Przygotowanie się do separacji od stosującego przemoc partnera

Zakończenie relacji może być niezwykle trudne. Moment odejścia może być szczególnie niebezpieczny, jeżeli partner przejawiał wcześniej zachowania despotyczne, był zaborczy i stosował przemoc. Zaleca się odpowiednie przygotowanie.

Sprawdziła pani Women for Women France dnia 23.02.2024 r.

Droga do odejścia od despotycznego lub stosującego przemoc partnera nigdy nie jest łatwa.

Zdecydowanie zalecamy, żebyś przygotowała się do tego jak najlepiej, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo oraz zorganizować optymalną opiekę nad dziećmi.

Jeśli nie czujesz się bezpieczna, nie zwlekaj z odejściem razem z dziećmi. Twoje bezpieczeństwo jest najważniejsze.

Jeżeli mieszkasz ze stosującym przemoc partnerem, możesz poprosić sędziego o eksmisję partnera poprzez nakaz ochrony, czyli „ordonnance de protection”. Sędzia może podjąć decyzję o zastosowaniu tego środka w ciągu tygodnia.

Zanim odejdziesz

Jeżeli to możliwe, możesz powiadomić kogoś, komu ufasz, że przygotowujesz się do odejścia od partnera, i poprosić tę zaufaną osobę o pomoc. Ważne jest, aby mieć pewność, że ta osoba nie powie partnerowi o Twoim planie.

Moment Twojego odejścia może być bardzo niebezpieczny, dlatego zaleca się zaplanowanie tego, jak opuścisz dom, i przygotowanie się do tego kroku.

 • Nigdy nie wiadomo, kiedy będziesz musiała nagle opuścić dom.

  • Zapisz wszystkie numery alarmowe oraz swój adres, aby móc z nich szybko skorzystać.
  • Przygotuj listę wiarygodnych pretekstów do wyjścia z domu z dziećmi i zwierzętami, nie wywołując niepokoju partnera.
  • Zastanów się, dokąd możesz pójść w razie takiej potrzeby oraz jak dotrzeć do wybranego miejsca.
  • Zastanów się, gdzie mogłabyś się zatrzymać, kiedy po raz pierwszy zamieszkasz oddzielnie.
  • Spakuj do torby ubrania dla siebie i dzieci na wypadek, gdybyś nagle musiała opuścić dom. Możesz zostawić tę torbę w swoim miejscu pracy lub u kogoś, komu ufasz.
 • Jeżeli uważasz, że będzie to bezpieczne, przed odejściem warto zebrać wszystkie swoje dokumenty administracyjne i wszelkie dowody przemocy.

  • Przechowuj wszystkie ważne dokumenty w bezpiecznym miejscu, na przykład w miejscu pracy lub u osoby, której ufasz:
   • dokumenty tożsamości Twoje oraz dzieci: dowód osobisty, paszport;
   • dokumenty imigracyjne: „titre de séjour”, „récépissé”, podanie o azyl;
   • teczkę z dokumentacją rodzinną, czyli „livret de famille”;
   • kartę zdrowia, czyli „carte vitale”;
   • teczkę z dokumentacją zdrowotną, czyli „carnet de santé”, twoją oraz dzieci;
   • dokumenty z „Caisse d’allocations familiales (CAF)”;
   • umowę imigracyjną i certyfikaty, czyli „contrat d’intégration républicaine (CIR)”;
   • zdjęcia dokumentów partnera: dokumentacji podatkowej, pasków wypłat, wyciągów z rachunków bankowych, umów o pracę itp.;
   • dowody innych niezadeklarowanych źródeł dochodów: zdjęcia gotówki, notatników, zakupów itp.;
   • dowody majątku należącego do partnera lub wspólnego: nieruchomości, inwestycje itp.
  • Stopniowo zbieraj wszelkie dowody przemocy, ponieważ – nawet jeśli teraz nie czujesz się gotowa, aby wnieść skargę w celu zgłoszenia przemocy lub zażądania, aby sąd przyznał Ci środki ochrony – możesz zechcieć to zrobić w przyszłości. Dowody te będą niezbędne do skorzystania z przysługujących Ci praw.
  • Skontaktuj się z prawnikiem lub organizacją oferującą bezpłatne usługi, tzw. „association”, która specjalizuje się we wspieraniu osób doświadczających przemocy. Pomogą Ci oni zrozumieć Twoje prawa i dowiedzieć się, jakie kroki możesz podjąć.
  • Wybierz adres, na który będziesz mogła bezpiecznie otrzymywać korespondencję, tzw. „domiciliation”. Możesz na przykład poprosić „association” lub prawnika o pozwolenie na korzystanie z ich adresu.
 • Ważne jest przygotowanie się do bycia niezależną finansowo, szczególnie jeśli doświadczałaś przemocy finansowej. Co możesz zrobić:

  • jeżeli nie posiadasz własnego konta bankowego lub jeśli partner kontroluje Twój dostęp do pieniędzy, załóż osobiste konto bankowe na swoje panieńskie nazwisko, podając swój nowy adres „domiciliation”;
  • schowaj pewną kwotę pieniędzy, którą będziesz mogła wykorzystać na podstawowe potrzeby;
  • przechowuj wartościowe przedmioty w bezpiecznym miejscu;
  • dowiedz się, czy możesz szybko uzyskać dostęp do pieniędzy.

Odejście

Kiedy jesteś już gotowa do odejścia, musisz podjąć pewne kroki, aby zapewnić bezpieczeństwo sobie i dzieciom:

 • nie zostawiaj dzieci u sprawcy przemocy;
 • wyłącz funkcję GPS w telefonach, komputerach i tabletach, na wypadek gdyby były monitorowane;
 • zmień wszystkie hasła: do konta poczty elektronicznej, w mediach społecznościowych i wszystkich innych kont i aplikacji, które mogłaś udostępnić partnerowi;
 • jeżeli uważasz, że to konieczne, zmień telefon od razu po odejściu, na wypadek gdyby był monitorowany;
 • złóż skargę w dowolnym komisariacie policji, tj. na „commissariat de police” lub „brigade de gendarmerie”, aby zgłosić przemoc;
 • z pomocą prawnika skonsultuj się z sądem rodzinnym, czyli „Juge aux affaires familiales (JAF)”, w sprawie środków ochrony, takich jak nakaz ochrony, czyli „ordonnance de protection”, który może umożliwić usunięcie Twojego byłego partnera z domu lub zabronienie mu zbliżania się do Ciebie.
 • Nawet jeśli zwróciłaś się do sądu o eksmisję byłego partnera z domu, może to potrwać do tygodnia.

  Możesz poprosić policję o pomoc w znalezieniu tymczasowego miejsca zamieszkania, w którym spędzisz kilka dni po doświadczeniu przemocy domowej. Możesz również poprosić policję o pójście razem z Tobą do domu, abyś mogła zabrać swoje rzeczy.

  Istnieją też inne sposoby na znalezienie zakwaterowania w sytuacji nagłej.

 • Ważne jest podjęcie pewnych kroków, aby zapobiec złożeniu przez drugiego rodzica skargi wobec Ciebie o uprowadzenie dziecka.

  • Niezwłocznie złóż skargę w dowolnym komisariacie policji, tj. na „commissariat de police” lub „brigade de gendarmerie”.
  • Stanowczo zaleca się zatrudnienie prawnika, który pomoże Ci złożyć wniosek o zastosowanie środków ochrony, wszczęcie postępowania karnego i dokonanie ustaleń dotyczących opieki nad dziećmi. Jeżeli Twoje zasoby są zbyt ograniczone, aby płacić za usługi prawnika, możesz ubiegać się o pomoc prawną, czyli „aide juridictionnelle”, w celu pokrycia kosztów.
  • Wyślij wniosek do sędziego sądu rodzinnego, tj. „Juge aux affaires familiales”, za pośrednictwem swojego prawnika, aby ustanowić zasady dotyczące opieki nad dziećmi, tzw. „modalités d’exercice de l’autorité parentale”.
  • Jak najszybciej skontaktuj się z „Caisse d’Allocations Familiales (CAF)”, aby poinformować o zmianie Twojej sytuacji. Dane kontaktowe można znaleźć w tym katalogu.

Częste problemy

 • To zupełnie normalne, że nadal kochasz swojego partnera lub byłego partnera. Uczucia zwykle rozwijają się przez pewien czas i rzadko znikają od razu. Z czasem jednak przeminą.

  Bycie kontrolowanym, zdominowanym przez partnera lub życie w strachu przed nim nie jest normalnym stanem. To nie jest miłość.

  Trudno Ci to teraz ocenić, ale osoby, które opuściły despotycznego, stosującego przemoc partnera, twierdzą z perspektywy czasu, że odejście od niego było najlepszą decyzją w ich życiu.

 • To normalne, że obawiasz się reakcji partnera na Twoje odejście.

  Rozpad związku może nasilić przemoc, ponieważ oznacza, że stosujący przemoc partner traci kontrolę. Wskazane jest zatem, żeby dobrze przygotować się do odejścia, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo.

  Jeśli nie czujesz się bezpieczna, nie zwlekaj z odejściem razem z dziećmi. Twoje bezpieczeństwo jest najważniejsze.

 • Ten strach jest całkowicie normalny, szczególnie jeśli doświadczałaś przemocy finansowej i jesteś uzależniona finansowo od partnera. Ale we Francji istnieją pewne rozwiązania.

  Możesz:

  Aby zapoznać się z wszystkimi dostępnymi opcjami, przejdź do sekcji Pieniądze, miejsce zamieszkania, niezależność.

 • Nawet jeśli nie jest to łatwe, wiele badań pokazuje, że w kontekście przemocy domowej separacja jest najlepszym rozwiązaniem dla dzieci w perspektywie długoterminowej.

  Przemoc domowa może mieć znaczący, długotrwały wpływ na dzieci.

 • We Francji bardzo rzadko zdarza się, że rodzic zostaje pozbawiony swoich praw i obowiązków wobec dzieci, czyli „autorité parentale”. W przypadku bardzo nasilonej przemocy sprawca może zostać pozbawiony „autorité parentale”, w związku z czym Tobie zostaną przyznane wyłączne prawa rodzicielskie, tzw. „autorité parentale exclusive”.

  Dzieci mogą mieszkać z jednym rodzicem przez większość czasu, czyli mieć miejsce zamieszkania „habituelle”, albo mieszkać z każdym rodzicem przez tyle samo czasu, czyli mieć miejsce zamieszkania „alternée”.

  Aby dowiedzieć się, jak to działa, odwiedź naszą stronę dotyczącą opieki nad dziećmi.

 • Możesz podjąć środki, aby zapobiec zabraniu dzieci za granicę.

  Istnieją rozwiązania na wypadek uprowadzenia dziecka przez rodzica za granicę.

 • Bardzo często martwimy się tym, co inni pomyślą, i czujemy się zakłopotani lub nawet zawstydzeni. Ale to, co Ci się wydarzyło, nie jest Twoją winą i nie odzwierciedla tego, kim jesteś jako człowiek.

  W ostatnich latach wzrosła świadomość przemocy domowej w naszym społeczeństwie. Ludzie rozumieją, że może się to wydarzyć każdemu.

  Oczywiście, niektóre osoby nadal mogą mówić niestosowne rzeczy, ale bezpieczeństwo Twoje i Twoich dzieci to jedyna rzecz, która się liczy.

 • Jeśli chcesz zabrać ze sobą zwierzęta domowe, a nie możesz ich wziąć do miejsca, w którym zamieszkasz, możesz zasięgnąć porady w schronisku dla zwierząt SPA w Twojej okolicy i zapytać o możliwe rozwiązania.

  Możesz również oddać je pod czyjąś opiekę do czasu, aż znajdziesz dom, np.:

  • komuś, komu możesz zaufać;
  • za pośrednictwem centrum opieki nad zwierzętami domowymi (często odpłatnie).

  Spakuj do torby, którą możesz zabrać ze sobą w dniu odejścia:

  • karmę dla swojego zwierzęcia,
  • przyjmowane przez niego leki,
  • dotyczące go dokumenty: dokumenty potwierdzające, że jesteś właścicielem, w tym najnowsze zdjęcie.

Znajdź wsparcie

We Francji istnieje wiele służb mogących udzielić Ci wsparcia i porady lub pomóc w przejściu przez procedury i w wypełnianiu dokumentacji. Większość z nich świadczy usługi bezpłatnie.

 • To usługa porad telefonicznych przeznaczona dla osób doświadczających wszelkiego rodzaju przemocy oraz osób je wspierających.

  • Usługa ta świadczona jest bezpłatnie.
  • Przeszkolony doradca wysłucha Cię przez telefon i udzieli Ci wsparcia. Następnie może Cię skierować do odpowiednich organizacji w pobliżu.
  • Dostępność w językach: francuski. Czasami dostępność w następujących językach: angielski, arabski, hiszpański, turecki, mandaryński, chiński, kurdyjski, azerski, polski, hebrajski, farsi, soninke, kreolski, kinyarwanda, kirundi i suahili. Obecnie języki te są niestety dostępne nieregularnie i nie w konkretnych godzinach.
  • Kontakt: zadzwoń pod numer 3919, dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Połączenie nie będzie widoczne na rachunku za telefon.
  • Osoby niesłyszące, niedosłyszące, cierpiące na afazję lub inne zaburzenia mowy mogą skorzystać z usługi dostosowanej do ich potrzeb, klikając ikonę telefonu w prawym dolnym rogu strony internetowej www.solidaritefemmes.org.
 • Rolą policji jest zapewnianie bezpieczeństwa wszystkim ludziom, niezależnie od ich sytuacji, nawet osobom bez prawa pobytu we Francji. Policjant będzie w stanie udzielić Ci rady i pomocy przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Z policją można kontaktować się przede wszystkim na cztery sposoby:

  • Telefonicznie: zadzwoń pod bezpłatny numer 17. Dostępność w językach: tłumaczenie we wszystkich językach.
  • SMS-em: wyślij wiadomość SMS pod numer 114 w języku francuskim, podając swój dokładny adres.
  • Online: usługa czatu. To usługa dostępna w wielu językach.
  • Przyjść do dowolnego komisariatu policji, tj. albo „commissariat de police”, albo „brigade de gendarmerie”. Najbliższy komisariat można znaleźć na tej stronie internetowej. Jeżeli nie mówisz po francusku, będzie trzeba znaleźć dla ciebie tłumacza, co może zająć trochę czasu.
 • Associations” są organizacjami oferującymi szereg usług.

  • Usługi te świadczone są bezpłatnie.
  • Oferowane usługi różnią się znacznie w poszczególnych „associations”. Mogą one udzielać porad, a czasami też pomagać w przejściu przez procedury i wypełnianiu dokumentacji.
  • Dostępność w językach: głównie francuski.
  • Listę „associations” specjalizujących się w pomocy ofiarom przemocy w twojej okolicy znajdziesz w tym katalogu, wybierając francuski departament, w którym przebywasz.

Chociaż dołożyliśmy wszelkich starań, aby dostarczać Ci najdokładniejszych i najbardziej aktualnych informacji, niniejsza strona nie zastępuje porad prawnych ani specjalistycznych. Przepisy i procedury zmieniają się regularnie, dlatego ważne jest, aby konsultować się z wykwalifikowanymi specjalistami.

To też może Cię zainteresować

Gromadzenie dowodów przemocy

Nawet jeśli nie czujesz się gotowa, aby zgłosić przemoc, ważne jest zebranie dowodów. Może to Ci…

Wniosek do sędziego o zapobieżenie zbliżaniu się do Ciebie byłego partnera

Jeżeli uważasz, że istnieje ryzyko, iż Ty i Twoje dzieci będziecie nadal doświadczać przemocy,…

Zgłaszanie przypadków przemocy domowej do francuskiego systemu sprawiedliwości

Każdy, kto doświadczył przemocy domowej we Francji, może złożyć skargę w celu zgłoszenia przemocy,…

Aby uzyskać interwencję policji:

Przewiń do góry