ការរារាំងឪពុកឬម្តាយផ្សេងទៀតពីការនាំកូនរបស់អ្នកទៅបរទេសដោយគ្មានការយល់ព្រមពីអ្នក។

ប្រសិនបើអ្នកព្រួយបារម្ភថាដៃគូ ឬអតីតដៃគូរបស់អ្នកនឹងនាំកូនរបស់អ្នកទៅក្រៅប្រទេស ឬរក្សាពួកគេនៅក្រៅប្រទេសដោយគ្មានការយល់ព្រមពីអ្នក អ្នកត្រូវតែចាត់វិធានការភ្លាមៗ។ មានដំណោះស្រាយដើម្បីការពារកូនរបស់អ្នកពីការនាំទៅក្រៅប្រទេសដោយគ្មានការយល់ព្រមពីអ្នក។

ផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយ Maître Hansu Yalaz នៅថ្ងៃទី 09/02/2024

អ្វីដែលត្រូវធ្វើក្នុងករណីមានការសង្ស័យ

ប្រសិនបើអ្នកខ្លាចថាឪពុកឬម្តាយម្នាក់ទៀតនាំកូនរបស់អ្នកទៅក្រៅប្រទេសដោយមិនមានការក្រើនរម្លឹកដល់អ្នក ចូររក្សាច្បាប់ចម្លងនៃឯកសារអត្តសញ្ញាណរបស់កូនអ្នក និងរូបថតថ្មីៗរបស់ពួកគេជានិច្ច។

ប្រសិនបើឪពុកឬម្តាយម្នាក់ទៀតជាជនបរទេស ឬមានសញ្ជាតិពីរ អ្នកអាចទាក់ទងកុងស៊ុល ឬស្ថានទូតនៃប្រទេសដែលជាប្រទេសសញ្ជាតិរបស់ពួកគេ ដើម្បីលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភរបស់អ្នក។ នៅក្នុងករណីខ្លះ ពួកគេអាចដាក់ការដាស់តឿននៅលើលិខិតឆ្លងដែនរបស់កូនអ្នក។ 

ប្រសិនបើអ្នកជាជនភៀសខ្លួនផ្នែកនយោបាយនៅប្រទេសបារាំង អ្នកមិនត្រូវទាក់ទងទៅអាជ្ញាធរនៃប្រទេសដើមរបស់អ្នកទេ។ ជំនួសមកវិញ សូមទាក់ទងអង្គការដែលផ្តល់សេវាកម្មឥតគិតថ្លៃហៅថា “association” ដែលមានជំនាញក្នុង សិទ្ធិនៃជនភៀសខ្លួន

អ្វីដែលត្រូវធ្វើប្រសិនបើអ្នកត្រូវបានគំរាមកំហែង

ប្រសិនបើឪពុកម្តាយម្នាក់ទៀតគំរាមយកកូនរបស់អ្នកទៅក្រៅប្រទេស សូមណែនាំឱ្យមានការរាយការណ៍ជាប្រព័ន្ធអំពីការគំរាមកំហែងទាំងនេះដោយទៅកាន់ប៉ុស្តិ៍ប៉ូលិស ពោលគឺ “commissariat de police” ឬ “brigade de gendarmerie” ។

នៅពេលនៅទីនោះ អ្នកអាចស្នើសុំឱ្យពួកគេសរសេរឯកសារផ្លូវការដែលកត់ត្រាការពិត ដែលគេស្គាល់ថាជាកំណត់ហេតុ ឬ “main courante” ។ នេះនឹងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកមានភស្តុតាងផ្លូវការនៃការគំរាមកំហែង ប៉ុន្តែមិនមានវិធានការណ៍ណាមួយនឹងត្រូវបានធ្វើឡើងនោះឡើយ។ 

ជាអកុសល នៅប្រទេសបារាំង ការគំរាមកំហែងនៃលក្ខណៈបែបនេះមិនត្រូវបានចាត់ទុកថាជាបទល្មើសធ្ងន់ធ្ងរគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង្ហាញអំពីភាពត្រឹមត្រូវនៃពាក្យបណ្តឹងផ្លូវការមួយ ដែលគេហៅថា “plainte” និងដែលត្រូវមានការស៊ើបអង្កេតបន្ទាប់។ 

ការពារកូនរបស់អ្នកពីការនាំទៅក្រៅប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្ន

អ្នកអាចស្នើសុំវិធានការរដ្ឋបាលបន្ទាន់ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា “Opposition à la Sortie du Territoire (OST)” ដែលនឹងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកជំទាស់នឹងការចាកចេញរបស់កូនអ្នកពីប្រទេសបារាំង។ វាមានសុពលភាពរយៈពេលអតិបរមា 15 ថ្ងៃ។

ជាអកុសល អ្នកមិនអាចស្នើសុំវិធានការនេះបានទេ ប្រសិនបើអ្នកមិនមានសិទ្ធិស្នាក់នៅត្រឹមត្រូវ។

 • ពាក្យសុំត្រូវតែធ្វើឡើងចំពោះអាជ្ញាធរបារាំងក្នុងតំបន់ដែលគេស្គាល់ថាជា “préfecture” នៅក្នុងនាយកដ្ឋានរបស់អ្នក។ អ្នកអាចស្វែងរកព័ត៌មានទំនាក់ទំនងលម្អិតរបស់ពួកគេនៅក្នុង បញ្ជីឈ្មោះ នេះ។

  • ប្រសិនបើ “préfecture” ត្រូវបានបិទ (នៅពេលយប់ ចុងសប្តាហ៍ ថ្ងៃឈប់សម្រាកសាធារណៈ) នោះអ្នកអាចទៅកាន់ប៉ុស្តិ៍ប៉ូលិសណាមួយដែលនៅស្ថិតជិតអ្នក ពោលគឺ “commissariat de police” ឬ “brigade de gendarmerie” ។

  នៅពេលដល់ទីនោះ អ្នកនឹងត្រូវបានស្នើសុំឱ្យបំពេញទម្រង់ ពាក្យសុំមួយ ។ អ្នកក៏នឹងត្រូវផ្តល់ឯកសារដូចខាងក្រោម៖

  • ភស្តុតាងនៃអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នក៖ លិខិតឆ្លងដែន ឬអត្តសញ្ញាណបណ្ណ
  • ភស្តុតាងនៃអត្តសញ្ញាណសម្រាប់កូននីមួយៗរបស់អ្នក
  • ភស្តុតាងនៃសិទ្ធិស្នាក់នៅរបស់អ្នក ឧទាហរណ៍ ច្បាប់ចម្លងនៃបណ្ណស្នាក់នៅដែលមានសុពលភាពរបស់អ្នក ឬ “titre de séjour” ឬពាក្យសុំសិទ្ធិជ្រកកោនរបស់អ្នក
  • ឯកសារបញ្ជាក់ពីសិទ្ធិជាឪពុកឬម្ដាយរបស់អ្នក ឬ "autorité parentale" ដូចជាច្បាប់ចម្លងសំបុត្រកំណើតសម្រាប់កូននីមួយៗរបស់អ្នក ដែលមានឈ្មោះរបស់អ្នកនៅក្នុងនោះ
  • ឯកសារដែលបានចុះកាលបរិច្ឆេទក្នុងរយៈពេលបីខែចុងក្រោយនេះ ដែលបញ្ជាក់ពីទីកន្លែងស្នាក់នៅរបស់អ្នក ហៅថា “justificatif de domicile” ឧទាហរណ៍ វិក្កយបត្រអគ្គិសនី ឬហ្គាស ឬការប្រកាសថាអ្នកត្រូវរស់នៅផ្ទះរបស់នរណាម្នាក់ ហៅថា “attestation d’hébergement” ដោយមានភស្តុតាងនៃលំនៅឋានពីម្ចាស់ផ្ទះ និងច្បាប់ចម្លងទាំងសងខាងនៃឯកសារអត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេ។
  • ឯកសារពាក់ព័ន្ធណាមួយដែលអាចជួយឱ្យនាយកដ្ឋានពិនិត្យពាក្យសុំរបស់អ្នក និងធ្វើការសម្រេចចិត្ត។ ឧទាហរណ៍ ការដកស្រង់ចេញពីក្រឹត្យលែងលះ ច្បាប់ចម្លងនៃសំបុត្រយន្តហោះ សារដែលមានការគំរាមកំហែង ឬកំណត់ហេតុណាមួយ ឬ “main courante” ដែលអ្នកបានប្តឹងប៉ូលិសរួចហើយ។
 • ពាក្យសុំរបស់អ្នកនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅប្រមុខខេត្តដែលគេស្គាល់ថាជា “Préfet” សម្រាប់ការអនុម័ត។ 

  អ្នកនឹងទទួលបានការឆ្លើយតបតាមទូរសព្ទក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីលេខដែលអ្នកបានបញ្ជាក់នៅលើទម្រង់ពាក្យសុំ។ អ្នកក៏នឹងទទួលបានសំបុត្រមួយក្នុងរយៈពេលពីរបីថ្ងៃបន្ទាប់ ដែលបញ្ជាក់ពីការឆ្លើយតបនៅអាសយដ្ឋានដែលអ្នកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងពាក្យសុំ។

  ប្រសិនបើពាក្យសុំត្រូវបានយល់ព្រម ឈ្មោះកូនរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីអ្នកបាត់ខ្លួនក្នុងប្រទេស ហើយត្រូវបានរាយការណ៍ទៅប្រព័ន្ធព័ត៌មាន Schengen ។ នេះនឹងអនុញ្ញាតឱ្យប៉ូលិស និងសេវាអន្តោប្រវេសន៍ពិនិត្យមើលថាកុមារត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើដំណើរនៅពេលដែលពួកគេឆ្លងកាត់ប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យដែរឬទេ។

  វិធានការនេះនឹងមានសុពលភាពរយៈពេល៖ 

  • 15 ថ្ងៃប្រសិនបើវាត្រូវបានចេញដោយ “préfecture” 
  • 10 ថ្ងៃប្រសិនបើវាត្រូវបានចេញដោយប៉ូលិស។ 

  វាមិនអាចកើតឡើងវិញបានទេ លុះត្រាតែអ្នកស្នើសុំភ្លាមៗពីចៅក្រមតុលាការគ្រួសារដែលគេស្គាល់ថាជា “Juge aux affaires familiales (JAF)” ។ 

  ពេលខ្លះ “Préfet” បដិសេធមិនយល់ព្រមលើពាក្យសុំ ប្រសិនបើពួកគេចាត់ទុកថាវាមិនសមហេតុផល។ ប្រសិនបើនេះជាករណី អ្នកអាចទាក់ទងមេធាវីដើម្បីរកឱ្យឃើញនូវសកម្មភាពដែលអាចកើតមាន។

ការពារកូនរបស់អ្នកពីការនាំទៅបរទេសក្នុងរយៈពេលវែង

អ្នកអាចស្នើសុំវិធានការផ្លូវច្បាប់ដែលគេស្គាល់ថាជា “Interdiction de Sortie du Territoire (IST)” ដើម្បីប្រឆាំងនឹងការចាកចេញពីប្រទេសរបស់កូនអ្នកដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីអ្នក។ 

អ្នកត្រូវតែស្នើសុំវាពីចៅក្រមតុលាការគ្រួសារដែលគេស្គាល់ថាជា “Juge aux affaires familiales (JAF)” ។ វានឹងមានសុពលភាពរហូតដល់ថ្ងៃផុតកំណត់ដែលកំណត់ដោយចៅក្រម ឬបើខកពេលកំណត់នោះ រហូតដល់កុមារម្នាក់ៗឈានដល់អាយុពេញវ័យស្របច្បាប់។

យើងសូមណែនាំអ្នកយ៉ាងម៉ុតមាំឱ្យរកជំនួយពី មេធាវី នៅក្នុងដំណើរការនេះ។ ប្រសិនបើធនធានរបស់អ្នកមានកម្រិតពេកក្នុងការបង់ថ្លៃសេវារបស់ពួកគេ អ្នកអាចស្នើសុំជំនួយផ្នែកច្បាប់ ឬ “aide juridictionnelle” ដើម្បីរ៉ាប់រងការចំណាយ។

 • វិធានការនេះអនុញ្ញាតឱ្យអ្នករារាំងកូនមិនឱ្យចាកចេញពីប្រទេសដោយគ្មានការយល់ព្រមពីឪពុកម្តាយទាំងពីរ។ នេះមានន័យថាឪពុកឬម្តាយម្នាក់ៗនឹងត្រូវការការអនុញ្ញាតជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពីឪពុកម្តាយផ្សេងទៀត ប្រសិនបើពួកគេចង់ធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសជាមួយកូន។ ឯកសារនេះនឹងត្រូវបានកត់ត្រាដោយប៉ូលិសបារាំង។

  ការហាមឃាត់នេះជាធម្មតាមានរយៈពេលរហូតដល់កុមារម្នាក់ៗមានអាយុ 18 ឆ្នាំ ឬរហូតដល់ការសម្រេចចិត្តថ្មីមួយត្រូវបានធ្វើឡើង។ វាអាចត្រូវបានផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នដោយមានការព្រមព្រៀងពីឪពុកម្តាយទាំងពីរ។

 • ពាក្យសុំត្រូវតែធ្វើឡើងចំពោះចៅក្រមតុលាការគ្រួសារដែលគេស្គាល់ថាជា “Juge aux affaires familiales (JAF)” ។

  វាត្រូវតែធ្វើឡើងដោយមេធាវី ប្រសិនបើអ្នកមានបណ្តឹងផ្លូវច្បាប់ដែលកំពុងដំណើរការ ឧទាហរណ៍ ពាក្យសុំលែងលះ ឬសិទ្ធិធ្វើអាណាព្យាបាលកុមារ។ 

  ប្រសិនបើអ្នកមិនមានដំណើរការផ្លូវច្បាប់បច្ចុប្បន្នទេ អ្នកនៅតែអាចស្នើសុំមេធាវីឱ្យជួយអ្នកបង្កើតពាក្យសុំនេះ។

  ជំហានមានដូចខាងក្រោម៖

  • បំពេញ ទម្រង់ នេះ។
  • ផ្ញើពាក្យសុំទៅចៅក្រមតុលាការគ្រួសារ ឬ "Juge aux affaires familiales" នៃកន្លែងស្នាក់នៅរបស់កុមារ។ ដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានលម្អិតនៃទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេ អ្នកអាចស្វែងរក បញ្ជីឈ្មោះ នេះបាន ដោយបញ្ចូលលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់អ្នក ហើយជ្រើសរើស "tribunal judiciaire" ។ 
  • ផ្ញើពាក្យសុំដែលបានចុះឈ្មោះតាមប្រៃសណីយ៍ ឬ "lettre recommandée avec accusé de réception” ។ នេះជាមធ្យោបាយតែមួយគត់ដើម្បីមានភស្តុតាងនៃការទទួល។ រក្សាបង្កាន់ដៃទុកជាភស្តុតាងនៃការផ្ញើតាមប្រៃសណីយ៍។
 • ចៅក្រមនឹងកោះហៅឪពុកម្ដាយទាំងពីរមកធ្វើការណាត់ជួបដែលគេស្គាល់ថាជាសវនាការ ឬ "audience" ដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្ត។ ចំណុចមួយចំនួនដែលត្រូវពិចារណា៖

  • "audience” អាចត្រូវបានកំណត់ពេលជាច្រើនសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីការដាក់ពាក្យសុំ។ 
  • មេធាវីរបស់អ្នកអាចស្នើសុំឱ្យចៅក្រមកំណត់កាលបរិច្ឆេទ "audience" ឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។
  • គួរគប្បីធានាថា "audience" ត្រូវបានកំណត់ពេលមុនកាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់នៃ "Opposition à la Sortie du Territoire (OST) ចេញដោយ "préfecture” ។ នេះនឹងធានាថាមិនមានអំឡុងពេលរវាងវិធានការទាំងពីរដែលនឹងអនុញ្ញាតឱ្យឪពុកឬម្តាយផ្សេងទៀតចាកចេញពីប្រទេស។ 

  ក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេច ចៅក្រមនឹងពិចារណាលើធាតុជាក់ស្តែង និងកង្វល់ដែលនឹងបង្ហាញអំពីភាពត្រឹមត្រូវនៃការហាមឃាត់ផ្លូវច្បាប់ក្នុងការចាកចេញពីប្រទេស ឧទាហរណ៍៖ 

  • ការគំរាមកំហែងថានឹងធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសជាមួយកូនៗ ហើយមិនត្រឡប់មកវិញ
  • អវត្តមានពីកន្លែងការងារ
  • កង្វះទំនាក់ទំនងគ្រួសារនៅប្រទេសបារាំង 
  • ការផុតកំណត់នៃបណ្ណស្នាក់នៅ ឬ “titre de séjour” 
  • ការបំបែកដ៏ចម្រូងចម្រាស 
  • ប្រវត្តិនៃការរំលោភបំពាន។

  ការសម្រេចរបស់ចៅក្រមនឹងមិនត្រូវបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃនៃ “audience” ទេ។ នៅថ្ងៃនោះ ចៅក្រមនឹងកំណត់កាលបរិច្ឆេទ ដែលការសម្រេចចិត្តត្រូវធ្វើឡើង ដែលគេស្គាល់ថាជាកាលបរិច្ឆេទការពិភាក្សាសម្រេច ឬ “date de délibéré” ដែលអាចត្រូវបានកំណត់ពេលរហូតដល់បួនសប្តាហ៍ក្រោយ។

  ជាធម្មតាមេធាវីរបស់អ្នកនឹងទទួលបានការសម្រេចចិត្ត។ ប្រសិនបើអ្នកបានទៅ “audience” តែម្នាក់ឯងដោយគ្មានមេធាវី អ្នកនឹងទទួលបានការសម្រេចចិត្តតាមសំបុត្រទៅអាសយដ្ឋានដែលអ្នកបានចង្អុលបង្ហាញនៅក្នុងពាក្យសុំរបស់អ្នក។ អ្នកនឹងទទួលបានសំបុត្រតាមប្រៃសណីយ៍ដែលបានចុះឈ្មោះ ឬ “lettre recommandée avec avis de réception” ។ 

  ប្រសិនបើពាក្យសុំត្រូវបានយល់ព្រម ឈ្មោះកូនរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីអ្នកបាត់ខ្លួនក្នុងប្រទេស ហើយត្រូវបានរាយការណ៍ទៅប្រព័ន្ធព័ត៌មាន Schengen ។ នេះនឹងអនុញ្ញាតឱ្យប៉ូលិស និងសេវាអន្តោប្រវេសន៍ពិនិត្យមើលថាកុមារត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើដំណើរនៅពេលដែលពួកគេឆ្លងកាត់ប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យដែរឬទេ។

ស្វែងរកជំនួយ

នៅប្រទេសបារាំង មានសេវាកម្មជាច្រើនដែលអាចជួយអ្នក ផ្តល់ដំបូន្មាន និងជួយអ្នកជាមួយនឹងនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ និងឯកសារផ្សេងៗ។ សេវាភាគច្រើនគឺឥតគិតថ្លៃទេ។

 • សេវាប្រឹក្សាតាមទូរសព្ទនេះគ្រប់គ្រងដោយស្ថាប័នសិទ្ធិកុមារ “Droit d’enfance” ដែលមានសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់ដែលមានកូនបាត់ខ្លួន រួមទាំងនៅក្នុងករណីនៃការចាប់ពង្រត់ដោយឪពុកឬម្តាយម្ខាងទៀតផងដែរ។ ពួកគេក៏អាចផ្តល់ដំបូន្មានដល់អ្នកអំពីការបង្ការ ប្រសិនបើអ្នកខ្លាចថាឪពុកឬម្តាយម្ខាងទៀតនឹងយកកូនរបស់អ្នកដោយគ្មានការយល់ព្រមពីអ្នក។

  • សេវាកម្មនេះឥតគិតថ្លៃទេ។
  • មានអ្នកដែលនឹងស្តាប់អ្នក និងគាំទ្រអ្នកតាមទូរសព្ទ។ ពួកគេនឹងផ្តល់ដំបូន្មានដល់អ្នក រួមទាំងដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់ និងបើកសំណុំរឿង។ ពួកគេក៏អាចជួយអ្នកជាមួយនឹងនីតិវិធីរដ្ឋបាល និងផ្លូវច្បាប់ផងដែរ។
  • ពួកគេនឹងជួយអ្នករហូតដល់ពេលកូនរបស់អ្នកត្រលប់មកអ្នកវិញ។
  • ភាសាដែលអាចមាន៖ បារាំង អង់គ្លេស អារ៉ាប់ អេស្ប៉ាញ រុស្ស៊ី។
  • ទំនាក់ទំនង៖ តាមរយៈទូរសព្ទលេខ 116 000 លេខឥតគិតថ្លៃ និងអាចប្រើបាន 24 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍។
 • Centres d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF)” ជួយសាធារណៈជនទូទៅ ជាពិសេសស្ត្រី ក្នុងវិស័យជាច្រើនដូចជា៖ សិទ្ធិស្របច្បាប់ សុខភាព ការស្វែងរកការងារ ការបណ្តុះបណ្តាល ការបង្កើតអាជីវកម្ម និងសូម្បីតែការថែទាំកុមារ។

  • សេវាកម្មទាំងនេះឥតគិតថ្លៃទេ។
  • ពួកគេនឹងអាចជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីសិទ្ធិរបស់អ្នក និងជំហានដែលត្រូវអនុវត្ត។ មជ្ឈមណ្ឌលខ្លះអាច ជួយអ្នកជាមួយនឹងនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ និងឯកសារផ្សេងៗ។
  • ភាសាដែលអាចមាន៖ ភាគច្រើនជាភាសាបារាំង។
  • ទំនាក់ទំនង៖ អ្នកនឹងឃើញព័ត៌មានទំនាក់ទំនងលម្អិតនៃ "CIDFF" នៅក្នុងតំបន់របស់អ្នកនៅក្នុង បញ្ជីឈ្មោះ នេះ។
 • តួនាទីរបស់មេធាវីគឺការពារសិទ្ធិរបស់អ្នកមុន អំឡុងពេល និងក្រោយពេលដំណើរការផ្លូវច្បាប់។ 

  • សូមប្រុងប្រយ័ត្នថាត្រូវជ្រើសរើសមេធាវីដ៏ល្អម្នាក់
  • មេធាវីមានថ្លៃសេវាដែលអ្នកនឹងត្រូវបង់។ 
  • ប្រសិនបើធនធានអ្នកមានកម្រិត អ្នកអាចមានសិទ្ធិទទួលបានជំនួយហិរញ្ញវត្ថុរបស់រដ្ឋដើម្បីបង់ថ្លៃសេវាទាំងនេះ។ នេះត្រូវបានគេហៅថា "aide juridictionnelle" ។
  • ប្រសិនបើអ្នកមិនទាន់មានមេធាវីណែនាំអ្នកដោយអ្នកជំនាញ ឬមនុស្សដែលអ្នកទុកចិត្តទេ អ្នកអាចស្វែងរកម្នាក់លើ បញ្ជីឈ្មោះដែលមានឈ្មោះមេធាវីទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសបារាំង។ អ្នកអាចស្វែងរកតាមភាសាដែលនិយាយ និងឯកទេសផ្នែកច្បាប់។

ខណៈពេលដែលការយកចិត្តទុកដាក់បំផុតបានចូលទៅក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានឱ្យអ្នកដែលត្រឹមត្រូវ និងថ្មីបំផុត ទំព័រនេះមិនមានបំណងដើម្បីជំនួសដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់ ឬវិជ្ជាជីវៈនោះទេ។ ច្បាប់ និងនីតិវិធីផ្លាស់ប្តូរជារឿយៗ ដូច្នេះវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការពិគ្រោះជាមួយអ្នកជំនាញដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់។

អ្នកក៏អាចនឹងចាប់អារម្មណ៍ផងដែរ

ការរៀបចំសិទ្ធិធ្វើអាណាព្យាបាលកូនរវាងឪពុកម្តាយដែលបែកគ្នា ឬលែងលះ

នៅប្រទេសបារាំង ក្នុងករណីមានការបែកគ្នា ឬការលែងលះ ឪពុកម្តាយទាំងពីរនៅតែបន្តមានសិទ្ធិ…

ដឹងពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើនៅក្នុងករណីការចាប់ពង្រត់កុមារដោយឪពុកឬម្តាយនៅក្រៅប្រទេស

ប្រសិនបើឪពុកឬម្តាយនៃកូនរបស់អ្នកទៅក្រៅប្រទេសជាមួយកូនរបស់អ្នក ឬកំពុងឃាត់ទុកកូននៅក្រៅប្រទេស…

ចាកចេញពីប្រទេសបារាំងជាមួយកូនៗរបស់អ្នក

វាអាចយល់បានទាំងស្រុង ប្រសិនបើអ្នកចង់ត្រលប់ទៅប្រទេសកំណើតរបស់អ្នកវិញ…

សម្រាប់អន្តរាគមន៍របស់ប៉ូលិស៖

រំកិលទៅលើគេបង្អស់