Zo hipetraka eo an-toerana ho an‘ny olona manana fifandraisana manokana sy ara-pianakaviana matanjaka amin’i Frantsa

Ny fahazoan-dalana ipetrahana eo an-toerana na “titre de séjour” dia azo omena ny olona izay mipetraka ao Frantsa raha afaka maneho izy ireo fa manana fifandraisana manokana sy ara-pianakaviana maharitra, akaiky sy mari-pototra amin’i Frantsa.

Nohamarinin’ny FNCIDFF tamin’ny 16/05/2023

Fepetra

Tsy maintsy mahafeno ireto fepetra roa ireto ianao:

 • Tsy ao anatin'ny toe-javatra hafa izay manome anao fahazoan-dalana ipetrahana eo an-toerana na “titre de séjour” ianao.
 • Manana fifandraisana manokana sy ara-pianakaviana akaiky, mari-pototra ary maharitra amin’i Frantsa ianao.

Lalàna manan-kery Andininy L.423–23 ao amin’ny “CESEDA” ary ny filazana ara-panjakana ny 28 Novambra 2012.

 • Ny fepetra amin’ny fifandraisana manokana sy ara-pianakaviana matanjaka any Frantsa dia miankina tanteraka amin’ny hevitry ny tomponandraikim-panjakana frantsay eo an-toerana misahana ny fanadihadiana ny fangatahana fahazoan-dalana ipetraka eo an-toerana na “titre de séjour” fantatra amin’ny hoe “préfecture”.

  Ity antony hahazoana zo hipetraka ity dia mety ampiharina indrindra amin'ny olona ao anatin‘ireto toe-javatra manaraka ireto:

  • Olona mipetraka miaraka amin'ny Frantsay na teratany vahiny manana zo hipetraka eo an-toerana. Tsy maintsy afaka manaporofo ianao fa niara-nipetraka tamin'ny vadinao nandritra ny dimy taona farafahakeliny.
  • Ireo olona nanao sonia fifanarahana fiaraha-mipetraka sivily frantsay na “Pacte civil de solidarité (Pacs)” miaraka amin’ny teratany frantsay. Tsy maintsy afaka manaporofo ianao fa niara-nipetraka tamin'ny vadinao nandritra ny herintaona fara fahakeliny, na dia vao haingana kokoa aza no natao ilay “Pacs”.
  • Olona nanao sonia “Pacs” niaraka tamin'ny teratany vahiny manana zo hipetraka manan-kery. Tsy maintsy afaka manaporofo ianao fa niara-nipetraka tamin'ny vadinao nandritra ny telo taona fara fahakeliny, na dia vao haingana kokoa aza no natao ilay “Pacs”.
  • Olona manambady ara-panjakana amin'ny teratany vahiny manana zo hipetraka eo an-toerana manan-kery. Tsy maintsy afaka manaporofo ianao fa efa tao Frantsa nandritra ny dimy taona fara fahakeliny ary niara-nipetraka tamin'ny vadinao nandritra ny 18 volana farafahakeliny.
  • Olona efa nipetraka tany Frantsa nandritra ny dimy taona fara fahakeliny niaraka tamin’ny zaza iray izay nianatra tany Frantsa nandritra ny telo taona mahery.
  • Olona manana fifandraisana manokana matanjaka any Frantsa, ohatra namana, asa, asa an-tsitrapo, fiainana ara-tsosialy, fotoana hipetrahana, sns.
 • Horaisina ihany koa ny loharanom-bolanao, ohatra:

  • izay loharanom-bola eo am-pelatananao
  • fanampiana ara-bola na ara-pitaovana omen’ireo olona akaiky anao
  • fampanantenana asa.

  Ny fampidirina anao anatiny ao Frantsa koa dia horaisina, ohatra:

  • ny fahaizanao teny frantsay
  • ny fahalalanao mikasika ireo soatoavin‘ny Repoblika Frantsay
  • ny toe-javatra misy anao ara-tsosialy sy arak'asa.

  Ny “préfecture” ihany koa handinika ny toetoetry ny fifandraisanao amin’ireo olona manakaiky anao monina eo amin’ny tanindrazanao. Raha manana fianakaviana kely ianao na fianakaviana vitsivitsy any an-tanindrazanao, dia ho raisina izany ary mety ho tombony ho anao.

Porofo omena

Ny porofo fa niaina tany Frantsa ianao na niaina niaraka tamin‘ny vadinao, dia tokony mahahenika ny fe-potoana iray manontolo: porofo iray eo ho eo isam-bolana.

Fanamarihana: ny daty nanoratana ny antontan-taratasy ihany no horaisina ho porofo fa tany Frantsa ianao. Ohatra, ny fampilazana mikasika ny hetra dia manaporofo fotsiny ny fisianao tamin'ny fotoana namoahana azy, fa tsy nandritra ny fe-potoana rehetra.

 • Sarobidy kokoa noho ny hafa ny porofo sasany.

  • porofo tsy azo iadian-kevitra: antontan-taratasy nomen‘ny rafi-panjakana frantsay.
  • Porofo mivaingana: antontan-taratasy omen’ny andrim-panjakana tsy miankina iray. Ohatra: taratasy karama, filazalazana momba ny volanao miditra sy mivoaka any amin’ny banky, taratasy fanamarihana avy amin‘ny dokotera, telefaonina, herinaratra, faktiora gazy, sns.
  • Ny porofo zara raha raisina: Antontan-taratasy manokana. Ohatra: valopy misy adiresy amin'ny anaran'ny mpanao fangatahana na fanambarana avy amin'ny havana akaiky, sns.
 • Mety mihatra aminao izany raha toa ka manana vady vaovao ianao ohatra.

  Ohatra porofo:

  • Ny fifanekem-panofana sy rosian‘ny hofan-trano amin‘ny anaran‘ny roa tonta, ankoatran‘ny rosia natao sora-tanana.
  • Fanambarana iraisana momba ny fidiram-bola, hetra na fampilazana mikasika hetra mila aloa sy tsy mila aloa, hetran'ny filan-kevitra amin'ny anarana roa.
  • Faktiora amin'ny anarana roa: Herinaratra, gazy, telefaonina, aterineto ary fividianana kojakoja ao an-tokantrano hafa.
  • Fanambarana avy amin’ny “Caisse d’allocations familiales (CAF)” na tahirim-bola sosialy mikasika ny sata-panambadianao. Taratasy fanamarinana avy amin’ny “CAF” amin’ny anaranao manondro ny anaran’ny vadinao na ny mifamadika amin’izay.
  • Fiantohana trano amin'ny anarana roa, na amin'ny anaranao fa misy ny anaran'ny vadinao.
  • Fanambarana mikasika ny fiaraha-miaina avy amin‘ny lapan‘ny tanàna.
  • Taratasy nalefa ho an’ny olona roa na ny anaranao misy ny voambolana hoe “chez” dia avy eo ny anaran’ny vadinao.

  Raha toa ianao amin’izao fotoana miaraka amin’ny vady izay mampiseho fihetsika misy herisetra, ny fiarovana anao no laharaham-pahamehana. Azonao atao ny manambara ny herisetra niainanao rehefa mangataka fahazoan-dàlana ipetrahana eo an-toerana na “titre de séjour” nefa tsy mampiseho ny porofo etsy ambony.

 • Hatramin’ny taona voalohany nianaran‘ny zanakao, ireo antontan-taratasy manaporofo fa ny zanakao dia nianatra, izay antsoina hoe fanamarinana fandehanana an-tsekoly na “certificats de scolarité” dia azo raisina koa. Raha tsy manana izany intsony ianao dia afaka mangataka vaovao eny amin'ny sekolin'ny zanakao.

Karazana “titre de séjour” na fahazoan-dalana omena mba ipetrahana eo an-toerana

 • Hahazo kara-ponenana vonjimaika na “carte de séjour temporaire” ianao izay milaza hoe “vie privée et familiale” na fiainana manokana sy fianakaviana, izay manan-kery herintaona. Ahafahanao miasa izany.

 • Ny kara-ponenanao na “carte de séjour” anao dia azo havaozina raha mbola mahafeno hatrany ny fepetra ianao

  Izao ianao afaka mahazo kara-ponenana hipetraka an-taona maro na “carte de séjour pluriannuelle” izay manan-kery mandritra ny roa taona, raha mangataka iray ianao. Tsy maintsy nanao sonia ihany koa ny fifanarahana fampidirana anatiny ireo mpifindra-monina miaraka amin’ny fanjakana frantsay fantatra amin’ny hoe “Contrat d’Intégration Républicaine (CIR)” ianao, ary manaja ny fifanekena nataony.

 • Raha nipetraka tany Frantsa nandritra ny dimy taona ianao fara fahakeliny, na telo taona amin'ny tranga sasany, dia afaka mangataka “carte de résident” ianao raha toa mahafeno fepetra sasany. Te hahafantatra bebe kokoa

Teratany alzeriana

Ny safidy hahazoana fahazoan-dalana ipetrahana eo an-toerana na “titre de séjour” mifototra amin’izy ity dia azo ampiharina amin’ny teratany alzeriana.

Hahazo fahazoan-dalana ipetrahana Alzeriana izay fantatra amin’ny hoe “certificat de résidence algérien” ianao izay milaza hoe “vie privée et familiale” na fiainana manokana sy fianakaviana, izay manan-kery herintaona. Ahafahanao miasa izany. Azo avaozina io raha toa ianao mbola mahafeno ireo fepetra tany am-pamoahana izany voalohany.

Aorian'ny telo taona nipetrahanao tamin’ny fomba ofisialy dia afaka mahazo taratasy fanamarinana fonenana Alzeriana na “certificat de résidence algérien” izay manan-kery mandritra ny folo taona ianao, raha toa ka manana fidiram-bola mari-pototra sy ampy. Azo avaozina io taratasy fanamarinana io, eny fa na dia tsy mahafeno ny fepetra intsony aza ianao.

Lalàna manan-kery Andininy faha-6.5 amin'ny Fifanarahana natao teo amin‘ny Frantsa sy Alzeria ny 27 Desambra 1968 araka ny fanitsiana natao.

Mitadiava fanohanana

Any Frantsa dia misy sampan-draharaha maro afaka manohana anao, manome torohevitra anao ary manampy anao amin'ny dingana tokony hatao sy ireo karazana antontan-taratasy ilaina. Maimaimpoana ny ankamaroan‘izy ireo.

 • La Cimade” dia fikambanana miompana amin’ny fanohanana ireo mpifindra monina rehetra, ary ireo mpitsoa-ponenana any Frantsa, indrindra olona miatrika herisetra.

  • Maimaimpoana io tolotra io.
  • Ho afaka hampahafantatra anao sy hanohana anao mandritra ny dingana arahina ara-panjakana mifandraika amin'ny zo ipetrahana any Frantsa, ary hitarika anao any amin'ny sampan-draharaha hafa, arakaraka ny toe-javatra misy anao manokana.
  • Teny azo isafidianana: Frantsay, Anglisy ary Espaniola.
  • Fifandraisana:
   • raha tsy misy fotoana nalaina tany amin’ny ivon-toerana akaiky anao
   • amin’ny telefaonina amin’ny 01 40 08 05 34 or 06 77 82 79 09 ny alarobia 9:30 maraina hatramin’ny 1:30 hariva ary manomboka amin’ny 2:30 hariva hatramin’ny 5:30 p.m.
 • Gisti” dia fikambanana mifantoka manokana amin’ny fanomezana torohevitra mikasika ny lalàna ho an’ireo mpifindra monina sy mpitsoa-ponenana any Frantsa.

  • Maimaimpoana io tolotra io.
  • Ho afaka hampilaza anao momba ny zonao mifandraika amin'ny zo ipetraka ara-dalana eo an-toerana izy ireo, ary hanazava ny fomba hahazoana izany.
  • Fiteny misy: Frantsay no tena ampiasaina.
  • Fifandraisana:
   • Amin’ny telefaonina amin’ny +331 84 60 90 26 ny alatsinainy hatramin’ny zoma manomboka ny amin’ny 3 hariva hatramin’ny 6 hariva, ary koa amin’ny 10 maraina hatramin’ny 12 atoandro ny alarobia sy ny zoma. Indraindray mety be mpiantso be ao dia aza kivy. Mora kokoa indraindray ny miantso azy ireo amin‘ny harivariva .
   • Amin’ny alalan’ny paositra amin’ny “Gisti, 3 villa Marcès 75011 Paris, France”. Ataovy printy dia fenoy ity taratasy ity ary ampidiro ao amin’ny taratasinao miaraka amin’ny dika mitovy ny antontan-taratasy izay mety ilaina. Aza adinoina ny mamaritra mazava araka izay azo atao ny fanontanianao, ao anatin'izany ny zava-drehetra mety hanampy ny mpanolotsaina “Gisti” hahatakatra ny toe-javatra misy anao.
 • Ny “Associations” dia ireo fikambanana izay manome tolotra isan-karazany. Manampahaizana manokana amin‘ny fifindra-monina ny sasany.

  • Maimaimpoana ireo tolotra ireo.
  • Afaka mampahafantatra anao ny zonao any Frantsa izy ireo ary indraindray manohana anao amin‘ny dingana arahina raha hifindra-monina.
  • Fiteny misy: Frantsay no tena ampiasaina.
  • Fifandraisana: Azonao atao ny mitady izany isaky ny faritra sy ny vakim-paritra amin’ity lahatahiry ity.
 • Ireo fikambanana nahazo alalana na “associations habilitées” no afaka manome tolotra avo lenta manokana ho an’ireo mpitady fialokalofana.

  • Maimaimpoana ireo tolotra ireo.
  • Afaka mampahafantatra anao mikasika ny zonao, manoro hevitra anao, manampy anao amin’ireo dingana ara-taratasy karakaraina ary miaraka aminao rehefa mihaona amin’ny Birao Frantsay Miaro ny Mpitsoa-ponenana sy ny tsy manan-tanindrazana na “Office français de la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA)”.
  • Fiteny misy: Frantsay no tena ampiasaina, azo asiana fandikan-teny am-bava.
  • Fifandraisana: afaka mahita “associations habilitées” manakaiky anao ianao ato amin’ity lahatahiry ity.

Na dia natao aza ny rehetra mba hanomezana anao ny fampahalalana marina sy manaraka ny toetr‘andro indrindra dia tsy afaka manolo torohevitra ara-dalàna na matihanina akory ity pejy ity. Miova tsy tapaka ny lalàna sy ny fomba fiasa ka ilaina ny manatona olona matihanina sy tena mahay.

Mety hahaliana anao koa

Hanamarina raha mahafeno fepetra hahazo zo ipetrahana any Frantsa

Natao hanampiana anao hamantatra ny antony na “fondements” izay mety manome anao zo ipetrahana any…

Manakarama mpisolovava any Frantsa

Ny mpisolovava dia manana anjara toerana lehibe mandritra ny fitsarana. Zava-dehibe ny fifidianana…

Raha mila polisy:

Asosa mankany ambony