ការទទួលស្គាល់ការលែងលះរបស់ប្រទេសបារាំងក្នុងប្រទេសផ្សេង

នីតិវិធីដើម្បីទទួលបានការលែងលះដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតនៅប្រទេសបារាំង ដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅបរទេសដែលប្រែប្រួលអាស្រ័យលើប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធ។ ប្រទេសនីមួយៗមាននីតិវិធីផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ការទទួលស្គាល់សាលក្រមលែងលះពីបរទេស។

ប្រសិនបើអ្នកបានលែងលះគ្នានៅក្នុងប្រទេសបារាំង អ្នកប្រហែលជាត្រូវសុំឱ្យប្រទេសមួយផ្សេងទៀតទទួលស្គាល់សេចក្តីសម្រេចនៃការលែងលះដើម្បីឱ្យវាអាចអនុវត្តបាននៅទីនោះ។

ផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយ Maître Hansu Yalaz នៅថ្ងៃទី 30/04/2022

តើពាក់ព័ន្ធនឹងអ្វី?

ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការសុំឱ្យអាជ្ញាធរនៃប្រទេសមួយផ្សេងទៀតអនុវត្តលក្ខខណ្ឌដែលគ្រប់គ្រងដោយចៅក្រមបារាំងក្នុងអំឡុងពេលលែងលះរបស់អ្នក អ្នកត្រូវទទួលស្គាល់ការលែងលះរបស់អ្នកនៅក្នុងប្រទេសនោះ។ នេះត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា "exequatur" នៃការលែងលះ។

នីតិវិធីផ្លូវច្បាប់

 • មានគោលការណ៍នៃដំណើការវិនិច្ឆយដោយសេរីនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុប។

  នេះមានន័យថា ការវិនិច្ឆយរបស់បារាំងត្រូវអនុវត្តក្នុងប្រទេសផ្សេងទៀតក្នុងសហភាពអឺរ៉ុប និងបញ្ច្រាស់គ្នាមកវិញ។

  មេធាវីរបស់អ្នកត្រូវតែស្នើសុំតុលាការដែលផ្តល់ការលែងលះរបស់អ្នកនូវឯកសារដែលគេស្គាល់ថាជាវិញ្ញាបនបត្រសហភាពអឺរ៉ុប ឬ “certificat européen” ។

  ឯកសារនេះនឹងបញ្ជាក់ថាការលែងលះរបស់អ្នកត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុប។ អ្នកអាចនឹងត្រូវបានគេស្នើសុំវាក្នុងអំឡុងពេលនីតិវិធីរដ្ឋបាលមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសមួយផ្សេងទៀត។

 • ទាក់ទងអាជ្ញាធរក្នុងប្រទេសរបស់អ្នក ដើម្បីស្វែងរកនីតិវិធីសម្រាប់ការទទួលស្គាល់ការលែងលះពីបរទេស។

  ឧទាហរណ៍ អ្នកអាចទាក់ទងស្ថានទូត ឬស្ថានកុងស៊ុលរបស់អ្នកនៅប្រទេសបារាំងសម្រាប់ព័ត៌មាន។

 • ប្រសិនបើអ្នកជាជនភៀសខ្លួនផ្នែកនយោបាយនៅប្រទេសបារាំង អ្នកមិនត្រូវទាក់ទងអាជ្ញាធរនៃប្រទេសដើមរបស់អ្នកទេ។

  ជំនួសមកវិញ សូមទាក់ទងអង្គការដែលផ្តល់សេវាកម្មឥតគិតថ្លៃហៅថា “association” ដែលមានជំនាញក្នុង សិទ្ធិជនភៀសខ្លួន

ស្វែងរកជំនួយ

នៅប្រទេសបារាំង មានសេវាកម្មជាច្រើនដែលអាចជួយអ្នក ផ្តល់ដំបូន្មាន និងជួយអ្នកជាមួយនឹងនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ និងឯកសារផ្សេងៗ។ សេវាភាគច្រើនគឺមិនគិតថ្លៃទេ។

 • មជ្ឈមណ្ឌលនេះ ដែលគេហៅថា "point-justice" ប្រមូលផ្តុំស្ថាប័នផ្សេងៗដែលផ្តល់ដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់ដល់អ្នកអាស្រ័យលើស្ថានភាពរបស់អ្នក ហើយជួនកាលជួយអ្នកជាមួយនឹងនីតិវិធីរដ្ឋបាលរបស់អ្នក។

  • សេវាកម្មទាំងនេះឥតគិតថ្លៃទេ។
  • មជ្ឈមណ្ឌលទាំងនេះមានឈ្មោះជាច្រើន៖ "Maison de Justice et du Droit (MJD) ","Point d'accès au droit (PAD)" "Relais d'accès au droit (RAD)" "Antenne de justice (AJ)" ឬ "France services (FS)" ។
  • ភាសាដែលអាចមាន៖ ភាគច្រើនជាភាសាបារាំង។
  • អ្នកអាចរកឃើញ "point-justice" នៅជិតអ្នក៖
   • បញ្ជីឈ្មោះ នៅលើអនឡាញនេះ។
   • តាមទូរសព្ទលេខ 3039 សម្រាប់ការហៅនៅប្រទេសបារាំងនៅលើដីគោគ និងតាមលេខ +33 9 70 82 31 90 សម្រាប់ការហៅមកពីបរទេស។ ពួកគេនឹងសួររកលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់អ្នកពីអ្នក ហើយដាក់ឱ្យអ្នកទាក់ទងជាមួយ "point-justice" ។ ភាសាដែលអាចមាន៖ ភាគច្រើនជាភាសាបារាំង។
 • Femmes Informations Juridiques Internationales Auvergne-Rhône-Alpes (FIJI)” គឺជាស្ថាប័នដែលមានឯកទេសច្បាប់គ្រួសារអន្តរជាតិ។

  • សេវានេះគឺឥតគិតថ្លៃទេ។
  • ក្រុមមេធាវីរបស់ពួកគេនឹងអាចឆ្លើយសំណួររបស់អ្នក និងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវដំបូន្មានទាក់ទងនឹងការបែកគ្នា ការលែងលះ និង/ឬសិទ្ធិធ្វើអាណាព្យាបាលកូនរបស់អ្នក។ នេះជាសេវាព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះ៖ ពួកគេមិនអាចធ្វើជាអ្នកតំណាងឱ្យអ្នកក្នុងដំណើរការផ្លូវច្បាប់បានទេ អ្នកនឹងត្រូវទាក់ទងមេធាវីសម្រាប់រឿងនេះ។
  • ភាសាដែលអាចមាន៖ ភាសាបារាំង ភាសាអង់គ្លេស។
  • ទំនាក់ទំនង៖ តាមអ៊ីមែលនៅ [email protected] ឬតាមទូរសព្ទលេខ 04 78 03 33 63 ពីថ្ងៃចន្ទ ដល់ថ្ងៃពុធ ចាប់ពីម៉ោង 9:00 ព្រឹក ដល់ម៉ោង 12:00 ថ្ងៃត្រង់។
 • តួនាទីរបស់មេធាវីគឺការពារសិទ្ធិរបស់អ្នកមុន អំឡុងពេល និងក្រោយពេលដំណើរការផ្លូវច្បាប់។

  • សូមប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការជ្រើសរើសមេធាវីល្អ
  • មេធាវីមានថ្លៃសេវាដែលអ្នកនឹងត្រូវបង់។
  • ប្រសិនបើធនធានអ្នកមានកម្រិត អ្នកអាចមានសិទ្ធិទទួលបានជំនួយហិរញ្ញវត្ថុរបស់រដ្ឋដើម្បីបង់ថ្លៃសេវាទាំងនេះ។ នេះត្រូវបានគេហៅថាជំនួយផ្លូវច្បាប់ "aide juridictionnelle" ។
  • ប្រសិនបើអ្នកមិនទាន់មានមេធាវីណែនាំអ្នកដោយអ្នកជំនាញ ឬមនុស្សដែលអ្នកទុកចិត្តទេ អ្នកអាចស្វែងរកម្នាក់លើ បញ្ជីឈ្មោះដែលមានឈ្មោះមេធាវីទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសបារាំង។ អ្នកអាចស្វែងរកតាមភាសាដែលនិយាយ និងឯកទេសផ្នែកច្បាប់។

ខណៈពេលដែលការយកចិត្តទុកដាក់បំផុតបានចូលទៅក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានឱ្យអ្នកដែលត្រឹមត្រូវ និងថ្មីបំផុត ទំព័រនេះមិនមានបំណងដើម្បីជំនួសដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់ ឬវិជ្ជាជីវៈនោះទេ។ ច្បាប់ និងនីតិវិធីផ្លាស់ប្តូរជារឿយៗ ដូច្នេះវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការពិគ្រោះជាមួយអ្នកជំនាញដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់។

អ្នកក៏អាចនឹងចាប់អារម្មណ៍ផងដែរ

ការលែងលះជាមួយដៃគូរបរទេសរបស់អ្នកត្រូវបានកត់ត្រានៅលើឯកសារអត្រានុកូលដ្ឋានបារាំងរបស់អ្នក

ប្រសិនបើអ្នកបានលែងលះគ្នានៅប្រទេសផ្សេងក្រៅពីប្រទេសបារាំង ហើយអ្នកមានសំបុត្រកំណើត…

ការអនុវត្តសាលក្រមលែងលះបរទេសនៅប្រទេសបារាំង

ប្រសិនបើអ្នកបានលែងលះនៅបរទេស ហើយអ្នកត្រូវអនុវត្តសាលក្រមលែងលះរបស់អ្នកនៅប្រទេសបារាំង…

ការយល់ដឹងពីប្រទេសដែលត្រូវដាក់ពាក្យលែងលះ

អាស្រ័យលើសញ្ជាតិរបស់អ្នក សញ្ជាតិរបស់ដៃគូរបស់អ្នក ប្រទេសដែលអ្នកបានរៀបការ…

ការលែងលះនៅប្រទេសបារាំង

ប្រសិនបើអ្នកចង់បញ្ចប់អាពាហ៍ពិពាហ៍ស៊ីវិលរបស់អ្នកនៅប្រទេសបារាំង…

សម្រាប់អន្តរាគមន៍របស់ប៉ូលិស៖

រំកិលទៅលើគេបង្អស់