Prava na boravak za osobe sa jakim ličnim i porodičnim vezama u Francuskoj

Boravišna dozvola ili „titre de séjour“, može da se izda osobama koje žive u Francuskoj pod uslovom da mogu da dokažu da imaju dovoljno dugotrajne, bliske i stabilne lične i porodične veze u Francuskoj.

Potvrđeno od strane FNCIDFF na dan 06.10.2023.

Uslovi

Morate da ispunite ova dva uslova:

 • Da se ne nalazite ni u jednoj drugoj situaciji na osnovu koje imate pravo na boravišnu dozvolu ili „titre de séjour“.
 • Da imate bliske, stabilne, dugotrajne lične i porodične veze u Francuskoj.

Primenljivi zakon: Član L.423–23 „CESEDA“ i raspis od 28. novembra 2012.

 • Stanje jakih ličnih i porodičnih veza u Francuskoj u potpunosti zavisi od mišljenja lokalnog francuskog administrativnog organa zaduženog za razmatranje boravišnih dozvola ili zahteva za „titre de séjour“ poznatog kao „préfecture“.

  Ovaj razlog za sticanje prava na boravak može da se odnosi naročito na osobe koje se nalaze u sledećim situacijama:

  • Pojedinci koji žive sa francuskim ili stranim državljaninom koji ima prava na boravak. Morate da dokažete da ste sa svojim partnerom živeli najmanje pet godina.
  • Osobe koje su potpisale francuski sporazum o građanskom partnerskom odnosu ili „Pacte civil de solidarité (Pacs)“ sa francuskim državljaninom. Morate a dokažete da ste živeli sa svojim partnerom najmanje godinu dana, čak i ako je „Pacs“ novijeg datuma.
  • Osobe koje su potpisale „Pacs“ sa stranim državljaninom koji ima prava na boravak. Morate da dokažete da ste živeli sa svojim partnerom najmanje tri godine, čak i ako je „Pacs“ novijeg datuma.
  • Pojedinac koji je u braku po građanskom zakonu sa stranim državljaninom koji ima prava na boravak. Morate da dokažete da ste u Francuskoj živeli najmanje pet godina i da ste živeli sa supružnikom najmanje 18 meseci.
  • Osobe koji su živele u Francuskoj najmanje pet godina sa detetom koje se školovalo u Francuskoj više od tri godine.
  • Osobe sa jakim privatnim vezama u Francuskoj, npr. prijatelji, posao, volontiranje, društveni život, period boravka itd.
 • Vaša finansijska situacija će takođe biti uzeta u obzir, na primer:

  • sva sredstva kojima raspoložete
  • finansijska ili materijalna pomoć koju vam pružaju voljeni
  • obećanje o zaposlenju.

  Vaša integracija u život u Francuskoj će takođe biti uzeta u obzir, na primer:

  • nivo na kom se nalazi vaše znanje francuskog jezika
  • vaše poznavanje vrednosti Francuske Republike
  • vaša društvena i profesionalna situacija.

  Préfecture“ će takođe da ispita prirodu vaših veza sa osobama koje su vam bliske i koje žive u vašoj zemlji. Ako imate malu porodicu ili slabe porodične veze u svojoj zemlji, to će biti uzeto u obzir i može vam ići u prilog.

Dokaz koji je potrebno obezbediti

Dokaz o vašem životu u Francuskoj, ili činjenica da živite sa partnerom, mora da pokriva ceo navedeni period: otprilike jedan dokaz mesečno.

Napomena: samo datum kog je dokument sastavljen biće uzet u obzir kako bi se dokazalo vaše prisustvo u Francuskoj. Na primer, poresko obaveštenje dokazuje samo vaše prisustvo u vreme kada je izdato, a ne za periode koje pokriva.

 • Neki dokazi su vredniji od drugih.

  • Dokazi koji nisu sporni: dokumenta koje je dostavila francuska javna uprava.
  • Konkretni dokazi: dokumenti koje obezbeđuje privatna institucija. Na primer: platne liste, bankovni izvodi, lekarske potvrde, računi za telefon, struju, gas itd.
  • Dokazi koji se retko razmatraju: lična dokumenta. Na primer: koverta sa adresom na ime podnosioca zahteva ili izjava bliskog srodnika i sl.
 • Ovo se može odnositi na vas ako, na primer, imate novog partnera.

  Primeri dokaza:

  • Potvrde o zakupu i zakupnini na oba imena, uz izuzetak priznanica pisanih rukom.
  • Zajednička prijava prihoda, oporezivanja ili obaveštenja o neplaćanju poreza, komunalna taksa na oba imena.
  • Računi na oba imena: za struju, gas, telefon, internet i druge nabavke za domaćinstvo.
  • Izjava o bračnoj situaciji od strane Fonda za porodične dodatke „Caisse d’allocations familiales (CAF)“: potvrda od strane „CAF“ na vaše ime sa naznačenim imenom partnera ili obrnuto.
  • Osiguranje doma na oba imena, ili na vaše ime, ali uključujući ime vašeg partnera.
  • Izjava iz gradske skupštine o zajedničkom životu.
  • Pisma upućena na oba imena, ili na vaše ime iza koga sledi reč „chez“ a zatim ime vašeg partnera.

  Ako ste trenutno sa partnerom koji pokazuje nasilno ponašanje, vaša bezbednost je na prvom mestu. Možete da date izjavu o nasilju koje ste doživeli prilikom podnošenja zahteva za boravišnu dozvolu ili „titre de séjour“ bez podnošenja gorenavedenog dokaza.

 • Od prve godine u vrtiću, uzimaju se u obzir dokumenti koji dokazuju da su vaša deca pohađala školu koji se nazivaju školskim svedočanstvima ili „certificats de scolarité“. Ako ih više nemate, možete zatražiti da vam izdaju nova u školi koju pohađaju vaša deca.

Vrsta izdate „titre de séjour“ ili boravišne dozvole

 • Dobićete privremenu boravišnu kartu ili „carte de séjour temporaire“ u kojoj se navodi „vie privée et familiale“ ili privatni i porodični život, sa rokom važenja godinu dana. Omogućava vam da radite.

 • Vaša boravišna dozvola ili „titre de séjour“ može da se obnovi ako i dalje ispunjavate iste uslove.

  Sada ćete imati pravo na višegodišnju boravišnu kartu ili „carte de séjour pluriannuelle“ koja važi dve godine, ako je zatražite. Takođe morate da imate potpisan ugovor o republičkoj integraciji poznat kao „Contrat d’Intégration Républicaine (CIR)“ i da se prdržavate obaveza navedenih u njemu.

 • Ako ste živeli u Francuskoj najmanje pet godina, ili tri godine u određenim slučajevima, možete zatražiti „carte de résident“ ako ispunjavate određene uslove. Saznajte više

Alžirski državljani

Opcija za dobijanje boravišne dozvole ili „titre de séjour“ po ovoj osnovi je primenljiva na državljane Alžira.

Dobićete potvrdu o boravku u Alžiru ili „certificat de résidence algérien“ u kojoj se navodi „vie privée et familiale“ ili privatni i porodični život, koja važi godinu dana. Omogućava vam da radite. Može da se obnovi pod uslovom da i dalje ispunjavate uslove u trenutku izdavanja.

Nakon tri godine zvaničnog boravka, mogli biste da imate pravo na potvrdu o boravku u Alžiru ili „certificat de résidence algérien“ koja važi deset godina, ako imate stabilna i dovoljna sredstva. Ova potvrda može da se obnovi čak i ako više ne ispunjavate uslove.

Primenljivi zakon: Član 6.5 Francusko-alžirskog sporazuma od 27. decembra 1968. sa izmenama i dopunama.

Pronađite podršku

U Francuskoj postoje mnoge službe koje mogu da vam pruže podršku, da vam daju savet i pruže pomoć u vezi sa procedurama i papirologijom. Većina njih je besplatna.

 • La Cimade“ je organizacija koja je specijalizovana za pružanje podrške svim imigrantima i migrantima, kao i izbeglicama u Francuskoj, posebno osobama koje se suočavaju sa nasiljem.

  • Ova usluga je besplatna.
  • Oni će moći da vas informišu i podrže u vašim administrativnim procedurama u vezi sa pravom na boravak u Francuskoj i da vas upute na druge službe u zavisnosti od vaše lične situacije.
  • Dostupni jezici: Francuski, engleski i španski.
  • Kontakt:
   • bez zakazanog termina u centru u vašoj blizini
   • telefonom na 01 40 08 05 34 ili 06 77 82 79 09 sredom od 9:30 do 13:30 časova i od 14:30 časova do 17:30 časova.
 • Gisti“ je organizacija specijalizovana za pružanje pravnih saveta imigrantima i izbeglicama u Francuskoj.

  • Ova usluga je besplatna.
  • Oni će moći da vas informišu o vašim pravima u vezi sa pravima na boravak i objasne kako da ih ostvarite.
  • Dostupan jezik: uglavnom francuski.
  • Kontakt:
   • Telefonom na +331 84 60 90 26 od ponedeljka do petka od 15 časova do 18 časova a takođe i od 10 do 12 časova u sredu i petak. Linija je ponekad zauzeta, nemojte da se obeshrabrite. Ponekad je lakše dobiti ih pred kraj dana.
   • Poštom na „Gisti, 3 villa Marcès 75011 Paris, France“. Odštampajte i popunite ovaj obrazac i priložite svom pismu sa fotokopijom svih administrativnih dokumenata koji bi mogli da budu relevantni. Obavezno navedite svoje pitanje što je moguće jasnije, uključujući sve elemente koji bi mogli pomoći savetniku organizacije „Gisti“ da razume vašu situaciju.
 • Associations“ su organizacije koje nude različite usluge. Neke su specijalizovane za imigraciju.

  • Ove usluge su besplatne.
  • One mogu da vas informišu o vašim pravima u Francuskoj, a ponekad i da vas podrže u imigracionim procedurama.
  • Dostupan jezik: uglavnom francuski.
  • Kontakt: pretragu po regionima i departmanima možete da obavite u ovom imeniku.
 • Ovlašćena udruženja ili „associations habilitées“ mogu ponuditi visoko specijalizovane usluge tražiocima azila.

  • Ove usluge su besplatne.
  • Oni mogu da vas informišu o vašim pravima, da vas posavetuju, da vas podrže u vašim administrativnim procedurama i da prisustvuju sastanaku sa vama u okviru francuske kancelarije za zaštitu izbeglica i lica bez državljanstva ili „Office français de la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA)“.
  • Dostupan jezik: uglavnom francuski, moguć je i prevod.
  • Kontakt: možete pronaći „associations habilitées“ u vašoj blizini u ovom imeniku.

Iako je uložena maksimalna pažnja da vam pružimo najtačnije i najažurnije informacije, ova stranica nije namenjena da zameni pravni ili profesionalni savet. Zakoni i procedure se redovno menjaju tako da je važno konsultovati kvalifikovane stručnjake.

Možda će vas zanimati

Provera podobnosti za boravišna prava u Francuskoj

Ovaj upitnik je osmišljen da vam pomogne da utvrdite razloge ili „osnove“ koji bi vam mogli dati…

Angažovanje advokata u Francuskoj

Advokati igraju ključnu ulogu u svim pravnim postupcima. Važno je da izaberete one kojima možete…

Za intervenciju policije:

Idite na vrh