Odlazak iz Francuske sa svojom decom

Potpuno je razumljivo ako želite da se vratite u svoju domovinu nakon što ste doživeli nasilje. Međutim, ako želite da se preselite u inostranstvo sa svojom decom, morate dobiti saglasnost drugog roditelja ili sudije, bez obzira na već postojeće dogovore oko starateljstva nad decom.

Potvrđeno od strane Maître Judith Buchinger na dan 03.10.2023.

Saznajte činjenice

Potpuno je razumljivo ako želite da napustite Francusku i vratite se u svoju domovinu gde se osećate bezbedno i gde ste okruženi vama bliskim ljudima, posebno kada ste bili suočeni sa porodičnim nasiljem. 

Međutim, neophodno je dobiti saglasnost drugog roditelja ili sudije porodičnog suda poznatog kao „Juge aux affaires familiales (JAF)“ pre nego što se preselite u inostranstvo. U suprotnom, vaš odlazak bi se mogao smatrati međunarodnom otmicom deteta od strane roditelja.

Kako nastaviti

Ako oba roditelja dele prava i dužnosti prema svojoj deci, poznato kao „autorité parentale“, moraće da se uspostave novi dogovori oko starateljstva nad decom poznati kao „modalités d’exercice de l’autorité parentale“. 

Ako drugi roditelj više nema starateljsko pravo ili „autorité parentale“ a vi imate „autorité parentale exclusive“, i dalje ćete morati da obavestite drugog roditelja o svom preseljenju i pitate sudija za dozvolu pre odlaska.

Neophodno je da obavestite drugog roditelja o svom planu najmanje tri meseca pre planiranog datuma polaska.

 • Ako napustite zemlju sa svojom decom bez pristanka drugog roditelja, ovo bi se moglo smatrati međunarodnom otmicom deteta od strane roditelja. Vaš bivši partner imaće na raspolaganju pravna sredstva da vrati decu u Francusku. 

  Preporučuje se da zatražite savet od advokata ili organizacije koja nudi besplatne usluge poznate kao „association“ specijalizovano za porodično pravo.

 • Ako su dogovori oko starateljstva nad decom ili „modalités d’exercice de l’autorité parentale“ već uspostavljeni, moraće da budu prilagođeni ako želite da se preselite u inostranstvo. Takođe ste u obavezi da obavestite drugog roditelja o svojim planovima za preseljenje najmanje tri meseca pre planiranog datuma polaska.

  Prvo morate da pitate drugog roditelja da li se slaže da se možete nastaniti u inostranstvu sa decom i da se dogovorite o novom „modalités“, posebno: 

  • mestu gde deca žive
  • pravu drugog roditelja na posete i noćenja
  • dodatku za izdržavanje, uzimajući u obzir promene u situaciji svakog roditelja
  • bilo kojim troškovima transporta.

  Ova revizija „modalités“ se može obaviti preko vaših advokata, posebno ako ih je doneo sudija.

  Ako postignete dogovor sa drugim roditeljem

  Ako je trenutni „modalités“ donet od strane sudije, moraćete da pošaljete zajednički zahtev poznat kao „requête conjointe“ sudiji porodičnog suda ili „Juge aux affaires familiales“ tako da mogu da odobre novi „modalités“. 

  Ako je trenutni „modalités“ donet zajedničkim dogovorom između roditelja bez odlaska kod sudije, ipak se toplo preporučuje da pošaljete zajednički zahtev poznat kao „requête conjointe“ na „Juge aux affaires familiales“ kako bi mogli da potvrde novi „modalités“. 

  Requête conjointe“ je pismo koje morate potpisati vi i drugi roditelj. 

  • Možete da ga napišete na osnovu ovog formulara. Mora da sadrži: prezimena, imena, profesije, prebivališta, nacionalnosti, datume i mesta rođenja oba roditelja, sud gde se podnosi zahtev i detalje o novom „modalités d’exercice de l’autorité parentale“ koji je određen sporazumno. 
  • Mora se lično dostaviti u administrativnu kancelariju porodičnog suda poznatu kao službenik ili „greffe“ u „Juge aux affaires familiales“. Da biste pronašli njihove podatke o kontaktu, možete koristiti ovaj imenik tako što ćete navesti poštanski broj mesta stanovanja dece i izabrati „tribunal judiciaire“. 

  Ako ne možete da postignete dogovor sa drugim roditeljem

  Moraćete da podnesete zahtev u „Juge aux affaires familiales“ preko svog advokata.

  Nažalost, kada se roditelji ne dogovore, retko će sudija da udovolji ovakvom zahtevu. Sudija će uzeti u obzir mnoge elemente prilikom donošenja odluke. Od suštinskog je značaja da možete dokazati da:

  • ćete imati stabilnu situaciju kada se preselite: ćete imati zaposlenje i stalni smeštaj nezavisno od prebivališta vaše porodice
  • će vaša deca imati jednak ili bolji kvalitet života nego u Francuskoj
  • će vaša deca moći da održavaju odnos sa drugim roditeljem i da ga redovno viđaju
  • imate sredstva da platite svoje preseljenje.
 • Ako drugi roditelj više nema starateljsko pravo, a vi imate ono što je poznato kao ekskluzivno starateljsko pravo ili „autorité parentale exclusive“, i dalje ćete morati da preduzmete sledeća dva koraka.

  Obaveštavanje drugog roditelja

  • Neophodno je da obavestite drugog roditelja o svom preseljenju najmanje tri meseca pre planiranog datuma polaska.
  • Možete ga obavestiti slanjem poruke e-pošte, ali je preporučljivo da pošaljete pismo preko preporučene pošte, poznato kao „lettre recommandée avec accusé de réception“. Sačuvajte priznanicu kao dokaz.

  Traženje ovlašćenja od sudije

  • Pre nego što se preselite u inostranstvo sa svojom decom, takođe morate da pošaljete zahtev sudiji porodičnog suda poznat kao „Juge aux affaires familiales“ preko svog advokata. 
  • Ako imate „autorité parentale exclusive“, verovatno će vam sudija odobriti zahtev.
  • Sudija će uzeti u obzir određene elemente kao što su:
   • vaša situacija kada stignete u inostranstvo: zaposlenje, stanovanje
   • kvalitet života koji će imati vaša deca
   • da li će vaša deca moći da održavaju vezu sa drugim roditeljem i da li će ga redovno viđati
   • da li imate sredstava da platite svoje preseljenje u inostranstvo.

Pronađite podršku

U Francuskoj postoji dosta servisa koji vas mogu podržati, dati vam savet i pomoći u vezi sa procedurama i papirologijom. Većina njih je besplatna.

 • Centri pod nazivom „point-justice“ spajaju različite organizacije koje vam daju pravne savete u zavisnosti od vaše situacije, i ponekad vam pomažu sa obavljanjem administrativnih procedura. 

  • Ove usluge su besplatne.
  • Ovi centri imaju mnogo naziva: „Maison de Justice et du Droit (MJD)“, „Point d’accès au droit (PAD)“, „Relais d’accès au droit (RAD)“, „Antenne de justice (AJ)“ ili  „France services (FS)“. 
  • Dostupni jezici: uglavnom francuski.
  • Možete pronaći „point-justice“ u blizini:
   • u ovom imeniku na internetu.
   • preko telefona pozivom na broj 3039 iz Francuske ili +33 9 70 82 31 90 iz inostranstva. Zatražiće vaš poštanski broj i spojiti vas sa „point-justice“. Dostupni jezici: uglavnom francuski.
 • Uloga advokata je da odbrani vaša prava pre, tokom i nakon pravnog postupka. 

  • Vodite računa da izaberete dobrog advokata.
  • Advokati imaju honorare koje ćete morati da platite. 
  • Ako imate ograničena sredstva, možda imate pravo na državnu finansijsku pomoć za plaćanje ovih naknada. Ovo se zove „aide juridictionnelle“.

  Ako niste imali advokata kog vam je preporučio profesionalac ili osoba kojoj verujete, možete ga potražiti u ovom imeniku koji navodi sve advokate u Francuskoj. Možete pretraživati prema jezicima koje govore i pravnoj specijalizaciji.

 • Femmes Informations Juridiques Internationales Auvergne-Rhône-Alpes (FIJI)“ je organizacija specijalizovana za međunarodni porodični zakon.

  • Ova usluga je besplatna.
  • Njihov tim advokata će moći da odgovori na vaša pitanja i da vam pruži savet u vezi sa rastankom, razvodom i/ili starateljstvom nad decom. Ovo je samo informativni servis: ne mogu da vas zastupaju u sudskom postupku, za to ćete morati da kontaktirate advokata.
  • Dostupni jezici: Francuski, engleski.
  • Kontakt: putem adrese e-pošte [email protected] ili putem telefona na 04 78 03 33 63 od ponedeljka do srede od 9:00 ujutru do 12:00 popodne.

Iako je uložena maksimalna pažnja da vam pružimo najtačnije i najažurnije informacije, ova stranica nije namenjena da zameni pravni ili profesionalni savet. Zakoni i procedure se redovno menjaju tako da je važno konsultovati kvalifikovane stručnjake.

Možda će vas zanimati

Uređivanje starateljstva nad decom kod razdvojenih ili razvedenih roditelja

U Francuskoj, u slučaju razdvajanja ili razvoda, oba roditelja i dalje imaju prava i obaveze prema…

Angažovanje advokata u Francuskoj

Advokati igraju ključnu ulogu u svim pravnim postupcima. Važno je da izaberete one kojima možete…

Prijavom za „l'aide juridictionnelle“ ili pravnu pomoć za plaćanje advokata ili drugih pravnih troškova

Ako nemate dovoljno novca da angažujete advokata i platite troškove pravnih postupaka, možete…

Za intervenciju policije:

Idite na vrh