Mividy trano any Frantsa

Raha mipetraka any Frantsa ianao ary manana vola ampy na afaka mindrana any amin'ny banky, dia azonao eritreretina ny mividy trano. Hitondra anao amin‘ireo ambaratonga fototra amin‘izany dingana izany ity pejy ity.

Nohamarinin'i Emmeline Vega tamin'ny 22/05/2023

Ny fividianana trano any Frantsa dia hahatonga anao ho lasa manana ny tranonao manokana.

Mety ho sarotra ny dingana arahina amin'ny voalohany, saingy rehefa jerena ireo antsipiriany manan-danja sasany dia mety ho safidy tsara ny fananana trano any Frantsa.

Fepetra

Ny Frantsay dia tsy mametraka fepetra manokana amin'ny fivarotana trano ho an'ny olona tsy teratany Frantsay. Afaka manao ny rehetra.

Farito ny teti-bola ho ampiasainao

 • Raha efa eo am-pelatananao ny vola feno ilainao

  Raha izay no zava-misy dia azonao vidiana avy hatrany amin‘ny tompony ilay trano.

  Tena zava-dehibe tokoa ny tsy handoavanao vola mivantana any amin'ny mpivarotra.

  Any Frantsa, ny fanamarinana sy ny fandoavam-bola rehetra ilaina dia atao amin'ny alalan'ny mpahay lalàna iray antsoina hoe naotera na “notaire”.

  Raha toa ianao mila manao findramam-bola ividianana trano

  Ny ankamaroan'ny olona dia tsy manana ny vola ilaina hividianana trano eo noho eo izany.

  Noho izany, dia efa mahazatra ny manao findramam-bola amin'ny banky.

  Fampahalalana manan-danja momba ny fampindramam-bola ividianana trano any Frantsa:

  • Amin'ny ankapobeny, eo anelanelan'ny 5 hatramin'ny 25 taona eo ho eo ny fe-potoana famerenana.
  • Faritana hatrany am-piandohana ny tahan'ny zanabola ary tsy miova mandritra ny fe-potoana rehetra haharetan'ny fampindramam-bola. Na dia izany aza dia azo atao indraindray ny manao fifampiraharahana amin'ny banky aorian'izay.

  Mametraka fepetra ara-bola tokony hofenoina mialohan'ny hankatoavana ny fangatahana fampindramam-bola ny banky, ohatra hoe:

  • Ny fidiram-bola marintoerana, toy ny fifanarahana asa maharitra antsoina hoe “CDI”. Na raha toa ianao ka miasa tena dia tokony fidiram-bola isan-taona marintoerana na miakatra tao anatin‘ny telo taona farany.
  • Ny tahan'ny trosa azo atao na “taux d’endettement” izay tsy mihoatra ny 35% amin'ny vola miditra isam-bolana. Ny teny hoe “taux d’endettement” dia midika fa tsy tokony mihoatra ny 35% amin'ny vola miditra aminao isam-bolana mialohan’ny hialan’ny hetra, ny fandoavana ny trosa amin’ny bankinao isam-bolana, miaraka amin’ny fampindramam-bola hafa sy ny hofan-trano.
  • Vola efa misy ao amin'ny kaontinao. Vodiondrim-barotra na “apport” izay andraisana anjara amin’ny fandoavana ilay vidin-trano. Miankina amin'ny banky sy ny mombamomba anao, ny “apport” mila aloa dia mety eo anelanelan'ny 5% sy 20% amin'ny vidin'izy rehetra. Amin'ny toe-javatra sasany anefa dia mety ho azo atao ihany koa ny mahazo fampindramam-bola tsy misy “apport”.

  Afaka mampiasa ity fitaovana ity ianao hahitana hoe ohatrinona no azonao indramina.

 • Mila manana isan-jatony voafaritra ny totalin'ny vidiny ianao any am-boalohany.

  Raha vao neken'ny mpivarotra ny tolotrao hividianana, dia tsy maintsy mandoa vola voalohany antsoina hoe “acompte” ianao, na antom-bola, mba hiantohana ny varotra:

  • Ny antom-bola na “acompte”, izay fantatra ihany koa amin’ny hoe “séquestre”, raha araky ny lalàna dia ny 10% ny vidiny. Na izany aza dia afaka manandrana mifampiraharaha amin‘ilay mpivarotra ianao ny mba handoavana 5% fotsiny ihany.
  • Tsy maintsy aloanao amin’ny alalan’ny mpahay lalàna izay antsoina hoe naotera na “notaire” izany. Aza mandoa vola mivantana amin’ny mpivarotra izany mihitsy.
  • Ho alana amin‘ny fandoavam-bola farany io vola naloa io.
  • Raha fampindramam-bola no nividianana ilay trano dia ho raisin’ny banky ho ampahany na manontolo amin’ny vodiondrim-barotra nataonao na “apport” izany vola izany.
 • Misy karazana vola aloanao amin‘ny fotoana fividianana:

  • Ny vola ho an’ny mpahay lalàna izay antsoina hoe naotera na “notaire” izay hanomana ny antontan-taratasy ofisialy. Ireny vola aloa ireny, izay fantatra amin’ny hoe sandany amin’ny fahazoana na “frais d’acquisition”, dia eo ho eo amin’ny 7% amin’ny vidin’ny trano. Afaka manao tombany mikasika ireny sandany ireny ianao amin’ny alalan’ ity fitaovana ity.
  • Sarany aloa amin‘ny mpandraharaha momba ny fananan-tany sy trano raha toa ka mandeha amin‘ny alalan‘ny mpandraharaha momba izany ny varotra natao. Amin‘ny ankapobeny dia eo amin‘ny 3 hatramin‘ny 5% amin‘ny vidin‘ny trano sy tany izany vola aloa izany. Na ny mpivarotra na ny mpividy no handoa azy ireo, arakaraka ny fifanarahana nataon’ny mpivarotra tamin’ilay mpandraharaha momba ny fananan-tany sy trano.
  • Ny hetra ampiharina eo an-toerana, izay aloa isan-taona. Mandritra ny taona nividianana azy dia ifampizarana amin‘ny mpivarotra izany arakaraka ny daty nanaovanao sonia. Ny “notaire” no hikajy ny fitsinjarana.
  • Ny asa rehetra tokony hatao amin'ilay trano mialohan'ny hifindrana.
 • Rehefa azonao ilay trano dia misy vola aloa tsy tapaka mifandraika amin‘ilay fananan-trano:

  • Hetra fanao isan-taona eo an-toerana.
  • Saram-pananana iaraha-mandoa amin‘ny hafa, raha toa ka trano lehibe misy fianakaviana maromaro no mipetraka ao.
  • Ny asa rehetra mifandray amin‘ny fikojakojana ny trano.
  • Raha fampindramam-bola avy amin'ny banky no nividiananao ilay trano:
   • Ny fanefana ny trosa isam-bolana.
   • Ny zanabola mifandraika amin‘ilay fampindramam-bola

Ahoana ny hanaovana azy

 • Mitady ny tolotra tsara indrindra

  Raha mila fampindramam-bola avy amin'ny banky ianao handoavana ny fividianana trano dia tsara kokoa raha ampitahainao ireo tolotra any amin‘ny banky ary atomboka ny dingana mialohan'ny hanombohanao mijerijery.

  Raha hanao izany dia azonao atao ny manakarama matihanina manokana amin’ny fampitahana ny fampindramam-bola izay antsoina hoe mpanelanelana na “courtier”.

  Mahazo ny “accord de principe” (fifanarahana ny amin’ny fitsipika) mba hanampy anao hividy

  Vantany vao nofidianao ny banky izay manome ny tolotra tsara indrindra dia angataho aminy ny antontan-taratasy antsoina hoe “accord de principe”. Ity antontan-taratasy ity dia manamafy ny fahavononan'ny banky hanohy hatrany ny fangatahana fampindramam-bola ho an'ny trano rehefa nahita ilay trano tianao hovidiana ianao.

  Hanome antoka ny mpivarotra ity antontan-taratasy ity ary hanome anao hirika kokoa fa ho ekena ny tolotrao.

 • Ao anatin‘ny fividianana ny tranonao dia mety hangatahana ianao hanome ireto antontan-taratasy manaraka ireto amin'ny fotoana samihafa amin'ny dingana:

  • Ny dika mitovy amin'ny taratasy mombamomba anao, toy ny pasipaoronao, kara-panondro ary/na ny taratasy manome alalana anao hiditra any Frantsa antsoina hoe “visa” na fahazoan-dàlana hipetraka eo an-toerana na “titre de séjour”.
  • Raha mpanofa ianao amin'izao fotoana izao, ny fifanekem-panofana sy ny rosia hofan-tranonao farany.
  • Taratasy mampiseho ny sata ara-panambadianao raha mividy miaraka amin'ny vadinao ianao.
  • Taratasy manamarina ny loharanom-bolanao, ohatra hoe:
   • taratasy fanamarinana avy amin'ny bankinao manaporofo fa manana vola ampy ianao
   • ny taratasy filazan-ketranao roa farany
   • ny taratasy karamanao telo farany raha mpiasa ianao
   • ny fanambarana ara-bolanao telo farany raha toa ka mpiasa tena ianao.
  • Ny taratasy fanamarinana ny kaontinao amin'ny banky, na “relevé d’identité bancaire (RIB)”. Tsara kokoa raha manana kaonty banky frantsay hanamora kokoa ny fandoavam-bola samihafa ilaina, saingy tsy voatery izany.
  • Raha mila fampindramam-bola amin'ny banky ianao hividianana ilay trano, ary efa nanomboka ny dingana miaraka amin'ny io banky, ny antontan-taratasy antsoina hoe “accord de principe”, no manamafy ny fahavononan'ny banky hanohy ilay fampindramam-bola vantany vao mahita trano tianao hovidiana ianao.
 • Afaka manomboka amin'ny fitadiavana sy fitsidihana trano fonenana samihafa amidy ianao.

  Mikaroka trano misy

  Raha hitady trano ianao dia azonao atao, ohatra ny:

  • mijery ireo dokam-barotra amin’ny aterineto amin’ireny tranokala manokana toy ny “SeLoger”, “Pap” na “Leboncoin
  • Mitadiava fanampiana amin'ny mpandraharaha momba ny fananan-tany sy trano.

  Manangona fampahalalana

  Mila malina tsara rehefa miserasera amin‘ny tompony na ny mpandraharaha momba ny fananan-tany sy trano. Misy zavatra maro tokony hodinihina mialohan'ny hanaovana tolotra, toy ny:

  • Ny vidiny isaky ny metatra toradroa, izay azonao ampitahaina amin'ny varotra teo aloha teo amin'ny toerana manodidina amin'ny fijerena ao amin’ity tranokala ity.
  • Ny loza mety miandry ilay trano. Azonao atao ny mangataka ny hahita antontan-taratasy mampiseho ireo loza isan-karazany antsoina hoe fanombatombanana ny fananana na “diagnostic immobilier”. Ohatra hoe mety manondro ny fisian'ny amianty na ny mety ahiana hisian'ny tondra-drano.
  • Ny sandan‘ny hetra eo an-toerana. Izany dia ny hetra tsy maintsy aloanao isan-taona.
  • Raha trano lehibe misy fianakaviana maromaro mipetraka:
   • Ny sandan’ny saram-pananana iarahana amin‘ny hafa “charges de copropriété”, izany hoe ny vola haloanao ho amin’ny fikojakojana sy ny fampiasana ny trano.
   • Ny tatitra telo farany voarakitra mikasika ny fivorian’ny fiaraha-miombon'antoka izay antsoina hoe “procès-verbal d’assemblée générale” hahitana ny asa hotanterahina ao amin'ilay trano ny taona ho avy manaraka eo, izay tsy maintsy haloanao, ary koa ny olana rehetra mitranga. Halalino tsara ireo antontan-taratasy ireo, satria indraindray misy olona mivarotra mba hisorohana ny asa lafo izay tokony hatao amin'ny ho avy.
   • Ny antontan-taratasy mamaritra ny fitsipika tokony hohajaina ao amin'ny trano, fantatra amin'ny anarana hoe fitsipika ho amin’ny fiaraha-manana na “règlement de copropriété (RCP)”.

  Mifandraisa amin’ny lapan’ny tanàna na “mairie

  Tsara kokoa ny mifandray amin’ny manampahefana eo amin’ny tanàna na tanan-dehibe fantatra amin’ny anarana hoe “mairie” mba:

  • hahafantarana mikasika ny tetikasa fampandrosoana nytanàn-dehibe, izay mety hisy fiantraikany amin'ny manodidina
  • mangataha an‘ireo antontan-taratasy mamaritra ny vinavinan’asa fampandrosoana ny faritra antsoina hoe “plan local d’urbanisme (PLU)” raha mikasa ny hanao fanitarana ianao.
 • Vantany vao mahita trano tianao ianao, dia azonao atao ny manao tolotra mba hividy ilay izy any amin‘ilay mpivarotra avy hatrany.

  Afaka mahita modely amin’ny aterineto ianao amin‘ny fanoratana hoe “modèle lettre offre achat” (modely taratasy fanaovana tolotra fividianana)

  Mila faritanao ao amin‘ny tolotra alefanao:

  • ny vidiny arosonao hividianana ilay trano, izay mety tsy hitovy amin'ny vidiny atolotry ny mpivarotra
  • ny fe-potoana mahamanan-kery ny tolotrao, matetika fara-fahakeliny herinandro.

  Safidy ny tsy hanao indray

  Azonao tsoahina amin’ny fotoana rehetra ny tolotra narosonao ary tsy misy vokany akory izany mandrapahavitanao sonia ny fifarahana ara-barotra antsoina hoe “promesse de vente” na “compromis de vente”.

  Midika izany fa afaka manao tolotra ianao na dia mbola tsy nahazo ny fampahalalana rehetra voatanisa ao amin'ny dingana 1 aza.

  Valiny nomen’ny mpivarotra

  Mandritra ny fe-potoana mampanankery ny tolotrao dia afaka manapa-kevitra ny hanaiky na handà ny tolotrao ilay mpivarotra.

  Raha laviny izany dia afaka manao tolo-bidy amin‘ny vidiny hafa izy.

  Azonao atao kosa ny manaiky na mandà ny soso-kevitr'izy ireo.

 • Vantany vao nekena ny tolotrao, dia hanao sonia antontan-taratasy ianao, izay mamatotra ilay mpivarotra sy ny mpividy araka ny lalàna mba hamita hatramin‘ny farany ny fifampiraharahana.

  Ity antontan-taratasy ity no ampiasaina ho antoka ho amin‘ny fividianana ny trano. Tena dingana manan-danja tokoa izy io mba hiarovana anao mpividy.

  Ity antontan-taratasy ity moa no antsoina hoe “compromis de vente” na “promesse de vente”. Antontan-taratasy roa samihafa raha jerena araky ny lalàna izy ireo, fa raha ny marina dia mitovitovy ny vokany.

  Manoratra sy manao sonia antontan-taratasy

  Raha hanoratra ity antontan-taratasy ity dia ilaina tokoa ny manana ilay taratasy ofisialy antsoina hoe taratasy fanamarinana na “acte authentique” natao. Ny mpahay lalàna antsoina hoe “notaire” no manao azy ity.

  Ny “notaire” no hanao izay ahazoana antoka fa natao araka ny tokony ho izy ny zavatra rehetra, ary hanaitra anao ihany koa izy mikasika amin’izay mety ahiahy tsy ihavanana izay mety tsy ho fantatrao.

  Azonao atao ihany koa ny manao sonia antontan-taratasy antsoina hoe soratra an-trano na “acte sous signature privée” na “acte sous seing privé”. Fifanarahana natao sy nosoniavin’ny olon-tsotra io. Na izany aza anefa dia tsy dia tsara loatra ny manao azy ity, ary tena misy risika goavana tokoa.

  Fe-potoana manan-kery

  Manan-kery mandritra ny fe-potoana voafaritra ao amin‘ny taratasy nanaovana sonia ity antontan-taratasy ity.

  • Ny “promesse de vente” matetika manan-kery eo amin’ny roa na telo volana eo ho eo.
  • Ny “compromis de vente” kosa manan-kery mandritra ny telo volana eo farafahakeliny.

  Tsy afaka manao sonia ny taratasy fanekem-barotra ofisialy na “acte de vente” raha tsy tapitra io fe-potoana io.

  Fifanarahana sy ny fepetra

  Rehefa manao sonia “promesse de vente” na “compromis de vente” ianao, dia mila mamaritra ny fifanarahana sy ny fepetra mikasika ilay varotra ao amin’ity antontan-taratasy ity.

  Azonao atao ny mampiditra ny fepetra mifehy ny varotra antsoina hoe “clauses suspensives”, ohatra hoe:

  • raha mahazo fampindramam-bola hanaovana trano avy amin‘ny banky ianao
  • raha mahazo alalana hanao planina ianao.

  Ny “Clauses suspensives” dia ahafahanao miala amin’ny fividianana amin’ny fotoana rehetra mandra-pahatapitry ny fivarotana, ary tsy misy fiantraikany ho anao raha toa ka tsy raikitra ireo fangatahana ireo.

  Fanatontosana ny fandoavam-bola voalohany antsoina hoe antoka na “acompte” na “séquestre

  Rehefa manao sonia ianao dia mila mandoa ny ampahany voalohany amin’ny vidiny izay fantatra amin’ny hoe antoka na “acompte” na “séquestre”.

  Raha ny araka ny làlana dia tokony ho 10% amin’ny vidin’ny trano ny “acompte”. Na izany aza dia azonao atao ny mifampiraharaha amin‘ny mpivarotra ny handoavana 5% fotsiny ihany.

  Ny fandoavana dia atao amin’ny alalan’ny matihanina toy ny mpandraharaha momba ny fananan-tany sy trano “notaire”. Aza mandoa izany mivantana amin’ny mpivarotra mihitsy.

  Zo hihemotra indray ka tsy ilaina fanamarinana

  Vantany vao nanao sonia ny “promesse de vente” na ny “compromis de vente” ianao, dia manana folo androahafahanao:

  • Mety hanafoana ny fividianana ny trano tsy misy fanamarinana ilay mpividy, ary hamerina ny antoka na “acompte” naloa
  • tsy azon‘ny mpivarotra atao ny mihemotra tampoka.

  Aorian'io fe-potoana folo andro io, raha te hanafoana ny fividianana ilay trano ianao:

  • tsy ho afaka ny hamerina indray ny “acompte” efa naloa ianao
  • Raha toa ny “acompte” naloanao dia 5% fotsiny ihany, dia tokony handoa 5% fanampiny ho an’ilay mpivarotra ianao mba hanonerana ny 10% amin’ny vidin’ny trano.
 • Raha mila fampindramam-bola hanaovana trano ianao mba handoavana ny fividianana ataonao dia izao no fotoana tokony hifandraisana amin'ny banky hanao ny fangatahana ofisialy sy hanasonia ny fifanarahana.

 • Vantany vao dila ny fotoana mampanan-kery ny “compromis de vente” na ny “promesse de vente” dia azonao atao ny manao sonia ny antontan-taratasy ofisialy momba ny varotra antsoina hoe taratasy fanekem-barotra na “acte de vente”.

  Izany moa dia rehefa lasa tompon‘ilay trano ianao.

  Tsy maintsy atao ity antontan-taratasy ity. Tsy maintsy ataon’ny mpahay lalàna izay fantatra amin’ny hoe “notaire” izany.

  Fifidianana naotera

  Afaka misafidy “notaire” iray itambarana amin’ny mpivarotra ianao, na mifidy roa samihafa.

  Vola aloa

  Vantany vao vitasonia ny taratasy fanekem-barotra, ianao dia tsy maintsy mandoa:

  • Ny vola mifanandrify amin'ny vidin'ny trano. Ny fandoavana dia atao amin’ny alalan’ny “notaire”, fa tsy atao mivantana amin’ny mpivarotra mihitsy.
  • Ny sarany aloa amin’ny “notaire”.

  Ho azonao avy eo ny fanalahidin‘ny tranonao.

 • Vantany vao vita ny fifampivarotana, dia mbola hisy dingana maro tsy maintsy arahin’ny “notaire”, toy ny fandraketana ny “acte de vente” eny anivon’ny manampahefana misahana ny hetra mba ahazoanao ny dika mitovy ny taratasy fanamarinana na “acte authentique” misy hajia.

  Ity antontan-taratasy ity no taratasy fananan-trano ho anao ary hotazomin’ny biraon’ny naotera na “office notarial” mandritra ny 100 taona mialohan’ny anomezana azy any amin’ny biraon’ny arisivan’ny vakimparitra.

Mitadiava fanohanana

Any Frantsa dia misy sampandraharaha maro afaka manohana anao, manome torohevitra anao ary manampy anao amin'ny dingana tokony hatao sy ireo karazana antontan-taratasy ilaina. Maimaimpoana ny ankamaroan‘izy ireo.

 • Ny sampandraharaha “ADIL” dia masoivoho eo an-toerana izay mampahafantatra ny olona mikasika ny zon’izy ireo mikasika ny trano sy ireo vahaolana izay misy ho azy ireo.

  • Maimaimpoana io tolotra io.
  • Misy mpanolo-tsaina iray afaka hampahafantatra anao sy hanampy anao amin'ny fikarohanao trano fonenana, ao anatin'izany ny fitadiavana trano ara-tsosialy, ary afaka manome anao torohevitra ara-dalàna.
  • Teny azo isafidianana: Frantsay no tena ampiasaina.
  • Fifandraisana: Hahita ny antsipiriany ifandraisana amin’ny masoivoho eny amin’ny faritra misy anao ianao ao amin’ity lahatahiryity.

Na dia natao aza ny rehetra mba hanomezana anao ny fampahalalana marina sy manaraka ny toetr‘andro indrindra, dia tsy afaka manolo torohevitra ara-dalàna na matihanina akory ity pejy ity. Miova tsy tapaka ny lalàna sy ny fomba fiasa ka ilaina ny manatona manam-pahaizana manan-traikefa.

Mety hahaliana anao koa

Manofa trano manokana any Frantsa

Any Frantsa dia ny fanofana trano manokana no mety ho fomba haingana hitadiavana trano. Hametraka…

Mangataka trano sosialy sy mora any Frantsa

Raha tsy dia manam-bola ianao dia afaka ny mangataka mba hanofa trano izay fantatra amin’ny hoe “log…

Miomana ny hifindra sy hiova adiresy

Mialohan'ny hifindranao amin'ny trano vaovao dia misy dingana maromaro tokony horaisinao manoloana…

Raha mila polisy:

Asosa mankany ambony