លិខិតដាក់ជូនប៉ូលិស

លិខិតទៅប៉ូលិសបារាំងនេះអាចជួយអ្នកក្នុងការប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយពួកគេ ប្រសិនបើអ្នកនិយាយភាសាបារាំងមិនស្ទាត់ និង/ឬចង់ប្រាកដថាពួកគេគោរពសិទ្ធិរបស់អ្នក ឧទាហរណ៍ថាជាក់ស្ដែងអ្នកមានសិទ្ធិសុំជំនួយពីពួកគេដោយមិនត្រូវបានគេនិរទេស។

ផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយ Women for Women France នៅថ្ងៃទី 17/05/2023

ប្រសិនបើអ្នកមានអារម្មណ៍ថាមិនអាចទាក់ទងប៉ូលិសជាភាសាបារាំងបានទេ ប៉ុន្តែចង់ ស្នើសុំអន្តរាគមន៍របស់ពួកគេដាក់ពាក្យបណ្តឹងWomen for Women France និងសេវាកម្មប៉ូលិសបារាំងដែលគេស្គាល់ថាជា "Police nationale" និង "Gendarmerie nationale" បានរៀបចំលិខិតមួយ ដើម្បីជួយអ្នកទំនាក់ទំនងជាមួយមន្ត្រីប៉ូលិស និងរំលឹកពួកគេអំពីសិទ្ធិរបស់អ្នកទាក់ទងនឹងស្ថានភាពរបស់អ្នក។

តើខ្ញុំអាចប្រើវាដោយរបៀបណា?

អ្នកអាចទាញយកលិខិតនៅទីនេះ។ វាសរសេរជាភាសាបារាំង។

យើងសូមណែនាំឱ្យយកសំបុត្រមកជាមួយអ្នក នៅពេលអ្នកទៅស្ថានីយ៍ប៉ូលិស ពោលគឺទៅកាន់ “commissariat de police" ឬទៅ "brigade de gendarmerie”។ បង្ហាញវានៅពេលអ្នកមកដល់កន្លែងទទួលភ្ញៀវ។

អ្នកក៏អាចប្រើវានៅពេលអ្នកហៅទៅកាន់សេវាប៉ូលិសករណីបន្ទាន់ និងនៅពេលដែលពួកគេធ្វើអន្តរាគមន៍នៅផ្ទះរបស់អ្នក។

តើវានិយាយពីអ្វី?

ខាងក្រោមនេះគឺជាការបកប្រែនៃលិខិតនេះដើម្បីជួយអ្នកឱ្យយល់ថាអ្វីដែលមាននៅក្នុងនោះ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ត្រូវប្រាកដថាអ្នកបង្ហាញតែកំណែភាសាបារាំងដល់ប៉ូលិសប៉ុណ្ណោះ។

លិខិតនេះនិយាយថា៖


ប្រធានបទ៖ អ្នកទទួលភ្ញៀវនៅស្ថានីយ៍ប៉ូលិស និង អ្នកអមដំណើរជាមួយ បុគ្គលដែលមិនមែនជាជនជាតិបារាំង ដែលបានជួបប្រទះការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ ឬក្នុងគ្រួសារ ដែលមិនចេះភាសាបារាំងស្ទាត់ជំនាញ។

អ្នកដែលឈរពីមុខអ្នកមិនមែនជាជនជាតិបារាំងទេ ហើយប្រហែលជាមិនចេះភាសាបារាំងស្ទាត់ជំនាញ។

សមាគម“Women for Women France” របស់ពួកគេ បានដឹកនាំពួកគេទៅកាន់ប៉ុស្តិ៍ប៉ូលិស ដោយសារតែការរំលោភបំពានក្នុងគ្រួសារ ផ្លូវភេទ និង/ឬយេនឌ័រ ដែលពួកគេបានជួបប្រទះ។

មុនពេលអ្នកដោះស្រាយករណីរបស់ពួកគេ យើងចង់ជួយអ្នកឱ្យយល់ពីទិដ្ឋភាពងាយរងគ្រោះមួយចំនួនដែលទាក់ទងនឹងស្ថានភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ៖

 1. អ្នកដែលនៅពីមុខអ្នកប្រហែលជាមានគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរ ប៉ុន្តែមិនអាចទំនាក់ទំនងបានច្បាស់លាស់ជាមួយអ្នក ឬត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញ។ អ្នកអាចបំពេញម៉ាទ្រីសវាយតម្លៃហានិភ័យដែលត្រូវបានបកប្រែជា 18 ភាសាជាមួយពួកគេ ដើម្បីចាត់វិធានការបន្ទាន់ប្រសិនបើចាំបាច់ដោយមិនចាំបាច់រង់ចាំអ្នកបកប្រែមកដល់។
 2. ប្រសិនបើពួកគេនិយាយភាសាបារាំងមិនស្ទាត់ទេ ពួកគេមានសិទ្ធិប្រើប្រាស់អ្នកបកប្រែដើម្បីដាក់ពាក្យបណ្តឹងស្របតាមមាត្រា 10–2 និង 10–3 នៃក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ។
 3. វាអាចទៅរួចដែលថាពួកគេមិនមានសិទ្ធិស្នាក់នៅត្រឹមត្រូវ។ យ៉ាងណាក៏ដោយ ពួកគេមានសិទ្ធិក្នុងការដាក់ពាក្យបណ្តឹង ហើយករណីរបស់ពួកគេនឹងត្រូវដោះស្រាយដោយមិនមានហានិភ័យនៃការឃុំខ្លួន។ មិនមាននីតិវិធីរដ្ឋបាល ដែលអាចនឹងត្រូវបានចាត់ឡើងលើជនរងគ្រោះដែលមកប៉ុស្តិ៍ប៉ូលិស ឬក្រសួងកងរាជអាវុធហត្ថ ដើម្បីដាក់ពាក្យបណ្តឹង ឬបង្កើតកំណត់ហេតុ "main courante" នោះទេ។
 4. ប្រសិនបើពួកគេចង់ដាក់ពាក្យបណ្តឹង សូមកុំបដិសេធដោយអនុលោមតាមមាត្រា 15-3 នៃក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ។ ពួកគេក៏អាចទទួលបានជំនួយពីនរណាម្នាក់តាមជម្រើសរបស់ពួកគេ (មេធាវី តំណាងមកពីសមាគម អ្នកដែលជិតស្និទ្ធនឹងពួកគេ ។ល។) ពេញមួយដំណើរការនៃការដាក់ពាក្យបណ្តឹង។
 5. ពួកគេអាចនឹងត្រូវនៅឯកោនៅក្នុងប្រទេសបារាំង ដោយគ្មានមនុស្សនៅជុំវិញពួកគេគាំទ្រ ឬទទួលពួកគេឡើយ។ យើងក៏ពឹងលើអ្នកក្នុងការបង្ហាញវិធានការគាំទ្រដែលមានស្រាប់ (បទបញ្ជាការពារ ការស្នាក់នៅក្នុងគ្រាអាសន្ន អង្គការគាំទ្រជនរងគ្រោះ បុគ្គលិកសង្គមនៅស្ថានីយ៍ប៉ូលិស ជាដើម)។

ប្រហែលជាពួកគេត្រូវការកម្លាំង និងភាពក្លាហានរបស់ពួកគេដើម្បីមកជួបអ្នក ខណៈដែលពួកគេនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងពីកន្លែងដែលពួកគេធំឡើង។ ការគាំទ្រដែលអ្នកអាចផ្តល់គឺមានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបាន។ សម្រាប់ពួកគេ នេះជាជំហានដំបូងក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅរកសុវត្ថិភាព និងឯករាជ្យភាព។

លិខិតនេះត្រូវបានព្រាងដោយសហការជាមួយអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិ (DGPN) និងអគ្គនាយកកងរាជអាវុធហត្ថជាតិ (DGGN) ដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់ខ្លឹមសារទាំងអស់របស់លិខិត ហើយត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងសកម្មភាពនេះ ដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងអំពីភាពងាយរងគ្រោះរបស់បុគ្គលទាំងនេះ។”

ស្វែងរកជំនួយ

នៅប្រទេសបារាំង មានសេវាកម្មជាច្រើនដែលអាចជួយអ្នក ផ្តល់ដំបូន្មាន និងជួយអ្នកជាមួយនឹងនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ និងឯកសារផ្សេងៗ។ សេវាភាគច្រើនគឺមិនគិតថ្លៃទេ។

 • តួនាទីរបស់ប៉ូលិសគឺធានាសុវត្ថិភាពរបស់ប្រជាជនទាំងអស់ ទោះស្ថិតក្នុងស្ថានភាពបែបណាក៏ដោយ សូម្បីតែប្រជាជនដែលគ្មានសិទ្ធិស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសបារាំងត្រឹមត្រូវក៏ដោយ។ មន្ត្រីប៉ូលិសនឹងអាចណែនាំអ្នក និងផ្តល់ជំនួយ 24 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍។ អ្នកអាចទាក់ទងប៉ូលិសតាមវិធីចំនួនបួនសំខាន់ៗ៖

  • តាមទូរសព្ទ៖ ហៅទូរសព្ទទៅលេខ 17 ដែលជាលេខឥតគិតថ្លៃ។ ភាសាដែលអាចមាន៖ ការបកប្រែផ្ទាល់មាត់គ្រប់ភាសា។
  • តាមរយៈការផ្ញើសារ៖ ផ្ញើសារទៅលេខ 114 ជាភាសាបារាំង ដោយបញ្ជាក់អាសយដ្ឋានពិតប្រាកដរបស់អ្នក។
  • អនឡាញ៖ សេវាកម្មជជែក។ សេវាកម្មនេះមានច្រើនភាសា។
  • ទៅកាន់ប៉ុស្តិ៍ប៉ូលិសណាមួយ ពោលគឺ "commissariat de police" ឬ “brigade de gendarmerie"។ អ្នកអាចស្វែងរកប៉ុស្តិ៍ប៉ូលិសដែលនៅជិតអ្នកបំផុតនៅលើ គេហទំព័រនេះ។ ប្រសិនបើអ្នកមិននិយាយភាសាបារាំងទេ ពួកគេនឹងត្រូវស្វែងរកអ្នកបកប្រែផ្ទាល់មាត់ វាអាចចំណាយពេលខ្លះ។
 • សេវាប្រឹក្សាតាមទូរសព្ទនេះគឺសម្រាប់មនុស្សដែលប្រឈមមុខនឹងអំពើហិង្សាគ្រប់ប្រភេទ និងអ្នកដែលជួយពួកគេ។

  • សេវាកម្មនេះឥតគិតថ្លៃទេ។
  • អ្នកប្រឹក្សាដែលបានបណ្តុះបណ្តាលនឹងស្តាប់អ្នក និងជួយអ្នកតាមទូរសព្ទ។ បន្ទាប់មក ពួកគេអាចណែនាំអ្នកទៅកាន់សេវាកម្មពាក់ព័ន្ធដែលនៅជិតអ្នក។
  • ភាសាដែលមាន៖ ភាសាបារាំង។ ពេលខ្លះមានភាសាដែលអាចប្រើបានដូចខាងក្រោម៖ អង់គ្លេស អារ៉ាប់ អេស្បាញ ទួរគី ចិនកុកងឺ ចិន ឃឺដ អាហ្សី ប៉ូឡូញ ហេប្រ៊ូ ហ្វាស៊ី សូនីងខេ ក្រេអូល គីនយ៉ាវ៉ាន់ដា គីរុនឌី និងស្វាហ៊ីលី។ នាពេលបច្ចុប្បន្ន គួរឱ្យសោកស្ដាយណាស់ ដែលភាសាទាំងនេះមានមិនទៀងទាត់ និងមិនបានកំណត់ពេលទុកជាមុន។
  • ទំនាក់ទំនង៖ សូមហៅទូរសព្ទទៅលេខ 3919 ដែលមាន 24/7 ។ ការហៅទូរសព្ទនឹងមិនបង្ហាញនៅលើវិក្កយបត្រហៅទូរសព្ទរបស់អ្នកទេ។
  • សម្រាប់មនុស្សថ្លង់ ពិបាកស្តាប់ មនុស្សមានពិការភាព ឬអ្នកដែលមានបញ្ហាភាសា អ្នកអាចចូលប្រើសេវាកម្មដែលសម្របតាមតម្រូវការរបស់អ្នកដោយចុចលើរូបតំណាងទូរសព្ទនៅខាងស្ដាំផ្នែកខាងក្រោមនៃគេហទំព័រ www.solidaritefemmes.org

ខណៈពេលដែលការយកចិត្តទុកដាក់បំផុតបានចូលទៅក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានឱ្យអ្នកដែលត្រឹមត្រូវ និងថ្មីបំផុត ទំព័រនេះមិនមានបំណងដើម្បីជំនួសដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់ ឬវិជ្ជាជីវៈនោះទេ។ ច្បាប់ និងនីតិវិធីផ្លាស់ប្តូរជារឿយៗ ដូច្នេះវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការពិគ្រោះជាមួយអ្នកជំនាញដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់។

សម្រាប់អន្តរាគមន៍របស់ប៉ូលិស៖

រំកិលទៅលើគេបង្អស់