Prijavom za „l'aide juridictionnelle“ ili pravnu pomoć da platite advokata i druge pravne troškove

Ako nemate dovoljno novca da angažujete advokata i platite troškove pravnih postupaka, možete zatražiti od države da pokrije ove troškove.
Ovo je poznato kao pravna pomoć ili „aide juridictionnelle“.

Potvrđeno od strane Olympe na dan 05.10.2023.

Šta ona obuhvata?

L’aide juridictionnelle“ pokriva pravne troškove delimično ili potpuno pod određenim uslovima, primarno zavisno od vaših prihoda. To vam može omogućiti angažovanje advokata ili pravnog stručnjaka pod nazivom „huissier de justice“.

Možete se prijaviti za „l’aide juridictionnelle“ pre ili tokom pravnog postupka. 

Možete da angažujete advokata po svom izboru, koji prihvata slučajeve koje podržava „l’aide juridictionnelle“ ili da zatražiteda vam se dodeli advokat nakon što podnesete svoju prijavu.

Uslovi

U većini slučajeva, možete da zatražite „l’aide juridictionnelle“ ako:

 • ste uključeni ili ćete biti uključeni u pravne postupke
 • ispunjavate propisane uslove: vaš prihod i imovina ne premašuju određeni iznos
 • imate boravišno pravo u Francuskoj 
 • niste pokriveni polisom osiguranja koja bi mogla da pokrije sve vaše pravne troškove. Ako niste sigurni, proverite svoje polise osiguranja, kao što je kućno osiguranje.

Ipak, postoje izuzeci:

 • Ako nemate pravo boravišta ili ne ispunjavate predviđene uslove, i dalje vam može biti automatski odobrena „l’aide juridictionnelle“ u najozbiljnijim situacijama. Na primer, ako:
  • ste žrtva ozbiljnog krivičnog dela, kao što je silovanje
  • ste se prijavili za zaštitu u skladu sa pravilnikom koji je poznat kao „ordonnance de protection
  • ste dobili dokument pod imenom „Obligation de quitter le territoire français (OQTF)“ u kom se od vas traži da napustite zemlju.
 • Takođe možete da dobijete „l’aide juridictionnelle“ kada se nađete u situaciji koja se oceni kao dovoljno ozbiljna u skladu sa zakonom, pod nazivom „situation digne d’intérêt“. Preporučuje se da kontaktirate organizaciju koja nudi besplatne usluge, poznatu kao „asocijacija“, specijalizovano za podršku ljudima koji su iskusili porodično zlostavljanje i/ili zakon o stranim državljanima. Oni vam mogu pomoći pri ovoj prijavi.

Procedura

 • Prijavu morate podneti u „Bureau d’aide juridictionnelle (BAJ)“ koji će je obraditi. U zavisnosti od slučaja, možete da podnesete prijavu u „BAJ“ u svom gradu ili u gradu optuženog. 

  Informacije za kontakt za vašu prijavu za „Bureau d’aide juridictionnelle“ pronaćićete u ovomimeniku navodeći svoj poštanski broj i izborom opcije „tribunal judiciaire“.

  Zatim, pratite ove korake:

  • Popunite formular za prijavu.
  • Ako imate polisu osiguranja koja ne pokriva troškove postupka, kao što je vaše kućno osiguranje, popunite i „l’attestation de non-prise en charge“. Ako vaša polisa delimično pokriva plaćanje, trebalo bi da navedete troškove koji su pokriveni u ovom dokumentu.
  • Pošaljite prijavu relevantnom „Bureau d’aide juridictionnelle“. Pošaljite pismo preko „lettre recommandée avec accusé de réception“, što je jedini način da imate dokaz o prijemu. Sačuvajte prijemnicu pošiljke.
  • Ne zaboravaite da sačuvate primerak prijave u slučaju da vam je potreban.
 • U određenom slučaju prijave za „ordonnance de protection“ ili nalog za zaštitu, vaša prijava za pravnu pomoć biće obrađena mnogo brže nego u opštim slučajevima.

  Ipak, postupak se razlikuje u zavisnosti od suda. Kontaktirajte sud koji će primiti vašu prijavu za „ordonnance de protection“ da biste saznali koji je njihov postupak. Da biste pronašli informacije za kontakt, pretražite ovaj imenik unosom svog poštanskog broja i izborom opcije „tribunal judiciaire“.

  Vodite računa da takođe označite polje za opciju „huissier“ kada popunite formular za prijavu nakon odeljka „Vous n’avez pas choisi d’auxiliaire de justice et vous demandez la désignation d’un ou de plusieurs professionnels du droit“. Ovo će obezbediti da ne platite stručnjaka koji se zove „huissier de justice“ koji će dostaviti nalog sudije osobi koja je počinila nasilje.

 • Dobićete odgovor za svoju prijavu preko poštanske adrese koju ste naveli u formularu za prijavu.

  Vreme za odgovor može da se kreće od par dana u slučaju prijave za „ordonnance de protection“, pa do nekoliko nedelja. 

  U slučaju odbijanja vaše prijave, možete zatražiti da sud ponovo razmotri svoju odluku slanjem „recours“, ili žalbe. 

  • Imate 15 dana nakon dobijanja odluke o odbijanju da podnesete „recours“. 
  • Recours“ morate poslati poštom istom „Bureau d’aide juridictionnelle“ koji je doneo odluku. Pošaljite u vidu „lettre recommandée avec accusé de réception“. Ovo je jedini način da dobijete potvrdu prijema. Sačuvajte prijemnicu pošiljke.
  • Preporučujemo da vam advokat ili organizacija koja nudi besplatne usluge „association“ pomognu u ovom postupku.

Uobičajene brige

  • Preporučujemo da vam advokat ili organizacija koja nudi besplatne usluge „association“ pomognu u ovim koracima.
  • Ako advokat ili stručni savetnik ne govore vaš jezik, možete zatražiti od nekoga kome verujete da pođe sa vama i prevodi ili vam možemo predložiti da koristite aplikaciju za prevođenje.
  • Na saslušanju na sudu, sud će organizovati prisustvo prevodioca. Ako ne govorite francuski jezik, obavestite ih čim pošaljete svoju prijavu.
 • I dalje možete zatražiti pravnu pomoć ili „l'aide juridictionnelle“, na primer, ako:

  • ste žrtva ozbiljnog krivičnog dela, kao što je silovanje
  • podneli ste zahtev za nalog za zaštitu poznat kao „Ordonnance de protection
  • dobili ste dokument pod nazivom „Obligation de quitter le territoire français (OQTF)“ koji zahteva da napustite zemlju
  • nalazite se u situaciji koja se po zakonu smatra dovoljno ozbiljnom ili „digne d’intérêt“. Da biste to uradili, od suštinskog je značaja da vam pomogne organizacija koja nudi besplatne usluge pod nazivom „association“, koja je specijalizovana za prava stranih državljana.

Pronađite podršku

U Francuskoj postoji dosta servisa koji vas mogu podržati, dati vam savet i pomoći u vezi sa procedurama i papirologijom. Većina njih je besplatna.

 • Centri pod nazivom „point-justice“ spajaju različite organizacije koje vam daju pravne savete u zavisnosti od vaše situacije, i ponekad vam pomažu sa obavljanjem administrativnih procedura. 

  • Ove usluge su besplatne.
  • Ovi centri imaju mnogo naziva: „Maison de Justice et du Droit (MJD)“, „Point d’accès au droit (PAD)“, „Relais d’accès au droit (RAD)“, „Antenne de justice (AJ)“ ili „France services (FS)“. 
  • Dostupni jezici: uglavnom francuski.
  • Možete pronaći „point-justice“ u blizini:
   • u ovom imeniku na internetu.
   • preko telefona pozivom na broj 3039 iz Francuske ili +33 9 70 82 31 90 iz inostranstva. Zatražiće vaš poštanski broj i spojiti vas sa „point-justice“. Dostupni jezici: uglavnom francuski.
 • Associations“ su organizacije koje nude određeni opseg usluga.

  • Ove usluge su besplatne.
  • Ponuđene usluge često se razlikuju međusobno od jedne do druge „association“. Mogu da vam obezbede savet, a nekada mogu da vam pomognu u vezi sa procedurama i papirologijom.
  • Dostupni jezici: uglavnom francuski.
  • Listu „associations“ specijalizovanih za pomoć žrtvama nasilja u vašoj blizini ćete pronaći u ovom imeniku tako što ćete izabrati područje u Francuskoj kom pripadate.
 • Associations“ su organizacije koje nude određeni opseg usluga. Neki su specijalizovani za oblasti emigracije i azila.

  • Ove usluge su besplatne.
  • Oni mogu da vas informišu o vašim pravima u Francuskoj, da vam daju savete i da vam pomognu u vezi sa procedurama i papirologijom
  • Dostupni jezici: uglavnom francuski.
  • Kontakt: možete da obavite pretragu po regionima u ovom imeniku.
 • Uloga advokata je da odbrani vaša prava pre, tokom i nakon pravnog postupka.

  • Vodite računa da izaberete dobrog advokata.
  • Advokati imaju honorare koje ćete morati da platite.
  • Ako imate ograničena sredstva, možda imate pravo na državnu finansijsku pomoć za plaćanje ovih naknada. Ovo se zove „aide juridictionnelle“.
  • Ako niste imali advokata kog vam je preporučio profesionalac ili osoba kojoj verujete, možete ga potražiti u ovom imeniku koji navodi sve advokate u Francuskoj. Možete pretraživati prema jezicima koje govore i pravnoj specijalizaciji.

Iako je uložena maksimalna pažnja da vam pružimo najtačnije i najažurnije informacije, ova stranica nije namenjena da zameni pravni ili profesionalni savet. Zakoni i procedure se redovno menjaju tako da je važno konsultovati kvalifikovane stručnjake.

Možda će vas zanimati

Angažovanje advokata u Francuskoj

Advokati igraju ključnu ulogu u svim pravnim postupcima. Važno je da izaberete one kojima možete…

Hitno pristupanje sredstvima

Ako nemate finansijska sredstava ili vam je partner ili bivši partner blokirao pristup sredstvima,…

Traženje finansijske pomoći od države

Postoje mnogi oblici finansijske pomoći koju nude francuski državni organi za pomoć ljudima sa…

Za intervenciju policije:

Idite na vrh