ការទិញផ្ទះនៅប្រទេសបារាំង

ប្រសិនបើអ្នករស់នៅក្នុងប្រទេសបារាំង ហើយអ្នកមានលុយគ្រប់គ្រាន់ ឬអាចខ្ចីពីធនាគាររបស់អ្នក អ្នកអាចស្វែងរកទិញផ្ទះបាន។ ទំព័រនេះនឹងនាំអ្នកឆ្លងកាត់ជំហានសំខាន់ៗនៅក្នុងដំណើរការ។

ផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយ Emmeline Vega នៅថ្ងៃទី 22/05/2023

ការទិញអចលនទ្រព្យនៅប្រទេសបារាំងនឹងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកក្លាយជាម្ចាស់នៃផ្ទះផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។

ដំណើរការនេះអាចហាក់ដូចជាពិបាកនៅដើមដំបូង ប៉ុន្តែដោយការយកចិត្តទុកដាក់លើព័ត៌មានលម្អិតសំខាន់ៗមួយចំនួន កម្មសិទ្ធិផ្ទះនៅប្រទេសបារាំងអាចជាជម្រើសដ៏ល្អ។

លក្ខខណ្ឌ

ប្រទេសបារាំងមិនដាក់លក្ខខណ្ឌពិសេសណាមួយសម្រាប់ការលក់អចលនទ្រព្យទៅដល់អ្នកដែលមិនមែនជាជនជាតិបារាំងទេ។ នរណាម្នាក់អាច។

ការសម្រេចចិត្តលើថវិការបស់អ្នក

 • ប្រសិនបើអ្នកមានទឹកប្រាក់ពេញលេញដែលអ្នកត្រូវការ

  ប្រសិនជាករណីនេះ អ្នកអាចទិញអចលនទ្រព្យបានយ៉ាងងាយស្រួលពីម្ចាស់ផ្ទាល់។

  វាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដែលអ្នកមិនដែលបង់លុយដោយផ្ទាល់ទៅកាន់អ្នកលក់។

  នៅប្រទេសបារាំង ការផ្ទៀងផ្ទាត់ និងការទូទាត់ចាំបាច់ទាំងអស់ត្រូវបានអនុវត្តតាមរយៈអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់ដែលមានការអនុញ្ញាតហៅថាសារការី ឬ "notaire"។

  ប្រសិនបើអ្នក ទាមទារ ប្រាក់កម្ចី សម្រាប់ទិញផ្ទះ

  មនុស្សភាគច្រើនមិនមានចំនួនទឹកប្រាក់ពេញលេញដែលត្រូវការដើម្បីទិញផ្ទះទាំងស្រុងនោះទេ។

  ដូច្នេះវាជារឿងធម្មតានោះទេក្នុងការស្នើសុំប្រាក់កម្ចីពីធនាគារ។

  ព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនអំពីកម្ចីទិញផ្ទះនៅប្រទេសបារាំង៖

  • រយៈពេលសងត្រលប់មកវិញជាទូទៅមានចន្លោះពី 5 ទៅ 25 ឆ្នាំ។
  • អត្រាការប្រាក់ត្រូវបានកំណត់តាំងពីដើមដំបូង ហើយនឹងនៅតែរក្សាដដែលសម្រាប់រយៈពេលទាំងមូលនៃប្រាក់កម្ចី។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ពេលខ្លះអាចទៅរួចក្នុងការចរចាសារជាថ្មីម្តងទៀតជាមួយធនាគារនៅពេលក្រោយទៀត។

  ធនាគារកំណត់នូវលក្ខខណ្ឌហិរញ្ញវត្ថុដែលចាំបាច់ត្រូវបំពេញមុននឹងអនុម័តកម្មវិធីប្រាក់កម្ចី ឧទាហរណ៍៖

  • ប្រាក់ចំណូលមានស្ថេរភាព ឧទាហរណ៍កិច្ចសន្យាការងារអចិន្ត្រៃយ៍ហៅថា "CDI"។ ឬប្រសិនបើអ្នកធ្វើការដោយខ្លួនឯង មានស្ថិរភាព ឬប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំកើនឡើងក្នុងរយៈពេលបីឆ្នាំចុងក្រោយនេះ។
  • សមាមាត្របំណុល ឬ "taux d’endettement" ដែលមិនលើសពី 35% នៃប្រាក់ចំណូលប្រចាំខែរបស់អ្នក។ ពាក្យថា "taux d’endettement" មានន័យថាជាការទូទាត់សងប្រាក់កម្ចីដែលអ្នកនឹងធ្វើជាមួយធនាគាររបស់អ្នកជារៀងរាល់ខែ រួមជាមួយនឹងប្រាក់កម្ចី និងការជួលផ្សេងៗទៀត មិនអាចឱ្យលើសពី 35% នៃប្រាក់ចំណូលប្រចាំខែរបស់អ្នកមុនពេលបង់ពន្ធលើប្រាក់ចំណូល។
  • ចំនួនទឹកប្រាក់សរុបដែលមានរួចហើយនៅក្នុងគណនីរបស់អ្នក។ នេះហៅថាការបង់ប្រាក់មួយផ្នែកមុន ឬ "apport" ដែលនឹងរួមចំណែកដល់ការបង់ប្រាក់សម្រាប់អចលនទ្រព្យ។ អាស្រ័យទៅលើធនាគារ និងប្រវត្តិរូបរបស់អ្នក "apport" ដែលអាចស្នើសុំអាចមានចន្លោះពី 5% ទៅ 20% នៃតម្លៃនៃការទិញ។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ នៅក្នុងករណីខ្លះ ក៏អាចទទួលបានប្រាក់កម្ចីដោយគ្មាន "apport" ផងដែរ។

  អ្នកអាចប្រើប្រាស់ ឧបករណ៍នេះ ដើម្បីឱ្យដឹងថាអ្នកអាចខ្ចីប្រាក់បានចំនួនប៉ុន្មាន។

 • អ្នកនឹងត្រូវមានភាគរយជាក់លាក់នៃតម្លៃនៃការទិញសរុបចាប់ពីដើមដំបូងមក។

  នៅពេលដែលការផ្តល់ជូនរបស់អ្នកក្នុងការទិញត្រូវបានទទួលយកដោយអ្នកលក់ អ្នកនឹងត្រូវធ្វើការបង់ប្រាក់ដំបូងហៅថា "acompte" ឬការកក់ប្រាក់ ដើម្បីធានាដល់ការលក់៖

  • ការកក់ប្រាក់នេះ ឬ "acompte" ត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាជា "séquestre" គឺ 10% ស្របតាមច្បាប់នៃតម្លៃលក់។ ទោះជាយ៉ាងណាដ៏ដោយ អ្នកអាចព្យាយាមចរចាជាមួយអ្នកលក់ដើម្បីបង់ត្រឹមតែ 5% ប៉ុណ្ណោះ។
  • អ្នកត្រូវតែបង់វាតាមរយៈអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់ហៅថាសារការី ឬ "notaire"។ សូមកុំបង់វាដោយផ្ទាល់ទៅអ្នកលក់។
  • ចំនួនទឹកប្រាក់នេះនឹងត្រូវបានកាត់ចេញពីការទូទាត់ចុងក្រោយ។
  • ប្រសិនបើអ្នកកំពុងប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចីដើម្បីទិញផ្ទះ ចំនួនទឹកប្រាក់នេះនឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាជាផ្នែកមួយ ឬទាំងអស់នៃការបង់ប្រាក់មួយផ្នែកមុនរបស់អ្នក ឬ "apport" ដោយធនាគារ។
 • អ្នកនឹងមានការចំណាយផ្សេងៗគ្នាក្នុងការទូទាត់នៅពេលទិញ៖

  • ការចំណាយរបស់អ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់ហៅថា សារការី ឬ "notaire" ដែលនឹងត្រូវរៀបចំឯកសារផ្លូវការ។ ការចំណាយទាំងនេះ ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាការចំណាយលើការទិញ ឬ "frais d’acquisition" គឺប្រហែលជា 7% នៃតម្លៃអចលនទ្រព្យ។ អ្នកអាចប៉ាន់ស្មានការចំណាយទាំងនេះដោយប្រើប្រាស់ ឧបករណ៍នេះ
  • ថ្លៃភ្នាក់ងារអចលនវត្ថុ ប្រសិនបើការលក់នេះធ្វើឡើងឆ្លងកាត់ភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យ។ ការចំណាយទាំងនេះជាទូទៅមានចំនួនពី 3 ទៅ 5% នៃតម្លៃអចលនទ្រព្យ។ ពួកគេនឹងត្រូវបានបង់ដោយអ្នកលក់ ឬអ្នកទិញ អាស្រ័យលើកិច្ចព្រមព្រៀងដែលធ្វើឡើងដោយអ្នកលក់ជាមួយភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យ។
  • ពន្ធក្នុងតំបន់ ដែលត្រូវបង់ប្រចាំឆ្នាំ។ សម្រាប់ឆ្នាំនៃការទិញ នឹងត្រូវបានចែករំលែកជាមួយអ្នកលក់ដោយផ្អែកទៅលើកាលបរិច្ឆេទដែលអ្នកបានចុះហត្ថលេខា។ "Notaire" នឹងគណនាការចែកចាយ។
  • ការងារណាដែលត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងផ្ទះមុននឹងរើចូលរស់នៅ។
 • បន្ទាប់ពីអ្នកក្លាយជាម្ចាស់ផ្ទះ អ្នកនឹងមានការចំណាយបន្តទាក់ទងទៅនឹងកម្មសិទ្ធិអចលនទ្រព្យ៖

  • ពន្ធក្នុងតំបន់ប្រចាំឆ្នាំ។
  • តម្លៃរបស់សហកម្មសិទ្ធិ ប្រសិនបើអ្នកបានទិញអាផាតមិន។
  • ការងារថែទាំណាមួយនៅក្នុងផ្ទះ។
  • ប្រសិនបើអ្នកបានទិញអចលនទ្រព្យដោយប្រាក់កម្ចីទិញផ្ទះពីធនាគារ៖
   • ការទូទាត់សងប្រចាំខែនៃប្រាក់កម្ចី។
   • ការប្រាក់ដែលទាក់ទងនឹងប្រាក់កម្ចី។

របៀបបន្តដំណើរការ

 • ស្វែងរកកិច្ចព្រមព្រៀងដែលល្អបំផុត

  ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការប្រាក់កម្ចីពីធនាគារដើម្បីបង់ថ្លៃទិញអចលនទ្រព្យរបស់អ្នកសូមណែនាំឱ្យអ្នកប្រៀបធៀបនូវកម្ចីដែលផ្តល់ជូនដោយធនាគារ ហើយចាប់ផ្តើមដំណើរការ មុនពេលអ្នកចាប់ផ្តើមមើល។

  ដើម្បីធ្វើដូចនេះ អ្នកអាចជួលអ្នកជំនាញដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈក្នុងការប្រៀបធៀបប្រាក់កម្ចីទិញផ្ទះដែលហៅថាឈ្មួញកណ្តាលឬ "courtier"។

  ការទទួលបាន "accord de principe" (កិច្ចព្រមព្រៀងជាគោលការណ៍) ដើម្បីជួយអ្នកក្នុងការទិញ

  នៅពេលដែលអ្នកបានជ្រើសរើសធនាគារដែលផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏ល្អបំផុត សូមស្នើសុំពួកគេនូវឯកសារដែលហៅថា "accord de principe"។ ឯកសារនេះបញ្ជាក់ពីឆន្ទៈរបស់ធនាគារក្នុងការបន្តកម្មវិធីកម្ចីទិញផ្ទះ នៅពេលដែលអ្នកបានរកឃើញអចលនទ្រព្យដែលអ្នកចង់ទិញ។

  ឯកសារនេះនឹងធានាអះអាងដល់អ្នកលក់ និងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវឱកាសកាន់តែប្រសើរសម្រាប់ការផ្តល់ជូនរបស់អ្នកដែលត្រូវបានទទួលយក។

 • ជាផ្នែកនៃការទិញអចលនទ្រព្យរបស់អ្នក អ្នកទំនងជានឹងត្រូវបានស្នើសុំឱ្យផ្តល់នូវឯកសារខាងក្រោមនៅចំណុចផ្សេងៗនៅក្នុងដំណើរការ៖

  • ច្បាប់ចម្លងនៃឯកសារអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នក ដូចជាលិខិតឆ្លងដែន អត្តសញ្ញាណបណ្ណ និង/ឬឯកសារដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកចូលក្នុងប្រទេសបារាំង ហៅថា "visa" ឬបណ្ណស្នាក់នៅរបស់អ្នក ឬ "titre de séjour"។
  • ប្រសិនបើបច្ចុប្បន្នអ្នកជាអ្នកជួលផ្ទះ ច្បាប់ចម្លងនៃកិច្ចសន្យាជួលរបស់អ្នក និងបង្កាន់ដៃនៃការជួលចុងក្រោយរបស់អ្នក។
  • ឯកសារបង្ហាញពីស្ថានភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់អ្នក ប្រសិនបើអ្នកកំពុងទិញជាមួយដៃគូ។
  • ឯកសារបញ្ជាក់ពីធនធានហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នក ឧទាហរណ៍៖
   • វិញ្ញាបនបត្រពីធនាគាររបស់អ្នកដែលបង្ហាញថាអ្នកមានមូលនិធិចាំបាច់
   • ការជូនដំណឹងអំពីពន្ធពីរចុងក្រោយរបស់អ្នក
   • បង្កាន់ដៃបីសន្លឹកចុងក្រោយរបស់អ្នក ប្រសិនបើអ្នកជាបុគ្គលិក
   • របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបីចុងក្រោយរបស់អ្នក ប្រសិនបើអ្នកជាអ្នកធ្វើការដោយខ្លួនឯង។
  • វិញ្ញាបនបត្រគណនីធនាគាររបស់អ្នក ឬ "relevé d’identité bancaire (RIB)"។ សូមណែនាំឱ្យអ្នកមាន គណនីធនាគារបារាំង ដើម្បីធ្វើការទូទាត់ផ្សេងៗដែលត្រូវការឱ្យកាន់តែមានភាពងាយស្រួល ប៉ុន្តែនេះមិនមែនជារឿងចាំបាច់ទេ។
  • ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការប្រាក់កម្ចីពីធនាគារដើម្បីទិញអចលនទ្រព្យ ហើយអ្នកបានចាប់ផ្តើមដំណើរការជាមួយធនាគាររួចហើយ ឯកសារនោះហៅថា "accord de principe" ដោយបញ្ជាក់ពីឆន្ទៈរបស់ធនាគារក្នុងការបន្តជាមួយម្មវិធីកម្ចីទិញផ្ទះ នៅពេលដែលអ្នកបានរកឃើញអចលនទ្រព្យដែលអ្នកចង់ទិញ។
 • អ្នកអាចចាប់ផ្តើមដោយការស្វែងរក និងទស្សនាអចលនទ្រព្យលំនៅដ្ឋានផ្សេងៗសម្រាប់លក់។

  ស្វែងរកអចលទ្រព្យដែលទំនេរ

  ដើម្បីស្វែងរកអចលនទ្រព្យ អ្នកអាច ឧទាហរណ៍៖

  • មើលការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមអនឡាញនៅលើគេហទំព័រឯកទេសដូចជា "SeLoger" "Pap" ឬ "Leboncoin"
  • ស្វែងរកជំនួយពីភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យ។

  ការប្រមូលព័ត៌មាន

  សូមប្រយ័ត្នពេលធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយម្ចាស់ ឬភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យ។ មានរឿងជាច្រើនដែលត្រូវពិចារណាមុននឹងធ្វើការផ្តល់ជូន ដូចជា៖

  • តម្លៃក្នុងមួយម៉ែត្រការ៉េ ដែលអ្នកអាចប្រៀបធៀបជាមួយនឹងការលក់ពីមុននៅក្នុងសង្កាត់ដោយមើលលើ គេហទំព័រនេះ
  • ហានិភ័យដែលផ្ទះអាចត្រូវបានប៉ះពាល់។ អ្នកអាចស្នើសុំមើលឯកសារដែលបង្ហាញពីហានិភ័យផ្សេងៗដែលហៅថា ការវិនិច្ឆយលើអចលនទ្រព្យ ឬ "diagnostic immobilier"។ ឧទាហរណ៍ វាអាចបង្ហាញពីវត្តមានរបស់សារធាតុថ្នាំលាបអាបេស្តូស ឬហានិភ័យនៃទឹកជំនន់។
  • ចំនួនពន្ធក្នុងតំបន់។ ទាំងនេះគឺជាពន្ធដែលអ្នកនឹងត្រូវបង់ជារៀងរាល់ឆ្នាំ។
  • ប្រសិនបើវាជាអាផាតមិន៖
   • ចំនួនទឹកប្រាក់នៃថ្លៃសហកម្មសិទ្ធិ ឬ "charges de copropriété" មានន័យថា ការចំណាយដែលអ្នកនឹងត្រូវចំណាយសម្រាប់ការថែទាំ និងការប្រើប្រាស់អគារ។
   • កំណត់ហេតុចុងក្រោយរបស់កិច្ចប្រជុំអំពីសហកម្មសិទ្ធិហៅថា "procès-verbal d’assemblée générale" ដើម្បីស្វែងយល់អំពីការងារដែលត្រូវអនុវត្តនៅក្នុងអគារក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខនេះ ដែលអ្នកត្រូវចំណាយសម្រាប់ ក៏ដូចជាបញ្ហាណាមួយដែលកំពុងមាន។ សិក្សាអំពីឯកសារទាំងនេះដោយប្រុងប្រយ័ត្ន ពីព្រោះពេលខ្លះមនុស្សអាចលក់ដើម្បីជៀសវាងពីការងារក្នុងអគារដែលមានតម្លៃថ្លៃនាពេលអនាគត។
   • ឯកសារដែលកំណត់ពីច្បាប់ដែលត្រូវគោរពនៅក្នុងអគារ ដែលគេស្គាល់ថាជាបទប្បញ្ញត្តិសហកម្មសិទ្ធិ ឬ "règlement de copropriété (RCP)"។

  ទាក់ទងសាលាក្រុង ឬ "mairie"

  យើងសូមណែនាំឱ្យទាក់ទងទៅអាជ្ញាធរនៃរដ្ឋបាលក្រុង ឬក្រុងដែលគេស្គាល់ថាជា "mairie" ដើម្បី៖

  • ត្រូវជូនដំណឹងអំពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ទីក្រុងដែលអាចប៉ះពាល់ដល់សង្កាត់
  • ស្នើសុំឱ្យទទួលយកឯកសារដែលកំណត់ច្បាប់រៀបចំគម្រោងក្នុងតំបន់ហៅថា "plan local d’urbanisme (PLU)" ប្រសិនបើអ្នកមានគម្រោងសាងសង់ផ្នែកបន្ថែម។
 • នៅពេលដែលអ្នកបានរកឃើញអចលនទ្រព្យដែលអ្នកចាប់អារម្មណ៍ អ្នកអាចរៀបចំការផ្តល់ជូនសម្រាប់អ្នកលក់តែម្ដង។

  អ្នកអាចស្វែងរកគំរូនៅលើអ៊ីនធឺណិតដោយវាយបញ្ចូលក្នុង "modèle lettre offre achat" (គំរូលិខិតសម្រាប់ការផ្ដល់ជូនការទិញ)។

  នៅក្នុងការផ្តល់ជូនរបស់អ្នក អ្នកត្រូវតែបញ្ជាក់៖

  • តម្លៃដែលអ្នកផ្តល់ជូនដើម្បីទិញអចលនទ្រព្យ ដែលអាចខុសពីតម្លៃដែលផ្តល់ជូនដោយអ្នកលក់
  • រយៈពេលនៃសុពលភាពនៃការផ្តល់ជូនរបស់អ្នក ជាធម្មតាមានរយៈពេលអតិបរមាមួយសប្តាហ៍។

  ជម្រើសនៃការដកប្រាក់

  អ្នកអាចដកការផ្តល់ជូនរបស់អ្នកនៅពេលណាក៏បាន ដោយគ្មានផលវិបាកណាមួយឡើយ រហូតដល់អ្នកបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងទិញដែលគេស្គាល់ថាជា "promesse de vente" ឬ "compromis de vente"។

  នេះមានន័យថាអ្នកអាចធ្វើការផ្តល់ជូនទោះបីជាអ្នកមិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មានទាំងអស់ដែលមានរាយក្នុងជំហានទី 1 ក៏ដោយ។

  ការឆ្លើយតបរបស់អ្នកលក់

  ក្នុងអំឡុងពេលនៃសុពលភាពនៃការផ្តល់ជូនរបស់អ្នក អ្នកលក់អាចសម្រេចទទួលយក ឬបដិសេធនូវការផ្តល់ជូនរបស់អ្នក។

  នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នៃការបដិសេធ ពួកគេអាចធ្វើឱ្យអ្នកនូវសំណើតបតជាមួយនឹងតម្លៃផ្សេង។

  ផ្ទុយទៅវិញ អ្នកអាចទទួលយក ឬបដិសេធសំណើរបស់ពួកគេ។

 • នៅពេលដែលការផ្តល់ជូនរបស់អ្នកត្រូវបានទទួលយក អ្នកនឹងចុះហត្ថលេខាលើឯកសារដែលប្រព្រឹត្តដោយស្របច្បាប់ដល់អ្នកលក់ និងអ្នកទិញដើម្បីបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការ។

  ឯកសារនេះត្រូវបានប្រើដើម្បីធានាលើការទិញអចលនទ្រព្យ។ នេះគឺជាជំហានដ៏សំខាន់មួយដើម្បីការពារអ្នកក្នុងនាមជាអ្នកទិញ។

  ឯកសារនេះអាចត្រូវបានគេហៅថា "compromis de vente" ឬ "promesse de vente"។ ទាំងនេះគឺជាឯកសារពីរផ្សេងគ្នាតាមទស្សនៈផ្លូវច្បាប់ ប៉ុន្តែតាមពិតវាមានកិត្យានុភាពស្រដៀងគ្នាខ្លាំងណាស់។

  ការព្រៀង និងការចុះហត្ថលេខាលើឯកសារ

  ដើម្បីធ្វើការព្រៀងលើឯកសារនេះ វាចាំបាច់ណាស់ក្នុងការមានលិខិតផ្ទេរសិទ្ធិផ្លូវការមួយដែលហៅថាលិខិតផ្ទេរសិទ្ធិដែលមានការផ្ទៀងផ្ទាត់ ឬ "acte authentique" ត្រូវបានរៀបចំឡើង។ នេះត្រូវបានធ្វើដោយអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់ដែលគេស្គាល់ថាជាសារការី "notaire"។

  "notaire" នឹងអាចធានាថាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងបានធ្វើដោយត្រឹមត្រូវ និងជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីហានិភ័យមួយចំនួនដែលអ្នកនឹងមិនអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណបាន។

  ហើយក៏អាចចុះហត្ថលេខាលើឯកសារដែលហៅថា លិខិតផ្ទេរសិទ្ធិឯកជន "acte sous signature privée" ឬ "acte sous seing privé"។ នេះជាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនិងចុះហត្ថលេខាដោយបុគ្គលឯកជន។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ នេះមិនត្រូវបានណែនាំទាល់តែសោះ ហើយអាចបង្កើតបានជាហានិភ័យយ៉ាងខ្លាំង។

  រយៈពេលដែលមានសុពលភាព

  ឯកសារនេះមានសុពលភាពសម្រាប់រយៈពេលកំណត់នៅពេលចុះហត្ថលេខា៖

  • "promesse de vente" ជាធម្មតាមានសុពលភាពរយៈពេលពីរទៅបីខែ។
  • "compromis de vente" នឹងមានសុពលភាពយ៉ាងតិចបីខែ។

  អ្នកនឹងអាចចុះហត្ថលេខាលើលិខិតផ្ទេរសិទ្ធិផ្លូវការ ឬ "acte de vente" បន្ទាប់ពីរយៈពេលនេះ។

  លក្ខខណ្ឌ

  ប្រសិនបើអ្នកចុះហត្ថលេខាលើ "promesse de vente" ឬ "compromis de vente" អ្នកនឹងត្រូវបញ្ជាក់ពីលក្ខខណ្ឌនៃការលក់នៅក្នុងឯកសារនេះ។

  អ្នកអាចរួមបញ្ចូលលក្ខខណ្ឌនៃការទិញដែលហៅថា "clauses suspensives" ឧទាហរណ៍៖

  • ដែលអ្នកទទួលបានប្រាក់កម្ចីទិញផ្ទះពីធនាគារ
  • ដែលអ្នកទទួលបានការអនុញ្ញាតឱ្យបង្កើតគម្រោង។

  "Clauses suspensives" នឹងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកដកចេញពីការទិញនៅពេលណាក៏បានរហូតដល់ចុងបញ្ចប់នៃការលក់ដោយគ្មានផលវិបាកណាមួយសម្រាប់អ្នក ប្រសិនបើលក្ខខណ្ឌទាំងនេះមិនត្រូវបានបំពេញ។

  ការទូទាត់នៃការបង់ប្រាក់ដំបូងហៅថា ការកក់ប្រាក់ឬ "acompte" ឬ "séquestre"

  នៅពេលចុះហត្ថលេខា អ្នកនឹងត្រូវបង់ផ្នែកដំបូងនៃចំនួនទឹកប្រាក់នៃការទិញដែលគេស្គាល់ថាជាប្រាក់កក់ ឬ "acompte" ឬ "séquestre"។

  យោងតាមច្បាប់ "acompte" ត្រូវមាន 10% នៃតម្លៃអចលនទ្រព្យ។ ទោះជាយ៉ាងណាដ៏ដោយ អ្នកអាចចរចាជាមួយអ្នកលក់ដើម្បីបង់ត្រឹមតែ 5% ប៉ុណ្ណោះ។

  ការទូទាត់នេះអាចត្រូវបានធ្វើឡើងតាមរយៈអ្នកជំនាញដូចជាភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យ ឬសារការី "notaire"។ សូមកុំបង់វាដោយផ្ទាល់ទៅអ្នកលក់។

  សិទ្ធិដកប្រាក់ដោយគ្មានហេតុផលត្រឹមត្រូវ

  នៅពេលដែលអ្នកបានចុះហត្ថលេខាលើ "promesse de vente" ឬ "compromis de vente" អ្នកមានរយៈពេលដប់ថ្ងៃក្នុងអំឡុងពេលដែល៖

  • អ្នកទិញអាចលុបចោលការទិញអចលនទ្រព្យដោយគ្មានហេតុផលត្រឹមត្រូវ ហើយយកប្រាក់កក់មកវិញ ឬ "acompte" ដែលបានបង់រួច
  • អ្នកលក់មិនអាចដកប្រាក់វិញបានទេ។

  បន្ទាប់ពីរយៈពេលដប់ថ្ងៃនេះ ប្រសិនបើអ្នកចង់លុបចោលការទិញអចលនទ្រព្យ៖

  • អ្នកនឹងមិនអាចយក "acompte" ដែលបានបង់រួចនោះទេ
  • ប្រសិនបើ "acompte" ដែលអ្នកបានបង់ត្រឹមតែ 5% អ្នកនឹងត្រូវបង់បន្ថែម 5% ដល់អ្នកលក់ សម្រាប់ការសងសំណងរបស់ពួកគេគឺ 10% នៃតម្លៃអចលនទ្រព្យ។
 • ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការប្រាក់កម្ចីទិញផ្ទះដើម្បីបង់ទៅលើតម្លៃនៃការទិញរបស់អ្នក ឥឡូវនេះដល់ពេលដែលត្រូវទាក់ទងធនាគារដើម្បីធ្វើសំណើជាផ្លូវការ និងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យា។

 • នៅពេលដែលរយៈពេលនៃសុពលភាពនៃ "compromis de vente" ឬ "promesse de vente" បានកន្លងផុតទៅហើយ អ្នកអាចចុះហត្ថលេខាលើឯកសារលក់ផ្លូវការដែលគេស្គាល់ថាជាលិខិតផ្ទេរសិទ្ធិនៃការលក់ ឬ "acte de vente"។

  នេះគឺជាពេលដែលអ្នកក្លាយជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិនៃអចលនទ្រព្យ។

  ឯកសារនេះគឺចាំបាច់។ វាត្រូវតែរៀបចំឡើងដោយអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់ដែលគេស្គាល់ថាជាសារការី "notaire"។

  ការជ្រើសរើសសារការី

  អ្នកអាចជួល "notaire" ធម្មតាមួយជាមួយអ្នកលក់ ឬជ្រើសរើសពីរនាក់ផ្សេងគ្នា។

  ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវបង់

  នៅពេលដែលលិខិតផ្ទេរសិទ្ធិលក់ត្រូវបានចុះហត្ថលេខា អ្នកត្រូវតែបង់ប្រាក់៖

  • ផលបូកដែលត្រូវគ្នានឹងតម្លៃនៃការទិញអចលនទ្រព្យ។ ការទូទាត់ត្រូវបានធ្វើឡើងតាមរយៈ "notaire" សូមកុំបង់ដោយផ្ទាល់ទៅអ្នកលក់។
  • តម្លៃនៃ "notaire"។

  បន្ទាប់មក អ្នកនឹងទទួលបានកូនសោសម្រាប់ចូលទៅកាន់ផ្ទះរបស់អ្នក។

 • នៅពេលដែលការលក់ត្រូវបានបញ្ចប់ "notaire" នឹងនៅតែត្រូវចាត់វិធានការជាច្រើន ដូចជាការចុះឈ្មោះ "acte de vente" ជាមួយអាជ្ញាធរពន្ធដារ ដើម្បីទទួលបានច្បាប់ចម្លងនៃលិខិតបញ្ជាក់ ឬ "acte authentique" ជាមួយនឹងត្រា។

  ឯកសារនេះនឹងបង្កើតជាលិខិតផ្ទេរកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នក ហើយនឹងត្រូវបានរក្សាទុករយៈពេល 100 ឆ្នាំ ដោយការិយាល័យសារការីក្នុងតំបន់ ឬ "office notarial" មុនពេលត្រូវបានប្រគល់ឱ្យទៅនាយកដ្ឋានយកទៅរក្សាទុកជាឯកសារ។

ស្វែងរកជំនួយ

នៅប្រទេសបារាំង មានសេវាកម្មជាច្រើនដែលអាចគាំទ្រអ្នក ផ្តល់ដំបូន្មាន និងជួយអ្នកជាមួយនឹងនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ និងឯកសារផ្សេងៗ។ សេវាភាគច្រើនគឺមិនគិតថ្លៃទេ។

 • សេវាកម្ម "ADIL" គឺជាភ្នាក់ងារក្នុងតំបន់ដែលជូនដំណឹងដល់ប្រជាជនអំពីសិទ្ធិរបស់ពួកគេក្នុងការស្នាក់នៅ និងដំណោះស្រាយដែលមានសម្រាប់ពួកគេ។

  • សេវាកម្មនេះឥតគិតថ្លៃទេ។
  • ទីប្រឹក្សានឹងអាចជូនដំណឹងដល់អ្នក និងជួយអ្នកក្នុងការស្វែងរកកន្លែងស្នាក់នៅ រួមទាំងការស្វែងរកលំនៅដ្ឋានសង្គម និងអាចផ្តល់ដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់ដល់អ្នក។
  • ភាសាដែលអាចមាន៖ ភាគច្រើនជាភាសាបារាំង។
  • ទំនាក់ទំនង៖ អ្នកនឹងឃើញព័ត៌មានទំនាក់ទំនងលម្អិតរបស់ទីភ្នាក់ងារនៅក្នុងតំបន់របស់អ្នកនៅក្នុង បញ្ជីឈ្មោះ នេះ។

ខណៈពេលដែលការយកចិត្តទុកដាក់បំផុតបានចូលទៅក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានឱ្យអ្នកដែលត្រឹមត្រូវ និងថ្មីបំផុត ទំព័រនេះមិនមានបំណងដើម្បីជំនួសដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់ ឬវិជ្ជាជីវៈនោះទេ។ ច្បាប់ និងនីតិវិធីផ្លាស់ប្តូរជារឿយៗ ដូច្នេះវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការពិគ្រោះជាមួយអ្នកជំនាញដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់។

អ្នកក៏អាចនឹងចាប់អារម្មណ៍ផងដែរ

ការជួលផ្ទះឯកជននៅប្រទេសបារាំង

នៅប្រទេសបារាំង ការជួលផ្ទះឯកជនអាចជាមធ្យោបាយមួយយ៉ាងរហ័សក្នុងការស្វែងរកកន្លែងស្នាក់នៅ។…

ការដាក់ពាក្យសុំសម្រាប់លំនៅដ្ឋានសង្គម និងដែលមានតម្លៃសមរម្យនៅប្រទេសបារាំង

ប្រសិនបើអ្នកមានធនធានហិរញ្ញវត្ថុមានកម្រិត អ្នកអាចដាក់ពាក្យជួលផ្ទះដែលគេស្គាល់ថាជាលំនៅដ្ឋានសង្គម ឬ "log…

សម្រាប់អន្តរាគមន៍របស់ប៉ូលិស៖

រំកិលទៅលើគេបង្អស់