Wzywanie służb ratunkowych: policji, pogotowia

W nagłych wypadkach należy zadzwonić na policję pod numer 17 lub na pogotowie ratunkowe pod numer 112.
Rolą tych służb jest udzielanie pomocy wszystkim, niezależnie od ich sytuacji, nawet tym, którzy nie posiadają ważnego prawa pobytu.

Sprawdziła Charlotte Huntz, komisarz policji, dnia 10.11.2023 r.

Policja

Rolą policji we Francji jest interwencja w celu ochrony osób znajdujących się w stanie zagrożenia. 

We Francji istnieją dwie organizacje policyjne, a ich rola jest taka sama w odniesieniu do przemocy domowej:

 • Police nationale” zajmuje się obszarami miejskimi i pracuje na posterunkach zwanych „commissariats de police
 • Gendarmerie nationale” zajmuje się obszarami wiejskimi i pracuje na posterunkach zwanych „brigades de gendarmerie”.

Funkcjonariusze policji, czyli „Policiers” i „gendarmes”, mają obowiązek przestrzegania praw człowieka bez jakiejkolwiek dyskryminacji, nawet jeśli nie posiadasz ważnego prawa pobytu.

 • Z policją można skontaktować się na różne sposoby. 

  W zależności od miejsca, z jakiego dzwonisz, zostaniesz skontaktowana z odpowiednim posterunkiem policji.

  • W sytuacji nagłej należy zadzwonić pod bezpłatny numer 17, dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Jeżeli nie mówisz po francusku, uzyskasz tłumacza na potrzeby tej rozmowy.
  • Jeżeli jesteś niesłysząca, niedosłysząca lub nie możesz rozmawiać przez telefon, wyślij wiadomość SMS na numer 114, podając swój adres. Ta usługa jest dostępna tylko w języku francuskim.
  • Możesz udać się na dowolny posterunek policji w swojej okolicy, „commissariat de police” lub „brigade de gendarmerie”, aby poinformować, że nie jesteś bezpieczna. Adresy posterunków można znaleźć na tej stronie internetowej.

  Możesz porozmawiać z policją przez Internet za pośrednictwem czatu. Ta usługa jest dostępna w wielu językach.

 • Kiedy dzwonisz na policję, staraj się zachować spokój pomimo trudnej sytuacji i mów wyraźnie.

  Możesz ułatwić i przyspieszyć obsługę połączenia, podając:

  • język, jakim mówisz, próbując nazwać go po francusku, jeżeli możesz 
  • numer telefonu, pod jakim można się z tobą skontaktować
  • dokładny adres miejsca, do którego ma dotrzeć policja
  • powód, z jakiego dzwonisz.

  Uważnie wysłuchaj rady dotyczącej tego, co należy robić, czekając na przybycie służb ratunkowych.

Pogotowie ratunkowe

Jeżeli potrzebujesz pilnej pomocy medycznej, na przykład w razie urazu, możesz zadzwonić na pogotowie, nawet jeśli nie masz ważnego prawa pobytu.

We Francji istnieją dwa rodzaje służb ratunkowych, które mogą interweniować w nagłych przypadkach: 

 • pogotowie ratunkowe, czyli „Service d'assistance médicale d'urgence (SAMU)”. W nagłych przypadkach medycznych dostępny jest zespół lekarzy, jeżeli interwencja lekarza jest konieczna.
 • straż pożarna, czyli „Sapeurs pompiers”, zwana również „pompiers”, specjalnie przeszkolona w zakresie interwencji w przypadku zachorowania, poważnych obrażeń, pożaru lub wypadku drogowego. Ta służba jest zwykle szybsza.

W przypadku nagłej sytuacji z zagrożeniem życia nie trzeba posiadać państwowego ubezpieczenia zdrowotnego ani ważnego prawa pobytu, aby uzyskać leczenie

 • Z pogotowiem ratunkowym można skontaktować się na różne sposoby.

  Jeżeli nie mówisz po francusku, uzyskasz tłumacza na potrzeby tej rozmowy. 

  • Najprościej jest zadzwonić pod bezpłatny numer 112, dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. W zależności od twojej sytuacji wysłany zostanie zespół „SAMU” lub „pompiers”. 
  • Oficjalny numer pogotowia, czyli „SAMU”, to 15. Numer ten jest bezpłatny i dostępny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 
  • Oficjalny numer straży pożarnej, czyli „ pompiers”, to 18. Numer ten jest bezpłatny i dostępny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 
  • Jeżeli jesteś niesłysząca, niedosłysząca lub nie możesz rozmawiać przez telefon, wyślij wiadomość SMS na numer 114, podając swój adres. Ta usługa jest dostępna tylko w języku francuskim i angielskim.
 • Kiedy dzwonisz na pogotowie, staraj się zachować spokój pomimo trudnej sytuacji i mów wyraźnie.

  Możesz ułatwić i przyspieszyć obsługę połączenia, podając:

  • język, jakim mówisz, próbując nazwać go po francusku, jeżeli możesz 
  • numer telefonu, pod jakim można się z tobą skontaktować
  • dokładny adres miejsca, do którego ma dotrzeć pogotowie
  • powód, z jakiego dzwonisz.

  Uważnie wysłuchaj rady dotyczącej tego, co należy zrobić, czekając na przybycie służb ratunkowych.

Częste problemy

 • Jeżeli nie mówisz po francusku, uzyskasz tłumacza na potrzeby rozmowy. Przetłumaczy on twoją rozmowę.

  Po przybyciu służb ratunkowych na miejsce można skorzystać z różnych dostępnych rozwiązań do komunikacji, takich jak aplikacja do tłumaczenia głosowego. 

  Jeżeli dzwoniłaś na policję z powodu przemocy domowej, możesz pokazać ten list.

 • We Francji funkcjonariusze policji, czyli „policiers” i „gendarmes”, mają obowiązek przestrzegania praw człowieka bez jakiejkolwiek dyskryminacji, nawet jeśli nie posiadasz ważnego prawa pobytu. 

  Jeżeli zostaniesz potraktowana bez szacunku lub odczujesz dyskryminację, istnieją sposoby zgłaszania naruszenia prawa popełnionego przez „policiers” i „gendarmes”.

  Możesz zgłosić naruszenie prawa:

  • do „IGGN”, jeżeli w twojej sprawie interweniowali „gendarmes
  • do „IGPN”, jeżeli w twojej sprawie interweniowali „policiers
  • do komisarza ds. praw człowieka, czyli Défenseur des Droits, w przypadku dyskryminacji.
 • W przypadku zagrożenia masz prawo poprosić policję o pomoc, nawet jeżeli nie masz ważnego prawa pobytu. 

  Policiers” i „gendarmes” nie mają prawa aresztować cię, kiedy interweniują w sytuacji, gdy zagrożone jest twoje bezpieczeństwo, lub gdy kontaktujesz się z nimi w celu zgłoszenia incydentu, którego doświadczyłaś. 

  Jeżeli zadzwoniłaś na policję z powodu przemocy domowej, pokaż ten list jako przypomnienie, że policja nie może cię zatrzymać.

Znajdź wsparcie

We Francji istnieje wiele służb, które mogą dać ci wsparcie, udzielić porady i pomóc w przejściu przez procedury i w wypełnianiu dokumentacji. Większość z nich świadczy usługi bezpłatnie.

 • To usługa porad telefonicznych przeznaczona dla osób doświadczających wszelkiego rodzaju przemocy oraz osób je wspierających.

  • Usługa ta jest świadczona bezpłatnie.
  • Przeszkolony doradca wysłucha cię przez telefon i udzieli ci wsparcia. Następnie może cię skierować do odpowiednich organizacji w najbliższej okolicy.
  • Dostępność w językach: francuski. Czasami dostępność w następujących językach: angielski, arabski, hiszpański, turecki, mandaryński, chiński, kurdyjski, azerski, polski, hebrajski, farsi, soninke, kreolski, kinyarwanda, kirundi i suahili. Obecnie języki te są niestety dostępne nieregularnie i nie w konkretnych godzinach.
  • Kontakt: zadzwoń pod numer 3919, dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Połączenie nie będzie widoczne na rachunku za telefon.
  • Osoby niesłyszące, niedosłyszące, cierpiące na afazję lub inne zaburzenia mowy mogą skorzystać z usługi dostosowanej do ich potrzeb, klikając ikonę telefonu w prawym dolnym rogu strony internetowej http://www.solidaritefemmes.org.
 • Associations” to organizacje, które oferują szereg usług.

  • Usługi te są świadczone bezpłatnie.
  • Oferowane usługi różnią się znacznie w poszczególnych „associations”. Mogą one udzielać porad, a niekiedy pomagać w przejściu przez procedury i w wypełnianiu dokumentacji.
  • Dostępność w językach: głównie francuski.
  • Listę „associations” specjalizujących się w pomocy ofiarom przemocy w twojej okolicy znajdziesz w tym katalogu, wybierając francuski departament, w którym przebywasz.

Chociaż dołożyliśmy wszelkich starań, aby dostarczać Ci najdokładniejszych i najbardziej aktualnych informacji, niniejsza strona nie zastępuje porad prawnych ani specjalistycznych. Przepisy i procedury zmieniają się regularnie, dlatego ważne jest, aby konsultować się z wykwalifikowanymi specjalistami.

To też może cię zainteresować

Sprawdź, czy twoje urządzenia elektroniczne i konta internetowe nie są monitorowane

W trakcie waszego związku i po jego zerwaniu partner lub były partner może próbować monitorować…

Zgłaszanie przypadków przemocy domowej do francuskiego systemu sprawiedliwości

Każdy, kto doświadczył przemocy domowej we Francji, może złożyć skargę w celu zgłoszenia przemocy,…

Gromadzenie dowodów przemocy

Nawet jeśli nie czujesz się gotowa, aby zgłosić przemoc, ważne jest zebranie dowodów. Może to Ci…

Aby uzyskać interwencję policji:

Przewiń do góry