Da razvod do kog je došlo u inostranstvu bude zabeležen u vašim dokumentima o građanskom statusu u Francuskoj

Ako ste se razveli u zemlji koja nije Francuska i imate izvod iz matične knjige rođenih i/ili venčani list u Francuskoj, neophodno je i da vaš razvod bude evidentiran u Francuskoj.

Potvrđeno od strane Maître Hansu Yalaz na dan 09.02.2024.

Ako ste francuski državljanin i/ili ako ste se venčali u Francuskoj, potrebno je da razvod bude zabeležen u vašim dokumentima o građanskom statusu, odnosno:

 • vaš izvod iz matične knjige rođenih ako ste rođeni ili naturalizovani u Francuskoj
 • vaš venčani list ako ste se venčali u Francuskoj.

Ovo će vam omogućiti da ažurirate bračni status kod vlasti u Francuskoj.

Pažljivo pripremite svoju prijavu

Možda bi bilo korisno da dobijete pomoć od advokata iz Francuske kako biste preduzeli ove korake.

 • Ako ste politička izbeglica u Francuskoj, ne smete kontaktirati vlasti svoje zemlje.

  Umesto toga, možete kontaktirati organizaciju koja nudi besplatne usluge pod nazivom „association“ specijalizovano za prava izbeglica.

 • Odluku stranog sudije, kao i svaki drugi zvanični dokument na stranom jeziku, mora prevesti ovlašćeni sudski tumač „traducteur assermenté“.

  Možete ga pronaći:

  • pretraživanjem na internetu
  • tako što ćete zatražiti listu „traducteurs assermentés“ od ambasade vaše zemlje porekla u Francuskoj
  • tako što ćete zatražiti spisak ovlašćenih „traducteurs assermentés“ od apelacionog suda ili „cour d’appel“ u vašem mestu prebivališta.

  Ova vrsta prevoda u proseku košta između 30 i 80 evra po stranici.

 • Ovaj korak se odnosi na vas samo ako imate francuski izvod iz matične knjige rođenih jer ste rođeni ili naturalizovani u Francuskoj.

  Ako je to slučaj, prvo proverite da li su vlasti u Francuskoj zabeležile vaš brak u inostranstvu pre nego što tražite da priznaju vaš razvod. Da biste ovo uradili:

  • Obratite se organu kod kog se nalazi vaš izvod iz matične knjige rođenih da biste dobili kopiju potpunog izvoda iz matične knjige rođenih ili „copie intégrale de l’acte de naissance“ i proverite da li je vaš brak tamo zabeležen. Kome da se obratite:
   • Ako ste rođeni u Francuskoj, gradskoj skupštini opštine ili grada u kome ste rođeni.
   • Ako ste naturalizovani u Francuskoj, specijalizovano odeljenje francuskog Ministarstva spoljnih poslova pod nazivom „Service Central d’Etat Civil“, koje se nalazi u Nantu. Za to se možete prijaviti na ovoj veb-lokaciji.

  Ako vaš brak nije zabeležen u izvodu iz matične knjige rođenih, takođe ćete morati da dostavite kopiju venčanog lista sa prevodom u vašoj prijavi.

 • Unutar Evropske unije postoji princip slobodnog kretanja presuda, što znači da će odluku o razvodu donetu u jednoj državi članici priznati i druge države članice.

  Vaš advokat mora od suda koji je odobrio vaš razvod da zatraži dokument pod imenom evropski sertifikat ili „certificat européen“.

 • Procedura će zavisiti od zemlje u kojoj ste se razveli, a neke zemlje su potpisale bilateralne ili međunarodne konvencije.

  Vaš advokat će prvo morati da proveri određene elemente, uključujući sledeće:

  • da je strani sudija bio nadležan
  • da je strano pravo u skladu sa francuskim pravom
  • da presuda nije dobijena na prevaru.

  Kada se ovi aspekti potvrde:

  • Ako je zemlja u kojoj ste se razveli potpisnica Haške konvencije, morate zatražiti službeni pečat pod nazivom „apostille“ da biste potvrdili autentičnost dokumenata za razvod. Preporučljivo je potražiti pomoć advokata u navedenoj zemlji.
  • Ako zemlja u kojoj ste se razveli nije potpisala sporazum sa Francuskom, morate imati overu dokumenata uz pomoć advokata u toj zemlji.

Kako nastaviti

Procedura za razvod koji je odobrio strani sudija evidentiran u Francuskoj zavisi od zemlje u kojoj ste se razveli.

U nekim slučajevima, moraćete da pokrenete postupak verifikacije pod nazivom „vérification d’opposabilité“ kod javnog tužioca poznatog kao „procureur de la République“. Ova procedura će im omogućiti da provere da li je vaš razvod u skladu sa pravilima francuskog međunarodnog privatnog prava i da se stoga može priznati u Francuskoj.

 • Vi morate da zatražite „vérification d’opposabilité“ ako:

  • ste se razveli u zemlji van Evropske unije
  • ste se razveli u Danskoj
  • je brakorazvodni postupak pokrenut pre 1. marta 2001. i vi ste se razveli u jednoj od ovih zemalja: Austrija, Belgija, Finska, Nemačka, Grčka, Irska Italija, Luksemburg, Holandija, Portugal, Švedska ili Ujedinjeno Kraljevstvo
  • je brakorazvodni postupak pokrenut pre 1. maja 2004. i vi ste se razveli u jednoj od ovih zemalja: Kipar, Češka Estonija, Mađarska, Letonija, Litvanija, Malta, Poljska, Slovačka ili Slovenija
  • je brakorazvodni postupak pokrenut pre 1. januara 2007. a vi ste se razveli u Rumuniji ili Bugarskoj.
 • U ovom slučaju, advokat u Francuskoj će morati da pošalje zahtev za priznanje strane odluke o razvodu direktno javnom tužiocu poznatom kao „procureur de la République“.

  Procureur de la République“ će proveriti da li je vaš razvod u skladu sa francuskim zakonom, odnosno da li je u skladu sa javnim poretkom koji se naziva „conforme à l’ordre public“.

 • U ovom slučaju, moraćete da pošaljete zahtev za „vérification d’opposabilité“ javnom tužiocu poznatom kao „procureur de la République“ što zavisi od organa uprave koji je izvršio i zabeležio vaš brak u Francuskoj. Da biste pronašli informacije za kontakt, pretražite ovaj imenik unosom svog poštanskog broja i izborom opcije „tribunal judiciaire“. Ako je vaša ceremonija venčanja održana u inostranstvu, kontaktirajte „tribunal judiciaire“ u Nantu.

  Zahtev mora da sadrži sledeća dokumenta: 

  • kopiju potpune odluke o razvodu (original ili overena kopija)
  • zvaničan dokaz o pravosnažnosti odluke, kao što je potvrda o izostanku žalbe, potvrda koju je sastavio vaš advokat ili drugi organ, akt oslobađajuće presude ili bilo koji drugi akt u kojem se pominje odluka
  • dokaz o državljanstvu uključenih lica
  • dokument datiran u trenutku kada podnesete zahtev koji dokazuje vaše mesto boravka, poznat kao „justificatif de domicile“, za vas i bivšeg supružnika
  • kopiju potpunih izvoda iz matične knjige rođenih i venčanih
  • prevode svih zvaničnih dokumenata na stranom jeziku od strane ovlašćenog sudskog tumača koji se zove „traducteur assermenté“ (pogledajte iznad).
 • Ako javni tužilac poznat kao „procureur de la République“ smatra da inostrana odluka poštuje pravila francuskog privatnog međunarodnog prava, poslaće pismo direktno vlastima kod kojih se nalaze vaši izvodi iz matične knjige rođenih i/ili venčanih kako bi mogli da zabeleže napomene o razvodu, tj.:

  • gradskoj skupštini opštine ili grada u kome ste rođeni ako ste rođeni u Francuskoj
  • gradskoj skupštini opštine ili grada u kome ste se venčali ako je ceremonija venčanja održana u Francuskoj
  • specijalizovanom odeljenju Ministarstva spoljnih poslova u Francuskoj pod nazivom „Service Central d’Etat Civil“, koje se nalazi u Nantu, ako ste naturalizovani u Francuskoj.

  Ovo može potrajati nekoliko nedelja. Nadležni organ će vas obavestiti kada zabeleže razvod.

  Ako ne dobijete informacije nakon dva meseca, možete ih kontaktirati da saznate kako napreduje vaš slučaj.

Pronađite podršku

U Francuskoj postoji dosta servisa koji vas mogu podržati, dati vam savet i pomoći u vezi sa procedurama i papirologijom. Većina njih je besplatna.

 • Centres d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF)“ pomaže opštoj javnosti, posebno ženama, u mnogim oblastima kao što su: zakonska prava, zdravlje, potraga za zaposlenjem, obuka, kreiranje poslovanja i čak i nega dece.

  • Ove usluge su besplatne.
  • Imaće mogućnost da vas obaveste o vašim pravima i koracima koje treba preduzeti. Neki centri mogu da vam pomognu sa procedurama i papirologijom.
  • Dostupni jezici: uglavnom francuski.
  • Kontakt: informacije za kontakt za „CIDFF“ pronaćićete u vašoj oblasti u ovom imeniku.
 • Centri pod nazivom „ point-justice “ spajaju različite organizacije koje vam daju pravne savete u zavisnosti od vaše situacije, i ponekad vam pomažu sa obavljanjem administrativnih procedura.

  • Ove usluge su besplatne.
  • Ovi centri imaju mnogo naziva: „Maison de Justice et du Droit (MJD)“, „Point d’accès au droit (PAD)“, „Relais d’accès au droit (RAD)“, „Antenne de justice (AJ)“ ili „France services (FS)“.
  • Dostupni jezici: uglavnom francuski.
  • Možete pronaći „point-justice“ u blizini:
   • u ovom imeniku na internetu.
   • preko telefona pozivom na broj 3039 iz Francuske ili +33 9 70 82 31 90 iz inostranstva. Zatražiće vaš poštanski broj i spojiti vas sa „point-justice“. Dostupni jezici: uglavnom francuski.
 • Femmes Informations Juridiques Internationales Auvergne-Rhône-Alpes (FIJI)“ je organizacija specijalizovana za međunarodni porodični zakon.

  • Ova usluga je besplatna.
  • Njihov tim advokata će moći da odgovori na vaša pitanja i da vam pruži savet u vezi sa rastankom, razvodom i/ili starateljstvom nad decom. Ovo je samo informativni servis: ne mogu da vas zastupaju u sudskom postupku, za to ćete morati da kontaktirate advokata.
  • Dostupni jezici: Francuski, engleski.
  • Kontakt: putem e-pošte na adresi [email protected] ili putem telefona na 04 78 03 33 63 od ponedeljka do srede od 9:00 ujutru do 12:00 popodne.
 • Uloga advokata je da odbrani vaša prava pre, tokom i nakon pravnog postupka.

  • Vodite računa da izaberete dobrog advokata.
  • Advokati imaju honorare koje ćete morati da platite.
  • Ako imate ograničena sredstva, možda imate pravo na državnu finansijsku pomoć za plaćanje ovih naknada. Ovo se zove „aide juridictionnelle“.
  • Ako niste imali advokata kog vam je preporučio profesionalac ili osoba kojoj verujete, možete ga potražiti u ovom imeniku koji navodi sve advokate u Francuskoj. Možete pretraživati prema jezicima koje govore i pravnoj specijalizaciji.

Iako je uložena maksimalna pažnja da vam pružimo najtačnije i najažurnije informacije, ova stranica nije namenjena da zameni pravni ili profesionalni savet. Zakoni i procedure se redovno menjaju tako da je važno konsultovati kvalifikovane stručnjake.

Možda će vas zanimati

Dobijanje razvoda u Francuskoj koji se priznaje u drugoj državi

Procedura za dobijanje razvoda u Francuskoj koji se priznaje u inostranstvu zavisi od toga o kojoj…

Znati u kojoj zemlji da se prijavite za razvod

U zavisnosti od vaše nacionalnosti, nacionalnosti vašeg partnera, zemlje u kojoj ste se venčali i…

Razvod u Francuskoj

Ako želite da okončate svoj građanski brak u Francuskoj, možete birati između nekoliko vrsta…

Za intervenciju policije:

Idite na vrh