Wyjazd z Francji razem z dziećmi

Jest całkowicie zrozumiałe, że chcesz wrócić do kraju ojczystego po doświadczeniu przemocy. Jeżeli jednak chcesz przenieść się za granicę razem z dziećmi, musisz uzyskać zgodę drugiego rodzica lub sędziego, niezależnie od istniejących ustaleń dotyczących opieki nad dziećmi.

Sprawdzone przez Maître Judith Buchinger 03.10.2023 r.

Poznaj fakty

Jest całkowicie zrozumiałe, że chcesz opuścić Francję i wrócić do swojego kraju ojczystego, w którym czujesz się bezpieczna i otaczają Cię bliscy ludzie, szczególnie jeśli doświadczyłaś przemocy domowej. 

Jednak przed przeprowadzką za granicę konieczne jest uzyskanie zgody drugiego rodzica lub sędziego sądu rodzinnego zwanego „Juge aux affaires familiales (JAF)”. W przeciwnym razie Twój wyjazd może zostać uznany za uprowadzenie dziecka przez rodzica za granicę.

Procedura

Jeżeli prawa i obowiązki wobec dzieci, tzw. „autorité parentale”, mają obydwoje rodzice, należy ustanowić nowe zasady dotyczące opieki nad dziećmi, tj. „modalités d’exercice de l’autorité parentale”. 

Jeżeli drugi rodzic nie ma już władzy rodzicielskiej, czyli „autorité parentale”, a Ty masz „autorité parentale exclusive”, i tak musisz przed wyjazdem poinformować drugiego rodzica o przeprowadzce i poprosić sędziego o pozwolenie.

Należy koniecznie powiadomić drugiego rodzica o swoim zamiarze co najmniej trzy miesiące przed planowaną datą wyjazdu.

 • Jeżeli wyjedziesz z kraju razem z dziećmi bez zgody drugiego rodzica, może to być uznane za uprowadzenie dziecka przez rodzica za granicę. Twój były partner będzie miał do dyspozycji środki prawne umożliwiające odesłanie dzieci do Francji. 

  Zaleca się zasięgnięcie porady u prawnika lub organizacji oferującej bezpłatne usługi, zwanej „association”, specjalizującej się w prawie rodzinnym.

 • Jeżeli zasady sprawowania opieki nad dziećmi, czyli „modalités d’exercice de l’autorité parentale”, zostały już ustalone, należy je dostosować, aby umożliwić Ci wyjazd za granicę. Musisz również powiadomić drugiego rodzica o zamiarze przeniesienia się przynajmniej trzy miesiące przed planowaną datą wyjazdu.

  Najpierw musisz zapytać drugiego rodzica, czy zgadza się, abyś zamieszkała z dziećmi za granicą i na nowe „modalités”, w szczególności dotyczące: 

  • miejsca zamieszkania dzieci,
  • prawa drugiego rodzica do odwiedzin i pobytów z noclegiem,
  • świadczenia na utrzymanie, z uwzględnieniem zmiany sytuacji każdego rodzica,
  • kosztów transportu.

  Omówienie „modalités” można przeprowadzić za pośrednictwem prawników, zwłaszcza jeśli zasady te zostały ustalone przez sędziego.

  Jeżeli dojdzie do porozumienia z drugim rodzicem

  Jeżeli to sędzia ustanowił aktualne „modalités”, należy przesłać wspólny wniosek, tzw. „requête conjointe”, do sędziego sądu rodzinnego, czyli „Juge aux affaires familiales”, aby mógł on zatwierdzić nowe „modalités”. 

  Jeżeli aktualne „modalités” zostały ustalone w drodze porozumienia między rodzicami, bez angażowania sędziego, i tak bardzo zalecamy przesłanie wspólnego wniosku, tzw. „requête conjointe”, do „Juge aux affaires familiales”, aby mógł on zatwierdzić nowe „modalités”. 

  Requête conjointe” to pismo, które musi zostać podpisane przez Ciebie i drugiego rodzica. 

  • Można je napisać w oparciu o ten formularz. Należy w nim podać: nazwisko, imię, zawód, miejsce zamieszkania, narodowość, datę i miejsce urodzenia obojga rodziców, sąd, w którym składany jest wniosek, oraz szczegółowe informacje na temat nowych „modalités d’exercice de l’autorité parentale” ustalonych w drodze wzajemnego porozumienia. 
  • Wniosek należy dostarczyć osobiście do biura administracyjnego sądu rodzinnego zwanego kancelarią, czyli „greffe”, sędziego „Juge aux affaires familiales”. Aby znaleźć dane kontaktowe, można skorzystać z tego katalogu, wpisując kod pocztowy miejsca zamieszkania dziecka i wybierając „tribunal judiciaire”. 

  Jeżeli nie możesz osiągnąć porozumienia z drugim rodzicem

  Będziesz musiała złożyć wniosek do „Juge aux affaires familiales” za pośrednictwem prawnika.

  Niestety, jeżeli rodzice nie dochodzą do porozumienia, rzadko zdarza się, aby sędzia zatwierdził taki wniosek. Sędzia weźmie pod uwagę wiele elementów, podejmując decyzję. Ważne jest, aby wykazać, że:

  • po przeniesieniu będziesz mieć stabilną sytuację: zatrudnienie i niezależne miejsce stałego zamieszkania, co nie oznacza zamieszkania u rodziny
  • jakość życia dzieci będzie taka sama lub lepsza niż we Francji
  • dzieci będą mogły utrzymać relację z drugim rodzicem i regularnie go widywać
  • posiadasz środki, aby opłacić swoją przeprowadzkę.
 • Jeżeli drugi rodzic nie ma już władzy rodzicielskiej, a ty posiadasz wyłączną władzę rodzicielską, czyli „autorité parentale exclusive”, i tak musisz wykonać następujące dwa kroki.

  Poinformowanie drugiego rodzica

  • Należy koniecznie powiadomić drugiego rodzica o przeprowadzce co najmniej trzy miesiące przed planowaną datą wyjazdu.
  • Możesz o tym poinformować, wysyłając wiadomość e-mail, ale zaleca się również wysłanie listu przesyłką poleconą, czyli „lettre recommandée avec accusé de réception”. Należy zachować pokwitowanie jako dowód nadania.

  Uzyskanie zatwierdzenia przez sędziego

  • Przed wyjazdem za granicę z dziećmi należy również złożyć za pośrednictwem prawnika wniosek do sędziego sądu rodzinnego, tj. „Juge aux affaires familiales”. 
  • Jeżeli posiadasz „autorité parentale exclusive”, prawdopodobnie sędzia zatwierdzi wniosek.
  • Sędzia weźmie pod uwagę pewne elementy, takie jak:
   • sytuację, w jakiej znajdziesz się za granicą: zatrudnienie, zamieszkanie;
   • jakość życia dzieci;
   • czy dzieci będą w stanie utrzymywać relację z drugim rodzicem i regularnie go widywać;
   • czy posiadasz środki, aby opłacić swoją przeprowadzkę za granicę.

Znajdź wsparcie

We Francji istnieje wiele służb mogących udzielić Ci wsparcia i porady lub pomóc w przejściu przez procedury i w wypełnianiu dokumentacji. Większość z nich świadczy usługi bezpłatnie.

 • Ośrodki zwane „point-justice” łączą różne organizacje, które udzielają porad prawnych w zależności od Twojej sytuacji, a czasami pomagają w przejściu przez procedury administracyjne. 

  • Usługi te są świadczone bezpłatnie.
  • Ośrodki te mają wiele nazw: „Maison de Justice et du Droit (MJD)”, „Point d’accès au droit (PAD)”, „Relais d’accès au droit (RAD)”, „Antenne de justice (AJ)” lub  „France services (FS)”. 
  • Dostępność w językach: głównie francuski.
  • Pobliski „point-justice” znajdziesz:
   • w tym katalogu online;
   • telefonicznie pod numerem 3039 z Francji kontynentalnej i pod numerem +33 9 70 82 31 90 z terytoriów zamorskich. Zostaniesz poproszona o podanie kodu pocztowego i skontaktowana z „point-justice”. Dostępność w językach: głównie francuski.
 • Rolą prawnika jest obrona Twoich praw w okresie przed postępowaniem sądowym, w jego trakcie i po jego zakończeniu. 

  • Starannie wybierz dobrego prawnika.
  • Prawnicy pobierają opłaty, które będziesz musiała uiścić. 
  • Jeżeli posiadasz ograniczone zasoby, możesz kwalifikować się do uzyskania państwowej pomocy w uiszczeniu tych opłat. Pomoc ta nosi nazwę „aide juridictionnelle”.

  Jeżeli ani specjalista, ani osoba zaufana nie polecili ci żadnego prawnika, możesz go znaleźć w tym katalogu zawierającym wykaz wszystkich prawników we Francji. Możesz wyszukiwać według obsługiwanych języków i specjalizacji prawnej.

 • Femmes Informations Juridiques Internationales Auvergne-Rhône-Alpes (FIJI)” jest organizacją specjalizującą się w międzynarodowym prawie rodzinnym.

  • Usługi są świadczone bezpłatnie.
  • Zespół prawników będzie w stanie odpowiedzieć na Twoje pytania i udzielić Ci porad dotyczących separacji, rozwodu lub kwestii związanych z opieką nad dziećmi. Jest to wyłącznie usługa informacyjna: pracownicy organizacji nie mogą reprezentować Cię w postępowaniu prawnym; w tym celu musisz skontaktować się z prawnikiem.
  • Dostępność w językach: francuski, angielski.
  • Kontakt: e-mailem na adres [email protected] lub telefonicznie pod numerem 04 78 03 33 63 od poniedziałku do środy w godz. 9:00-12:00.

Chociaż dołożyliśmy wszelkich starań, aby dostarczać Ci najdokładniejszych i najbardziej aktualnych informacji, niniejsza strona nie zastępuje porad prawnych ani specjalistycznych. Przepisy i procedury zmieniają się regularnie, dlatego ważne jest, aby konsultować się z wykwalifikowanymi specjalistami.

To też może Cię zainteresować

Uregulowanie kwestii sprawowania pieczy nad dziećmi przez rodziców będących w separacji lub rozwiedzionych

We Francji w przypadku separacji lub rozwodu oboje rodzice nadal mają prawa i obowiązki wobec swoich…

Zatrudnienie prawnika we Francji

Prawnicy odgrywają kluczową rolę na wszystkich etapach postępowania prawnego. Ważne jest, aby wybrać…

Ubiegaj się o „l’aide juridictionnelle”, czyli pomoc prawną, aby opłacić koszty adwokata i inne koszty prawne

Jeżeli nie masz wystarczających środków, aby zatrudnić adwokata i opłacić postępowanie sądowe,…

Aby uzyskać interwencję policji:

Przewiń do góry