Manova ny fifanarahana hanofa niarahana natao tamin‘ny vadinao taloha

Raha nanao sonia fifanarahana hanofa, na “bail”, niaraka tamin’ny vadinao taloha ianao dia tena zava-dehibe tokoa ny manavao ny fifanarahana aorian’ny fisarahanareo raha mandao ny trano ianao. Izany dia hanakana anao tsy ho voafatotra amin‘izay hofan-trano mety tsy ho voaloa. Raha mandao ny trano fonenanao noho ny herisetra ao an-tokantrano ianao, dia mety hahazo fe-potoana fampilazana mialoha fohy kokoa izay tsy maintsy omenao ny tompon-trano.

Nohamarinin‘i Mpisolovava Elodie Ramos tamin’ny 31/01/2024

Raha mipetraka amin'ny trano iray izay nanaovana sonia fifanarahana hanofa izay antsoina hoe “bail” na fifanarahana hanofa trano ianao amin'izao fotoana izao, dia zava-dehibe tokoa ny manapaka io fifanarahana io na manavao izany raha toa ka hiala ilay trano ianao.

Mandao ny tranonao noho ny herisetra ao an-tokantrano

Ny olana kely any Frantsa, raha manambady ianao na nanao fifanarahana sivily tamin‘ny vadinao, dia didian‘ny lalàna mba hiara-mipetraka amin'ny vadinao.

Raha mandao ny trano ianao kanefa tsy nankatoavin‘ny vadinao, dia mety hangataka onitra izy ireo.

Na izany aza, dia tsy mihatra izany raha toa ka voaporofonao fa herisetra ao an-tokantrano no antony nialanao.

 • Mialohan’ny handehananao, azonao eritreretina ihany koa ny mangataka ny mpitsara mba handroaka ilay vadinao hiala ny trano, izany dia ao anatin’ny fiarovana araka ny lalàna na “ordonnance de protection”.

  Mety ho azonao ao anatin‘ny herinandro farahahabetsany izany fandroahana izany, eny fa na dia misoratra aminy aza ny trano. Na izany aza dia anjaranao amin‘izay ny mandoa ny hofan-trano sy ny lany amin‘ny trano fonenana manomboka eo.

  Eo am-piandrasana ny fanapahan-kevitry ny mpitsara, dia misy ireo safidy ho amin’ny trano fonenana vonjy maika ho anao sy ny zanakao.

 • Raha manapa-kevitra ny hiala ianao, dia tena tsara tokoa raha manao tatitra mikasika ilay herisetra sy ny fialanao ny trano aloha:

  • amin’ny alalan’ny fametrahana “main courante” na “plainte eny amin’ny polisy
  • na amin’ny alalan’ny fametrahana fangatahana izay antsoina hoe “requête” eny amin’ny mpitsara miadidy ny fianakaviana, izay antsoina hoe “juge aux affaires familiales (JAF)”. Amporisihina mafy tokoa ianao mba hanakarama mpisolovava mba hanao izany dingana izany. Raha tena tsy ampy ny volanao mba handoavana ny karaman’izy ireo, dia azonao atao ny mangataka fanampiana eo amin’ny sehatry ny lalàna na “aide juridictionnelle” mba handoavana ny fandaniana.

Ahoana ny fanovana ny fifanarahana hanofa na “bail

 • Fangatahana ny tompon-trano hanova ny fifanarahana hanofa

  Raha toa ny iray amin’ny mpanofa izay nanao sonia ny “bail” hiala dia zava-dehibe ny fampahafantarana ny tompon-trano mikasika izany fanovana izany.

  Araho noho izany ireto dingana ireto:

  • Manoràta taratasy hampahafantatra ny tompon-trano mikasika ny fialanao:
   • Amin'ity taratasy ity dia angataho izy ireo handefa antontan-taratasy antsoina hoe fanampiana na “avenant” manondro ny anaran'ilay mpanofa nandao ilay trano.
   • Tena zava-dehibe io antontan-taratasy io, indrindra raha ianao no mandao ny trano. Raha tsy mandoa hofan-trano ny vadinao taloha, dia mety tsy maintsy mandoa ny hofan-trano tokony aloan'izy ireo ianao raha tsy afaka manome an'io taratasy io.
  • Alefaso amin’ny paositra voasoratra anarana ary voarakitra fa lasa na “lettre recommandée avec accusé de réception”. Izay no hany fomba hanaporofoina fa voaray ny taratasinao. Tazony ho toy ny porofon‘ny fandefasana amin‘ny alalan‘ny paositra ny rosia.

  Raha tsy manaiky ny tompon-trano

  Indraindry ny tompon-trano tsy manaiky hanova ny “bail” raha toa ka tsy voasonian’ilay olona ho esorina amin’ilay fifanarahana ilay fangatahana.

  Raha nandao niala ny trano ny vadinao taloha, ary tsy mety manao sonia dia mety mila didy avy any amin’ny mpitsara ianao mba hahafahana mahazo fanampiana mikasika ilay “bail”. Ohatra, raha nahazo fiarovana araka ny lalàna na “ordonnance de protection” ianao dia azonao omena ilay antontan-taratasy voasonianny mpitsara mba hanovana ilay fifanarahana hanofa.

  Raha toa ka tsy mety manome anao ny “avenant” mikasika ilay fifanarahana ilay tompon-trano, ary mila mahazo fanapahan-kevitra avy amin’ny fitsarana ianao dia tena tsara kokoa raha manakarama mpisolovava.

  Mamerina ny antom-bola na “dépôt de garantie

  Nandoa vola angamba ianao rehefa niditra voalohany tao amin’ilay trano, izay fantatra amin'ny anarana hoe antom-bola na “dépôt de garantie”.

  Amin’ny ankapobeny dia haverin’ny tompon-trano aminao io vola io rehefa tapaka ilay “bail”.

  Midika izany fa raha mijanona ao amin‘ilay trano ny vadinao taloha dia mety tsy ho azonao eo noho eo iny vola iny.

  Ampahafantaro mikasika izany an-tsoratra ilay tompon-trano mba hahazoana antoka fa homeny anao ny anjaranao amin’ilay antom-bola na “dépôt de garantie” rehefa mandao miala ilay toerana ny vadinao taloha.

 • Jereo ny fe-potoana fampilazana mialoha na “délai de préavis

  Manana fe-potoana ara-dalàna ianao eo anelanelan'ny fotoana nampandrenesanao ny tompon-trano momba ny fanapahana ny fifanarahana hanofa na ny “bail”, sy ny fotoana tena itsaharan’izany.

  Io fe-potoana io no fantatra amin’ny hoe fe-potoana fampilazana mialoha na “délai de préavis”.

  Raha ny mahazatra dia telo volana izy io, fa azo afohezina ho iray vola amin‘ireto toe-javatra manaraka ireto:

  • nametraka fitoriana ny vadinao ianao noho ny tranga herisetra tao an-tokantrano, na herisetra atao amin'ny zaza iray miara-monina aminao, na:
   • mbola an-dalana ny raharaham-pitsarana
   • na nahazo sazy hafa ankoatra ny fanenjehana izy
   • na voaheloka izy ireo
  • nahazo fiarovana araky ny lalàna navoakan’ny mpitsara frantsay izay fantatra amin’ny hoe “ordonnance de protection” ianao
  • misy entana ilay trano hofainao
  • ny trano ipetrahanao dia eny amin’ny toerana izay be mpitady tokoa, izay fantatra amin’ny hoe “zone tendue
  • vao nahazo asa voalohany ianao, nifindra tany amin‘ny tanàna hafa, very asa, na nahita asa vaovao satria very asa
  • ny toe-pahasalamanao dia mitaky fiovàna fonenana (mila manome taratasy avy any amin‘ny dokotera ianao hanaporofoana izany)
  • ianao dia manan-jo hahazo fanampiana ara-bola fantatra amin’ny hoe “revenu de solidarité active (RSA)” na “allocation aux adultes handicapés (AAH)
  • nahazo trano sosialy ianao.

  Raha tsy ao anatin'ny iray amin'ireo toe-javatra ireo ianao dia mbola afaka manandrana mifampiraharaha fe-potoana fohifohy kokoa amin'ny tompon-trano raha tianao Izany dia ahafahanao miala haingana kokoa ary tsy mila mandoa ny hofan-trano mandritra ny telo volana.

  Manapaka ny “bail

  Tsy maintsy mandefa taratasy any amin'ny tompon-trano nosoniavin'ny mpanofa roa tonta ianao mba hanapahana ny “bail” (modely).

  Ataovy azo antoka ny mamaritra ny fe-potoana fampilazana mialoha na “délai de préavis” izay mihatra aminao, ary raha toa ianao ka manan-jo hahazo fe-potoana fampilazana mialoha fohy kokoa izay iray volana fotsiny.

  Alefaso amin’ny paositra voasoratra anarana ary voarakitra fa lasa na “lettre recommandée avec accusé de réception”. Izay no hany fomba hanaporofoina fa voaray ny taratasinao. Tazony ho toy ny porofon‘ny fandefasana amin‘ny alalan‘ny paositra ny rosia.

Mitadiava fanohanana

Any Frantsa dia misy sampandraharaha maro afaka manohana anao, manome torohevitra anao ary manampy anao amin'ny dingana tokony hatao sy ireo karazana antontan-taratasy ilaina. Maimaimpoana ny ankamaroan‘izy ireo.

 • Ny sampandraharaha “ADIL” dia masoivoho eo an-toerana izay mampahafantatra ny olona mikasika ny zony hahazo trano ary ny vahaolana ho azy ireo.

  • Maimaimpoana io tolotra io.
  • Misy mpanolotsaina iray afaka mampahafantatra anao sy manampy anao amin'ny fitadiavanao trano fonenana.
  • Teny azo isafidianana: Frantsay no tena ampiasaina.
  • Fifandraisana: hahita ny antsipiriany ifandraisana amin’ny masoivoho eny amin’ny faritra misy anao ianao ao amin’ity lahatahiry ity.
 • Ny mpiasa sosialy na “travailleurs sociaux” sy ny “assistants sociaux” dia efa za-draharaha amin‘ny fanohanana ny olona amin'ny fikarakarany taratasy, ary manampy azy ireo hahita vahaolana mifanaraka amin'ny fahasahiranana atrehany.

  • Maimaimpoana ireo tolotra ireo.
  • Azonao atao ny maka fotoana handraisana torohevitra manokana araka ny toe-javatra misy anao, ary hanampy anao amin'ny dingana manaraka, toy ny hoe: fangatahana fanampiana ara-bola avy amin'ny fanjakana, fangatahana trano fonenana, fisoratana anarana any amin'ny birao mikarakara ny olona tsy manana asa any Frantsa “Pôle emploi”, sns.
  • Teny azo isafidianana: Frantsay no tena ampiasaina.
  • Fifandraisana: Azonao atao ny mangataka fotoana hihaonana amin'ny “travailleur social” miaraka amin’ny
 • Ny "PIMMS Médiation" dia fikambanana mampahafantatra, mitarika na manohana ny fikarakarana taratasy amin'ny sehatra maro: fidirana amin'ny tolotra ho an'ny daholobe, fidirana amin'ny fitsaboana, fangatahana fanampiana ara-bola avy amin'ny fanjakana, fanambarana hetra, fanambarana ho an'ny “Pôle Emploi”, etc.

  • Maimaimpoana io tolotra io.
  • Teny azo isafidianana: Frantsay no tena ampiasaina.
  • Fifandraisana: afaka mahita “PIMMS Médiation” eo akaikinao ianao ato amin'ity lahatahiry ity.

Na dia natao aza ny rehetra mba hanomezana anao ny fampahalalana marina sy manaraka ny toetr‘andro indrindra, dia tsy afaka manolo torohevitra ara-dalàna na matihanina akory ity pejy ity. Miova tsy tapaka ny lalàna sy ny fomba fiasa ka ilaina ny manatona manam-pahaizana manan-traikefa.

Mety hahaliana anao koa

Miomana ny hifindra sy hiova adiresy

Mialohan'ny hifindranao amin'ny trano vaovao dia misy dingana maromaro tokony horaisinao manoloana…

Manofa trano manokana any Frantsa

Any Frantsa dia ny fanofana trano manokana no mety ho fomba haingana hitadiavana trano. Hametraka…

Mangataka trano sosialy sy mora any Frantsa

Raha tsy dia manam-bola ianao dia afaka ny mangataka mba hanofa trano izay fantatra amin’ny hoe “log…

Raha mila polisy:

Asosa mankany ambony