ការយល់ដឹងពីប្រទេសដែលត្រូវដាក់ពាក្យលែងលះ

អាស្រ័យលើសញ្ជាតិរបស់អ្នក សញ្ជាតិរបស់ដៃគូរបស់អ្នក ប្រទេសដែលអ្នកបានរៀបការ និងប្រទេសដែលអ្នករស់នៅជាធម្មតា អ្នកអាចមានជម្រើសនៅពេលវាមកដល់ប្រទេសដែលអ្នកដាក់ពាក្យលែងលះ។

ផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយ Maître Hansu Yalaz នៅថ្ងៃទី 09/02/2024

ជាពិសេស នៅប្រទេសបារាំង នីតិវិធីនៃការលែងលះ អាចមានរយៈពេលយូរ ជួនកាលចំណាយពេលច្រើនឆ្នាំ ជាពិសេសប្រសិនបើចំណុចសំខាន់មួយនៃស្ថានភាពរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសមួយផ្សេងទៀត ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា "élément d'extranéité ឬកត្តាខាងក្រៅ។

យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកពិនិត្យមើលជាមុនថាតើវាអាចទៅរួច និងមានប្រយោជន៍ជាងក្នុងការលែងលះនៅក្នុងប្រទេសមួយផ្សេងទៀតឬអត់។

សូមចំណាំ៖ អ្នកត្រូវតែធ្វើយ៉ាងឆាប់រហ័ស ដើម្បីកុំឱ្យប្តីឬប្រពន្ធរបស់អ្នកមិនដាក់ពាក្យសុំលែងលះមុនពេលអ្នក នៅក្នុងប្រទេសដែលអ្នកមិនចង់លែងលះ។ តាមបទបញ្ញត្តិទូទៅ នៅប្រទេសដែលពាក្យសុំលែងលះត្រូវបានធ្វើឡើងមុនគេ នឹងមានយុត្តាធិការ ពោលគឺកន្លែងដែលនីតិវិធីនៃការលែងលះនឹងប្រព្រឹត្តទៅ។

ដឹងអំពីការពិត

"élément d'extranéité" មានក្នុងករណីដូចខាងក្រោម៖

 • ប្រសិនបើអ្នកមិនមែនជាជនជាតិបារាំង
 • ប្រសិនបើអ្នកមិនបានរៀបការនៅប្រទេសបារាំង
 • ប្រសិនបើលំនៅឋានអាពាហ៍ពិពាហ៍ដំបូងរបស់អ្នកនៅបរទេស
 • ប្រសិនបើអ្នកមិនរស់នៅក្នុងប្រទេសបារាំងនាពេលបច្ចុប្បន្នទេ។

ប្រសិនបើមាន "élément d'extranéité” មេធាវីរបស់អ្នកនឹងត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ ដោយសារច្បាប់មានភាពស្មុគស្មាញខ្លាំង ហើយកំហុសអាចមានផលវិបាកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ។

ត្រូវប្រាកដថាមេធាវីនៅប្រទេសបារាំង ឬនៅបរទេសមិនព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកឱ្យលែងលះនៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេទេ បើទោះបីជាវាមិនសូវមានប្រយោជន៍ក៏ដោយ ដូច្នេះពួកគេអាចមានអ្នកជាកូនក្តី និងយកថ្លៃសេវាពីអ្នក។ ជាឧទាហរណ៍ អ្នកអាចសុំឱ្យមេធាវីនីមួយៗពន្យល់ឱ្យបានច្បាស់លាស់នូវអ្វីដែលពួកគេគិតថាពួកគេអាចទទួលបាន ហានិភ័យដែលពាក់ព័ន្ធ និងពេលវេលាដែលនីតិវិធីអាចនឹងត្រូវចំណាយ។

តើអ្នកគួរដាក់ពាក្យសុំលែងលះនៅប្រទេសបារាំងនៅពេលណា?

មានបទបញ្ញត្តិជាច្រើនដែលកំណត់ថាតើអ្នកអាចដាក់ពាក្យសុំលែងលះនៅប្រទេសបារាំងបានឬអត់។ ក្នុងចំណោមរបស់ផ្សេងទៀត បទបញ្ញតិ្តទាំងនេះអាស្រ័យទៅលើទីកន្លែងរស់នៅ និងសញ្ជាតិរបស់អ្នក។

ឧទាហរណ៍ អ្នកអាចដាក់ពាក្យសុំលែងលះនៅប្រទេសបារាំង ប្រសិនបើអ្នកស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមួយក្នុងចំណោមស្ថានភាពទាំងនេះ៖

 • អ្នកជាជនជាតិបារាំង ឬក៏ប្តីឬប្រពន្ធរបស់អ្នកជាជនជាតិបារាំង
 • ប្រទេសបារាំងគឺជាកន្លែងស្នាក់នៅរបស់អ្នកជាដៃគូ។

ប្រសិនបើអ្នកបានបែកគ្នារួចហើយ និងមិនរស់នៅក្នុងប្រទេសតែមួយ អ្នកអាចដាក់ពាក្យសុំលែងលះនៅប្រទេសបារាំង ប្រសិនបើអ្នកស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមួយក្នុងចំណោមស្ថានភាពទាំងនេះ៖

 • ប្រសិនបើអ្នកមានកូនក្រោមអាយុ 18 ឆ្នាំ ប្រទេសបារាំងត្រូវតែជាប្រទេសរស់នៅរបស់ឪពុកឬម្តាយដែលមានសិទ្ធិធ្វើអាណាព្យាបាលកុមារ
 • ប្រសិនបើអ្នកមិនមានកូនអាយុក្រោម 18 ឆ្នាំទេ ប្រទេសបារាំងត្រូវតែជាប្រទេសរស់នៅរបស់ប្តីឬប្រពន្ធដែលមិនបានចាប់ផ្តើមនីតិវិធីនៃការលែងលះ។

ប្រសិនបើអ្នកជាពលរដ្ឋនៃរដ្ឋសមាជិកនៃសហភាពអឺរ៉ុប (លើកលែងតែប្រទេសដាណឺម៉ាក) អ្នកក៏អាចលែងលះគ្នានៅប្រទេសបារាំងផងដែរ ប្រសិនបើអ្នកស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមួយក្នុងចំណោមស្ថានភាពទាំងនេះ៖

 • ប្រទេសបារាំងគឺជាកន្លែងរស់នៅជាប្រចាំចុងក្រោយរបស់ដៃគូ ហើយមានម្នាក់នៅតែរស់នៅទីនោះ
 • ប្រទេសបារាំងគឺជាកន្លែងរស់នៅជាប្រចាំរបស់បុគ្គលដែលបានផ្តួចផ្តើមនីតិវិធីនៃការលែងលះ ហើយអ្នកដែលបានរស់នៅទីនោះយ៉ាងហោចណាស់បានមួយឆ្នាំនៅពេលដាក់ពាក្យ។

មេធាវីអាចជួយអ្នកឱ្យយល់ពីបទបញ្ញតិ្ត ដែលអនុវត្តក្នុងស្ថានភាពរបស់អ្នក។

តើអ្នកគួរដាក់ពាក្យសុំលែងលះនៅប្រទេសផ្សេងនៅពេលណា?

បទបញ្ញតិ្តគ្រប់គ្រងការលែងលះអន្តរជាតិប្រែប្រួលពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសទៀត។

ប្រទេសមួយចំនួនបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីជាមួយប្រទេសបារាំង អ្នកផ្សេងទៀតគឺជាហត្ថលេខីនៃបទបញ្ញត្តិ Brussels II ter ឬអនុសញ្ញាទីក្រុងឡាអេ។ អ្នកនឹងឃើញបញ្ជីប្រទេសទាំងនេះ នៅទីនេះ

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិចារណាដាក់ពាក្យសុំលែងលះនៅក្នុងប្រទេសមួយផ្សេងទៀត ដូចជាប្រទេសនៃសញ្ជាតិរបស់អ្នក ប្រទេសដែលអ្នកបានរៀបការ ឬប្រទេសនៃលំនៅដ្ឋានដំបូងរបស់អ្នកបន្ទាប់ពីអាពាហ៍ពិពាហ៍នោះ សូមសួរមេធាវីពីប្រទេសនោះថាតើបទបញ្ញតិ្តអនុវត្តអ្វីខ្លះ។

តើខ្ញុំគួរធ្វើយ៉ាងណាក្នុងករណីមានជម្លោះរវាងចៅក្រម ឬយុត្តាធិការ?

អ្នកត្រូវចាត់វិធានការឱ្យបានឆាប់ ព្រោះបើមានប្រទេសច្រើននោះ ការលែងលះជាធម្មតានឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងប្រទេសដែលពាក្យសុំលែងលះត្រូវបានធ្វើឡើងមុនគេ។

ប្រសិនបើអ្នក និងប្តីឬប្រពន្ធរបស់អ្នកផ្ញើពាក្យសុំលែងលះរៀងខ្លួនទៅតុលាការផ្សេងគ្នា ចៅក្រមនឹងត្រូវអនុវត្តតាមនីតិវិធីដែលហៅថា "litispendance“ ដើម្បីស្វែងយល់ថាតើមួយណាមានយុត្តាធិការ ពោលគឺ កន្លែងដែលនីតិវិធីនៃការលែងលះនឹងប្រព្រឹត្តទៅ

មេធាវីរបស់អ្នកនឹងអាចណែនាំអ្នកអំពីជំហានដែលត្រូវអនុវត្តដើម្បីរាយការណ៍ "litispendance" ទៅចៅក្រម។ ប្រសិនបើប្តីឬប្រពន្ធរបស់អ្នកបានដាក់ពាក្យសុំលែងលះនៅក្នុងប្រទេសមួយផ្សេងទៀត យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកជួលមេធាវីនៅក្នុងប្រទេសនោះ។

ស្វែងរកជំនួយ

នៅប្រទេសបារាំង មានសេវាកម្មជាច្រើនដែលអាចគាំទ្រអ្នក ផ្តល់ដំបូន្មាន និងជួយអ្នកជាមួយនឹងនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ និងឯកសារផ្សេងៗ។ សេវាភាគច្រើនគឺឥតគិតថ្លៃទេ។

 • Centres d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF)” ជួយសាធារណៈជនទូទៅ ជាពិសេសស្ត្រី ក្នុងវិស័យជាច្រើនដូចជា៖ សិទ្ធិស្របច្បាប់ សុខភាព ការស្វែងរកការងារ ការបណ្តុះបណ្តាល ការបង្កើតអាជីវកម្ម និងសូម្បីតែការថែទាំកុមារ។

  • សេវាកម្មទាំងនេះឥតគិតថ្លៃទេ។
  • ពួកគេនឹងអាចជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីសិទ្ធិរបស់អ្នក និងជំហានដែលត្រូវអនុវត្ត។ មជ្ឈមណ្ឌលខ្លះអាចជួយអ្នកជាមួយនឹងនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ និងឯកសារផ្សេងៗ។
  • ភាសាដែលអាចមាន៖ ភាគច្រើនជាភាសាបារាំង។
  • ទំនាក់ទំនង៖ អ្នកនឹងឃើញព័ត៌មានទំនាក់ទំនងលម្អិតនៃ “CIDFF” នៅក្នុងតំបន់របស់អ្នកនៅក្នុង បញ្ជីឈ្មោះ នេះ។
 • មជ្ឈមណ្ឌលនេះ ដែលគេហៅថា "point-justice" ប្រមូលផ្តុំស្ថាប័នផ្សេងៗដែលផ្តល់ដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់ដល់អ្នកអាស្រ័យលើស្ថានភាពរបស់អ្នក ហើយជួនកាលជួយអ្នកជាមួយនឹងនីតិវិធីរដ្ឋបាលរបស់អ្នក។

  • សេវាកម្មទាំងនេះឥតគិតថ្លៃទេ។
  • មជ្ឈមណ្ឌលទាំងនេះមានឈ្មោះជាច្រើន៖ “Maison de Justice et du Droit (MJD)”, “Point d’accès au droit (PAD)”, "Relais d’accès au droit (RAD)”, “Antenne de justice (AJ)” ឬ “France services (FS)” ។
  • ភាសាដែលអាចមាន៖ ភាគច្រើនជាភាសាបារាំង។
  • អ្នកអាចស្វែងរក “point-justice” ដែលនៅជិតអ្នក៖
   • នៅលើ បញ្ជីឈ្មោះ អនឡាញនេះ។
   • តាមទូរសព្ទលេខ 3039 សម្រាប់ការហៅនៅប្រទេសបារាំងដីគោក និងតាមលេខ +33 9 70 82 31 90 សម្រាប់ការហៅមកពីបរទេស។ ពួកគេនឹងសួររកលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់អ្នក ហើយដាក់ឱ្យអ្នកទាក់ទងជាមួយនឹង “point-justice” ។ ភាសាដែលអាចមាន៖ ភាគច្រើនជាភាសាបារាំង។
 • Femmes Informations Juridiques Internationales Auvergne-Rhône-Alpes (FIJI)” គឺជាស្ថាប័នដែលមានឯកទេសច្បាប់គ្រួសារអន្តរជាតិ។

  • សេវានេះគឺឥតគិតថ្លៃទេ។
  • ក្រុមមេធាវីរបស់ពួកគេនឹងអាចឆ្លើយសំណួររបស់អ្នក និងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវដំបូន្មានទាក់ទងនឹងការបែកគ្នា ការលែងលះ និង/ឬសិទ្ធិធ្វើអាណាព្យាបាលកូនរបស់អ្នក។ នេះជាសេវាព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះ៖ ពួកគេមិនអាចធ្វើជាអ្នកតំណាងឱ្យអ្នកក្នុងនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់បានទេ អ្នកនឹងត្រូវទាក់ទងមេធាវីសម្រាប់រឿងនេះ។
  • ភាសាដែលអាចមាន៖ ភាសាបារាំង ភាសាអង់គ្លេស។
  • ទំនាក់ទំនង៖ តាមរយៈអ៊ីមែល [email protected] ឬតាមទូរសព្ទលេខ 04 78 03 33 63 ពីថ្ងៃចន្ទ ដល់ថ្ងៃពុធ ចាប់ពីម៉ោង 9:00 ព្រឹក ដល់ម៉ោង 12:00 ថ្ងៃត្រង់
 • តួនាទីរបស់មេធាវីគឺការពារសិទ្ធិរបស់អ្នកមុន អំឡុងពេល និងក្រោយពេលនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់។

  • សូមប្រុងប្រយ័ត្នថាត្រូវជ្រើសរើសមេធាវីដ៏ល្អម្នាក់
  • មេធាវីមានថ្លៃសេវាដែលអ្នកនឹងត្រូវបង់។
  • ប្រសិនបើធនធានអ្នកមានកម្រិត អ្នកអាចមានសិទ្ធិទទួលបានជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់រដ្ឋដើម្បីបង់ថ្លៃសេវាទាំងនេះ។ នេះត្រូវបានគេហៅថា "aide juridictionnelle"។
  • ប្រសិនបើអ្នកមិនទាន់មានមេធាវីដែលអ្នក​​​ជំនាញ ឬមនុស្សដែលអ្នកទុកចិត្តណែនាំ​ឱ្យ​ទេនោះ អ្នកអាចស្វែងរកមេធាវីម្នាក់លើ បញ្ជីឈ្មោះ ដែលមានឈ្មោះមេធាវីទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសបារាំង។ អ្នកអាចស្វែងរកតាមភាសាដែលនិយាយ និងឯកទេសផ្នែកច្បាប់។

ខណៈពេលដែលការយកចិត្តទុកដាក់បំផុតបានចូលទៅក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានឱ្យអ្នកដែលត្រឹមត្រូវ និងថ្មីបំផុត ទំព័រនេះមិនមានបំណងដើម្បីជំនួសដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់ ឬវិជ្ជាជីវៈនោះទេ។ ច្បាប់ និងនីតិវិធីផ្លាស់ប្តូរជារឿយៗ ដូច្នេះវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការពិគ្រោះជាមួយអ្នកជំនាញដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់។

អ្នកក៏អាចនឹងចាប់អារម្មណ៍ផងដែរ

ការលែងលះនៅប្រទេសបារាំង

ប្រសិនបើអ្នកចង់បញ្ចប់អាពាហ៍ពិពាហ៍ស៊ីវិលរបស់អ្នកនៅប្រទេសបារាំង…

ការទទួលស្គាល់ការលែងលះរបស់ប្រទេសបារាំងក្នុងប្រទេសផ្សេង

នីតិវិធីដើម្បីទទួលបានការលែងលះដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតនៅប្រទេសបារាំង…

ការលែងលះជាមួយដៃគូរបរទេសរបស់អ្នកត្រូវបានកត់ត្រានៅលើឯកសារអត្រានុកូលដ្ឋានបារាំងរបស់អ្នក

ប្រសិនបើអ្នកបានលែងលះគ្នានៅប្រទេសផ្សេងក្រៅពីប្រទេសបារាំង ហើយអ្នកមានសំបុត្រកំណើត…

ការអនុវត្តសាលក្រមលែងលះបរទេសនៅប្រទេសបារាំង

ប្រសិនបើអ្នកបានលែងលះនៅបរទេស ហើយអ្នកត្រូវអនុវត្តសាលក្រមលែងលះរបស់អ្នកនៅប្រទេសបារាំង…

សម្រាប់អន្តរាគមន៍របស់ប៉ូលិស៖

រំកិលទៅលើគេបង្អស់