Prijavljivanje nasilja u porodici francuskom pravosudnom sistemu

Svako ko je doživeo porodično zlostavljanje u Francuskoj može podneti žalbu da prijavi zlostavljanje, čak i ako nema boravišno pravo. Podnošenje žalbe je veoma važan korak i može biti preduslov za procedure vezane za bezbednost, smeštaj ili čak razvod i starateljstvo nad decom.

Potvrđeno od strane Commissaire Charlotte Huntz i Maître Pauline Rongier na dan 31.05.2023

Saznajte činjenice

Zlostavljanje u porodici je zabranjeno francuskim zakonom. Ako vaš partner ili bivši partner pokazuje nasilno ponašanje prema vama i/ili vašoj deci, možete podneti žalbu.

Ako odlučite da podnesete prijavu policiji, policija će istražiti, a zatim proslediti vašu žalbu javnom tužiocu poznatom kao „procureur de la République“, koji će preuzeti predmet i odlučiti kako dalje.

Iako opciono, preporučljivo je da angažujete advokata koji će moći da vas posavetuje i pomogne u vezi sa ovim procedurama koje mogu biti posebno složene u Francuskoj. Ako su vaši resursi previše ograničeni da biste plaćali njegove usluge, možete da se prijavite za pravnu pomoć ili „aide juridictionnelle“ da biste pokrili troškove.

U Francuskoj o zaštitnim merama odlučuje sudija, a ne policija.

 • Žalba je važan korak u traženju pravde za ono što ste doživeli.

  Ovaj korak može biti potreban i za buduće prijave koje se odnose na vašu bezbednost, vaša boravišna prava, stanovanje i aranžmane za razvod i starateljstvo nad decom.

 • Policija ponekad može da zadrži izvršioca zlostavljanja i odmah na kratko, do 48 sati. Ovo je poznato kao pritvor ili „garde à vue“. To omogućava da se istraga pokrene, ali to nije osuđujuća presuda.

  Međutim, postupak nakon podnošenja prijave za zlostavljanje u porodici može potrajati veoma dugo. Sistem se poboljšao poslednjih godina, ali još uvek ima mnogo problema.

  Nažalost, morate biti strpljivi i proaktivni kada se uključite u francuski pravosudni sistem, što može biti posebno teško kada samo pokušavate da preživite.

Procedura

U Francuskoj je moguće podneti žalbu:

 • Lično, u bilo kojoj policijskoj stanici, u „commissariat de police“ ili „brigade de gendarmerie
 • izjavom javnom tužiocu poznatom kao „procureur de la République“.
 • Preporučuje se da se pripremite što je više moguće pre podnošenja žalbe tako što ćete pratiti sledeće korake:

  • pokušajte da prikupite što je moguće više dokaza
  • zabeležite kontakt podatke svih svedoka
  • zabeležite sva nasilna ponašanja kojih se sećate, od prvog do najnovijeg.
 • Ako se ne osećate spremnim da podnesete zvaničnu žalbu, možete početi tako što ćete prijaviti zlostavljanje policiji na mreži preko njihove višejezične usluge onlajn ćaskanja za žrtve rodno zasnovanog nasilja.

  Oni će moći da vam daju savet u zavisnosti od vaše situacije ili da pošalju policajca da interveniše ako je potrebno.

  Vaš razgovor može ostati potpuno anoniman ako želite. Ali u najtežim slučajevima nasilja ili ako ste mlađi od 18 godina, oni će biti u obavezi da prijave činjenice javnom tužiocu tzv. „procureur de la République“. Javni tužilac može odlučiti da sprovede istragu i eventualno krivično goni počinioca nasilja.

  Nakon ove pismene razmene:

  • Oni će zabeležiti činjenice koje prijavite u informativnom listu.
  • Daće vam referentni broj vaše datoteke.
  • Tražiće vašu adresu i broj telefona ako želite da vas policijski istražitelj kontaktira. U ovom trenutku možete ih takođe zamoliti da vas kontaktiraju putem e-pošte ako ne razumete francuski.
  • Istražitelj će vas kontaktirati u roku od sedam dana. U to vreme možete zatražiti prisustvo prevodioca kada podnesete zvaničnu žalbu.
  • Ako vam se ne jave u roku od sedam dana, možete im ponovo pisati putem ćaskanja, navodeći svoj referentni broj.
 • Žalba ili „plainte“ je zvaničan dokument koji pokreće istragu.

  Evidencija ili „main courante“ je zvanični dokument koji jednostavno beleži činjenice koje prijavljujete, ali obično ne pokreće istragu.

  U kontekstu nasilja u porodici, policijski službenici nisu ovlašćeni da vam predlažu da podnesete „main courante“ umesto „plainte“. Ipak, imate pravo da zatražite „main courante“ umesto „plainte“ ako to želite.

  Napomena: U slučaju nasilja u porodici, policija mora da pošalje „main courante“ javnom tužiocu ili „procureur de la République“. Javni tužilac tada može odlučiti da sprovede istragu i eventualno krivično goni počinioca zlostavljanja ako smatra da je nasilje veoma ozbiljno.

 • Ako ne govorite francuski i/ili se plašite da policija neće poštovati vaša prava, možete im predati ovo pismo.

  Kada dođete na prijemnicu policijske stanice, možete reći službeniku na prijemnici da biste želeli da se sa vama diskretno postupa.

  Tražiće od vas nekoliko informacija:

  • Dokument koji dokazuje vaš identitet, na primer vaša lična karta ili pasoš. Nećete morati da predočite boravišnu dozvolu ili „titre de séjour“: zakon predviđa da svako u Francuskoj može podneti žalbu, čak i ako nema pravo na boravak.
  • Vaša kućna adresa. Možete izabrati drugu adresu radi svoje bezbednosti; na primer, adresa nekoga kome verujete, ili vašeg advokata, ili organizacije koja nudi besplatne usluge poznate kao „association“.

  Takođe možete zatražiti da se sastanete sa socijalnim radnikom ili psihologom ako želite. Ovo će zavisiti od dostupnosti stručnog osoblja u policijskoj stanici koju posećujete.

  Takođe možete zatražiti kontakt podatke organizacije specijalizovane za pomoć ljudima koji su doživeli zlostavljanje. Ovo se naziva „association“.

  Zatim će vam doći u susret istražitelj da obavi razgovor ili „audition“, da zapiše vašu izjavu.

 • Ako želite, možete da podnesete svoj „plainte“ putem pisma javnom tužiocu poznatom kao „procureur de la République“. Možete da zatražite od advokata ili „association“” da vam pomognu u pisanju i slanju pisma.

  Procureur“ će zatim poslati vašu žalbu policijskoj upravi, koja će biti odgovorna za istragu.

  Zatim će vas pozvati u policijsku stanicu poznatu kao „commissariat de police“ ili „brigade de gendarmerie“ da biste dali pisanu izjavu za informacije date tokom razgovora ili „audition“.

  Da biste podneli žalbu poštom, sledite ove korake:

  • Napišite pismo koristeći ovaj šablon. Obavezno uključite sledeće elemente:
   • vaše prezime, imena, datum i mesto rođenja i pune kontakt podatke (adresa i broj telefona)
   • detaljan izveštaj o činjenicama, navodeći datum i mesto incidenta
   • ime izvršioca zlostavljanja
   • imena i adrese svih svedoka
   • opis posledica zlostavljanja na vas i vašu decu, ako ih imate
   • dokumenta koja pružaju dokaz.
  • Sačuvajte kopiju pisma u slučaju da vam zatreba kasnije.
  • Pismo mora biti naslovljeno na „procureur de la République“. Da biste pronašli njegove kontakt detalje, možete koristiti ovaj imenik tako što ćete uneti svoj poštanski broj i izabrati „tribunal judiciaire“. Možete izabrati sud u mestu gde živite, gde živi počinilac zlostavljanja ili gde je zlostavljanje izvršeno.
  • Pismo možete predati lično na prijemnici suda ili ga poslati putem „lettre recommandée avec accusé de réception“, što je jedini način da imate dokaz o prijemu. Sačuvajte priznanicu kao dokaz.
 • Možete zatražiti od advokata da vas otprati do „commissariat“ ili „gendarmerie“ za vašu „audition“.

  Istražitelj će zapisati vašu izjavu. Ova diskusija je poznata kao intervju ili „audition“. Stvari koje treba znati:

  • Ako ne govorite francuski, možete im dati ovo pismo i zatražiti prevodioca. Policija ima obavezu da vam ga dodeli. U praksi, to će zavisiti od dostupnosti prevodilaca na vašem jeziku. Možda će vas zamoliti da se vratite u neko drugo vreme.
  • Možete tražiti žensku osobu ako želite. Ako je službenica dostupna, oni će se pobrinuti da ona obavi intervju sa vama.

  Službenik će vam postavljati pitanja kako bi u potpunosti razumeo situaciju i sa vama će popuniti dokument da proceni hitnost vaše situacije, poznat kao „grille d’évaluation du danger“. Pitanja će uključivati:

  • vaše stanje, na primer:
   • da li ste povređeni?
   • da li se plašite za sebe i/ili svoju decu?
   • da li ste depresivni ili se osećate preopterećeno, bez rešenja?
  • vaš partner ili bivši partner, na primer:
   • da li ima vatreno oružje (sa dozvolom ili bez)?
   • da li koristi alkohol, drogu, lekove?
   • da li ima istoriju problema sa mentalnim zdravljem?
  • zlostavljanje koje ste doživeli, na primer:
   • da li je vaš partner ili bivši partner ikada bio uvredljiv prema vama?
   • da li pokušava da kontroliše ono što radite (odeću, šminku, izlaske, posao itd.)?
   • da li vas izlaže stalnom praćenju, psihičkom i/ili seksualnom uznemiravanju putem e-pošte, tekstualnih poruka, poziva, glasovnih poruka, pisama?
   • da li vas onemogućava da slobodno trošite svoj novac ili koristite svoja administrativna dokumenta (lična dokumenta, zdravstvene knjižice itd.)?
   • da li se učestalost zlostavljanja u poslednje vreme povećala? (verbalno, fizičko, seksualno ili psihičko zlostavljanje)

  Takođe će vas pitati da li imate dokaze ili svedoke. Nije obavezno imati ovo: istraga može pomoći u njihovom pronalaženju.

  Na kraju „audition“, policajac će vam predložiti da posetite lekara u specijalizovanom medicinskom odeljenju pod nazivom „Unité médico-judiciaire (UMJ)“. Obično će vam policajac zakazati termin kod ovog lekara.

  Stvari koje treba znati:

  • Veoma je važno da ovo prihvatite, bez obzira na zlostavljanje koje ste doživeli, čak i ako nije ostavilo nikakav fizički trag. Lekar će vam dati lekarsko uverenje koje će vam biti neophodno za sledeće korake.
  • Ako vam policijski službenik ne ponudi termin kod lekara iz „Unité médico-judiciaire (UMJ)“ odeljenju, važno je da ga zatražite pre nego što odete.
 • Nakon završetka intervjua ili „audition“, dobićete tri važna dokumenta.

  1. Sažetak vaše izjave poznat kao „procès-verbal de plainte“.
   • Pažljivo pročitajte (ili zatražite da vam se pročita naglas) da biste proverili da li su informacije tačne.
   • Ako ne govorite francuski, možete zamoliti prevodioca koji je bio prisutan na razgovoru da vam ponovo pročita dokument.
   • Pregledajte polako, čak i ako pokušavaju da vas požure, i ne plašite se da tražite ispravke.
   • Potpišite dokument kada se uverite da je potpun i tačan.
  2. Dokaz da ste podneli žalbu, poznat kao „récépissé de dépôt“.
  3. Obrazac koji treba poslati sudu da zatraži pristup istražnom spisu poznat kao „Déclaration de constitution de partie civile (CPC)“. Stvari koje treba znati:
   • Izričito se preporučuje da podnesete ovaj zahtev, čak i ako nije obavezan, jer će vam to omogućiti da budete obavešteni o tome kako se postupak odvija i da imate pristup dosijeu.
   • Možete zamoliti advokata da vam pomogne da popunite obrazac i pošaljete ga.
   • Ovo možete zahtevati u bilo kom trenutku do dana donošenja sudske presude poznate kao „audience“, ali se preporučuje da se to uradi što je pre moguće.
 • Nažalost, nećete automatski biti obavešteni o radnjama koje će policija preduzeti nakon vaše žalbe.

  Ako smatraju da su činjenice ozbiljne, mogu odlučiti da pozovu počinioca zlostavljanja da bi ga ispitali. U zavisnosti od težine činjenica, on može biti pozvan:

  • na razgovor ili „audition libre“, što znači da u svako doba može da ode kući
  • ili, u najozbiljnijim slučajevima, u „garde à vue“ (pritvor). To znači da će biti lišen slobode i da će morati da ostane u policijskoj stanici na određeno vreme, obično između 24 i 48 sati.

  Napomena: vi nećete biti automatski obavešteni o tome kada će se „audition“ odigrati ili o završetku „garde à vue“. Zato je važno da preduzmete mere predostrožnosti ako se plašite bilo kakve osvete nasilnika.

  Ako još uvek živite sa počiniocem zlostavljanja i ne osećate se bezbedno kod kuće, možete pitati sudiju porodičnog suda poznatog kao „Juge aux affaires familiales“ da proteraju počinioca zlostavljanja iz svog doma, čak i ako je dom na njihovo ime. Ovo se radi u okviru naloga za zaštitu ili „ordonnance de protection“, i može potrajati nedelju dana.

  U međuvremenu, možete zatražiti od policije da vam pomogne u pronalaženju hitnog smeštaja ili potražite druga rešenja.

  Takođe možete zamoliti policiju da pođe sa vama da preuzme vaše stvari iz kuće.

 • Tokom pregleda, uloga lekara je da proceni fizičke i psihičke posledice zlostavljanja na vaše zdravlje, čak i ako nije ostavilo nikakve fizičke tragove.

  Neophodno je detaljno opisati zlostavljanje koje ste doživeli i uticaj koje je ono imalo na vas. Ovo može biti veoma teško, ali je neophodno osigurati da kasnije možete ostvariti svoja prava. Čak i ako je teško, pokušajte da ne umanjite uticaj koji je imao na vaše zdravlje.

  Na kraju termina, lekar će sastaviti lekarsko uverenje u kojem se navodi broj poznat kao „Incapacité temporaire de travail (ITT)“. Svrha ovog broja je da proceni težinu posledica zlostavljanja na vaše fizičko i mentalno zdravlje. Ovo će sudija uzeti u obzir u kontekstu krivičnog postupka.

  Pre odlaska možete pitati lekara iz „UMJ“:

  • da li su poslali potvrdu u „commissariat“ ili „gendarmerie
  • i zatražiti primerak potvrde. Oni su dužni da vam ga obezbede.
 • Policija će istražiti i ispitati počinioca zlostavljanja, koji se zove „mis en cause“.

  U zavisnosti od težine činjenica, optuženi može biti pozvan u policijsku stanicu:

  • na razgovor ili „audition libre“, što znači da u svako doba može da ode kući
  • ili u „garde à vue“ (pritvor), što znači da će biti lišen slobode i da će morati da ostane tamo na određeno vreme, uglavnom između 24 i 48 sati.

  Napomena: vi nećete biti automatski obavešteni o tome kada će se „audition“ odigrati ili o završetku „garde à vue“. Zato je važno da preduzmete mere predostrožnosti ako se plašite bilo kakve osvete nasilnika.

  Ako počinilac zlostavljanja negira činjenice, policija će vam ponuditi termin u njihovom prisustvu, poznat kao „confrontation“. Toplo vam preporučujemo da prisustvujete, jer bi vaše odsustvo, nažalost, moglo biti protiv vas; na primer, ako izvršilac zlostavljanja iznosi lažne optužbe protiv vas. Ako vam je potrebna podrška, možete imati advokata u pratnji.

  U zavisnosti od složenosti slučaja, istraga će trajati od nekoliko nedelja do nekoliko meseci.

  Ako su činjenice veoma ozbiljne, „procureur de la République“ mogu odlučiti da se izvršiocu nasilja sudi odmah nakon lišenja slobode ili „garde à vue“. Ovo se naziva „comparution immédiate“.

  Nažalost, nećete biti automatski obavešteni o napretku istrage.

  Ako želite da znate kako slučaj napreduje, imate dva rešenja:

  • Pozovite policijsku stanicu da pitate kako napreduje vaš slučaj. Broj telefona se nalazi u gornjem desnom uglu prijema žalbe ili „récépissé de plainte“.
  • Pošaljite pismo za „procureur de la République“ ili zamolite svog advokata da to učini ako istraga ne napreduje nekoliko nedelja. Da biste pronašli njegove kontakt detalje, možete koristiti ovaj imenik tako što ćete uneti svoj poštanski broj i izabrati „tribunal judiciaire“.
 • Policijske službe će tokom istrage slati izveštaje javnom tužiocu „procureur de la République“ koji je zadužen za slučaj. Oni vas takođe mogu obaveštavati, ali to se nažalost ne dešava automatski.

  Kada „procureur de la République“ dobije završni izveštaj, doneće odluku u vezi sa postupkom. Oni mogu da odluče da:

  • ne optuže počinioca zlostavljanja klasifikacijom slučaja kao “„sans suite, na primer ako smatraju da nema dovoljno dokaza
  • predloži alternativnu meru  umesto sudske presude kao „mesure alternative aux poursuites “, na primer:
   • zvanični razgovor poznat kao „rappel à la loi“ da ih podseti na zakon i rizike koji su povezani sa njegovim kršenjem
   • obuka o odgovornosti za sprečavanje i borbu protiv zlostavljanja u odnosima
   • nadoknada koja će vam se isplatiti
  • zatražite od sudije pod imenom „juge d’instruction“ da se nastavi istraga, na primer traženjem psihijatrijskih procena ili svedočenja
  • poslati slučaj sudu, što bi moglo dovesti do osude.

  Obično ćete biti obavešteni o njegovoj odluci poštom na adresu koju ste naveli kada ste podneli žalbu. Ali ponekad se to ne dešava.

  Ako ne čujete ništa nakon nekoliko nedelja, možete pisati na „procureur de la République“ da bi saznali kako teče postupak. Da biste saznali njihove informacije za kontakt, možete da upotrebite ovaj imenik unosom vašeg poštanskog broja i izborom opcije „tribunal judiciaire“.

  Ako se ne slažete sa odlukom „procureur de la République“, možete zatražiti od sudije da ispita predmet ulaganjem žalbe ili „appel“. Izričito se preporučuje da angažujete advokata da preduzmete ove korake.

 • Ako „procureur de la République“ odluči da se osumnjičenom sudi na sudu, sudija će ispitati dokaze i saslušati različite strane:

  • lice koje je podnelo žalbu, poznato kao „victime
  • optuženi počinilac zlostavljanja, poznat kao „mis en cause
  • bilo koje svedoke.

  Dobićete dokument pod nazivom „convocation“ na adresi koju ste dali prilikom podnošenja žalbe. Ovaj dokument će od vas tražiti da idete na sud da biste svedočili na ročištu ili „audience“. On će odrediti datum, vreme i lokaciju.

  Izričito se preporučuje da angažujete advokata da vas prati na saslušanje.

  Stvari koje treba znati:

  • Možete tražiti da se saslušanje održi bez prisustva javnosti, tzv „à huis clos“ (zatvorena saslušanja). Zahtev se podnosi preko vašeg advokata. Sudija će odgovoriti na vaš zahtev pre početka suđenja.
  • Ako to već niste učinili prilikom podnošenja žalbe, preporučuje se da se prijavite da postanete građanska stranka ili „constituer partie civile (CPC)“. Ovo omogućava da budete obavešteni o toku postupka i da imate pristup predmetu preko vašeg advokata.
   • To možete učiniti u bilo kom trenutku dok se presuda ne donese i do 24 sata pre saslušanja putem e-pošte, slanjem obrasca i dokaza o doživljenom zlostavljanju.
   • To možete učiniti i na dan saslušanja.
   • Možete pitati svog advokata za savet kako da to uradite.

  Na kraju suđenja, sudija će odlučiti da li je optuženi kriv ili ne, kao i o kazni. Oni mogu odlučiti da:

  • ako bude proglašen krivim, izrećiće se kazna počiniocu zlostavljanja, na primer: da dobijete naknadu, zabranu prilaska, zatvorsku kaznu bez zatvaranja poznatu kao „prison avec sursis“, kaznu zatvora sa pritovorom u zatvorskoj ustanovi poznatoj kao „prison ferme
  • da vam dodeli sumu novca poznatu kao kamata i obeštećenje ili „dommages et intérêts
  • proglašenje okrivljenog počinioca da nije kriv ako je teško dokazati njegovu krivicu.

  Ako se ne slažete sa odlukom sudije, možete zatražiti od drugog sudije da ispita slučaj tako što ćete uložiti žalbu ili „appel“ preko svog advokata.

Česti problemi

 • Ako ste zabrinuti da će policija odbiti da podnese vašu žalbu, možete im predstaviti ovo pismo.

  Policija ne sme da odbije podnošenje prijave. Ako se ovo desi, možete:

  • da odete u drugu policijsku stanicu poznatu kao „commissariat de police“ ili „brigade de gendarmerie
  • ili da podnesete prijavu preko pošte.

  Ako policajac odbije da zavede vašu prijavu, policajac krši zakon. Možete prijaviti kršenje zakona:

  • u IGGN ako vam odbiju podnošenje žalbe u „brigade de gendarmerie
  • u IGPN ako vam odbiju žalbu u „commissariat de police
  • Zaštitniku za ljudska prava ili „Défenseur des Droits“ kontaktiranjem predstavnika u vašoj blizini.
 • Policija nema pravo da predlaže žalbu ili „main courante“ za nasilje u porodici. „Main courante“ je jednostavno sredstvo za stvaranje izjave da je došlo do zloupotrebe, ali nikakva akcija neće uslediti.

  Takođe treba da znate da je odbijanjem vaše žalbe policajac prekršio zakon. Ovo kršenje zakona možete prijaviti:

  • u IGGN ako vam odbiju podnošenje žalbe u „brigade de gendarmerie
  • u IGPN ako vam odbiju žalbu u „commissariat de police
  • Zaštitniku za ljudska prava ili „Défenseur des Droits“ kontaktiranjem predstavnika u vašoj blizini.

  Napomena: imate pravo da tražite da se vodi evidencija ili „main courante“ ako želite da zadržite dokaze o zlostavljanju, ali niste spremni da krivično gonite počinioca zlostavljanja na sudu. Međutim, u slučaju porodičnog zlostavljanja, policija mora da pošalje „main courante“ do „procureur de la République“. Oni mogu odlučiti da sprovedu istragu i eventualno krivično gone počinioca zlostavljanja ako su činjenice veoma ozbiljne.

 • Neprihvatljivo je da budete diskriminisani dok pokušavate da tražite zaštitu od francuskog pravosudnog sistema, ali to se, nažalost, ipak dešava.

  Postoje rešenja za prijavu ove diskriminacije i dobijanje naknade za štetu koju vam je naneta. Saznajte više

 • Procureur de la République“ treba da vas obaveštava o toku istrage i odluci u vezi sa počiniocem zlostavljanja. Nažalost, to se ponekad ne dešava.

  Ako ne čujete ništa posle nekoliko nedelja, možete da pišete na „procureur de la République“ zaduženom za vaš slučaj prateći ove korake:

  • Napišite pismo sa zahtevom za ažuriranje vaše datoteke i zadržite kopiju. Možete da upotrebite ovaj model.
  • Priložite uz vašu kopiju pisma „procès-verbal de plainte“ koje ste dobili kada ste podneli prijavu policiji.
  • Da biste saznali njihove adrese, možete da upotrebite ovaj imenik unosom vašeg poštanskog broja i izborom opcije „tribunal judiciaire“.
  • Pošaljite pismo preko „lettre recommandée avec accusé de réception“, što je jedini način da imate dokaz o prijemu. Sačuvajte priznanicu kao dokaz.
  • Pošaljite primerak ovog pisma u „commissariat de police“ ili „brigade de gendarmerie“ gde ste podneli prvobitnu žalbu.

Uobičajene brige

 • Ako ne govorite francuski, možete poneti ovo pismo sa sobom kada odete u policijsku stanicu. Pismo podseća policiju na njenu obavezu da ima prevodioca koji je prisutan kada podnosite žalbu.

  U praksi, to će zavisiti od dostupnosti prevodilaca na vašem jeziku. Možda će vas zamoliti da se vratite u neko drugo vreme.

  Imate nekoliko drugih rešenja:

  • prijavite zloupotrebu policiji°onlajn°preko višejezične usluge ćaskanja°i zakažite termin za podnošenje žalbe, navodeći svoj jezik i činjenicu da vam je potreban prevodilac
  • potražite pomoć organizacije koja nudi besplatne usluge poznate kao „association“ da biste pronašli prevodioca
  • dođite sa nekim kome verujete ko će moći da vam prevede.
 • Da, ako niste prekoračili određeno vremensko ograničenje. Ovo je poznato kao „délai de prescription“ obezbeđeno zakonom. Pravni rokovi su:

  • 6 godina za podnošenje pritužbe za većinu nasilja u porodici smatra se kao „délits
  • 20 godina za podnošenje žalbe u slučaju silovanja koje se smatra „crime“.
 • U Francuskoj je uloga policije da vas zaštiti ako ste u opasnosti. Policijski službenici imaju obavezu da poštuju ljudska prava bez ikakve diskriminacije, iako se to, nažalost, i dalje dešava.

  Imate pravo da budete u pratnji osobe po vašem izboru prilikom podnošenja žalbe.

  Ako se plašite, žalbu možete podneti poštom. Ipak, i dalje ćete biti pozvani od strane policije da odgovorite na njihova pitanja tokom razgovora ili „audition“.

 • Ako ne možete da odete do lokalnog „commissariat de police“ ili „brigade de gendarmerie“, možete poslati žalbu preko pošte.

  Ipak, i dalje ćete biti pozvani od strane policije da odgovorite na njihova pitanja tokom razgovora ili „audition“. Možete pomenuti svoje poteškoće za putovanje u to vreme.

 • Osuda za zlostavljanje u porodici ne rezultira automatski zatvorom počinioca zlostavljanja. Sudija takođe može odlučiti da:

  • osudi počinioca zlostavljanja na kaznu zatvora bez kazne zatvora, poznatu kao uslovna osuda ili „prison avec sursis
  • zabrani mu da vam priđe
  • ga obaveže da pohađa obuku o porodičnom nasilju.

  U svakom slučaju, niste odgovorni ni za jednu osudu, o kojoj će odlučiti sudija.

  Počinilac zlostavljanja je jedina osoba odgovorna za svoje postupke.

 • Ako je moguće, možete se pripremiti pre nego što podnesete žalbu. Možete prikupiti dokaze i zapisati ključne činjenice i datume koje ćete imati sa sobom tokom razgovora ili „audition“.

  Možete biti u pratnji advokata ili organizacije koja nudi besplatne usluge poznate kao „association“ specijalizovane za podršku ljudima koji su doživeli zlostavljanje.

  Prilikom podnošenja žalbe, potrudite se da ne napravite greške. Na primer, ako niste sigurni u datum, nemojte ga izmišljati. Ovi mali detalji mogu naštetiti vašem slučaju ako vaš partner ili bivši partner može dokazati da su lažni.

  Ne brinite ako zaboravite informacije. Svojoj žalbi možete dodati više informacija podnošenjem dopuna žalbi ili „complément de plainte“ lično ili preko pošte.

 • Podnošenje žalbe i traženje zaštitnih mera je vaše pravo, bez obzira da li imate pravo na boravak ili ne.

  U Francuskoj, policiji nije dozvoljeno da vas pritvori jer nemate pravo na boravak, ako tražite njihovu pomoć u slučaju nasilja.

  Ako ste zabrinuti da možda neće poštovati vaša prava, možete im predstaviti ovo pismo kao podsetnik da vas ne mogu zadržati.

  Ako je moguće, recite nekome bliskom vama ili organizaciji koja nudi besplatne usluge poznate kao „association“ specijalizovanoj za prava stranih državljana da ćete podneti žalbu. Tako ćete se osećati sigurnije ako se policajac ne pridržava zakona.

Pronađite podršku

U Francuskoj postoji dosta servisa koji vas mogu podržati, dati vam savet i pomoći u vezi sa procedurama i papirologijom. Većina njih je besplatna.

 • Uloga policije je da osigura bezbednost za sve ljude, bez obzira na njihovu situaciju, čak i za ljude koji nemaju boravišna prava u Francuskoj. Policajac će biti dostupan da vam pruži savet i ponudi pomoć 24 sata dnevno, 7 dana nedeljno. Možete da kontaktirate policiju na četiri glavna načina:

  • Preko telefona: pozovite 17, broj za besplatne pozive. Dostupni jezici: sa prevodom na sve jezike.
  • Putem tekstualne poruke: pošaljite SMS na 114 na francuskom jeziku, navodeći svoju tačnu adresu.
  • Preko interneta: usluga za ćaskanje. Ova usluga je dostupna na mnogim jezicima.
  • Idite do policijske stanice, npr. bilo da se radi o „commissariat de police“ ili „brigade de gendarmerie“. Možete da pronađete vama najbližu policijsku stanicu na ovoj veb-lokaciji. Ako ne govorite francuski jezik, biće potrebno da vam pronađu prevodioca, a to može da potraje.
 • Centres d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF)“ pomaže opštoj javnosti, posebno ženama, u mnogim oblastima kao što su: zakonska prava, zdravlje, potraga za zaposlenjem, obuka, kreiranje poslovanja i čak i nega dece.

  • Ove usluge su besplatne.
  • Imaće mogućnost da vas obaveste o vašim pravima i koracima koje treba preduzeti. Neki centri mogu da vam pomognu sa procedurama i papirologijom.
  • Dostupni jezici: uglavnom francuski.
  • Kontakt: informacije za kontakt za „CIDFF“ pronaćićete u vašoj oblasti u ovom imeniku.
 • Associations“ su organizacije koje nude određeni opseg usluga.

  • Ove usluge su besplatne.
  • Ponuđene usluge često se razlikuju međusobno od jedne do druge „association“. Mogu da vam obezbede savet, a nekada mogu da vam pomognu u vezi sa procedurama i papirologijom.
  • Dostupni jezici: uglavnom francuski.
  • Listu „associations“ specijalizovanih za pomoć žrtvama nasilja u vašoj blizini ćete pronaći u ovom imeniku izborom svog francuskog departmana.

Iako je uložena maksimalna pažnja da vam pružimo najtačnije i najažurnije informacije, ova stranica nije namenjena da zameni pravni ili profesionalni savet. Zakoni i procedure se redovno menjaju tako da je važno konsultovati kvalifikovane stručnjake.

Možda će vas zanimati

Prikupljanje dokaza o zlostavljanju

Čak iako još uvek niste spremni da prijavite zlostavljanje, važno je da prikupite dokaze. To vam…

Saznajte šta da radite ako doživite diskriminaciju

Diskriminacija je zabranjena i kažnjiva je u skladu sa francuskim zakonom. Ako ste doživeli…

Angažovanje advokata u Francuskoj

Advokati igraju ključnu ulogu u svim pravnim postupcima. Važno je da izaberete one kojima možete…

Za intervenciju policije:

Idite na vrh