Pismo koje se predaje policiji

Ovo pismo podneto policiji u Francuskoj vam može pomoći da komunicirate sa njima ako ne govorite tečno francuski i/ili želite da budete sigurni da oni poštuju vaša prava, na primer činjenicu da imate pravo da tražite njihovu pomoć bez deportacije.

Verifikovano od strane udruženja Women for Women France na dan 17.05.2023.

Ako se ne osećate sposobnim da komunicirate sa policijom na francuskom, ali želite da zatražite njihovu intervenciju ili podnesete žalbu, Women for Women France i policijska služba Francuske poznata kao „Police nationale“ i „Gendarmerie nationale“ su sastavili pismo koje će vam pomoći da komunicirate sa policajcima i podsetite ih na vaša prava u vezi sa vašom situacijom.

Kako mogu da ga upotrebim?

Pismo možete preuzeti ovde. Napisano je na francuskom.

Preporučujemo da ponesete pismo sa sobom kada idete u policijsku stanicu, odnosno u „commissariat de police“ ili u „brigade de gendarmerie“. Podnesite ga kada stignete na recepciju.

Možete ga koristiti i kada pozovete hitnu policijsku službu i kada intervenišu u vašoj kući.

Šta je u njemu napisano?

Ispod je prevod pisma koji će vam pomoći da razumete šta je u njemu. Međutim, obavezno pokažite policiji samo francusku verziju.

U pismu piše sledeće:


Predmet: Prijem u policijsku stanicu i pratnja osobe koja nije Francuskinja koja je doživela seksualno ili porodično nasilje, a koja ne govori tečno francuski jezik.

Osoba koja stoji ispred vas nije francuski državljanin i možda ne govori tečno francuski.

Njeno udruženje „Women for Women France“ uputilo je ovu osobu u policijsku stanicu zbog porodičnog, seksualnog i/ili rodno zasnovanog nasilja sa kojim se suočava.

Pre nego što se pozabavite ovim slučajem, želeli bismo da vam pomognemo da razumete određene ranjive aspekte povezane sa ličnom situacijom ove osobe:

 1. Osoba ispred vas može biti u ozbiljnoj opasnosti, ali ne može to jasno da vam saopšti ili da se vrati kući. Možete da popunite matricu za procenu rizika prevedenu na 18 jezika sa njom kako biste preduzeli hitne mere ako je potrebno bez čekanja da stigne prevodilac.
 2. Ako ne govori tečno francuski, ima pravo da koristi prevodioca za podnošenje žalbe u skladu sa članovima 10–2 i 10–3 Zakona o krivičnom postupku.
 3. Moguće je da nema važeća boravišna prava. Ipak, ima pravo da podnese žalbu i da se ovaj slučaj tretira bez rizika da osoba bude zadržana u pritvoru. Ne može se pokrenuti upravni postupak protiv žrtve koja dođe u policijsku stanicu ili žandarmeriju da podnese žalbu ili podnese pritužbu „main courante“.
 4. Ukoliko želi da podnese pritužbu, molimo vas da je ne odbijate, u skladu sa članom 15–3 Zakona o krivičnom postupku. Takođe toj osobi može pomagati neko po njenom izboru (advokat, predstavnik udruženja, neko veoma blizak itd.) tokom procesa podnošenja žalbe.
 5. Osoba može biti izolovana u Francuskoj, bez ljudi oko nje koji bi je podržavali ili smestili. Takođe, računamo na vas da predstavite postojeće mere podrške (nalog zaštite, hitni smeštaj, organizacije za podršku žrtvama, socijalni radnici u policijskoj stanici itd.).

Verovatno je ovoj osobi bila potrebna sva njena snaga i hrabrost da dođe i poseti vas jer nije u zemlji u kojoj je odrasla. Podrška koju možete da pružite je neprocenjiva. Za tu osobu je ovo prvi korak na putu ka bezbednosti i nezavisnosti.

Ovo pismo je sastavljeno u saradnji sa Generalnom upravom nacionalne policije (DGPN) i Generalnom upravom Nacionalne žandarmerije (DGGN) koje su potvrdile sav njegov sadržaj i povezano je sa ovom akcijom da se podigne svest o posebnoj ranjivosti ovih pojedinaca.“

Pronađite podršku

U Francuskoj postoji dosta servisa koji vas mogu podržati, dati vam savet i pomoći u vezi sa procedurama i papirologijom. Većina njih je besplatna.

 • Uloga policije je da osigura bezbednost za sve ljude, bez obzira na njihovu situaciju, čak i za ljude koji nemaju boravišna prava u Francuskoj. Policajac će biti dostupan da vam pruži savet i ponudi pomoć 24 sata dnevno, 7 dana nedeljno. Možete da kontaktirate policiju na četiri glavna načina:

  • Preko telefona: pozovite 17, broj za besplatne pozive. Dostupni jezici: sa prevodom na sve jezike.
  • Putem tekstualne poruke: pošaljite SMS na 114 na francuskom jeziku, navodeći svoju tačnu adresu.
  • Preko interneta: usluga za ćaskanje. Ova usluga je dostupna na mnogim jezicima.
  • Idite do policijske stanice, npr. bilo da se radi o „commissariat de police“ ili „brigade de gendarmerie“. Možete da pronađete vama najbližu policijsku stanicu na ovoj veb-lokaciji. Ako ne govorite francuski jezik, biće potrebno da vam pronađu prevodioca, a to može da potraje.
 • Ovaj servis za telefonsko savetovanje namenjen je ljudima koji se suočavaju sa svim vrstama nasilja i onima koji im pružaju podršku.

  • Ovaj servis je besplatan.
  • Putem telefona, obučeni savetnik će vas saslušati i podržati. Zatim može da vas preusmeri ka relevantnim servisima u vašoj blizini.
  • Dostupni jezici: Francuski. Nekada će biti dostupni sledeći jezici: Engleski, arapski, španski, turski, mandarinski, kineski, kurdski, azerbejdžanski, poljski, hebrejski, farsi, soninke, kreolski, kinjaruanda, kirundi i svahili. Nažalost, trenutno su ovi jezici dostupni u neredovnim i nezakazanim vremenima.
  • Kontakt: pozovite 3919, dostupno 24/7. Poziv se neće prikazati na vašem telefonskom računu.
  • Za osobe koje su gluve, imaju oslabljeni sluh, ljude sa afazijom ili koji imaju problema sa jezikom, mogu da pristupe uslugama koje su im potrebne klikom na ikonu telefona u donjem desnom uglu veb-lokacije www.solidaritefemmes.org.

Iako je uložena maksimalna pažnja da vam pružimo najtačnije i najažurnije informacije, ova stranica nije namenjena da zameni pravni ili profesionalni savet. Zakoni i procedure se redovno menjaju tako da je važno konsultovati kvalifikovane stručnjake.

Za intervenciju policije:

Idite na vrh