ការអនុវត្តសាលក្រមលែងលះបរទេសនៅប្រទេសបារាំង

ប្រសិនបើអ្នកបានលែងលះនៅបរទេស ហើយអ្នកត្រូវអនុវត្តសាលក្រមលែងលះរបស់អ្នកនៅប្រទេសបារាំង អ្នកត្រូវចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់នៅប្រទេសបារាំងដើម្បីទទួលបាន "exequatur" នៃការលែងលះ។

ផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយ Maître Hansu Yalaz នៅថ្ងៃទី 09/02/2024

ប្រសិនបើអ្នកបានលែងលះគ្នានៅក្រៅប្រទេស ហើយអតីតប្តីឬប្រពន្ធរបស់អ្នកមិនគោរពតាមការសម្រេចជាក់លាក់របស់ចៅក្រម អ្នកអាចចាប់ផ្តើមនីតិវិធីជាមួយព្រះរាជអាជ្ញាសាធារណៈដែលគេស្គាល់ថាជា "procureur de la République" ដើម្បីទទួលបានការអនុវត្ត ហៅថា "exequatur" នៃការលែងលះនៅប្រទេសបារាំង។

របៀបបន្តដំណើរការ

អ្នកនឹងត្រូវការ ជួលមេធាវីបារាំង ដើម្បីធ្វើសំណើនេះ។

មេធាវីរបស់អ្នកនឹងផ្ញើសំណើផ្លូវការមួយដែលហៅថា "assignation en exequaturទៅកាន់ព្រះរាជអាជ្ញាសាធារណៈ ឬ "procureur de la République” ។

ប្រសិនបើ "procureur de la République" ចាត់ទុកថា សាលក្រមបរទេសគោរពច្បាប់អន្តរជាតិនៃឯកជនភាពរបស់បារាំង ពោលគឺចាត់ទុកថាជា “opposable" នៅប្រទេសបារាំង ពួកគេនឹងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវឯកសារមួយដែលហៅថា "exequatur" នៃការលែងលះ។

ជាមួយនឹងឯកសារនេះ អ្នកនឹងអាចស្នើសុំការអនុវត្តជាកំហិតនៃការសម្រេចដែលបានធ្វើឡើងទាក់ទងនឹងការលែងលះរបស់អ្នក។

ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែម អ្នកអាចស្វែងរកព័ត៌មានអំពីដំណោះស្រាយដែលមានក្នុងករណី៖

ស្វែងរកជំនួយ

នៅប្រទេសបារាំង មានសេវាកម្មជាច្រើនដែលអាចគាំទ្រអ្នក ផ្តល់ដំបូន្មាន និងជួយអ្នកជាមួយនឹងនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ និងឯកសារផ្សេងៗ។ សេវាភាគច្រើនគឺឥតគិតថ្លៃទេ។

 • Centres d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF)” ជួយសាធារណៈជនទូទៅ ជាពិសេសស្ត្រី ក្នុងវិស័យជាច្រើនដូចជា៖ សិទ្ធិស្របច្បាប់ សុខភាព ការស្វែងរកការងារ ការបណ្តុះបណ្តាល ការបង្កើតអាជីវកម្ម និងសូម្បីតែការថែទាំកុមារ។

  • សេវាកម្មទាំងនេះឥតគិតថ្លៃទេ។
  • ពួកគេនឹងអាចជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីសិទ្ធិរបស់អ្នក និងជំហានដែលត្រូវអនុវត្ត។ មជ្ឈមណ្ឌលខ្លះអាចជួយអ្នកជាមួយនឹងនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ និងឯកសារផ្សេងៗ។
  • ភាសាដែលអាចមាន៖ ភាគច្រើនជាភាសាបារាំង។
  • ទំនាក់ទំនង៖ អ្នកនឹងឃើញព័ត៌មានទំនាក់ទំនងលម្អិតនៃ “CIDFF” នៅក្នុងតំបន់របស់អ្នកនៅក្នុង បញ្ជីឈ្មោះ នេះ។
 • មជ្ឈមណ្ឌលដែលគេហៅថា “ point-justice ” ប្រមូលផ្តុំនូវស្ថាប័នផ្សេងៗដែលផ្តល់ដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់ដល់អ្នកអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពរបស់អ្នក ហើយជួនកាលអាចជួយអ្នកជាមួយនឹងនីតិវិធីរដ្ឋបាលរបស់អ្នកបាន។

  • សេវាកម្មទាំងនេះឥតគិតថ្លៃទេ។
  • មជ្ឈមណ្ឌលទាំងនេះមានឈ្មោះជាច្រើន៖ “Maison de Justice et du Droit (MJD)”, “Point d’accès au droit (PAD)”, "Relais d’accès au droit (RAD)”, “Antenne de justice (AJ)” ឬ “France services (FS)” ។
  • ភាសាដែលអាចមាន៖ ភាគច្រើនជាភាសាបារាំង។
  • អ្នកអាចស្វែងរក “point-justice” ដែលនៅជិតអ្នក៖
   • នៅលើ បញ្ជីឈ្មោះ អនឡាញនេះ។
   • តាមទូរសព្ទលេខ 3039 សម្រាប់ការហៅនៅប្រទេសបារាំងដីគោក និងតាមលេខ +33 9 70 82 31 90 សម្រាប់ការហៅមកពីបរទេស។ ពួកគេនឹងសួររកលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់អ្នក ហើយដាក់ឱ្យអ្នកទាក់ទងជាមួយនឹង “point-justice” ។ ភាសាដែលអាចមាន៖ ភាគច្រើនជាភាសាបារាំង។
 • Femmes Informations Juridiques Internationales Auvergne-Rhône-Alpes (FIJI)” គឺជាស្ថាប័នដែលមានឯកទេសច្បាប់គ្រួសារអន្តរជាតិ។

  • សេវានេះគឺឥតគិតថ្លៃទេ។
  • ក្រុមមេធាវីរបស់ពួកគេនឹងអាចឆ្លើយសំណួររបស់អ្នក និងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវដំបូន្មានទាក់ទងនឹងការបែកគ្នា ការលែងលះ និង/ឬសិទ្ធិធ្វើអាណាព្យាបាលកូនរបស់អ្នក។ នេះជាសេវាព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះ៖ ពួកគេមិនអាចធ្វើជាអ្នកតំណាងឱ្យអ្នកក្នុងនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់បានទេ អ្នកនឹងត្រូវទាក់ទងមេធាវីសម្រាប់រឿងនេះ។
  • ភាសាដែលអាចមាន៖ ភាសាបារាំង ភាសាអង់គ្លេស។
  • ទំនាក់ទំនង៖ តាមរយៈអ៊ីមែល [email protected] ឬតាមទូរសព្ទលេខ 04 78 03 33 63 ពីថ្ងៃចន្ទ ដល់ថ្ងៃពុធ ចាប់ពីម៉ោង 9:00 ព្រឹក ដល់ម៉ោង 12:00 ថ្ងៃត្រង់
 • តួនាទីរបស់មេធាវីគឺការពារសិទ្ធិរបស់អ្នកមុន អំឡុងពេល និងក្រោយពេលនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់។

  • សូមប្រុងប្រយ័ត្នថាត្រូវជ្រើសរើសមេធាវីដ៏ល្អម្នាក់
  • មេធាវីមានថ្លៃសេវាដែលអ្នកនឹងត្រូវបង់។
  • ប្រសិនបើធនធានអ្នកមានកម្រិត អ្នកអាចមានសិទ្ធិទទួលបានជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់រដ្ឋដើម្បីបង់ថ្លៃសេវាទាំងនេះ។ នេះត្រូវបានគេហៅថា "aide juridictionnelle"។
  • ប្រសិនបើអ្នកមិនទាន់មានមេធាវីដែលអ្នក​​​ជំនាញ ឬមនុស្សដែលអ្នកទុកចិត្តណែនាំ​ឱ្យ​ទេនោះ អ្នកអាចស្វែងរកមេធាវីម្នាក់លើ បញ្ជីឈ្មោះ ដែលមានឈ្មោះមេធាវីទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសបារាំង។ អ្នកអាចស្វែងរកតាមភាសាដែលនិយាយ និងឯកទេសផ្នែកច្បាប់។

ខណៈពេលដែលការយកចិត្តទុកដាក់បំផុតបានចូលទៅក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានឱ្យអ្នកដែលត្រឹមត្រូវ និងថ្មីបំផុត ទំព័រនេះមិនមានបំណងដើម្បីជំនួសដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់ ឬវិជ្ជាជីវៈនោះទេ។ ច្បាប់ និងនីតិវិធីផ្លាស់ប្តូរជារឿយៗ ដូច្នេះវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការពិគ្រោះជាមួយអ្នកជំនាញដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់។

អ្នកក៏អាចនឹងចាប់អារម្មណ៍ផងដែរ

ការទទួលស្គាល់ការលែងលះរបស់ប្រទេសបារាំងក្នុងប្រទេសផ្សេង

នីតិវិធីដើម្បីទទួលបានការលែងលះដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតនៅប្រទេសបារាំង…

ការយល់ដឹងពីប្រទេសដែលត្រូវដាក់ពាក្យលែងលះ

អាស្រ័យលើសញ្ជាតិរបស់អ្នក សញ្ជាតិរបស់ដៃគូរបស់អ្នក ប្រទេសដែលអ្នកបានរៀបការ…

ការលែងលះនៅប្រទេសបារាំង

ប្រសិនបើអ្នកចង់បញ្ចប់អាពាហ៍ពិពាហ៍ស៊ីវិលរបស់អ្នកនៅប្រទេសបារាំង…

សម្រាប់អន្តរាគមន៍របស់ប៉ូលិស៖

រំកិលទៅលើគេបង្អស់