Znajdowanie pracy i szkolenia zawodowe we Francji

Szukanie pracy w kraju, który nie jest Twoim krajem ojczystym, może wydawać się onieśmielające, zwłaszcza jeśli nie znasz języka. Jednak dzięki wytrwałości i wsparciu można znaleźć pracę lub nauczyć się nowego zawodu. 

Sprawdzone przez WFWF dn. 31.01.2024 r.

Rozpoczęcie poszukiwań pracy we Francji może Ci się wydawać bardzo trudne, zwłaszcza jeśli nie mówisz po francusku. 

Ale nie zniechęcaj się: wiele branż rekrutuje pracowników i można uzyskać pomoc specjalistów w trakcie poszukiwań.

Szukając pracy, możesz jednocześnie brać udział w kursie francuskiego, aby poznać podstawy języka lub poprawić swoje umiejętności.

Przygotowanie do poszukiwania pracy

 • Aby móc pracować we Francji, musisz posiadać pozwolenie na pobyt, czyli „titre de séjour”. „Titre de séjour” musi również upoważniać Cię do pracy. 

  Jeżeli nie masz „titre de séjour” lub Twoje „titre de séjour” nie upoważnia Cię do pracy, i tak możesz uzyskać pozwolenie na pracę, jeśli spełniasz określone warunki.

  Jeżeli nie masz pewności, jakie zasady obowiązują w odniesieniu do Twojego „titre de séjour”, możesz to sprawdzić na tej stronie internetowej.

 • W zależności od Twojego zawodu przydatne będzie, o ile nie konieczne, zdobycie uznania Twoich kwalifikacji lub doświadczenia we Francji, aby móc wykonywać tu swój zawód.

  Szkolenia

  Aby uzyskać uznanie dyplomu, należy skontaktować się z działem odpowiedzialnym za wydawanie dokumentów poświadczających uznanie dyplomów w większości branż we Francji, zwanym „centre ENIC-NARIC”. 

  Jeżeli nie będzie on odpowiedzialny za uznanie Twoich szczególnych kwalifikacji, może skierować Cię do odpowiedniego urzędu. 

  Doświadczenie zawodowe

  Jeżeli nie posiadasz kwalifikacji, ale wykonywałaś już jakąś pracę, możesz poprosić o uznanie swojego doświadczenia. 

  W tym celu należy poprosić o uznanie swojego doświadczenia zawodowego w formie dokumentu o nazwie „Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)”. Umożliwi to uzyskanie pewnego poziomu wyszkolenia uznawanego przez pracodawców.

  Wszystkie potrzebne informacje można znaleźć na tej stronie internetowej.

 • Aby ubiegać się o pracę, potrzebny jest dokument o nazwie „Curriculum Vitae (CV)” opisujący:

  • Twoje doświadczenie zawodowe,
  • szkolenia, które odbyłaś, 
  • uzyskane kwalifikacje.

  Nie ma obowiązku umieszczania zdjęcia, podawania wieku lub daty urodzenia, stanu cywilnego ani liczby dzieci w swoim CV. 

  Niestety we Francji wielu kandydatów nadal załącza swoje zdjęcie i określa swój wiek w „CV”, ale na szczęście staje się to coraz rzadsze.

  Aby ubiegać się o pracę, zazwyczaj trzeba wysłać swoje „CV” wraz z listem zwanym „lettre de motivation”, czyli listem motywacyjnym, w którym wyjaśniasz, dlaczego ubiegasz się o daną pracę i dlaczego uważasz, że jesteś dobrym kandydatem.

  Możesz uzyskać pomoc w napisaniu tych dwóch dokumentów w języku francuskim. 

  We Francji zaleca się, aby CV i list motywacyjny miały tylko jedną stronę długości. W zależności od branży, w której pracujesz, i poziomu Twojego doświadczenia, CV może czasami składać się z dwóch stron.

 • Chociaż nie jest to obowiązkowe, zdecydowanie zaleca się zarejestrowanie w krajowej służbie wsparcia dla osób bez pracy, tzw. „France Travail”. 

  Doradca udzieli Ci informacji i pomoże w wyszukiwaniu pracy lub szkoleń zawodowych. 

  Może również skierować Cię na staż lub do centrum szkoleń językowych, aby poprawić Twoją znajomość francuskiego.

  Warunki, które należy spełnić

  Aby zarejestrować się w „France Travail”, musisz spełnić pewne warunki:

  • Jeżeli jesteś obywatelką państwa członkowskiego Unii Europejskiej, potrzebujesz jedynie ważnego dokumentu tożsamości.
  • Jeżeli jesteś obywatelką kraju spoza Unii Europejskiej, musisz posiadać dokument uprawniający Cię do pobytu we Francji, zwany „titre de séjour”, który jednocześnie upoważnia Cię do podjęcia pracy. Lista akceptowanych „titres de séjour” znajduje się na tej stronie
  • Jeżeli czekasz na ostateczne „titre de séjour”, tymczasowy dokument zwany „récépissé” może w niektórych przypadkach umożliwić Ci zarejestrowanie się w „France Travail” (biuro pośrednictwa pracy). Możesz to sprawdzić, pytając „préfecture”, która przesłała Ci „récépissé”, lub dowiadując się w najbliższym oddziale „France Travail”.

  Pierwsze spotkanie z doradcą

  Po zakończeniu rejestracji zostanie Ci przydzielony doradca, który zaproponuje spotkanie w najbliższym oddziale.

  Konieczne jest udanie się na to spotkanie, aby potwierdzić rejestrację.

  Tworzenie „espace candidat” (profilu online)

  Po zarejestrowaniu się należy utworzyć profil online zwany „espace candidat”, aby łatwo aplikować na wolne stanowiska. 

  Aktualizacja swojego profilu 

  Musisz potwierdzać co miesiąc, że nadal szukasz pracy. Proces ten nazywa się aktualizacją, czyli „s’actualiser”. 

  Ta comiesięczna aktualizacja profilu jest wykonywana online z Twojego „espace candidat”.

 • Po zarejestrowaniu się w „France Travail” przez trzy miesiące będziesz mieć bezpłatny dostęp do witryny szkoleniowej w języku francuskim „OpenClassRooms”.

  Możesz również wyszukiwać szkolenia zawodowe online.

  Szkolenia są albo bezpłatne, albo podlegają opłacie, w zależności od szkolenia. Jeżeli wybrane przez Ciebie szkolenie jest płatne, możesz zapytać swojego doradcę, czy „France Travail” może je sfinansować.

  Po ukończeniu szkolenia będziesz mogła otrzymać dokument potwierdzający udział w szkoleniu, który nazywa się certyfikatem ukończenia, czyli „certificat de réussite”. Nie jest to stopień naukowy, ale takie zaświadczenie może być przydatne podczas ubiegania się o stanowisko wymagające umiejętności, których dotyczyło szkolenie.

 • Wszystkie osoby w wieku od 16 do 25 lat oraz osoby z niepełnosprawnością w wieku do 30 lat mogą skorzystać z dostosowanego do indywidualnych potrzeb rządowego wsparcia dla bezrobotnych w ramach programu o nazwie „1 jeune 1 solution".

  W zależności od profilu możesz mieć dostęp do: 

  • regularnych spotkań informacyjnych z doradcą ds. pracy;
  • wspólnych warsztatów z innymi młodymi ludźmi, aby podzielić się swoimi doświadczeniami; 
  • stażu w firmach, aby odkryć różne zawody; 
  • kwalifikowanych kursów szkoleniowych.

Ubieganie się o pracę

 • Oferty pracy są zazwyczaj publikowane online. We Francji jest wiele serwisów z ofertami pracy. 

  Witryna „France Travail” zawiera wiele ofert pracy. Nawet jeśli nie spełniasz warunków rejestracji w „France Travail”, możesz utworzyć profil „espace candidat” i wyświetlać dostępne oferty pracy. 

  Możesz też odwiedzać inne strony, np. Indeed, Monster, Apec, DirectEmploi, RegionsJob, Leboncoin lub LinkedIn.

  Możesz zapisać swoje kryteria wyszukiwania i aktywować alerty, wprowadzając swój adres e-mail. Dzięki temu będziesz otrzymywać wiadomości pocztą elektroniczną za każdym razem, gdy zostanie opublikowana oferta odpowiadająca Twoim kryteriom.

 • We Francji powszechną praktyką jest wysyłanie podań bezpośrednio do pracodawców, dla których chcesz pracować, nawet jeśli nie ogłosili oni żadnych ofert pracy.

  Jeżeli posiadasz umiejętności, których pewne organizacje poszukują, lub znasz firmy współpracujące z klientami mówiącymi Twoim językiem, możesz wysłać tam swoje CV i list motywacyjny, wyjaśniając, dlaczego byłabyś dla danej firmy cennym zasobem.

 • Czasami możesz znaleźć pracę za pośrednictwem swojej sieci kontaktów. 

  Może to być trudne, jeśli właśnie przybyłaś do Francji i nie masz tu rodziny ani przyjaciół. Istnieją jednak sposoby na znalezienie swojej społeczności. Postaraj się nie poddawać zniechęceniu.

 • Jeżeli potrzebujesz szybko znaleźć pracę, możesz szukać w branżach, które szybko zatrudniają pracowników i nie zawsze wymagają płynnego posługiwania się językiem francuskim lub odbywania szkoleń. 

  Możesz podpisać umowę o pracę w ciągu kilku dni.

  Branże szybkiej rekrutacji

  Poniższe branże są znane z możliwości szybkiego zatrudnienia:

  • Opieka nad dziećmi w domu – możesz zamieścić ogłoszenie na stronie Maminou lub Bébé nounou albo skorzystać z pośrednictwa specjalistycznej firmy, takiej jak Kinougarde lub Yoopala
  • Sprzątanie i wykonywanie prac domowych w prywatnych gospodarstwach domowych lub firmach – poprzez umieszczanie ogłoszenia na stronach takich jak Star of service lub Lulu dans ma rue albo za pośrednictwem specjalistycznej firmy, np. Wecasa lub Shiva.
  • Prace dorywcze i drobne naprawy/remonty w domach – albo poprzez opublikowanie ogłoszenia na stronie takiej jak Lulu dans ma rue, Need help lub Travaux, albo za pośrednictwem specjalistycznej firmy, np. TaskRabbit.
  • Usługi dostaw, czyli „ coursiers”, takie jak Deliveroo lub Uber Eats.
  • Usługi w branży gastronomicznej – wyszukiwanie ofert pracy w serwisach z ofertami zatrudnienia lub odwiedzając restauracje i bary w Twojej okolicy.
  • Budynki i budownictwo – wyszukiwanie ofert pracy w serwisach z ofertami zatrudnienia lub serwisach specjalistycznych, np. Emploi BTP.

  Lokalne możliwości

  W zależności od miejsca zamieszkania, czasami istnieją inne możliwości zatrudnienia, na przykład prace sezonowe w rolnictwie, gospodarce materiałowej czy branży sportu i rekreacji. 

  Możesz pytać w okolicy lub uzyskać informacje od władz administracyjnych w swoim mieście, zwanych „mairie”.

  Podpisz umowę o pracę

  Ważne jest, aby pamiętać, że nawet jeśli się spieszysz, bardzo istotne jest podpisanie umowy o pracę z pracodawcą przed rozpoczęciem pracy. 

  Niektórzy pracodawcy we Francji próbują wykorzystać osoby innej narodowości, na przykład zlecając im pracę, a następnie nie płacąc za jej wykonanie. 

  Możesz uzyskać pomoc polegającą na profesjonalnym sprawdzeniu, czy Twoja umowa o pracę jest zgodna z prawem, zwłaszcza jeśli nie mówisz dobrze po francusku.

Dyskryminacja pracowników

We Francji pracodawca nie może odrzucić podania o pracę, kierując się kryteriami uznanymi za dyskryminujące. Przykłady obejmują pochodzenie, imię i nazwisko, stan zdrowia, wygląd fizyczny, płeć, orientację seksualną lub wyznanie.

Niestety w praktyce jest to nadal powszechne.

Jeżeli uważasz, że podczas poszukiwania pracy byłaś mniej korzystnie traktowana z powodu dyskryminacji, istnieją rozwiązania, które pomogą Ci w wyegzekwowaniu Twoich praw.

Częste problemy

 • Możesz wypełnić ten kwestionariusz, aby dowiedzieć się, jakie aspekty Twojej sytuacji mogą sprawić, że uzyskasz prawo pobytu we Francji. 

  Na podstawie przykładowych „titres de séjour” wskazujemy, czy upoważniają ono do podjęcia pracy.

  Jeżeli obecnie posiadane „titre de séjour” nie pozwala Ci na podjęcie pracy, możesz rozważyć zwrócenie się o zmianę do „préfecture”.

 • Dla dzieci poniżej trzeciego roku życia dostępne są rozwiązania w zakresie opieki nad dziećmi.

 • W zależności od Twoich umiejętności i stanowiska, które chcesz objąć, nie zawsze konieczne jest płynne posługiwanie się językiem francuskim, aby znaleźć pracę. 

  Jeżeli chcesz nauczyć się języka francuskiego, jest wiele rozwiązań.

Znajdź wsparcie

We Francji istnieje wiele służb mogących udzielić Ci wsparcia i porady czy pomóc w przejściu przez procedury i wypełnianiu dokumentacji. Większość z nich świadczy usługi bezpłatnie.

 • France Travail” pomaga znaleźć zatrudnienie i może doradzać w sprawach związanych z zakładaniem firmy. Organizacja ta zarządza również zasiłkami dla bezrobotnych we Francji, czyli „allocations de retour à l’emploi”, powszechnie zwanymi „chômage”.

  • Te usługi są świadczone bezpłatnie.
  • Aby korzystać z tych usług, należy najpierw zarejestrować się online. Następnie otrzymasz termin wizyty w agencji w Twojej okolicy.
  • Dostępność w językach: głównie francuski.
  • Kontakt: rejestracja odbywa się online na stronie internetowej organizacji. Jeżeli musisz się z nią skontaktować, możesz to zrobić na kilka sposobów:
   • możesz wysłać wiadomość e-mail ze swojej osobistej przestrzeni online po utworzeniu profilu;
   • możesz zadzwonić pod bezpłatny numer 3949 dostępny w poniedziałki, wtorki i środy w godz. 8:30-16:30, w czwartki w godz. 8:30-12:30 oraz w piątki w godz. 8:30-15:30;
   • możesz osobiście odwiedzić najbliższą agencję bez umawiania się, w godzinach porannych.
 • Cap Emploi” przygotowuje osoby niepełnosprawne do znalezienia i utrzymania zatrudnienia oraz wspiera je w tym procesie. 

  • Jej usługi są świadczone bezpłatnie.
  • Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną, pracownicy „Cap Emploi” doradzą Ci i udzielą wsparcia we wszystkich kwestiach związanych z zatrudnieniem.
  • Dostępność w językach: głównie francuski.
  • Kontakt: dane kontaktowe organizacji „Cap Emploi” ze swojej okolicy znajdziesz w tym katalogu.
 • Organizacja „Centres d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF)” udziela wszystkim, zwłaszcza kobietom, pomocy w wielu obszarach, takich jak: przysługujące prawa, zdrowie, poszukiwanie pracy, szkolenia, zakładanie firmy, a nawet opieka nad dziećmi.

  • Usługi te świadczone są bezpłatnie.
  • Osoby z tej organizacji będą w stanie poinformować Cię o przysługujących Ci prawach i krokach, które należy podjąć. Niektóre ośrodki mogą pomagać w przejściu przez procedury i w wypełnianiu dokumentacji.
  • Dostępność w językach: głównie francuski.
  • Kontakt: dane kontaktowe organizacji „CIDFF” ze swojej okolicy znajdziesz w tym katalogu.
 • Each One” promuje integrację zawodową imigrantów i uchodźców we Francji. Organizacja współpracuje bezpośrednio z dużymi firmami w celu rekrutacji i szkolenia kandydatów na konkretne stanowiska na obszarze, w którym przebywają.

  • Jej usługi są świadczone bezpłatnie.
  • Musisz być uprawniona do podjęcia pracy we Francji i zarejestrowana w „France Travail”.
  • Następnie możesz zarejestrować się jako kandydat do pracy w Each One. Pracownicy organizacji skontaktują się z Tobą, gdy w Twoim regionie pojawi się szansa na zatrudnienie w Twojej specjalizacji. 
  • Zasadniczo wymagana jest znajomość francuskiego na poziomie A2, ale może się to różnić w zależności od stanowiska.
  • Dostępność w językach: francuski, angielski.
  • Kontakt: można zarejestrować się online, wypełniając ten formularz.

Chociaż dołożyliśmy wszelkich starań, aby dostarczać Ci najdokładniejszych i najbardziej aktualnych informacji, niniejsza strona nie zastępuje porad prawnych ani specjalistycznych. Przepisy i procedury zmieniają się regularnie, dlatego ważne jest, aby konsultować się z wykwalifikowanymi specjalistami.

To też może Cię zainteresować

Nauka języka francuskiego

Niestety we Francji niewiele usług i formularzy jest dostępnych w języku innym niż francuski. Nauka…

Zakładanie własnej firmy o uproszczonym statusie we Francji

Jeżeli chcesz sprzedawać swoje produkty lub usługi we Francji, możesz otworzyć małą firmę jako…

Opieka nad dziećmi w wieku poniżej trzech lat

We Francji uczestnictwo w zajęciach szkolnych jest obowiązkowe dla wszystkich dzieci od trzeciego…

Studia na uczelni we Francji

Studia uniwersyteckie mogą umożliwić Ci uzyskanie tytułu naukowego, co może być przydatne do…

Aby uzyskać interwencję policji:

Przewiń do góry