ហៅទូរសព្ទទៅសេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់៖ ប៉ូលីស រថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ោះ

នៅពេលមានអាសន្ន សូមទូរសព្ទទៅលេខ 17 សម្រាប់ប៉ូលីស ឬ 112 សម្រាប់សេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់។
តួនាទីរបស់ពួកគេគឺផ្តល់ជំនួយដល់មនុស្សគ្រប់គ្នា ដោយមិនគិតពីស្ថានភាពរបស់ពួកគេ សូម្បីតែអ្នកដែលគ្មានសិទ្ធិរស់នៅត្រឹមត្រូវក៏ដោយ។

បានផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយស្នងការប៉ូលីស Charlotte Huntz នៅថ្ងៃទី 10/11/2023

សេវាកម្មប៉ូលីស

តួនាទីរបស់ប៉ូលិសនៅប្រទេសបារាំងគឺធ្វើអន្តរាគមន៍ការពារអ្នកប្រសិនបើអ្នកមានគ្រោះថ្នាក់។ 

មានសេវាប៉ូលីសចំនួនពីរនៅក្នុងប្រទេសបារាំង ហើយតួនាទីរបស់ពួកគេដែលទាក់ទងនឹងការរំលោភបំពានក្នុងគ្រួសារគឺដូចគ្នា៖

 • ប៉ូលីសជាតិ “Police nationale” គ្របដណ្តប់តំបន់ទីក្រុង និងធ្វើការងារពីស្ថានីយ៍ប៉ូលីសហៅថា “commissariats de police
 • កងអាវុធហត្ថជាតិ “Gendarmerie nationale” គ្របដណ្តប់តំបន់ជនបទ និងធ្វើការងារពីស្ថានីយ៍ប៉ូលីសហៅថា“brigades de gendarmerie”។

មន្ត្រីនគរបាល ឬ “Policiers” និង“gendarmes” មានកាតព្វកិច្ចគោរពសិទ្ធិមនុស្សដោយគ្មានការរើសអើងណាមួយ ទោះបីជាអ្នកមិនមានសិទ្ធិស្នាក់នៅត្រឹមត្រូវក៏ដោយ។

 • អ្នកមានជម្រើសផ្សេងៗក្នុងការទាក់ទងប៉ូលីស ហើយសុំជំនួយពីពួកគេ។ 

  អាស្រ័យលើទីតាំងនៃការហៅទូរសព្ទរបស់អ្នក អ្នកនឹងទាក់ទងជាមួយស្ថានីយ៍ប៉ូលីស។

  • ក្នុងករណីមានអាសន្ន សូមទូរសព្ទទៅលេខ 17 ដែលជាលេខទូរសព្ទឥតគិតថ្លៃដែលប្រើប្រាស់បាន 24 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍។ ប្រសិនបើអ្នកមិននិយាយភាសាបារាំងទេ អ្នកបកប្រែនឹងត្រូវបានចាត់តាំងសម្រាប់ការហៅទូរសព្ទរបស់អ្នក។
  • ប្រសិនបើអ្នកថ្លង់ ឬមានបញ្ហាក្នុងការស្តាប់ ឬមិនអាចនិយាយទូរសព្ទបាន សូមផ្ញើសារអំពីអាសយដ្ឋានរបស់អ្នកទៅលេខ 114 ។ សេវាកម្មនេះមានជាភាសាបារាំងតែប៉ុណ្ណោះ។
  • អ្នកអាចទៅកាន់ស្ថានីយ៍ប៉ូលីសណាមួយដែលនៅជិតអ្នកទាំង “commissariat de police” ឬ “brigade de gendarmerie” ដើម្បីប្រាប់ពួកគេថាអ្នកមិនមានសុវត្ថិភាពទេ។ អ្នកអាចស្វែងរកអាសយដ្ឋានរបស់ពួកគេនៅលើនេះ គេហទំព័រ

  អ្នកអាចនិយាយជាមួយប៉ូលីសតាមអ៊ីនធឺណិតតាមរយៈកម្មវិធី chat។ សេវាកម្មនេះមានច្រើនភាសា។

 • នៅពេលអ្នកទូរសព្ទទៅប៉ូលីស សូមព្យាយាមរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់ទោះបីជាមានអាសន្នក៏ដោយ ហើយនិយាយពីបញ្ហារបស់អ្នកឱ្យច្បាស់។

  អ្នកអាចធ្វើឱ្យពួកគេដោះស្រាយការហៅទូរសព្ទរបស់អ្នកកាន់តែងាយស្រួល និងរហ័សដោយបញ្ជាក់៖

  • ភាសាដែលអ្នកនិយាយ ព្យាយាមនិយាយវាជាភាសាបារាំង ប្រសិនបើអ្នកអាច 
  • លេខទូរសព្ទដែលអាចទាក់ទងអ្នកបាន។
  • អាសយដ្ឋានច្បាស់លាស់របស់ទីតាំងដែលអ្នកត្រូវការឱ្យពួកគេទៅរកៅ
  • ហេតុផលសម្រាប់ការហៅទូរសព្ទរបស់អ្នក។

  ស្តាប់ដោយប្រុងប្រយ័ត្ននូវការណែនាំរបស់ពួកគេអំពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើ ខណៈពេលដែលរង់ចាំសេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់មកដល់។

សេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់វេជ្ជសាស្រ្ត

ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការការថែទាំវេជ្ជសាស្រ្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ ឧទាហរណ៍ក្នុងករណីមានរបួស អ្នកអាចទូរស័ព្ទទៅសេវាវេជ្ជសាស្រ្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ ទោះបីជាអ្នកមិនមានសិទ្ធិស្នាក់នៅត្រឹមត្រូវក៏ដោយ។

មានសេវាពីរដែលអាចធ្វើអន្តរាគមន៍ក្នុងករណីមានអាសន្នផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រនៅប្រទេសបារាំង៖ 

 • សេវាវេជ្ជសាស្រ្ដសង្គ្រោះបន្ទាន់ ឬ “Service d’assistance médicale d’urgence (SAMU)” . ពួកគេ​មាន​ក្រុម​វេជ្ជបណ្ឌិត​ដែល​អាច​រក​បាន​ក្នុង​ករណី​មាន​អាសន្ន​ផ្នែក​វេជ្ជសាស្រ្ដ ប្រសិនបើ​ការ​អន្តរាគមន៍​ពី​វេជ្ជបណ្ឌិត​គឺ​ចាំបាច់។
 • កងពន្លត់អគ្គីភ័យឬ“Sapeurs pompiers”, ត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាជា “pompiers”, ដែលត្រូវបានបណ្តុះបណ្តាលជាពិសេស ដើម្បីធ្វើអន្តរាគមន៍ក្នុងករណីមានជម្ងឺ របួសធ្ងន់ធ្ងរ អគ្គីភ័យ ឬគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍។ សេវានេះជាធម្មតាលឿនជាង។

ក្នុងករណីមានអាសន្នដែលគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិត អ្នកមិនចាំបាច់ចុះឈ្មោះសម្រាប់ការធានារ៉ាប់រងសុខភាពរបស់រដ្ឋ ឬមានសិទ្ធិស្នាក់នៅត្រឹមត្រូវក្នុងការព្យាបាលនោះទេ។

 • អ្នកមានជម្រើសផ្សេងៗក្នុងការទាក់ទងសេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់វេជ្ជសាស្រ្ត និងសុំជំនួយពីពួកគេ។

  ប្រសិនបើអ្នកមិននិយាយភាសាបារាំងទេ អ្នកបកប្រែនឹងត្រូវបានចាត់តាំងសម្រាប់ការហៅទូរសព្ទរបស់អ្នក។ 

  • អ្វីដែលងាយស្រួលបំផុតគឺការទូរសព្ទទៅលេខ 112 ជាលេខទូរសព្ទឥតគិតថ្លៃដែលអាចប្រើបាន 24 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍។ ពួកគេនឹងបញ្ជូនក្រុមសង្គ្រោះ “SAMU” ឬ អ្នកពន្លត់អគ្គីភ័យ “pompiers” អាស្រ័យលើតម្រូវការរបស់អ្នក។ 
  • លេខទូរសព្ទផ្លូវការនៃរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ ឬ “SAMU” គឺ 15 ។ លេខទូរសព្ទនេះគឺអាចហៅទូរសព្ទទៅបានដោយឥតគិតថ្លៃ និងអាចប្រើបាន 24 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍។ 
  • លេខទូរសព្ទផ្លូវការរបស់អង្គភាពពន្លត់អគ្គីភ័យ ឬ "pompiers"គឺ 18 ។ លេខទូរសព្ទនេះគឺអាចហៅទូរសព្ទទៅបានដោយឥតគិតថ្លៃ និងអាចប្រើបាន 24 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍។ 
  • ប្រសិនបើអ្នកថ្លង់ ឬមានបញ្ហាក្នុងការស្តាប់ ឬមិនអាចនិយាយទូរសព្ទបាន សូមផ្ញើសារអំពីអាសយដ្ឋានរបស់អ្នកទៅលេខ 114 ។ សេវាកម្មនេះមានជាភាសាបារាំង និងអង់គ្លេសតែប៉ុណ្ណោះ។
 • នៅពេលអ្នកទូរសព្ទទៅសេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់វេជ្ជសាស្ត្រ សូមព្យាយាមរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់ទោះបីជាមានអាសន្នក៏ដោយ ហើយនិយាយពីបញ្ហារបស់អ្នកឱ្យច្បាស់។

  អ្នកអាចធ្វើឱ្យពួកគេដោះស្រាយការហៅទូរសព្ទរបស់អ្នកកាន់តែងាយស្រួល និងរហ័សដោយបញ្ជាក់៖

  • ភាសាដែលអ្នកនិយាយ ព្យាយាមនិយាយវាជាភាសាបារាំង ប្រសិនបើអ្នកអាច 
  • លេខទូរសព្ទដែលអាចទាក់ទងអ្នកបាន។
  • អាសយដ្ឋានច្បាស់លាស់របស់ទីតាំងដែលអ្នកត្រូវការឱ្យពួកគេទៅរកៅ
  • ហេតុផលសម្រាប់ការហៅទូរសព្ទរបស់អ្នក។

  ស្តាប់ដោយប្រុងប្រយ័ត្ននូវការណែនាំដែលពួកគេផ្ដល់ឱ្យអ្នកអំពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើ ខណៈពេលដែលរង់ចាំសេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់មកដល់។

កង្វល់ទូទៅ

 • ប្រសិនបើអ្នកមិននិយាយភាសាបារាំងទេ អ្នកបកប្រែនឹងត្រូវបានចាត់តាំងសម្រាប់ការហៅទូរសព្ទរបស់អ្នក។ ពួកគេនឹងបកប្រែការសន្ទនារបស់អ្នក។

  នៅពេលដែលសេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់មកដល់កន្លែង មានដំណោះស្រាយក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយពួកគេ ដូចជាការប្រើប្រាស់កម្មវិធីបកប្រែជាសម្លេង។ 

  ប្រសិនបើអ្នកបានហៅទូរសព្ទទៅប៉ូលីសដោយសារតែការរំលោភបំពានក្នុងគ្រួសារ អ្នកអាចបង្ហាញពួកគេអំពីលិខិតនេះ។

 • នៅប្រទេសបារាំង មន្រ្តីប៉ូលីសឬ "policiers” និង“gendarmes” មានកាតព្វកិច្ចគោរពសិទ្ធិមនុស្សដោយគ្មានការរើសអើង ទោះបីជាអ្នកមិនមានសិទ្ធិស្នាក់នៅត្រឹមត្រូវក៏ដោយ។ 

  ប្រសិនបើអ្នកធ្លាប់ទទួលបានការប្រព្រឹត្តដោយមិនគោរព និង/ឬមានការរើសអើង មានវិធីដើម្បីរាយការណ៍ពីការបំពានច្បាប់ដែលបានប្រព្រឹត្តដោយ "policiers" ឬ"gendarmes" ។

  អ្នកអាចរាយការណ៍ពីការបំពានច្បាប់៖

  • ទៅដល់ស្ថាប័ន “IGGN” ប្រសិនបើស្ថានភាពរបស់អ្នកត្រូវបានទទួលបន្ទុកដោយ “gendarmes
  • ទៅដល់ស្ថាប័ន “IGPN” ប្រសិនបើស្ថានភាពរបស់អ្នកត្រូវបានទទួលបន្ទុកដោយ “policiers
  • ទៅស្នងការសិទ្ធិមនុស្ស ឬDéfenseur des Droits នៅពេលមានហេតុការណ៍ការរើសអើង។
 • ក្នុងករណីមានគ្រោះថ្នាក់ អ្នកមានសិទ្ធិស្នើសុំជំនួយពីប៉ូលីស ទោះបីជាអ្នកមិនមានសិទ្ធិស្នាក់នៅត្រឹមត្រូវក៏ដោយ។ 

  "policiers" និង"gendarmes" មិនមានសិទ្ធិចាប់ឃាត់ខ្លួនអ្នកទុកឡើយ នៅពេលដែលពួកគេកំពុងធ្វើអន្តរាគមន៍ការពារសុវត្ថិភាពរបស់អ្នក ឬប្រសិនបើអ្នកទាក់ទងពួកគេដើម្បីរាយការណ៍អំពីឧប្បត្តិហេតុដែលអ្នកបានជួបប្រទះ។ 

  ប្រសិនបើអ្នកបានទូរសព្ទទៅប៉ូលីសដោយសារការរំលោភបំពានក្នុងគ្រួសារ សូមបង្ហាញពួកគេអំពីរឿងនេះ លិខិតជាការរំលឹកថា ពួកគេមិនអាចឃុំខ្លួនអ្នកបានទេ។

ស្វែងរកជំនួយ

នៅប្រទេសបារាំង មានសេវាកម្មជាច្រើនដែលអាចជួយអ្នក ផ្តល់ដំបូន្មាន និងជួយអ្នកជាមួយនឹងនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ និងឯកសារផ្សេងៗ។ សេវាភាគច្រើនគឺមិនគិតថ្លៃទេ។

 • សេវាប្រឹក្សាតាមទូរសព្ទនេះគឺសម្រាប់មនុស្សដែលប្រឈមមុខនឹងអំពើហិង្សាគ្រប់ប្រភេទ និងអ្នកដែលជួយពួកគេ។

  • សេវាកម្មនេះមិនគិតថ្លៃទេ។
  • អ្នកប្រឹក្សាដែលមានការបណ្តុះបណ្តាលនឹងស្តាប់អ្នក និងជួយអ្នកតាមទូរសព្ទ។ បន្ទាប់មក ពួកគេអាចណែនាំអ្នកទៅកាន់សេវាកម្មពាក់ព័ន្ធដែលនៅជិតអ្នក។
  • ភាសាដែលមាន៖ ភាសាបារាំង។ ពេលខ្លះមានភាសាដែលអាចប្រើបានដូចខាងក្រោម៖ ភាសាអង់គ្លេស អារ៉ាប់ អេស្បាញ ទួរគី ចិនកុកងឺ ចិន ឃឺដ អាហ្សី ប៉ូឡូញ ហេប្រ៊ូ ហ្វាស៊ី សូនីងខេ ក្រេអូល គីនយ៉ាវ៉ាន់ដា គីរុនឌី និងស្វាហ៊ីលី។ នាពេលបច្ចុប្បន្ន គួរឱ្យសោកស្ដាយណាស់ ដែលភាសាទាំងនេះមានមិនទៀងទាត់ និងមិនបានកំណត់ពេលទុកជាមុន។
  • ទំនាក់ទំនង៖ សូមហៅទូរសព្ទទៅលេខ 3919 ដែលមាន 24/7 ។ ការហៅទូរសព្ទនឹងមិនបង្ហាញនៅលើវិក្កយបត្រហៅទូរសព្ទរបស់អ្នកទេ។
  • សម្រាប់​មនុស្ស​ថ្លង់ ពិបាក​ស្តាប់ មនុស្ស​ពិការ ឬ​អ្នក​ដែល​មាន​បញ្ហា​ភាសា អ្នក​អាច​ចូល​ប្រើ​សេវាកម្ម​ដែល​សម្រប​តាម​តម្រូវការ​របស់​អ្នក​ដោយ​ចុច​លើ​រូបតំណាង​ទូរសព្ទ​នៅ​ខាង​ស្ដាំ​ផ្នែក​ខាងក្រោម​នៃ​គេហទំព័រ http://www.solidaritefemmes.org
 • Associations” គឺជាស្ថាប័នដែលផ្តល់សេវាកម្មជាច្រើន។

  • សេវាកម្មទាំងនេះឥតគិតថ្លៃទេ។
  • សេវាកម្មដែលផ្តល់ជូនមានភាពខុសប្លែកគ្នាយ៉ាងខ្លាំងពីអង្គការ "association" មួយទៅមួយផ្សេងទៀត។ ពួកគេអាចផ្តល់ដំបូន្មានដល់អ្នក ហើយពេលខ្លះពួកគេអាចជួយអ្នកជាមួយនឹងនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ និងឯកសារផ្សេងៗ។
  • ភាសាដែលមាន៖ ភាគច្រើនជាភាសាបារាំង។
  • អ្នកនឹងឃើញបញ្ជីនៃ“associations” ដែលមានឯកទេសក្នុងការជួយជនរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សាដែលនៅជិតអ្នកក្នុង បញ្ជីឈ្មោះ ដោយជ្រើសរើសនាយកដ្ឋានបារាំងរបស់អ្នក។

ខណៈពេលដែលការយកចិត្តទុកដាក់បំផុតបានចូលទៅក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានឱ្យអ្នកដែលត្រឹមត្រូវ និងថ្មីបំផុត ទំព័រនេះមិនមានបំណងដើម្បីជំនួសដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់ ឬវិជ្ជាជីវៈនោះទេ។ ច្បាប់ និងនីតិវិធីផ្លាស់ប្តូរជារឿយៗ ដូច្នេះវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការពិគ្រោះជាមួយអ្នកជំនាញដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់។

អ្នកក៏អាចចាប់អារម្មណ៍ផងដែរ

ត្រូវប្រាកដថាឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិក និងគណនីអនឡាញរបស់អ្នកមិនត្រូវបានត្រួតពិនិត្យទេ

ក្នុងអំឡុងពេលទំនាក់ទំនង និងបន្ទាប់ពីអ្នកបែកគ្នា ដៃគូររបស់អ្នក…

រាយការណ៍ពីការរំលោភបំពានក្នុងគ្រួសារទៅកាន់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌បារាំង

នរណាម្នាក់ដែលធ្លាប់មានការរំលោភបំពានក្នុងគ្រួសារនៅប្រទេសបារាំងអាចដាក់ពាក្យបណ្តឹងដើម្បីរាយការណ៍អំពីការ…

ការប្រមូលភស្តុតាងនៃការរំលោភបំពាន

ទោះបីជាអ្នកមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ក្នុងការរាយការណ៍អំពីការរំលោភបំពាននៅឡើយ…

សម្រាប់អន្តរាគមន៍របស់ប៉ូលិស៖

រំកិលទៅលើគេបង្អស់