Prava na boravak za osobe koje koriste pogodnost za spajanje porodice ili „regroupement familial“, ali koje su doživele nasilje u porodici

Osobe koje imaju koristi od prava na spajanje porodice „regroupement familial“ mogu da zadrže svoja prava na boravak u slučaju da prestanu da žive sa svojim supružnikom jer su doživele nasilje u porodici.

Potvrđeno od strane FNCIDFF na dan 06.10.2023.

Uslovi

Morate da ispunite ova dva uslova:

 • Došli ste u Francusku putem postupka spajanja porodice poznatog kao „regroupement familial“ da biste se pridružili svom supružniku.
 • Suočeni ste sa nasiljem u porodici ili porodičnim nasiljem otkako ste stigli u Francusku.

Primenljivi zakon: Član L.423–18 „CESEDA“.

Dokaz koji je potrebno obezbediti

Prilikom podnošenja prijave, moraćete da dostavite dokaze o nasilju koje ste doživeli.

Lokalni francuski administrativni organi odgovorni za razmatranje zahteva za izdavanje boravišne dozvole poznati kao „préfecture“ će pregledati dokaze pre nego što odluče da li da odobre vaš zahtev za prijavu.

Koje dokaze treba da dostavim?

Nasilje se može dokazati na bilo koji način.

U okviru vaše dokumentacije za prijavu, prikupite sve dokaze koji bi mogli da budu korisni, na primer:

 • dokument koji ste dobili nakon podnošenja zvanične žalbe, poznat kao potvrda o podnošenju žalbe ili „récipissé de plainte
 • zvanični dokument o prijavljenom nasilju u policiji, poznat kao zapisnik ili „main courante
 • izjave svedoka
 • medicinski izveštaj
 • dokument koji dokazuje da primate podršku od strane organizacije koja nudi besplatne usluge ili „association“ specijalizovane za podršku osobama koje su se suočile sa nasiljem u porodici
 • zapisnik o krivičnoj osudi počinioca nasilja ili o alternativnim kaznama za krivično gonjenje
 • dokaz o razvodu izdat usled krivice za delo pod nazivom „divorce pour faute“ za nasilje u porodici
 • bilo koji drugi dokaz koji vam padne na pamet.

Préfecture“ nema pravo da traži određenu vrstu dokaza o nasilju. Stoga nije dozvoljeno da odbiju vašu prijavu na osnovu toga što nedostaje određeni dokaz.

Vrsta izdate „titre de séjour“ ili boravišne dozvole

 • Imate pravo na privremenu boravišnu kartu ili „carte de séjour temporaire“ u kojoj se navodi „vie privée et familiale“ ili privatni i porodični život. Važi godinu dana. Omogućava vam da radite.

 • Možete da zadržite svoju „titre de séjour“ i da je obnovite pod uslovom da i dalje ispunjavate uslove koji su vam omogućili da je dobijete, uz izuzetak da morate da živite sa svojim partnerom, i pod uslovom da možete da dokažete nasilje.

  Ako ste podneli žalbu protiv počinioca nasilja, a postupak je još uvek u toku, prilikom podnošenja zahteva za obnovu, treba da obavestite „préfecture“. Oni ovu situaciju mogu uzeti u obzir prilikom razmatranja vaše prijave, čak i ako to nije predviđeno zakonom.

 • Ako ste živeli u Francuskoj najmanje pet godina, ili tri godine u određenim slučajevima, možete zatražiti „carte de résident“ ako ispunjavate određene uslove. Saznajte više

Alžirski državljani

U principu, ove odredbe se ne odnose na državljane Alžira, jer je njihov imigracioni status u Francuskoj regulisan bilateralnim sporazumom.

Više ne živite sa svojim partnerom zbog nasilja koje ste doživeli u porodici, lokalni francuski administrativni organ odgovoran za razmatranje zahteva za boravišnu dozvolu, poznat kao „préfecture“, može ipak da odluči da izda ili obnovi vašu „titre de séjour“ uzimajući u obzir vašu situaciju.

Zbog toga se preporučuje da naglasite činjenicu da ste doživeli nasilje u porodici i da u svojoj prijavi navedete bilo koji potkrepljujući dokaz.

Pronađite podršku

U Francuskoj postoje mnoge službe koje mogu da vam pruže podršku, da vam daju savet i pruže pomoć u vezi sa procedurama i papirologijom. Većina njih je besplatna.

 • La Cimade“ je organizacija koja je specijalizovana za pružanje podrške svim imigrantima i migrantima, kao i izbeglicama u Francuskoj, posebno osobama koje se suočavaju sa nasiljem.

  • Ova usluga je besplatna.
  • Oni će moći da vas informišu i podrže u vašim administrativnim procedurama u vezi sa pravom na boravak u Francuskoj i da vas upute na druge službe u zavisnosti od vaše lične situacije.
  • Dostupni jezici: Francuski, engleski i španski.
  • Kontakt:
   • bez zakazanog termina u centru u vašoj blizini
   • telefonom na 01 40 08 05 34 ili 06 77 82 79 09 sredom od 9:30 do 13:30 časova i od 14:30 časova do 17:30 časova.
 • Gisti“ je organizacija specijalizovana za pružanje pravnih saveta imigrantima i izbeglicama u Francuskoj.

  • Ova usluga je besplatna.
  • Oni će moći da vas informišu o vašim pravima u vezi sa pravima na boravak i objasne kako da ih ostvarite.
  • Dostupan jezik: uglavnom francuski.
  • Kontakt:
   • Telefonom na +331 84 60 90 26 od ponedeljka do petka od 15 časova do 18 časova a takođe i od 10 do 12 časova u sredu i petak. Linija je ponekad zauzeta, nemojte da se obeshrabrite. Ponekad je lakše dobiti ih pred kraj dana.
   • Poštom na „Gisti, 3 villa Marcès 75011 Paris, France“. Odštampajte i popunite ovaj obrazac i priložite svom pismu sa fotokopijom svih administrativnih dokumenata koji bi mogli da budu relevantni. Obavezno navedite svoje pitanje što je moguće jasnije, uključujući sve elemente koji bi mogli pomoći savetniku organizacije „Gisti“ da razume vašu situaciju.
 • Associations“ su organizacije koje nude različite usluge. Neke su specijalizovane za imigraciju.

  • Ove usluge su besplatne.
  • One mogu da vas informišu o vašim pravima u Francuskoj, a ponekad i da vas podrže u imigracionim procedurama.
  • Dostupan jezik: uglavnom francuski.
  • Kontakt: pretragu po regionima i departmanima možete da obavite u ovom imeniku.
 • Ovlašćena udruženja ili „associations habilitées“ mogu ponuditi visoko specijalizovane usluge tražiocima azila.

  • Ove usluge su besplatne.
  • Oni mogu da vas informišu o vašim pravima, da vas posavetuju, da vas podrže u vašim administrativnim procedurama i da prisustvuju sastanaku sa vama u okviru francuske kancelarije za zaštitu izbeglica i lica bez državljanstva ili „Office français de la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA)“.
  • Dostupan jezik: uglavnom francuski, moguć je i prevod.
  • Kontakt: možete pronaći „associations habilitées“ u vašoj blizini u ovom imeniku.

Iako je uložena maksimalna pažnja da vam pružimo najtačnije i najažurnije informacije, ova stranica nije namenjena da zameni pravni ili profesionalni savet. Zakoni i procedure se redovno menjaju tako da je važno konsultovati kvalifikovane stručnjake.

Možda će vas zanimati

Provera podobnosti za boravišna prava u Francuskoj

Ovaj upitnik je osmišljen da vam pomogne da utvrdite razloge ili „osnove“ koji bi vam mogli dati…

Angažovanje advokata u Francuskoj

Advokati igraju ključnu ulogu u svim pravnim postupcima. Važno je da izaberete one kojima možete…

Za intervenciju policije:

Idite na vrh