ការរៀបចំខ្លួនដើម្បីបែកចេញពីដៃគូដែលបំពានទៅលើអ្នក

ការបញ្ចប់ទំនាក់ទំនងអាចនឹងមានការពិបាកខ្លាំងណាស់។ ពេលវេលានៃការចាកចេញអាចនឹងមានគ្រោះថ្នាក់បំផុត ប្រសិនបើដៃគូធ្លាប់មានអាកប្បកិរិយាគ្រប់គ្រង រំលោភបំពាន ឬជាម្ចាស់ពីមុនមក។ យើងសូមណែនាំឱ្យរៀបចំខ្លួនឱ្យបានល្អ។

ផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយ Women for Women France នៅថ្ងៃទី 23/02/2024

ផ្លូវឆ្ពោះទៅរកការចាកចេញពីការគ្រប់គ្រង ឬការបំពានពីដៃគូគឺមិនដែលមានភាពងាយស្រួលនោះទេ។

ការរៀបចំខ្លួនរបស់អ្នកឱ្យបានច្រើនតាមដែលអ្នកអាចធ្វើទៅតាមបានគឺត្រូវបានណែនាំយ៉ាងមុតមាំដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពរបស់អ្នក និងការរៀបចំឱ្យបានល្អបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានសម្រាប់ សិទ្ធិធ្វើអាណាព្យាបាលកុមារ

ប្រសិនបើអ្នកមិនមានអារម្មណ៍ថាមានសុវត្ថិភាពទេ សូមកុំរង់ចាំចំពោះការចាកចេញជាមួយកូនរបស់អ្នកនោះ។ សុវត្ថិភាពរបស់អ្នកគឺជាអាទិភាពចម្បង។

ប្រសិនបើអ្នករស់នៅជាមួយនឹងដៃគូរំលោភបំពានរបស់អ្នក អ្នកអាចស្នើសុំឱ្យចៅក្រមបណ្តេញដៃគូរបស់អ្នកតាមរយៈដីកាការពារ ឬ "ordonnance de protection” ។ វិធានការនេះអាចត្រូវបានសម្រេចបានដោយចៅក្រមក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍។

មុនពេលអ្នកចាកចេញ

ប្រសិនបើអាចធ្វើបាន អ្នកអាចឱ្យនរណាម្នាក់ដែលអ្នកទុកចិត្តបានដឹងថាអ្នកកំពុងរៀបចំចាកចេញពីដៃគូរបស់អ្នក ហើយសុំរកជំនួយពីពួកគេ។ វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការ ប្រាកដថាពួកគេនឹងមិនប្រាប់ដៃគូរបស់អ្នកអំពីផែនការរបស់អ្នកនោះទេ។

ពេលវេលានៃការចាកចេញអាចនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ ដូច្នេះយើងសូមណែនាំឱ្យរៀបចំផែនការ និងរៀបចំការចាកចេញរបស់អ្នក។

 • អ្នកមិនដែលដឹងនោះទេថានៅពេលណាដែលអ្នកនឹងត្រូវចាកចេញពីផ្ទះរបស់អ្នកក្នុងគ្រាអាសន្ននោះ។

  • កត់ចំណាំ លេខសង្គ្រោះបន្ទាន់ទាំងអស់ ក៏ដូចជាអាសយដ្ឋានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកសម្រាប់ការប្រើប្រាស់បានរហ័សនៅពេលចាំបាច់។
  • រៀបចំបញ្ជីហេតុផលដោះសារដែលគួរឱ្យទុកចិត្តបាន ដើម្បីចាកចេញពីផ្ទះរបស់អ្នកជាមួយកូន និងសត្វចិញ្ចឹមរបស់អ្នក ដោយមិនធ្វើឱ្យដៃគូរបស់អ្នកមានការអាក់អន់ចិត្ត។
  • គិតអំពីកន្លែងដែលអ្នកអាចទៅបាន ប្រសិនបើអ្នកត្រូវទៅ និងរបៀបដែលអ្នកនឹងអាចដើម្បីទៅដល់ទីនោះ។
  • គិតអំពី កន្លែងដែលអ្នកអាចស្នាក់នៅបាន នៅពេលអ្នកបែកគ្នាជាលើកដំបូង។
  • រៀបចំកាបូបជាមួយនឹងសម្លៀកបំពាក់មួយចំនួនសម្រាប់អ្នក និងកូនរបស់អ្នក ក្នុងករណីដែលអ្នកត្រូវការចាកចេញពីផ្ទះជាបន្ទាន់។ អ្នកអាចទុកវានៅកន្លែងធ្វើការរបស់អ្នក ឬជាមួយនរណាម្នាក់ដែលអ្នកទុកចិត្ត។
 • ប្រសិនបើអ្នកមានអារម្មណ៍ថាមានសុវត្ថិភាពក្នុងការធ្វើដូច្នេះ វាអាចមានប្រយោជន៍ក្នុងការប្រមូលឯកសាររដ្ឋបាលទាំងអស់របស់អ្នក និងភស្តុតាងនៃការរំលោភបំពានមុនពេលដែលអ្នកចាកចេញ។

  • ឧទាហរណ៍ រក្សាទុកឯកសារសំខាន់ៗទាំងអស់នៅក្នុងកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាព នៅកន្លែងធ្វើការរបស់អ្នក ឬជាមួយនរណាម្នាក់ដែលអ្នកទុកចិត្ត៖
   • ឯកសារសម្គាល់អត្តសញ្ញាណរបស់អ្នក និងរបស់កូនអ្នក៖ អត្តសញ្ញាណបណ្ណ លិខិតឆ្លងដែន
   • ឯកសារអន្តោប្រវេសន៍របស់អ្នក៖ “titre de séjour”, “récépissé" ពាក្យសុំសិទ្ធិជ្រកកោន
   • សៀវភៅកំណត់ត្រាគ្រួសាររបស់អ្នក ឬ "livret de famille
   • បណ្ណថែទាំសុខភាពរបស់អ្នក ឬ "carte vitale
   • សៀវភៅកត់ត្រាសុខភាពរបស់អ្នក ឬ "carnet de Santé" និងកូនៗរបស់អ្នក
   • ឯកសារពី "Caisse d’allocations familiales (CAF)
   • កិច្ចសន្យា និងវិញ្ញាបនបត្រអន្តោប្រវេសន៍របស់អ្នក ឬ "Contrat d'intégration républicaine (CIR)
   • រូបថតឯកសាររបស់ដៃគូអ្នក៖ សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីពន្ធ កន្ទុយសំបុត្របើកប្រាក់ រូបថតរបាយការណ៍គណនី កិច្ចសន្យាការងារ ។ល។
   • ភស្តុតាងនៃប្រភពចំណូលដែលមិនបានប្រកាសផ្សេងទៀត៖ រូបថតសាច់ប្រាក់ សៀវភៅកត់ត្រា ការទិញទំនិញ ។ល។
   • ភស្តុតាងនៃទ្រព្យសកម្ម និងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ដៃគូអ្នក ឬទ្រព្យដែលអ្នកមានរួមជាមួយពួកគេ៖ ដូចជាអចលនទ្រព្យ ការវិនិយោគជាដើម
  • ប្រមូលផ្តុំនូវរាល់ ភស្តុតាងនៃការរំលោភបំពាន ជាបណ្តើរៗ ពីព្រោះ ទោះបីជាអ្នកមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ក្នុងការ ដាក់ពាក្យបណ្តឹង ដើម្បីរាយការណ៍អំពីការរំលោភបំពាន ឬការស្នើសុំអំពី វិធានការការពារ ពីចៅក្រមនៅពេលនេះក៏ដោយ អ្នកប្រហែលជាចង់ធ្វើដូច្នេះនៅពេលអនាគត។ ភស្តុតាងនេះនឹងមានសារៈសំខាន់ក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិរបស់អ្នក។
  • ទំនាក់ទំនង មេធាវី ឬអង្គការដែលផ្តល់សេវាឥតគិតថ្លៃដែលគេស្គាល់ថាជា "association” ដែលមានឯកទេសក្នុងការជួយដល់មនុស្សដែលធ្លាប់ជួបប្រទះការរំលោភបំពាន។ ពួកគេនឹងជួយអ្នកឱ្យយល់ពីសិទ្ធិរបស់អ្នក និងជំហានដែលអ្នកអាចធ្វើបាន។
  • ជ្រើសរើសអាសយដ្ឋានរដ្ឋបាល ដែលអ្នកអាចទទួលសំបុត្ររបស់អ្នកដោយសុវត្ថិភាព ដែលគេស្គាល់ថាជា “domiciliation” ។ ឧទាហរណ៍ អ្នកអាចស្នើសុំ "association ឬមេធាវីរបស់អ្នកដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើអាសយដ្ឋានរបស់ពួកគេ។
 • វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការរៀបចំឯករាជ្យភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នក ជាពិសេសប្រសិនបើអ្នកបានជួបប្រទះការរំលោភបំពានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ។ អ្វីដែលអ្នកអាចធ្វើបាន៖

  • បើក គណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួន មួយនៅក្នុងឈ្មោះដើមរបស់អ្នក និងប្រើប្រាស់អាសយដ្ឋាន “domiciliation” ថ្មីរបស់អ្នក ប្រសិនបើអ្នកមិនមានគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ឬដៃគូរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងការចូលប្រើប្រាក់របស់អ្នក
  • លាក់ប្រាក់មួយចំនួនដែលអ្នកនឹងអាចប្រើដើម្បីរ៉ាប់រងលើការផ្គត់ផ្គង់ទៅលើតម្រូវការមូលដ្ឋានរបស់អ្នក
  • រក្សាទុករាល់វត្ថុមានតម្លៃ និងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកនៅកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាព
  • រកមើលថាតើអ្នកអាច ចូលប្រើប្រាក់ជាបន្ទាន់ដែរឬទេ

ពេលដែលអ្នកចាកចេញ

នៅពេលអ្នកត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយ វាជារឿងសំខាន់ក្នុងការចាត់វិធានការមួយចំនួនដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពអ្នក និងកូនរបស់អ្នក៖

 • កុំទុកកុមារឱ្យនៅជាមួយជនល្មើសនៃការរំលោភបំពាន
 • បិទដំណើរការមុខងារ GPS នៅលើទូរសព្ទ កុំព្យូទ័រ និង/ឬថេប្លេតរបស់អ្នក ក្នុងករណីដែលពួកវាកំពុងត្រូវបានតាមដាន
 • ផ្លាស់ប្តូរពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នកទាំងអស់៖ អ៊ីមែល ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម និងគណនី និងកម្មវិធីផ្សេងទៀតទាំងអស់ដែលអ្នកប្រហែលជាបានប្រើរួមជាមួយដៃគូរបស់អ្នក។
 • ប្រសិនបើអ្នកមានអារម្មណ៍ថាត្រូវការ ផ្លាស់ប្តូរទូរសព្ទរបស់អ្នកភ្លាមៗនៅពេលដែលអ្នកចាកចេញ ក្នុងករណីដែលវាកំពុងត្រូវបានគេតាមដាន
 • ដាក់ពាក្យបណ្តឹង នៅស្ថានីយ៍ប៉ូលិសណាមួយ ពោលគឺនៅ “commissariat de police" ឬ "brigade de gendarmerie” ដើម្បីរាយការណ៍ពីការរំលោភបំពាននេះទៅអាជ្ញាធរ
 • ដោយមានជំនួយពី មេធាវី ស្នើសុំតុលាការគ្រួសារ ឬ "Juge aux affaires familiales (JAF)" សម្រាប់ វិធានការការពារដូចជាដីកាការពារ ឬ "ordonnance de protection” ដែលអាចអនុញ្ញាតឱ្យគេបណ្តេញចេញអតីតដៃគូរបស់អ្នកពីផ្ទះរបស់អ្នក និង/ឬហាមឃាត់ពួកគេមិនឱ្យចូលទៅជិតអ្នក។
 • ទោះបីជាអ្នកបានស្នើសុំឱ្យចៅក្រមបណ្តេញអតីតដៃគូរបស់អ្នកចេញពីផ្ទះក៏ដោយ ការធ្វើដូច្នេះអាចចំណាយពេលដល់ទៅមួយសប្តាហ៍ដើម្បីឱ្យរឿងនេះកើតឡើង។

  អ្នកអាចសុំឱ្យប៉ូលិសជួយអ្នកស្វែងរកកន្លែងស្នាក់នៅសង្គ្រោះបន្ទាន់ ដែលជាកន្លែងដែលអ្នកអាចចំណាយពេលពីរបីថ្ងៃបន្ទាប់ពីការរំលោភបំពានក្នុងផ្ទះ។ អ្នកក៏អាចសុំប៉ូលិសឱ្យទៅជាមួយអ្នកទៅផ្ទះរបស់អ្នក ដើម្បីឱ្យអ្នកអាចយកអីវ៉ាន់របស់អ្នកបាន។

  មាន ដំណោះស្រាយផ្សេងទៀត ផងដែរ សម្រាប់ការស្វែងរកកន្លែងស្នាក់នៅបន្ទាន់។

 • វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការចាត់វិធានការជាក់លាក់ដើម្បីការពារឪពុកឬម្តាយផ្សេងទៀតពីការប្តឹងអ្នកចំពោះការចាប់ពង្រត់កុមារ។

  • ដាក់ពាក្យ បណ្តឹង ដោយមិនបង្អង់យូរនៅស្ថានីយ៍ប៉ូលិសណាមួយ ពោលគឺនៅ “commissariat de police" ឬ "brigade de gendarmerie” ។
  • យើងសូមណែនាំយ៉ាងមុតមាំថាអ្នកគួរ ជួលមេធាវី ដើម្បីជួយអ្នកជាមួយនឹងពាក្យសុំរបស់អ្នកសម្រាប់វិធានការការពារ ដំណើរការនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ និងការរៀបចំសិទ្ធិធ្វើអាណាព្យាបាលកុមារ។ ប្រសិនបើធនធានរបស់អ្នកមានកម្រិតពេកក្នុងការបង់ថ្លៃសេវារបស់ពួកគេ អ្នកអាចស្នើសុំជំនួយផ្នែកច្បាប់ ឬ "aide juridictionnelle" ដើម្បីរ៉ាប់រងការចំណាយ។
  • ផ្ញើពាក្យសុំទៅចៅក្រមតុលាការគ្រួសារ ឬ "Juge aux affaires familialesតាមរយៈមេធាវីរបស់អ្នក ដើម្បីកំណត់វិធានសម្រាប់ការរៀបចំសិទ្ធិធ្វើអាណាព្យាបាលកូនរបស់អ្នក ដែលគេស្គាល់ថាជា "modalités d'exercice de l'autorité parentale” ។
  • ទាក់ទង "Caisse d’Allocations Familiales (CAF)" របស់អ្នកឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ដើម្បីជូនដំណឹងដល់ពួកគេអំពីការផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពរបស់អ្នក។ អ្នកអាចស្វែងរកព័ត៌មានទំនាក់ទំនងលម្អិតរបស់ពួកគេនៅក្នុង បញ្ជីឈ្មោះ នេះ។

កង្វល់ទូទៅ

 • វាជារឿងធម្មតាទេដែលមានអារម្មណ៍ដូចជាអ្នកនៅតែស្រលាញ់ដៃគូ ឬអតីតដៃគូរបស់អ្នក។ អារម្មណ៍ទាំងនេះជាធម្មតាវិវត្តន៍ទៅតាមពេលវេលា ហើយពួកវាកម្រនឹងបាត់ទៅវិញក្នុងពេលតែមួយ។ ប៉ុន្តែពួកគេនឹងបាត់ទៅវិញតាមពេលវេលា។

  ការត្រូវគេគ្រប់គ្រង ត្រួតត្រា ឬរស់នៅដោយភ័យខ្លាចពីដៃគូរបស់អ្នកមិនមែនជារឿងធម្មតានោះទេ។ នោះមិនមែនជាការស្រលាញ់ទេ។

  វាពិបាកក្នុងការមើលវាឥឡូវនេះ ប៉ុន្តែជាមួយនឹងការមើលមិនឃើញនេះ មនុស្សដែលចាកចេញពីដៃគូដែលបង្ហាញការគ្រប់គ្រង និងអាកប្បកិរិយាបំពានបាននិយាយថា ការចាកចេញពីពួកគេគឺជាការសម្រេចចិត្តដ៏ល្អបំផុតដែលពួកគេធ្លាប់បានធ្វើ។

 • ការខ្លាចការប្រតិកម្មរបស់ដៃគូអ្នកនៅពេលអ្នកចាកចេញគឺជារឿងធម្មតា។

  ការបែកគ្នាអាចបង្កើនការរំលោភបំពាន ព្រោះវាបង្ហាញពីការបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងសម្រាប់ដៃគូដែលបំពាន។ ដូច្នេះហើយគួរតែរៀបចំឱ្យបានល្អសម្រាប់ការចេញដំណើររបស់អ្នក ដើម្បីការពារខ្លួនអ្នកឱ្យមានសុវត្ថិភាព។

  ប្រសិនបើអ្នកមិនមានអារម្មណ៍ថាមានសុវត្ថិភាពទេ សូមកុំរង់ចាំចំពោះការចាកចេញជាមួយកូនរបស់អ្នកនោះ។ សុវត្ថិភាពរបស់អ្នកគឺជាអាទិភាពចម្បង។

 • ការភ័យខ្លាចដូច្នេះគឺជារឿងធម្មតាទាំងស្រុង ជាពិសេសប្រសិនបើអ្នកបានជួបប្រទះការរំលោភបំពានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងពឹងផ្អែកលើដៃគូរបស់អ្នក។ ប៉ុន្តែមានដំណោះស្រាយនៅក្នុងប្រទេសបារាំង។

  អ្នកអាច៖

  អ្នកអាចពិគ្រោះយោបល់អំពី ប្រាក់ លំនៅឋាន ឯករាជ្យភាពរបស់យើង ដើម្បីស្វែងរកជម្រើសទាំងអស់ដែលមានសម្រាប់អ្នក។

 • ទោះបីជាវាមិនងាយស្រួលក៏ដោយ ការសិក្សាជាច្រើនបង្ហាញថានៅក្នុងបរិបទនៃការរំលោភបំពានក្នុងគ្រួសារ ការបែកគ្នាគឺជាដំណោះស្រាយដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់កុមារក្នុងរយៈពេលវែង។

  ការរំលោភបំពានក្នុងគ្រួសារអាច ជះឥទ្ធិពល យ៉ាងសំខាន់និងមានរយៈពេលវែងទៅលើកុមារ។

 • វាពិតជាកម្រណាស់នៅក្នុងប្រទេសបារាំង ដែលឪពុកម្តាយត្រូវបានដកហូតសិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ចទៅលើកូនរបស់ពួកគេ ឬ "autorité parentale" របស់ពួកគេ។ ក្នុងករណីដែលមានការរំលោភបំពានធ្ងន់ធ្ងរ ជនល្មើសអាចដកខ្លួនចេញពី “autorité parentale” របស់ពួកគេ ដូច្នេះហើយ អ្នកនឹងមានសិទ្ធិធ្វើជាមាតាបិតាផ្តាច់មុខ ឬ “autorité parentale exclusive” ។

  លំនៅដ្ឋានរបស់កុមារអាចជា "habituelle" ប្រសិនបើពួកគេរស់នៅជាមួយឪពុកឬម្តាយតែមួយ ឬ"alternée"ប្រសិនបើពួកគេរស់នៅជាមួយឪពុកឬម្តាយម្នាក់ៗក្នុងរយៈពេលវេលាស្មើគ្នា។

  អ្នកអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័រ សិទ្ធិធ្វើអាណាព្យាបាលកុមារ របស់យើងដើម្បីស្វែងយល់ពីរបៀបនៃដំណើរការទាំងអស់នេះ។

 • ការខ្វល់ខ្វាយអំពីអ្វីដែលអ្នកដទៃនឹងគិត ហើយមានអារម្មណ៍ខ្មាសអៀន ឬអាម៉ាស់មុខគឺជារឿងធម្មតានោះទេ។ ប៉ុន្តែអ្វីដែលបានកើតឡើងចំពោះអ្នកមិនមែនជាកំហុសរបស់អ្នកទេ ហើយក៏មិនអាចឆ្លុះបញ្ចាំងថាអ្នកជាមនុស្សប្រភេទណាដែរ។

  ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ មានការកើនឡើងនៃការយល់ដឹងអំពីការរំលោភបំពានក្នុងគ្រួសារនៅក្នុងសង្គមរបស់យើង។ មនុស្សឥឡូវយល់ឃើញថាវាអាចនឹងកើតឡើងចំពោះនរណាម្នាក់។

  ជាការពិតណាស់ មនុស្សមួយចំនួននៅតែនិយាយរឿងដែលមិនសមរម្យ ប៉ុន្តែសុវត្ថិភាពរបស់អ្នក និងកូនរបស់អ្នកគឺជារឿងតែមួយគត់ដែលមានសារៈសំខាន់។

 • ប្រសិនបើអ្នកចង់ទុកសត្វចិញ្ចឹមរបស់អ្នកជាមួយអ្នក ហើយមិនអាចយកវាទៅកន្លែងស្នាក់នៅដែលអ្នកនឹងត្រូវស្នាក់នៅ អ្នកអាចទៅទីកន្លែងជម្រកសត្វ SPA ដែលនៅជិតអ្នក ហើយសួរពួកគេអំពីដំណោះស្រាយដែលអាចមាន។

  អ្នកក៏អាចឱ្យពួកគេមើលថែទាំ នៅពេលដែលអ្នកកំពុងស្វែងរកកន្លែងស្នាក់នៅ៖

  • ដោយនរណាម្នាក់ដែលអ្នកអាចទុកចិត្តបាន
  • តាមរយៈសេវាកម្មថែទាំសត្វចិញ្ចឹម (ជាញឹកញាប់ត្រូវគិតថ្លៃ)។

  រៀបចំកាបូបយកទៅជាមួយអ្នកនៅថ្ងៃដែលអ្នកត្រូវចាកចេញ ព្រមជាមួយ៖

  • អាហារសម្រាប់សត្វចិញ្ចឹមរបស់អ្នក
  • ថ្នាំណាមួយដែលពួកវាលេប
  • ឯកសារទាក់ទងនឹងសត្វចិញ្ចឹមរបស់អ្នក៖ ឯកសារណាមួយដែលបញ្ជាក់ថាអ្នកជាម្ចាស់ រួមទាំងរូបថតថ្មីៗផងដែរ។

ស្វែងរកជំនួយ

នៅប្រទេសបារាំង មានសេវាកម្មជាច្រើនដែលអាចគាំទ្រអ្នក ផ្តល់ដំបូន្មាន និងជួយអ្នកជាមួយនឹងនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ និងឯកសារផ្សេងៗ។ សេវាភាគច្រើនគឺមិនគិតថ្លៃទេ។

 • សេវាប្រឹក្សាតាមទូរសព្ទនេះគឺសម្រាប់មនុស្សដែលប្រឈមមុខនឹងអំពើហិង្សាគ្រប់ប្រភេទ និងអ្នកដែលជួយពួកគេ។

  • សេវាកម្មនេះឥតគិតថ្លៃទេ។
  • អ្នកប្រឹក្សាដែលមានការបណ្តុះបណ្តាលនឹងស្តាប់អ្នក និងជួយអ្នកតាមទូរសព្ទ។ បន្ទាប់មក ពួកគេអាចណែនាំអ្នកទៅកាន់សេវាកម្មពាក់ព័ន្ធដែលនៅជិតអ្នក។
  • ភាសាដែលមាន៖ ភាសាបារាំង។ ពេលខ្លះមានភាសាដែលអាចប្រើបានដូចខាងក្រោម៖ ភាសាអង់គ្លេស អារ៉ាប់ អេស្បាញ ទួរគី ចិនកុកងឺ ចិន ឃឺដ អាហ្សី ប៉ូឡូញ ហេប្រ៊ូ ហ្វាស៊ី សូនីងខេ ក្រេអូល គីនយ៉ាវ៉ាន់ដា គីរុនឌី និងស្វាហ៊ីលី។ នាពេលបច្ចុប្បន្ន គួរឱ្យសោកស្ដាយណាស់ ដែលភាសាទាំងនេះមាននៅពេលដែលមិនទៀងទាត់ និងមិនបានកំណត់ពេលទុកជាមុន។
  • ទំនាក់ទំនង៖ សូមហៅទូរសព្ទទៅលេខ 3919 ដែលមាន 24/7 ។ ការហៅទូរសព្ទនឹងមិនបង្ហាញនៅលើវិក្កយបត្រហៅទូរសព្ទរបស់អ្នកទេ។
  • សម្រាប់មនុស្សថ្លង់ ពិបាកស្តាប់ មនុស្សមានពិការភាព ឬអ្នកដែលមានបញ្ហាភាសា អ្នកអាចចូលប្រើប្រាស់សេវាកម្មដែលសម្របតាមតម្រូវការរបស់អ្នកដោយចុចលើរូបតំណាងទូរសព្ទនៅខាងស្ដាំផ្នែកខាងក្រោមនៃគេហទំព័រ www.solidaritefemmes.org
 • តួនាទីរបស់ប៉ូលិសគឺធានាសុវត្ថិភាពជូនប្រជាជនទាំងអស់ ទោះស្ថិតក្នុងស្ថានភាពបែបណាក៏ដោយ សូម្បីតែប្រជាជនដែលគ្មានសិទ្ធិស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសបារាំងត្រឹមត្រូវក៏ដោយ។ មន្ត្រីប៉ូលិសនឹងអាចណែនាំអ្នក និងផ្តល់ជំនួយ 24 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍។ អ្នកអាចទាក់ទងប៉ូលិសតាមវិធីចំនួនបួនសំខាន់ៗ៖

  • តាមទូរសព្ទ៖ ហៅទូរសព្ទទៅលេខ 17 ដែលជាលេខឥតគិតថ្លៃ។ ភាសាដែលអាចមាន៖ ការបកប្រែផ្ទាល់មាត់គ្រប់ភាសា។
  • តាមរយៈការផ្ញើសារ៖ ផ្ញើសារទៅលេខ 114 ជាភាសាបារាំង ដោយបញ្ជាក់អាសយដ្ឋានពិតប្រាកដរបស់អ្នក។
  • អនឡាញ៖ សេវាកម្មជជែក។ សេវាកម្មនេះមានច្រើនភាសា។
  • ទៅកាន់ប៉ុស្តិ៍ប៉ូលិសណាមួយ ឧទាហរណ៍ "commissariat de police" ឬ “brigade de gendarmerie"។ អ្នកអាចស្វែងរកប៉ុស្តិ៍ប៉ូលិសដែលនៅជិតអ្នកបំផុតនៅលើ គេហទំព័រនេះ។ ប្រសិនបើអ្នកមិននិយាយភាសាបារាំងទេ ពួកគេនឹងត្រូវស្វែងរកអ្នកបកប្រែផ្ទាល់មាត់ឱ្យអ្នក ដែលវាអាចចំណាយពេលខ្លះ។
 • "Associations" គឺជាស្ថាប័នដែលផ្តល់សេវាកម្មជាច្រើន។

  • សេវាកម្មទាំងនេះឥតគិតថ្លៃទេ។
  • សេវាកម្មដែលផ្តល់ជូនមានភាពខុសប្លែកគ្នាយ៉ាងខ្លាំងពីស្ថាប័ន “association” មួយទៅមួយផ្សេងទៀត។ ពួកគេអាចផ្តល់ដំបូន្មានដល់អ្នក ហើយពេលខ្លះពួកគេអាចជួយអ្នកជាមួយនឹងនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ និងឯកសារផ្សេងៗ។
  • ភាសាដែលអាចមាន៖ ភាគច្រើនជាភាសាបារាំង។
  • អ្នកនឹងឃើញបញ្ជីនៃ“associations” ដែលមានឯកទេសក្នុងការជួយជនរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សាដែលនៅជិតអ្នកក្នុង បញ្ជីឈ្មោះ ដោយជ្រើសរើសនាយកដ្ឋានបារាំងរបស់អ្នក។

ខណៈពេលដែលការយកចិត្តទុកដាក់បំផុតបានចូលទៅក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានឱ្យអ្នកដែលត្រឹមត្រូវ និងថ្មីបំផុត ទំព័រនេះមិនមានបំណងដើម្បីជំនួសដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់ ឬវិជ្ជាជីវៈនោះទេ។ ច្បាប់ និងនីតិវិធីផ្លាស់ប្តូរជារឿយៗ ដូច្នេះវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការពិគ្រោះជាមួយអ្នកជំនាញដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់។

អ្នកក៏អាចនឹងចាប់អារម្មណ៍ផងដែរ

ការប្រមូលភស្តុតាងនៃការរំលោភបំពាន

ទោះបីជាអ្នកមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ក្នុងការរាយការណ៍អំពីការរំលោភបំពាននៅឡើយ…

ស្នើសុំទៅចៅក្រមដើម្បីរារាំងអតីតដៃគូមិនឱ្យចូលទៅជិតអ្នក

ប្រសិនបើអ្នកគិតថាអ្នក និង/ឬកូនរបស់អ្នកមានហានិភ័យនៃការរំលោភបំពានបន្ថែមទៀត…

រាយការណ៍ពីការរំលោភបំពានក្នុងគ្រួសារទៅកាន់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌បារាំង

នរណាម្នាក់ដែលធ្លាប់មានការរំលោភបំពានក្នុងគ្រួសារនៅប្រទេសបារាំងអាចដាក់ពាក្យបណ្តឹងដើម្បីរាយការណ៍អំពីការ…

សម្រាប់អន្តរាគមន៍របស់ប៉ូលិស៖

រំកិលទៅលើគេបង្អស់