể được thực hiện thông qua các luật sư của bạn, đặc biệt nếu họ đã được chỉ định bởi thẩm phán.

  Nếu bạn đã thỏa thuận được với phụ huynh còn lại

  Nếu “modalités” hiện tại được quyết định bởi thẩm phán, bạn sẽ cần gửi một yêu cầu có sự đồng ý của cả hai được gọi là “requête conjointe” cho thẩm phán tòa án gia đình hoặc “Juge aux affaires familiales” để họ có thể phê duyệt “modalités” mới. 

  Kể cả nếu “modalités” hiện tại được quyết định bởi thỏa thuận chung giữa cha mẹ mà không cần thông qua thẩm phán, chúng tôi vẫn rất khuyến khích gửi một yêu cầu chung được gọi là “requête conjointe” cho “Juge aux affaires familiales” để họ có thể xác nhận “modalités” mới. 

  Requête conjointe” là một bức thư mà phải có chữ ký của bạn và phụ huynh còn lại. 

  • Bạn có thể soạn theo mẫu này. Thư phải bao gồm: họ, tên, nghề nghiệp, nơi cư trú, quốc tịch, ngày tháng và nơi sinh của cả cha và mẹ, tòa án nơi nộp đơn và các thông tin chi tiết về “modalités d’exercice de l’autorité parentale” do hai bên thỏa thuận. 
  • Thư phải được giao trực tiếp cho văn phòng hành chính của tòa án gia đình, được gọi là thư ký hoặc “greffe” của “Juge aux affaires familiales”. Để tìm thông tin liên hệ của họ, bạn có thể sử dụng danh bạ này bằng cách nhập mã bưu điện của nơi ở của con cái và chọn “tribunal judiciaire”. 

  Nếu bạn không thể thỏa thuận được với phụ huynh còn lại

  Bạn sẽ phải đưa ra yêu cầu đối với “Juge aux affaires familiales” thông qua luật sư của bạn.

  Thật không may, khi cả hai phụ huynh không thể thống nhất, hiếm khi thẩm phán đáp ứng loại yêu cầu này. Thẩm phán sẽ xem xét nhiều yếu tố khi đưa ra quyết định. Điều quan trọng là bạn phải chứng minh rằng:

  • bạn sẽ có một tình hình ổn định khi chuyển đi: việc làm và chỗ ở lâu dài độc lập, nghĩa là không phải nơi ở của gia đình bạn
  • con cái của bạn sẽ có chất lượng cuộc sống bình đẳng hoặc tốt hơn ở Pháp
  • con cái của bạn sẽ có thể duy trì mối quan hệ với phụ huynh còn lại và gặp họ thường xuyên
  • bạn có năng lực để thanh toán cho việc di chuyển của mình.
 • Nếu phụ huynh kia không còn quyền của cha mẹ nữa và chỉ bạn mới có quyền của cha mẹ hoặc “autorité parentale exclusive”, bạn vẫn cần thực hiện hai bước sau.

  Thông báo cho phụ huynh còn lại

  • Bạn cần phải thông báo cho phụ huynh còn lại về việc di chuyển của bạn ít nhất ba tháng trước ngày khởi hành dự kiến.
  • Bạn có thể thông báo cho họ bằng cách gửi e-mail, nhưng cũng nên gửi một lá thư bảo đảm qua đường bưu điện, được gọi là “lettre recommandée avec accusé de réception”. Giữ biên lai làm bằng chứng về bưu phí.

  Yêu cầu ủy quyền từ thẩm phán

  • Trước khi cùng con ra nước ngoài, bạn cũng phải gửi yêu cầu cho thẩm phán tòa án gia đình, hay còn gọi là “Juge aux affaires familiales” thông qua luật sư của bạn. 
  • Nếu bạn có “autorité parentale exclusive”, nhiều khả năng là thẩm phán sẽ chấp nhận yêu cầu của bạn.
  • Thẩm phán sẽ xem xét các yếu tố nhất định như:
   • tình hình của bạn khi bạn đến nước ngoài: việc làm, nhà ở
   • chất lượng cuộc sống mà con bạn sẽ có
   • con cái của bạn sẽ có thể duy trì mối quan hệ với phụ huynh còn lại và gặp họ thường xuyên hay không
   • bạn có năng lực để thanh toán cho việc di chuyển của mình hay không.

Tìm kiếm sự giúp đỡ

Có rất nhiều dịch vụ ở Pháp có thể giúp đỡ, cho bạn lời khuyên và hỗ trợ bạn về các thủ tục và giấy tờ. Đa số các dịch vụ này đều miễn phí.

 • Các trung tâm “point-justice” tập hợp nhiều tổ chức khác nhau mà đưa ra cho bạn các lời khuyên pháp lý tùy thuộc vào tình huống của bạn và đôi khi giúp bạn thực hiện các thủ tục hành chính. 

  • Những dịch vụ này đều miễn phí.
  • Các trung tâm này có nhiều tên: “Maison de Justice et du Droit (MJD)”, “Point d’accès au droit (PAD)”, "Relais d’accès au droit (RAD)”, “Antenne de justice (AJ)” hoặc “France services (FS)”. 
  • Ngôn ngữ khả dụng: chủ yếu là tiếng Pháp.
  • Bạn có thể tìm thấy “point-justice” gần bạn:
   • trên danh bạ trực tuyến này.
   • qua số điện thoại 3039 từ nước Pháp đại lục và số +33 9 70 82 31 90 từ nước ngoài. Họ sẽ yêu cầu bạn cung cấp mã bưu điện và liên hệ với bạn bằng “point-justice”. Ngôn ngữ khả dụng: chủ yếu là tiếng Pháp.
 • Vai trò của luật sư là bảo vệ quyền lợi của bạn trước, trong và sau quá trình tố tụng pháp lý. 

  • Hãy cẩn trọng để chọn luật sư giỏi.
  • Bạn sẽ phải trả phí cho luật sư. 
  • Nếu nguồn lực của bạn hạn chế, bạn có thể đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính của tiểu bang để chi trả những chi phí này. Hình thức này được gọi là "aide juridictionnelle".

  Nếu bạn không có luật sư nào do chuyên gia hoặc người bạn tin tưởng giới thiệu, bạn có thể tự tìm kiếm trong danh bạ liệt kê tất cả những luật sư ở Pháp này. Bạn có thể tìm kiếm theo ngôn ngữ nói và chuyên môn pháp lý.

 • Femmes Informations Juridiques Internationales Auvergne-Rhône-Alpes (FIJI)” là một tổ chức chuyên về luật gia đình quốc tế.

  • Dịch vụ này hoàn toàn miễn phí.
  • Đội ngũ luật sư của họ sẽ trả lời những câu hỏi và tư vấn cho bạn các vấn đề liên quan tới ly thân, ly hôn và/hoặc giành quyền nuôi con. Đây chỉ là dịch vụ cung cấp thông tin: họ không thể đại diện cho bạn trong các thủ tục pháp lý, bạn sẽ phải tìm luật sư cho việc này.
  • Ngôn ngữ khả dụng: Tiếng Pháp, Tiếng Anh.
  • Liên hệ: qua email [email protected] hoặc gọi tới số 04 78 03 33 63, Thứ Hai đến Thứ Tư, từ 9:00 sáng tới 12:00 trưa.

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để cung cấp cho bạn thông tin chính xác và cập nhật nhất, nhưng trang này không nhằm mục đích thay thế lời khuyên pháp lý hoặc chuyên nghiệp. Luật và thủ tục thay đổi thường xuyên nên việc tham khảo ý kiến của các chuyên gia có trình độ là vô cùng quan trọng.

Có lẽ bạn cũng quan tâm

Thỏa thuận quyền nuôi con giữa cha mẹ ly thân hoặc ly hôn

Ở Pháp, trong trường hợp ly thân hoặc ly hôn, cả cha và mẹ vẫn tiếp tục có các quyền và nghĩa vụ đối…

Thuê luật sư ở Pháp

Luật sư đóng vai trò vô cùng quan trọng trong suốt quá trình tố tụng. Bạn cần chọn một trong những…

Đăng ký “l'aide juridictionnelle” hoặc trợ giúp pháp lý để trả tiền cho luật sư và các chi phí pháp lý khác

Nếu bạn không có đủ tiền để thuê luật sư và trả tiền cho các thủ tục pháp lý, bạn có thể yêu cầu…

Để yêu cầu cảnh sát can thiệp:

Di chuyển lên đầu